Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect

SUPLIMENT LA
ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 9 iunie 2022
raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de
deputaților scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre
Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Credit
nr.5858-MD) în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă
în Moldova (MAC-P)”
nr. 221 din 06.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia agricultură și industrie alimentară
Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de
deputaților scrisori, la Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre
Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Credit
nr.6749-MD) în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă
în Moldova (MAC-P)”
nr. 222 din 06.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia agricultură și industrie alimentară
Comisia politică externă și integrare europeană

1
3 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica
Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
(BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de
Mediu (GEF) – (a patra finanțare adițională) în cadrul Proiectului
”Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”
nr. 223 din 06.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia agricultură și industrie alimentară
Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre
deputaților Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în
Moldova”
nr. 224 din 06.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
5 Proiectul de lege pentru aprobarea Acordului de grant dintre Republica
Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea
asistenței tehnice ”Activități preparatorii aferente unui proiect privind
locuințele sociale”
nr. 225 din 06.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de
procedură penală al Republicii Moldova – art.41, 52, 64, ș.a.; Legea
nr.198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat – art.19)
nr. 213 din 02.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul funciar
nr.828/1991 – art.90; Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului
înconjurător – art.94; ș.a.)
nr. 168 din 05.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități

2
8 Proiectul de lege cu privire la reglementarea și controlul organismelor
modificate genetic
nr. 151 din 21.04.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
9 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.364; Legea
nr.880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova – art.22; ș.a.)
nr. 65 din 03.03.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia administrație publică
raport
distribuit
10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea apelor
deputaților nr.272/2011 – art.25, 27, 29, 30; Codul funciar nr.828/1991 – art.36; ș.a.)
nr. 186 din 18.05.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
11 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.721/1996 privind calitatea în construcții – art.7, 10, ș.a.) Legea
nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție – art.5,
11; ș.a.)
nr. 219 din 02.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
12 Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere
deputaților dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Alimentar Mondial
privind prezența și activitățile PAM în Republica Moldova
nr. 220 din 02.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politica externă și integrare europeană
13 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de adjunct al Avocatului
Poporului Oxana GUMENNAIA
nr. 179 din 11.05.2022
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități

3
raport
distribuit
14 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1/2018 cu privire la
deputaților organizațiile de creditare nebancară
nr. 136 din 14.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, A.Calinici, A.Băluțel, D.Istratii,
V.Manic
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
15 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.242/2010 cu privire la
deputaților taxele consulare (art.2, 7, 8, ș.a.)
nr. 154 din 21.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Calinici, I.Șpac, G.Sajin, A.Mija, M.Druță,
S.Lazarencu, V.Gavrouc, E.Cojocari, V.Grădinaru,
V.Pâslariuc, E.Sinchevici, R.Marian, Gh.Agheorghiesei,
L.Grosu, Gh.Ichim, M.Pancu, Iu.Păsat, B.Marcoci,
D.Alaiba, V.Spînu, M.Adam
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
16 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.330/1999 cu privire la
deputaților cultura fizică și sport (art.321)
nr. 156 din 21.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Băluțel, V.Spînu, M.Nistor, V.Jacot,
E.Sinchevici, A.Calinici, S.Lazarencu, R.Marian
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media

S-ar putea să vă placă și