Sunteți pe pagina 1din 12

Grădinița cu Program Prelungit nr.

56 „Negruț”, Brăila

PROIECT DIDACTIC

„Fetița din cutie”

Cadru didactic: prof. înv.preș. Roșu Adelina-Carmen


Data:
Nivelul: II – Grupa mare „Fluturașii”
Educatoare: Roșu Adelina-Carmen
Tema anuală: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
Tema săptămânală:„Detectivii de emoții”
Tema zilei: „Fetița din cutie”
Forma de realizare: activitate integrată ADP+ADE (DOS+DEC)+ALA II
Forma de integrare: activitate integrată pe o zi
Domenii experiențiale: DOS- lectura educatoarei
DEC-pictură prin amprentare
Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri
Dimensiuni ale dezvoltării:
 Autocontrol și expresivitate emoțională.

 Activare și manifestare a potențialului creativ.

 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (perseverență în activități).

Comportamente vizate:

 Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de textul audiat;

 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,


semnificațiilor;

 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în


conversații și povestiri;

 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.

Obiective operaționale:

 O1: să identifice mesajul moral al povestirii pe care au ascultat-o;

 O2: să denumească cel puțin o trăsătură morală pozitivă sau negativă a personajelor
din povestire;
 O3: să dea exemple de alte situații, de alte comportamente, pornind de la povestirea
audiată;

 O4: să decoreze în mod original și creativ cutia prin aplicarea culorilor utilizând
tehnica amprentării cu buretele.

Strategia didactică:

Metode și procedee: conversația, povestirea educatoarei, explicația, demonstrația, munca


independentă, munca în echipă, exercițiul, problematizarea, ”Mâna oarbă”, ”Explozia stelară”

Resurse materiale: cutia surpriză,cartonașe cu imagini reprezentând diverse emoții, scrisoarea,


imagini care însoțesc povestea, palete roșii și verzi, creioane colorate, fișe de lucru individual,
acuarele, cutii de carton de dimensiuni medii, pahare, apă, ustensile pentru pregătirea turtei dulci în
formă de inimioară, cocă, glazură, bomboane colorate, bonete, şorţuleţe.

Forma de realizare: frontal, individual, pe grupe

Bibliografie:

 Curriculum pentru educația timpurie, București, 2019

 Antonovici Ștefania, Micu Gabriela, Jocuri interdisciplinare- material auxiliar pentru


educatoare, Ed. Aramis, București

Activități de învățare integrate


I. Activități de dezvoltare personală
Rutine: Deprinderi specifice servirii mesei și îngrijirii personale.
Momentul de mișcare: Gimnastica de înviorare
Tranziții: ”Bat din palme!, ”Daca vesel se trăiește!” , ”Jocul degețelelor!”
Întâlnirea de dimineață: ”Cum te simți?”; Salutul, prezența, calendarul naturii
”Cum te simți astăzi? –joc socio-emoțional, împărtășirea cu ceilalți, activitatea de grup, noutatea
zilei.
II. Centre de interes deschise:
 Știință
Tema: „Descoperă surpriza”
Mijloc de realizare: colorare după un cod
Sarcini de lucru: - să identifice numerele și culorile;
- să coloreze după coduri
Fiecare culoare primește un cod reprezentat de un număr de la 1 la 6.
Material didactic: creioane colorate, fișă de lucru.

 Artă: Domeniul Estetic și Creativ


Tema: „Cutiuța fermecată”
Mijloc de realizare: pictură prin tehnica amprentării cu burețel.
Sarcini de lucru: să decoreze cutia prin aplicarea culorilor utilizând tehnica amprentării cu
buretele.
Material didactic: acuarele, cutii de carton de dimensiuni medii, pahare, apă;
 Joc de rol
Tema: De-a cofetarii:„Inimioare dulci”
Mijloc de realizare:
Sarcini de lucru:- sǎ interpreteze rolul de cofetar realizând inimioare de turtă dulce;
- să colaboreze în timpul jocului în vederea realizării sarcinii;
- să aplice deprinderi igienice în prepararea hranei.
Material didactic: ustensile pentru pregătirea turtei dulci în formă de inimioară, cocă,
glazură, bomboane colorate, bonete, şorţuleţe.

III. Activități pe domenii experiențiale (ADE)

Domeniul Om și Societate (activitate desfășurată frontal)


Tema activității: „Fetița din cutie”
Mijloc de realizare: povestirea educatoarei cu ajutorul imaginilor;
Material didactic: imagini reprezentând momentele semnificative din poveste.

Domeniul Estetic și Creativ


Tema: „Cutiuța fermecată”
Mijloc de realizare: pictură prin tehnica amprentării cu burețel.
Sarcini de lucru: să decoreze cutia prin aplicarea culorilor utilizând tehnica amprentării cu
buretele.
Material didactic: acuarele, cutii de carton de dimensiuni medii, pahare, apă;
IV. Activități liber alese 2 (ALA 2)
1. „Dansul prieteniei” - dans ritmic
2. „În oglindă!”- joc liniștitor
Finalitatea zilei: Folosind metoda ”Explozia stelară”, copiii trebuie să aleagă o culoare asociată cu
o întrebare și să răspundă la câteva întrebări legate de activitățile desfășurate pe tot parcursul zilei.

SCENARIUL ZILEI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ:
Salutul: Copiii vor recita versurile: ”Dimineața a sosit./Toți copiii au venit,/În semicerc ne
așezăm,/Cu toții ne salutăm!”. În cadrul jocului socio-emoțional prin care se face și prezența ,
fiecare copil îți va așeza fotografia la ”Inimioara cu emoții!” , împărtășind cu ceilalți cum se simt.
Se stabilesc coordonatele zilei: ziua săptămânii, data, luna, anul, anotimpul, condițiile
meteorologice și se va completa calendarul naturii.
Activitatea de grup: ”Ghici, ghicitoarea mea!”, copiii vor răspunde la o ghicitoare, iar răspunsul
corect va reprezenta surpriza pe care o vom descoperi în clasă.
Noutatea zilei: Pentru a capta atenția copiilor, voi prezenta cutia surpriză care este însoțită de o
scrisoare.
Împărtășirea cu ceilalți : Educatoarea propune copiilor jocul ”Detectivii de emoții!” în cadrul
căruia vor avea sarcina de a identifica emoțiile exprimate de personajele din imagine. Copiii vor
extrage câte o imagine din cutia trimisă de fetiță , vor denumi emoția, o vor mima și vor da
exemple de situații în care au simțit această emoție. În continuare vor descoperi în cutie imagini
reprezentând diferite situații care pot genera emoții diverse și le vor asocia cu emoția pe care o
resimt în acel moment.
Momentul de mișcare : gimnastica de înviorare ”Daca vreau să cresc voinic/ Fac gimastică de
mic/Merg în pas alergător/ Sar apoi într-un picior /Mă opresc, respir usor/ Întind brețele să
zbor/Toată lumea e a mea/ Când m-așez jos pe podea./ Aceste e un început/ Ia, priviți cât am
crescut!”.
După Momentul de mișcare se va continua cu Activitatea pe domenii experiențiale:
Domeniul Om și Societate: „Fetița din cutie”-povestea educatoarei cu ajutorul unor imagini
sugestive. Povestirea se va desfășura cu întreaga grupă. Voi anunța titlul poveștii: „Fetița din cutie”.
După anunțarea titlului voi citi clar și expresiv, folosind un ton și o mimică adecvată, modelându-mi
vocea pentru a imita personajele, nuanțând astfel expunerea în funcție de stările afective pe care le
implică povestea. La final, le voi adresa copiilor câteva întrebări pentru a evidenția mesajul poveștii
și voi solicita copiilor să folosească cele două palete cu roșu/verde primite și să indice culoarea
potrivită atunci când sunt de acord sau nu cu un anume comportament . După momentul de fixare al
poveștii se face tranziția către centre prin intermediul unui cântecel.
Tranziție: ”Bat din palme clap,clap,clap!”
La centrul Artă se va regăsi activitatea din cadrul Domeniul estetic și creativ: unde copiii vor picta
„Cutiuțe fermecate” , pe suportul dat, prin tehnica amprentării cu burețel.
Tranziție: ”Dacă vesel se trăiește!”
Copiii vor lucra la centre, la alegere, se vor roti, până la realizarea tuturor sarcinilor propuse.
La centrul Artă , activitate propusă la Domeniul Estetic și Creativ. La centrul Știință, vor identifica
culori și numere și vor colora după codul dat. La centrul Joc de rol , copiii vor interpreta rolul de
cofetari și vor realiza inimioare de turtă dulce.
Evaluarea activității zilei se va realiza cu ajutorul metodei ”Explozia stelară”, în care ne
reamintim activitățile petrecute pe tot parcursul zilei.
Tranziție : ”Jocul degețelelor!”

ALA (Recreative) :
1. Joc muzical: „Dansul prieteniei” –În cadrul acestui joc copiii vor fi așezați în cerc, după care vor
executa mișcări ritmice sugerate de textul cântecului.
2. Joc liniștitor: ”În oglindă!”- În cadrul acestui joc , copiii se vor grupa câte doi, față în față. Unul
dintre ei va mima o emoție, după care, colegul lui o va imita. Jocul se repetă de două, trei ori pentru
fiecare copil.
Desfășurarea activității

Strategia didacticӑ
Secvența Conținutul activității Evaluarea
didactică Metode și Resurse Forme de (metode de
procedee materiale organizare evaluare)
Moment Se crează condiţii optime Fontală
organizatoric pentru desfăşurarea
activităţiilor:
- aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea mobilierului și
a materialului didactic;
- asigurarea unui climat
educațional favorabil, în
concordanță cu tema
săptămânii.
Reactualizarea Împărtășirea cu ceilalți: Problematizarea Jetoane cu Frontal Observarea
cunoştințelor Educatoarea propune emoții comportame
însuşite copiilor jocul ”Detectivii ntului
anterior de emoții!”, în care ei Cutia copiilor
trebuie să identifice surpriză Evaluare
emoțiile descoperite în oralӑ- prin
cutia surpriză. Preșcolarii conversaţie
Conversația
vor extrage o imagine din euristică
cutie, vor recunoaște
emoția exprimată de
persoana din imagine, o
vor imita și vor da
exemple de situații în care
au trăit aceste emoții și
cum s-au manifestat.
Captarea Descopăr o scrisoare în Conversația Narcisa Frontal Evaluare
atenției cutia magică. O citesc Emoțica- orală
preșcolarilor. suluetă
Anunțarea Voi anunța în termen Explicația Fontal Evaluare
temei și a accesibili tema activității formativă
obiectivelor integrate „Fetița din
cutie”. Se vor numi 2-3
copii să repete tema
activității.
Voi prezenta conținutul Converația Imagini Frontal
Dirijarea poveștii clar, coerent și sugestive Observarea
învӑțӑrii expresiv, cu un ton și o Explicația sistematică a
mimică adecvată. Copiii copiilor
vor audia textul poveștii
„Fetița din cutie”.
Sunt prezentate și imagini Panou Participarea

specifice momentelor activă

importante din poveste. Observarea

Se poartă apoi, o scurtă comporta -

conversație pe baza mentului în

lecturii audiate. timpul

- Despre cine este vorba în activităţii

povestea noastră?
- De ce credeți că stătea
fetița mereu în cutie?
- Cum se uitau copiii la
ea?
Se identifică împreună cu
copiii reacţiile emoţionale
ale personajelor. (“Cum s-
a simţit... atunci când...?”)
- Ce părere aveți despre
cum s-au purtat copiii?
- Cum a strigat-o băiatul
cel mare?
- Ce ați fi făcut voi dacă
erați în locul fetiței?
- Ce i-a spus băiețelul?
- Ce a făcut fetița a doua
zi?
Se trage concluzia că
nimeni nu merită să i se
vorbească urât sau să fie
jignit, trebuie să învățăm
să ne acceptăm unii pe
alții, să relaționăm cu cei
din jur, să facem parte
dintr-o echipă, să avem
încredere în noi și să fim
prieteni.
În continuare, voi propune
un joculeț în care aceștia
să utilizeze paletele cu
două fețe colorate
( roșu/verde) și să indice
culoarea potrivită atunci
când sunt de acord sau nu
cu un anume compor-
tament.
- Sunteți de acord cu ce au
făcut copii?
- Sunteți de acord cu
comportamentul băiatului
mare?
- Sunteți de acord cu ce a
făcut băiețelul?
- Sunteți de acord cu fapta
fetiței?
Obținerea Pentru fiecare centru, Conversația
performanței educatoarea va purta Organizare Analiza
(Desfășurarea discuţii referitoare la ceea individuală produselor
activității pe ce vor realiza cu ajutorul Explicația Acuarele și pe activitӑții
centre) materialelor puse la Apă grupuri mic
dispoziţie şi modul de Metoda ”Mâna Pahare
utilizare al ustensilelor. oarbă” Pensule
Cu ajutorul metodei Cutii de
”Mâna oarbă!”, copii vor carton
extrage ecusoane cu inimi
colorate și astfel se vor
împarți pe centre :
„Inima verde” va fi la
centrul Știință unde copiii
vor identifica culori și
numere și vor colora după
codul dat, „Inima
galbenă” va fi la centrul
Joc de rol unde copiii vor
interpreta rolul de cofetari
și vor realiza inimioare de
turtă dulce, „Inima roșie”
va fi la centrul Artă
(Activitatea de la
Domeniul Estetic și
Creativ) unde copiii vor
picta „Cutiuța fermecată”,
prin tehnica amprentării
cu burețele. Se aminteşte
copiilor, că se va lucra
frumos, îngrijit, utilizând
cu grijă materialele,
aprecierea şi protejarea
lucrărilor făcute de colegi
şi cooperarea pentru
realizarea acestora.
Tranzitie: „Jocul
degețelelor”
Evaluarea Evaluarea activității se Metoda Panou Frontal
activității realizează prin metoda ”Explozia Participarea
(Realizarea ”Exploziei stelare” (Ce?, Stelară” activă
feedback-ului) Cine?, Cum?, De ce?, Conversația Observarea
Când?). Copiii trebuie să comporta -
răspundă la câteva mentului în
întrebări referitoare la timpul
activitatea desfășurată pe activităţii
parcursul zilei. Preșcolarii
trebuie să extragă o
culoare asociată cu o
întrebare și să răspundă
corect.
Ce am pictat astăzi?
Ce poveste am audiat
astăzi? (întrebarea
reprezentând culoarea
galben)
Cine a venit la noi în
vizită? (întrebarea
reprezentând culoarea
roșie)
Cum am realizat inimioara
de turtă dulce? (întrebarea
reprezentând culoarea
verde)
Cum am pictat cutia?
De ce stătea fetița mereu
în cutie? (întrebarea
reprezentând culoarea
albastru)
Când suntem suparați?
(întrebarea reprezentând
culoarea roz)
Când suntem fericiți?
Încheierea Se stabilește cu preșcolarii Conversația Frontal Participarea
activității tot ceea ce au învățat pe Dans activă
parcursul activității, apoi Euritmie Pe grupe
se deplasează către locul
de desfășurare a jocurilor,
unde se va prezenta
copiilor regulile și modul
în care ne vom juca.
Joc muzical ”Dansul
prieteniei”- În cadrul
acestui joc copiii vor fi
așezați în cerc, după care
vor executa mișcări
ritmice sugerate de textul
cîntecului.
Joc liniștitor: ”În
oglindă!” –copiii se vor
grupa doi câte doi, față în
față, unul dintre ei va
imita o emoție , după care
colegul lui o va imita.
De asemenea se vor face
aprecieri asupra întregii
zile atât de către
educatoare cât şi de către
copii și se vor servi
inimioarele de turtă dulce.