Sunteți pe pagina 1din 8

MFCB_Analiza_ec_fin_CIG_mediu

1. Indicele fondului de rulment = 106% Indicele activelor imobilizate = 104% Indicele capitalului propriu = 108% Aceasta inseamna ca: a. a crescut capitalul permanent si s-a redus ponderea d. a crescut fondul de rulment si nevoia de fond imprumuturilor pe termen mediu si lung; de rulment; b. s-au redus capitalul permanent si ponderea e. a crescut capitalul permanent si s-a mentinut imprumuturilor pe termen mediu si lung; ponderea datoriilor pe termen mediu si lung. c. s-au redus capitalul permanent si ponderea capitalului propriu; ANS: A FR=CP-AI=(CPR+DTL)-AI FR fondul de rulment AI active imobilizate; DTL datorii pe termen lung; CP capitaluri permanente; CPR capitaluri proprii; AC active circulante 106 % = (108 % + DTL) 104% Cresterea fondului de rulment cu doar cu 106% desi capitalul propriu creste cu 108% se justifica prin reducerea datoriilor pe termen mediu si lung (manual p 244) (problema 40) 2. Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este supraunitar. Aceasta situatie are urmatoarea semnificatie: a. un dezechilibru financiar; d. o capacitate de autofinantare sporita; b. o incapacitate de plata; e. un fond de rulment pozitiv. c. un risc de insolvabilitate scazut; ANS: E Creterea fondului de rulment se poate realiza prin creterea resurselor stabile (capital permanent) i scderea utilizrilor stabile (active imobilizate). (manual p 245) (Problema 54) 3. Rata stocurilor se calculeaza astfel: a. ca raport intre stoc si pasivul total; b. ca raport intre stocul productiei neterminate si activul total; c. ca raport intre stocul de materii prime si activul total; ANS: D RS = S/At *100 S stocurile At activul bilanier total (manual p 239) (Problema 44) 4. Indicele capitalului propriu = 110%; indicele capitalului permanent = 108%; indicele activelor imobilizate = 115%. Aceasta semnifica: a. cresterea ratei rentabilitatii financiare si scaderea d. cresterea ponderii resurselor proprii in capitalul fondului de rulment; permanent; b. cresterea fondului de rulment si scaderea ratei e. scaderea fondului de rulment si cresterea rentabilitatii financiare; ponderii surselor proprii in capitalul permanent. c. reducerea ponderii resurselor proprii in capitalul permanent; ANS: E FR=CP-AI=(CPR+DTL)-AI FR fondul de rulment AI active imobilizate; CP capitaluri permanente; CPR capitaluri proprii; DTL datorii pe termen lung; AC active circulante d. ca raport intre stoc si activul total; e. ca raport intre stocul de produse finite si activul total.

FR = (110 % + DTL) 115% FR = 108 % 115% Capitalul propriu a crescut cu 110% dar capitalul permanent a crescut cu doar 108% inseamna ca s-au redus datoriile pe tremen lung si mediu rezulta cresterea ponderii resurselor proprii. Scade fondul de rulment

deoarece cresterea activelor imobilizate este mai mare decat a capitalului permanent. (manual p 244) (problema 46) 5. Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este subunitar. Aceasta situatie are urmatoarea semnificatie: a. o incapacitate de plata; d. un fond de rulment negativ; b. o capacitate de autofinantare sporita; e. un dezechilibru financiar. c. un risc de insolvabilitate scazut; ANS: D FR=CP-AI CP/AI<1 sau CP<AI deci FR<0 Capital pe rmanent 6. Rata finantarii imobilizarilor > 1 semnifica: Active imo bilizate a. un dezechilibru financiar; d. degajarea unui fond de rulment pozitiv; b. un risc de insolvabilitate ridicat; e. o incapacitate de autofinantare sporita. c. o incapacitate de plata; ANS: D CP/AI>1 sau CP>AI deci FR>0 7. Pentru realizarea echilibrului financiar rata autonomiei financiare globale trebuie sa fie: a. mai mare de 50%; d. peste 33%; b. intre 20% 50%; e. intre 33% si 100%. c. peste 20%; ANS: A Rata autonomiei financiare globale arat ct din patrimoniul firmei este finanat pe baza resurselor proprii. Valoarea minim admisibil este de 33%, dei se consider c sursele proprii ar trebui s contribuie la finanare ntr-o proporie de cel puin 50%. n cazul n care capitalul propriu reprezint cel puin 66% din totalul resurselor; firma are o autonomie financiar ridicat, prezentnd garanii aproape certe pentru a beneficia de credit pe termen mediu sau lung (manual p 241) (problema 56 si 75) 8. O intreprindere prezinta urmatoarea situatie:

Fond de rulment = 0,5 Stocuri

in perioada de baza (P0);

Fond de rulment = 0,9 Stocuri

in perioada curenta (P1).

Aceasta situatie semnifica: a. scaderea stocurilor fara miscare; b. diminuarea creantelor; c. cresterea obligatiilor fata de furnizori; ANS: E (problema 61)

d. diminuarea ratei de finantare a stocurilor; e. cresterea ratei de finantare a stocurilor.

9. Indicele cifrei de afaceri este de 140%, iar indicele stocurilor de produse finite 110%. Aceasta reprezinta: a. cresterea stocurilor si incetinirea vitezei de rotatie a d. cresterea stocurilor ca urmare a stocurilor; supraaprovizionarii; b. reducerea volumului de activitate, fapt care e. cresterea stocurilor si accelerarea vitezei de genereaza sporirea stocurilor; rotatie a acestora. c. cresterea volumului vanzarilor prin reducerea stocurilor; ANS: E (problema 17)

10. Activul total creste cu 15%, iar datoriile totale cu 5%. Aceasta situatie semnifica: a. cresterea fondului de rulment; d. diminuarea profitului brut; b. cresterea profitului brut; e. cresterea patrimoniului firmei. c. cresterea nevoii de fond de rulment; ANS: E (problema 62 si 81)
:Activ-datorii=Capital propriu

ACTIV DATORII = CAPITAL PROPRIU

11.

Ce exprima relatia:
a.

Vt1 A t1 A t1 K p1

Pn1 Pn 0 100 Vt Vt 0 1
d. e.

influenta preturilor de vanzare asupra ratei rentabilitatii financiare; b. influenta costurilor unitare asupra ratei rentabilitatii financiare; c. influenta structurii cifrei de afaceri asupra ratei rentabilitatii financiare;
ANS: E (manual p 220)

influenta vitezei de rotatie a activului total asupra ratei rentabilitatii financiare; influenta profitului net la 1 leu venituri totale asupra ratei rentabilitatii financiare.

12. Influenta structurii vanzarilor asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de +4%. Rezulta: a. cresterea ponderii produselor la care rata d. reducerea costurilor pe produse si cresterea

rentabilitatii este mai mare decat media pe rentabilitatii; intreprindere la nivelul bazei de comparatie; b. scaderea ponderii produselor la care rata e. marirea preturilor de vanzare la produsele cu rentabilitatii este mai mare decat media pe rentabilitate scazuta. intreprindere; c. cresterea ponderii produselor la care s-a marit rata rentabilitatii;
ANS: A

v1

p0 q v1 c1
v1

p0

100

v1

p0 q v1 c0
v1

p0

100

13. Indicele activelor totale = 102% Indicele capitalului permanent = 109% Indicele cifrei de afaceri = 112% Aceasta situatie semnifica: a. se reduce rata stabilitatii financiare si eficienta activelor totale; b. creste rata stabilitatii financiare si se reduce eficienta activelor totale; c. se reduce rata stabilitatii financiare si creste eficienta activelor totale; d. creste rata stabilitatii financiare si eficienta activelor totale; e. se reduce rata stabilitatii financiare si se accelereaza viteza de rotatie a activelor circulante. ANS: D
Rsf = Cp 109 = Pt 102

14. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: - lei Nr. crt. 1 2 3 Indicatori Capital propriu Datorii pe termen mediu Profit net P0 10.000 1.600 1.350 P1 12.000 3.600 1.944

Modificarea procentuala a ratei rentabilitatii financiare este de:

a.

+1,7%

b. +2,9%

c. -2,9%

d. -3,7%

e. +5,7%

ANS: B
R f = Pn1 Pn 0 1944 1350 100 100 = 100 100 = 2.7% (formula manual pag 218) Kp 1 Kp 0 12000 10000

15 Pe baza relatiei: V =

AC T, se determina: CA
d. viteza de rotatie a activelor circulante; e. rata stabilitatii financiare.

a. viteza de rotatie a capitalului propriu; b. viteza de rotatie a stocurilor; c. viteza de rotatie a creantelor; ANS: D (durat n zile (Dz) - pag 258)

16. Echilibrul financiar se realizeaza atunci cand: a. trezoreria este negativa; d. fondul de rulment este negativ; b. trezoreria este zero; e. fondul de rulment este zero. c. trezoreria este pozitiva; ANS: C Pe termen scurt, trezoreria pozitiv nseamn realizarea echilibrului financiar (manual 247) 17. Nevoia de fond de rulment poate fi definita ca fiind: a. partea din activele circulante care trebuie finantata d. acea parte a capitalului permanent ce depaseste din fondul de rulment; valoarea activelor imobilizate si este destinata finantarii activelor circulante; b. acea parte a capitalului propriu care finanteaza e. excedentul activelor circulante peste valoarea activitatea curenta; datoriilor pe termen lung. c. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activele imobilizate; ANS: A Nevoia de fond de rulment reprezint acea parte a activelor circulante care trebuie finanat pe seama fondului de rulment: NFR = (AC D IF) OTS (pag 245) 18. Pe baza relatiei: Capital permanent , se determina: Pasiv total a. viteza de rotatie a capitalului permanent; d. rata stabilitatii financiare; b. rata lichiditatii curente; e. rata autonomiei financiare. c. rata solvabilitatii generale; ANS: D 19. Nevoia de fond de rulment se calculeaza cu relatia: a. (Stocuri + creante) datorii financiare; d. Capital permanent datorii financiare; b. Capital permanent active circulante; e. Active circulante datorii de exploatare pe termen scurt. c. (Stocuri + creante) datorii de exploatare pe termen scurt; ANS: C NFR = (S + CR)-OTS

20. Echilibrul financiar se analizeaza cu ajutorul indicatorilor; a. fondul de rulment; d. fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta; b. necesarul de fond de rulment; e. disponibilul de fond de rulment.

c. trezoreria neta; ANS: D 21. Fondul de rulment poate fi definit astfel: a. acea parte a surselor permanente ce finanteaza necesitatile permanente; b. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activitatea curenta; c. excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen lung; ANS: D 22. Elementele de activ cresc cu 15%, iar datoriile totale cu 5%. Aceasta conduce la: a. cresterea fondului de rulment; d. cresterea patrimoniului net; b. cresterea nevoii de fond de rulment; e. diminuarea profitului brut. c. cresterea profitului brut; ANS: D 23. Pe baza relatiei: Creante (sold mediu) Rulajul debitor al conturilor de creante (CA) , se determina:
ACTIV DATORII = CAPITAL PROPRIU

d. acea parte a capitalului permanent ce depaseste valoarea activelor imobilizate si este destinata finantarii activelor circulante; e. acea parte a capitalului propriu care finanteaza activele imobilizate.

a. raportul de imobilizare a creantelor; b. rata datoriilor; c. durata de folosire a surselor atrase; ANS: A

d. raportul creante-obligatii; e. ponderea obligatiilor in totalul datoriilor.

24. Activul total creste cu 5, iar datoriile totale cu 20. Aceasta situatie semnifica: a. cresterea fondului de rulment; d. diminuarea profitului brut; b. cresterea profitului brut; e. scaderea patrimoniului net. c. cresterea nevoii de fond de rulment; ANS: E
ACTIV DATORII = CAPITAL PROPRIU

25. Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta: a. veniturile, cheltuielile si rezultatele aferente

d. veniturile, cheltuielile si rezultatele dau activitatii de exploatare; activitati de finantare; b. provenienta lichiditatilor si modul lor de e. veniturile, cheltuielile si rezultatele din folosire; activitatile totale ale intreprinderii. c. rolul lichiditatilor si echivalentelor de lichiditate la sfarsitul anului; ANS: B

q1p1 q1c1 q1p1 q1c 0 26. Ce exprima relatia: a. influenta volumului vanzarilor asupra profitului; b. influenta pretului de vanzare asupra profitului; c. influenta structurii cifrei de afaceri asupra profitului; d. influenta costului unitar asupra profitului; e. influenta pretului si costului unitar asupra profitului.

) (

ANS: D 27. Pe baza relatiei: a. b. c. d. e.

Obligatii (sold mediu) 360 se determina: Rulajul creditor al conturilor de obligatii

durata de folosire a surselor atrase; durata de imobilizare a creantelor; raportul creante-obligatii; gradul de solvabilitate; ponderea obligatiilor in totalul datoriilor.

ANS: A 28. Pe baza relatiei: a. rata datoriilor; b. gradul de indatorare; c. lichiditatea patrimoniala; ANS: E 29. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: - lei Nr. crt. 1 2 3 4 a. b. c. d. e. Indicatori Cifra de afaceri neta Cheltuieli aferente cifrei de afaceri Indicele preturilor de vanzare Indicele costurilor P0 1.600 1.405 P1 1.750 1.552 102% 98% , se determina: d. solvabilitatea imediata; e. solvabilitatea patrimoniala.

Influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de: -2,21% +2,21% +3,21% -3,21% -1,21%

ANS: B

qv i1 p i 0 Rc = qv i1 ci1

CA1 CA1 qv i0 pi 0 I I 1 100 1 100 = P 100 P 100 = qv c Ch1 Ch1 i0 i0 I cp

1750 1752 1715 .68 1751 .68 = 1.02 100 1.02 = 100 100 = 110 .54 108 .33 = 2.21 1552 1552 1552 1583 .67 0.98
30. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: Nr. crt. 1 2 3 4 Indicatori Capital propriu Datorii pe termen mediu si lung Profit net Cifra de afaceri P0 4.500 600 1.620 10.800 P1 5.000 400 2.430 13.500

a. b. c. d. e.

Influenta profitului la 1 leu cifra de afaceri asupra ratei rentabilitatii financiare este de: +8,1% -8,1% +6,1% -6,1% -7,1%

ANS: A Pn 0 AT 1 CA1 Pn 5000 + 400 13500 2430 1620 x x( 1 ) x100 = x x( ) x100 = K pr AT 1 CA1 CA 0 5000 5000 + 400 13500 10800 1,08 x 2,5 x(0,18 0,15 ) x100 =1,08 x 2,5 x3 = +8,1% 31. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: Cheltuieli fixe = 1.600 lei; p = 0,5 lei/buc; cv = 0,3 lei/buc; CA = 6.300 lei; T= 360 zile; qmax = 40.000 buc; Pestimat = 2.500 lei. Cifra de afaceri critica este: a. 4000 lei b. 8000 lei c. 9000 lei d. 10000 lei e. 15000 lei ANS: A

CAcr=qcr x p
Ch fixe p cv

qcr = = = = 8.000 buc CAcr = 8.000 x 0,5 = 4.000 lei


32. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: Cheltuieli fixe = 1.600 lei; p = 0,5 lei/buc; cv = 0,3 lei/buc; CA = 6.300 lei; T= 360 zile; qmax = 40.000 buc; Pestimat = 2.500 lei. Volumul productiei vandute pentru obtinerea unui profit estimat ca suma globala este: a. 10500 bc b. 20500 bc c. 10800bc d. 10000 bc e. 16500 bc ANS: B Ch fixe + Pestimat 1600 + 2500 4100 = = = 20 .500 buc p cv 0,5 0,3 0 .2 qp = 33. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date: capacitatea maxima de productie = 100.000 lei cheltuieli fixe = 20.000 lei cheltuieli variabile la 1 leu cifra de afaceri = 0,50 gradul efectiv de folosire a capacitatii de productie = 75% Pragul rentabilitatii este: a. 40000 lei b. 10000 lei c. 50000 lei d. 80000 lei e. 100000 lei ANS: A

1600 0,5 0,3

10 60 0,2

CAcr = 1 cv = 1 0,5 =

Ch fixe

20000

20000 = 40 .000 0,5

34. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:


- lei Nr. crt. 1. 2. 3. Indicatori Cifra de afaceri Active circulante, din care: creante T = 360 zile P0 1.250 300 125 P1 1.152 320 128

a. b. c. d. e.

Influenta creantelor asupra eliberarilor (imobilizarilor) de active circulante este de : +6 lei +5lei +3 lei +100 lei +200 lei

ANS: C

Cr=

Tx ( Cr1 Cr0 ) CA1 x = Cr1 CA1 T

Cr0 = 128 125 = + 3 lei


u.m. lei lei lei lei P0 60.000 7.500 4.500 3.000 P1 66.000 8.070 4.770 3.300

35. Pe baza datelor: Indicatori Cifra de afaceri Soldul mediu al activelor circulante, din care: stocuri creante

T = 360 zile Influenta soldului mediu al creantelor asupra vitezei de rotatie a activelor circulante este de: a. 4,00 zile; b. 1,10 zile; c. 1,64 zile; d. +1,64 zile; e. +4,00 zile. ANS: D

Cr Cr1 3300 3000 x360 0 x360 = x360 x360 = 18 16,36 = +1,64 CA1 CA1 66000 6600