Sunteți pe pagina 1din 2

Valoarea funcţiilor evaluării iniţiale

Evaluarea initiala propune operatiile de masurare-apreciere-decizie la inceputul activitatii


de instruire, in vederea cunoasterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului.

Acest tip de evaluare indeplineste o functie pedagogica prioritar predictiva. In mod


analogic, testele de cunostinte elaborate si aplicate special pentru masurarea si aprecierea
nivelului initial de pregatire al elevilor sunt denumite teste predictive.

Evaluarea initiala este necesara la inceputul unui an scolar,la inceputul unui semestru, asa
cum remarca I. T.Radu :

La inceputul lectiei, evaluarea initiala corespunde unei faze numita, in mod traditional, a
verificarii lectiei anterioare. In functie de rezultatele acestei verificari sau ale acestei evaluari
initiale, profesorul va confirma parcursul anticipat in proiectul sau de lectii sau va aduce
corecturi, ajustari, completari. Pot fi propuse noi secvente sau subsecvente de
recuperare ,stimulare, completare. In acesta perspectiva ,chiar de la inceputul unei
lectii ,evaluarea initiala indeplineste o functie pronuntat predictiva.'

Functiile specifice pe care le indeplineste strategia de evaluare initiala,pe fondul functiei


predictive, sunt concentrate de I.T.Radu in doua niveluri de referinta :

functia diagnostica, 'vizeaza cunoasterea masurii in care subiectii stapanesc cunostintele si


poseda capacitatile necesare angajarii lor cu sanse de reusita intr-un nou program '² .In felul
acesta pot fi identificate :

lacunele ,golurile pe care elevul le are in pregatire ;

resursele pe care le are ca volum de informatii, dar mai ales in ceea ce priveste capacitatile de
invatare momentane si de perspectiva;

conceptele principale ,pe care elevul le stapaneste , cu ajutorul carora va putea asimila
continuturile noi si fondul de reprezentari, care sa favorizeze intelegerea acestora ;

posibilitatile reale ale clasei si ale fiecarui elev, tinand seama de capacitatea de a lucra
independent ;
abilitatile necesare pentru insusirea cunostintelor in plan teoretic si aplicarea lor ;

deficientele si dificultatile reale care apar in activitatea de invatare

Functia prognostica sugereaza profesorului conditiile prealabile desfasurarii noului


program,care permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea initiala are astfel rolul major, un rol activ
in derularea proiectului pedagogic curricular construit de invatator. Invatatorul, plecand de la
diagnoza stabilita, va interveni pentru selectionarea ,realizarea si dezvoltarea corecta a:

obiectivelor programului urmator(viitoarea lectie,capitol );

continuturilor absolut necesare;

metodelor eficiente de predare-invatare-evaluare;

modurilor si formelor optime de organizarea a activitatii.

Functia prognostica presupune: rationalitate ,fezabilitate, determinare,dar si flexibilitate in


alegerea obiectivelor si a resurselor corespunzatoare pentru indeplinirea acestora.

In concluzie, trebuie subliniata evolutia pe care o inregistreaza evaluarea initiala in contextul


teoriei si metodologiei curriculum -ului. Astfel,dezvoltarile mai recente ale teoriei privind
evaluarile in educatie,extind rolul evaluarilor initiale,independent de dimensiunea ei. Evaluarea
initiala este indisociabila constructiei unui demers didactic riguros si eficace. Functiile ei sunt
asigurate pana la final numai daca resursele sunt stabilite si folosite pentru a face posibila
derularea activitatii in conditii de eficienta.