Sunteți pe pagina 1din 2

SOCIETATEA ............................ Nr.inregistrare . . .. . . ... .. .. I ..... .. ...... .

SEDIUL .. . . ... . .... . . .. .. . .. . . . .. . .. . .. ...


CUI .. .. . ... .. . .. ...Tel .. . . .. . . . .. . .. . . .. Fax
...........
ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste ca dl./d-na....................................................................................., legitimat(a) cu


CI/BI seria nr. . . .. . ... . .. . eliberat de . .. .. . .. ... . .. .. .. .. .. .. la data de........................,CNP
.. .. .. .. .. ... . ... . .. . .. .. . ... . .. . . . ....domiciliat(a) in .. ... .. .. ... . . .. .. .. .. . .. .. .. . ... .. . .. ., str . .. .. . . ... .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. ..,nr ,
jud. . .. .. .. ... . ..., este salariat(a) cu contract de munca nr . .. .. .. . .. . . ... . .. pe perioada nedeterminata, incepand cu data de
. ....... . .. .., avand in prezent un salariu de incadrare de............lei, iar castigul net in ultimele trei luni de:
- luna ..................- ............ lei (.....................................)
-luna . ... .... . .... .. .. .- .. . .. . ... .. . lei(.................................)
-lu na ..................-............. lei(...............................)
Mentionam ca la data prezentei veniturile nete ale salariatului(ei) nu sunt/sunt grevate de rate datorate,
sume garantate in calitate de girant,popriri si alte datorii,in §Uma totala de.............................lei.
Prezenta adeverinta serveste la intocmirea unui contract de imprumut la Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor.

Persoana de contact .....................................

Conducator unitate Conducator serviciu economic


Nume,Pren ume .. ... . .. ... . . .. . .. .. Nume,Prenume . . . ... . .. . .. . .. . .. . ...
.. Functia . .. . .. .. . . . .. .. . .. . . . .. .. .. . . ..
Functia ..... .. .. .. . ... .. . .. . . . .. . . Semnatura ...........................
.. ..
Semnatura . .... .. .. .. ... . .. . .. . . .. .
..

S-ar putea să vă placă și