Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

PROGRAM DE STUDII: MARKETING

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: IF

PROIECT LA MICROECONOMIE

TITLUL PROIECTULUI:
ANALIZA CONCURENTEI PE PIATA SERVICIILOR
DE TELEFONIE MOBILA

Student: COBZARU ALIN

Grupa: 511

An universitar: 2020-2021
CUPRINS

Introducere pag. 3
Conținutul lucrării
Concluzii
Bibliografie

INTRODUCERE
2
Acest proiect are ca obiect de studiu analiza concurenței pe piața serviciilor de telefonie
mobila din România, având ca principali operatori companii ca Orange, Vodafone, Telekom
și Digi (RCS&RDS).
Un obiectiv important a constat în identificarea tipului de piaţă în care se încadrează serviciile
de telefonie mobilă, evidenţiind caracteristicile acestei pieţe, situaţia din prezent şi
previziunile.
De asemenea, am prezentat poziţia ocupată pe piaţă a principalilor operatori din sectorul
telecom.
Am analizat tarifele şi ofertele practicate de fiecare operator în ceea ce priveşte cartelele
prepay şi abonamentele.
Cunoaşterea concurenților este un subiect de importanţă pentru fiecare business, fie că se află
la început sau este deja într-un stadiu de maturitate.
Între competitori există rivalitatea de a oferi clienţilor produse şi/sau servicii cât mai
avantajoase pentru a deţine cote de piaţă cât mai ridicate, împiedicând totodată şi accesul pe
piaţă a altor companii mai mici

1. Analiza pieţei de telefonie mobilă

3
În prezent, tehnologia este în plină expansiune, iar clienţii nu încetează în a lua contact cu
schimbările. Ramura telecomunicaţiilor se dezvoltă atât de mult, încât se număra printre cele
mai dinamice şi competitive din România.
În acest context, furnizorii „tradiționali” de servicii de telecomunicații au fost nevoiți să se
adapteze schimbărilor de pe piață și să adopte noile tehnologii, pentru a-și menține poziția în
industrie. Cererea din sectorul telecom este influențată de apariția de noi servicii, iar
profitabilitatea companiilor depinde în mare măsură de eficiența operațiunilor și de succesul
campaniilor de marketing. Principalii jucători reușesc să realizeze economii de scară, însă
companiile de mici dimensiuni gestionează cu dificultate aspectele legate de costurile
generate de infrastructură și de mentenanță, putând concura numai pe arii restrânse sau prin
lansarea unor servicii noi și inovatoare. (Dun & Bradstreet, 2018a).
1.1 Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă
În urma cercetărilor realizate am constatat că mediul urban este cel care se bucură de o
acoperire mai bună (pondere de 74%), operatorii de servicii de telefonie mobilă având puncte
de lucru în toate orașele mari și medii. Totodată, serviciile de telefonie mobilă există și în
mediul rural cu o pondere de 56%. De asemenea, această pondere este puternic influenţată de
venitul pe persoană în gospodărie.
Gradul de utilizare a serviciilor de telefonie mobilă diferă în funcţie de vârsta respondentului.
Astfel, 86% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 şi 34 de ani afirmă că folosesc un
telefon mobil, faţă de 70% din respondenţii cu vârsta între 35-54 ani şi doar 24% din cei care
au peste 54 de ani.
1.2 Structura pieţei
Piața telefoniei mobile este împărțită între serviciile de abonamente și cele PrePay.
Gama sortimentală de servicii de telecomunicații mobile cuprinde:
 servicii de voce (apel vocal și video)
 servicii de mesagerie (SMS, MMS)
 servicii de date (Internet).
În functie de tipul de serviciu utilizat, piața serviciilor de telefonie mobila se poate structura
astfel: 52% din utilizatori folosesc doar servicii pe baza de abonament, 62 % doar cartele
preplatite, iar 14% folosesc atat abonamente cat si cartele.

Utilizatorii de servicii de telefonie mobilă se caracterizează, din punct de vedere socio-


demografic, prin anumite particularități comparativ cu non-utilizatorii acestor servicii:

4
 Sunt relativ mai tineri
 Sunt într-o proporție mai mare persoane cu studii medii și superioare
 59% dintre utilizatori locuiesc în mediul urban și tot aici locuiesc și 41% dintre non-
utilizatori.
 Doar 17% sunt pensionari, față de doua treimi dintre non-utilizatori.
Principala segmentare a pieței de servicii de telefonie mobilă constă în delimitarea a două
categorii esențiale și net diferite ca nevoi de consum și anume:
 persoane fizice
 persoane juridice.
 În acoperirea în teritoriu a rețelei și tarifele pentru apeluri sunt cele mai importante
criterii luate în considerare atunci cand răspundem. Ei au ales serviciul de telefonie pe
care îl utilizează în prezent. Aceste două criterii au fost menționate ca fiind importante
sau foarte importante de peste 8 respondenți din 10. Urmează,în calitatea convorbirilor
(a sunetului)î ºi ìre˛eaua Ón care sunt abona˛i cunoscu˛iiî, acestea fiind apreciate drept
importante sau foarte importante de c„tre trei sferturi din responden˛i.
Vezi raport ANCOM

1.2 Analiza cererii si a ofertei


În trecut telefoanele mobile reprezentau o nevoie de lux, intrucat preturile acestora erau destul
de mari comparativ cu veniturile populatiei. În prezent telefonul mobil nu mai este doar o
necesitate, ci a devenit un accesoriu la moda, tinerii in mod special, sunt preocupati in a avea
ultimul model de telefon fapt ce a favorizat dezvoltarea excensiva a pietei si totodata a facut
sa creasca cererea de servicii de telefonie mobila. Ținand cont de acestea, companiile de
telefonie mobila vin cu oferte tot mai atractive pentru a-si atrage potentialii clienti si astfel
concurența dintre ofertanți devine tot mai mare, fapt ce determina o continua dezvoltare a
pietei.

Prezentarea principalilor ofertanţi

 Orange

5
 Vodafone
 Telekom
 Digi (RCS&RDS)

Venituri şi trafic înregistrat

Potrivit datelor autorităţii de reglementare în comunicaţii (ANCOM), în 2020, numărul


cartelelor SIM PrePay de telefonie mobilă active a înregistrat o scădere semestrială istorică
de 9% , iar numărul de cartele SIM cu abonament a crescut cu doar 1%, astfel că numărul
total de cartele SIM active a scăzut cu 3%.
Cu toate acestea, volumul de trafic de voce efectuat prin reţelele mobile din România a
crescut cu 12%, determinat de creşterea masivă, cu 22% a duratei medii a apelurilor, însă
traficul SMS s-a micşorat semestrial cu 25%, pe fondul intensificării utilizării aplicaţiilor de
mesagerie instant şi reţelelor sociale. Prin urmare, traficul mediu de telefonie mobilă efectuat
de către un locuitor a fost de 5 ore şi 12 minute/lună, respectiv de 31 SMS-uri/lună.

Statistica ANCOM remarcă faptul că, numărul total de conexiuni s-a redus cu 2%, influenţat
de scăderea cu 9% pe segmentul cartelelor preplătite, în vreme ce conexiunile 4G au stagnat
la 12 milioane.

Traficul total de internet mobil a crescut cu doar 12% în primul semestru al anului 2020, astfel
că traficul mediu lunar de internet mobil/locuitor a ajuns la 4,6 GB. De acees, în funcţie de
numărul de conexiuni la internet mobil active la jumătatea acestui an, Orange avea o cotă de
piaţă de 38%, Vodafone - de 25%, iar ceilalţi furnizori de 37%.

6
În semestrul 1 al anului 2020, sectorul telecom din România a înregistrat o scădere de 4% a
veniturilor, aproximativ 1,7 miliarde de euro, din care telefonia mobilă a generat venituri în
procent de 39%.

Pe baza analizei informațiilor la nivel național prezentate anterior, se poate considera că


gradul de concentrare al pieței de telefonie mobilă în țara noastră este înalt, România
înregistrând în prezent patru operatori principali pe această piață.
Piața este însă într-o continuă schimbare, Orange semnând în anul 2020 acordul de achiziție a
54 % din Telekom Romania, aceasta având o valoare de 264 milioane de Euro conform
declarațiilor oficiale.

Analiza concurenților pe piata de telefonie mobilă

Prezentarea operatorilor
În acest moment, piaţa serviciilor de telefonie mobilă din România este guvernată de patru
mari operatori, respectiv Orange, Vodafone, Telekom România si Digi (RCS&RDS) care
oferă pachete avantajoase, astfel încât să îşi menţină sau să îşi mărească baza de clienţi.

este liderul pieței locale de comunicații mobile și parte a grupului Orange, una
dintre cele mai mari companii de comunicaţii din lume, cu peste 266 milioane de clienţi pe
cinci continente.

În Romania, Orange are peste 10.700.000 milioane de clienţi şi o cifră de afaceri de 1,125
miliarde € la finalul anului 2018.

Orange România oferă clienţilor săi o gamă extinsă de soluţii de comunicaţii, atât utilizatori
individuali, cât şi companii, de la servicii de bază până la servicii complete de voce, date fixe
şi mobile, servicii TV şi servicii financiare mobile.
Liudmila Climoc, CEO Orange România, declar „Vedem o continuă creştere, de la începutul
pandemiei, pe segmentul de business, în contextul în care companiile au nevoie de soluţii
diverse de IT&C. Al treilea trimestru din acest an a însemnat pentru Orange paşi mari făcuţi

7
în direcţia dezvoltării de produse şi servicii din universul digital şi 5G. Prin acoperirea 100%
5G a centrului economic al României, Bucureşti, punem bazele pentru o infrastructură
telecom care va susţine viitorul economiei digitale şi va revoluţiona importante sectoare de
business precum cele destinate oraşelor inteligente, sănătate, media ori automotive”.
Reprezentanţii companiei subliniază că digitalizarea accelerată a companiilor din perioada
pandemiei şi nevoia crescută de soluţii IT a influenţat şi sectorul B2B. Veniturile pentru
produsele IT&C oferite de Orange Business Services au crescut cu 21% în comparaţie cu T3
2019, iar interesul mult mai mare pentru securitate cibernetică, în contextul mutării activităţii
angajaţilor în online, a dus la o creştere de aproape 26% pentru soluţia Business Internet
Security.

este o divizie a Vodafone Group Plc., unul dintre cele mai mari grupuri de
telecomunicații mobile din lume, care oferă o gamă de servicii ce include voce,
mesaje, date și comunicații fixe. Vodafone Group are divizii în 26 de țări, 50 de
rețele mobile partenere și operațiuni de broadband fix în 19 țări. La 30 septembrie 2017,
Vodafone Group avea 522,8 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile și 18,8 milioane de
utilizatori ai serviciilor broadband fix, incluzând India și toți clienții Vodafone din entitățile
create în urma unor fuziuni și asocieri.

Vodafone este compania care a implementat prima rețea digitală mobilă din România, în 1997
și primul operator care a lansat serviciile 3G pe piața românească, în 2005. Vodafone este și
operatorul care a implementat prima rețea de date mobile 4G pe piața locală, în 2012. În 2017,
Vodafone România a lansat rețeaua Supernet 4.5G, oferind clienților optimizare superioară
pentru streaming video, securitate îmbunătățită integrată în rețea și lățime de bandă mai mare.
De asemenea, a fost desemnată cea mai rapidă rețea mobilă din țară, potrivit rezultatelor a
peste 250.000 de teste efectuate de utilizatori în perioada iulie-septembrie 2017 cu ajutorul
Speedtest® by Ookla®, liderul mondial în domeniul testării și analizării vitezei pe internet.

Vodafone România oferă în prezent servicii mobile, servicii fixe de voce și Internet of Things
pentru mai mult de 9,7 milioane de clienți.

este un brand dinamic, care oferă servicii de telecomunicaţii fixe şi mobile


complete, inovatoare, personalizate pentru o comunitate vastă de clienți, cu
aproximativ 10 milioane de contracte de servicii.

8
Soluțiile Telekom Romania deschid o lume infinită de oportunități de a împărtăși cele mai
frumoase și emoționante experiențe cu familia, prietenii, colegii și cu cei din jurul nostru.
Misiunea Telekom in România este să îmbogățească viețile oamenilor, oferindu-le acestora
servicii integrate fixe și mobile, tehnologii de ultimă generație 4G, fibră optică, precum și
Internet TV, care aduce utilizatorilor o nouă experiență de divertisment, cu acces la conținut
exclusiv și de calitate, pe toate ecranele, și funcționalități interactive avansate. Telekom
Romania este partenerul de încredere al companiilor, pentru care oferim soluții complete de
comunicații și IT&C. Rețeaua Telekom conectează oameni, mașini și conținut, pentru un
viitor mai bun, mai sigur și mai simplu.

Telekom România este prezentă pe piața românească din 2014, după rebranding-ul comun al
Romtelecom și Telekom Romania Mobile Communications S.A

Telekom aparţine Deutsche Telekom, una dintre companiile lider global de telecomunicații
integrate.

lider european în soluții de telecomunicații, pe baza numărului de


unități generatoare de venituri ("RGUs") și un furnizor de top de
servicii de telecomunicații pe piețele principale din România și
Ungaria, cu operațiuni semnificative în Spania și cu prezența și în Italia.

Piața de oligopol
Având în vedere că în acest segment de piaţă sunt existente cele patru firme, piaţa serviciilor
de telefonie mobilă se încadrează în oligopol. Acest tip de piaţă existentă în economie face
parte din categoria pieţelor cu concurentă imperfectă.
Aceste companii livrează acelaşi pachet de servicii deci se află într-un stadiu de "rivalitate".
Comportamentul strategic este cel care conturează şi creează "rezistenţa" firmelor pe piaţă. De
asemenea, pentru a evita neînţelegerile, acestea stabilesc de comun acord perioade diferite de
ofertare.
Unul dintre scopurile companiilor oligopoliste a fost reprezentat intotdeauna de stabilitatea
prețurilor, asadar acestea nu recurg la politici cum ar fi cea a reducerii unilaterale a prețurilor
sau cea a dumpingului in lupta cu concurenții. Acest lucru se aplica si in cazul nostru, Orange,
Vodafone si Telecom recurg la alte tehnici pentru a castiga poziții mai bune in zonele de
interes, cum ar fi menținerea unor relații cat mai bune cu clienții si o informare continuă a
acestora, oferte cât mai noi si mai avantajoase, promovare etc.

9
Fiecare ofertant deţine o cotă de piaţă destul de mare pentru a putea influenţa, într-o anumită
măsură, gradul sau nivelul preţurilor pe care le practică.
În urma vânzărilor realizate şi implicit a numărului de utilizatori care au operat într-o anumită
reţea, cei 4 competitori au înregistrat în primul semestru din 2020, următoarele nivele de
performanţă : Vodafone şi grupul Telekom aveau, fiecare, o cotă de piaţă de 25%, Orange de
24%, iar ceilalţi furnizori însumând 26%.
Raportat la numărul de cartele SIM active la jumătatea anului 2020, Orange deţinea o cotă de
piaţă de 38%, iar Vodafone de 30%.
Aceste cote de piaţă indica, pe lângă poziţia ierarhică a competitorilor, şi ratele de utilizare a
SIM-urilor pe piaţă. De asemenea, s-a constatat că, în medie, peste jumătate din utilizatori
preferă abonamentul cu minute incluse, însă atât în cazul cartelelor prepay, cât şi in cazul
abonamentelor, cele mai solicitate opţiuni sunt cele care oferă minute suplimentare în reţelele
naţionale de telefonie mobilă.

3.1. Evoluţia pieţei


Cei patru operatori oferă servicii de voce, SMS, precum şi trafic de date. Gradul de dinamism
al pieţei de telefonie mobilă se intensifică datorită progresului rapid înregistrat în domeniul
telecomunicaţiilor, iar reglementările la nivelul acestui tip de piaţă suferă numeroase oscilaţii.
Totuşi, luând în calcul gradul ridicat de penetrare al cartelelor SIM în România, sectorul
telefoniei mobile poate fi etichetat ca un domeniu ajuns la maturitate.
3.2 Formarea tarifelor
Preţul unui bun sau serviciu furnizat clientelei depinde de o serie de factori ce fac referire la
costurile implicite suportate de compania furnizoare.
Știm că in sens larg, tariful sau prețul reprezintă valoarea de piața a unui produs sau serviciu
determinat de raportul dintre cerere si oferta, dar si de o serie de constrângeri ale pieței.
Ca orice agent economic, furnizorii de servicii de telefonie mobila urmaresc in primul rand, in
urma fixarii tarifelor, sa isi acopere cheltuielile efectuate precum cheltuielile cu salariile, cu
taxele si impozitele, de intretinere a aparaturii etc. Însă furnizorii respectivi nu pot fixa nivelul
preturilor dupa cum doresc, acestia trebuie sa respecte obligatiile impuse de ANCOM, care la
randul lor sunt dirijati de catre Comisia Europeana. ANCOM are puterea de a stabili modul de
calculare al tarifelor de pe piața comunicațiilor electronice, precum si nivelul acestora.

5. Concluzii

10
Sectorul serviciilor de telecomunicații se caracterizează prin schimbări dinamice în structura
cererii și a ofertei, în concordanță cu schimbările determinate de dezvoltarea tehnologiei.
Apariția alternativelor la serviciile tradiționale de telecomunicații, a aplicațiilor de mesagerie
și de voce reconfigurează modelele de afaceri tradiționale și impun companiilor care operează
pe această piață să se adapteze noilor tendințe într-un ritm rapid.

http://oaji.net/articles/2019/3365-1547549784.pdf

Trăim într-o lume a concurenţei în care banul şi spiritual mercantil acaparează Universul.
Atunci când vorbim de un produs ne gândim la raportul calitate-preţ, precum şi la beneficiile
sau utilitatea marginală resimţită în urma consumării acelui bun-serviciu. Când facem o
alegere, implicând totodată şi costul de oportunitate, ne raportăm la anumite mărci care şi-au
creat în mintea noastră o imagine fidelă sau în funcţie de anumite priorităţi.
România a înregistrat de-a lungul timpului 4 operatori principali pe această piață, având un
grad de concurență mai scăzut față de mai mult de jumătate din țările europene.
Analizând concurenţa pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă, în prima jumătate a anului 2020
am observat o scădere a veniturilor faţă de aceeaşi perioada a anului 2019.
De asemenea, în funcţie de veniturile obţinute în primul semestru din 2020, Vodafone şi
grupul Telekom aveau, fiecare, o cotă de piaţă de 25%, Orange de 24%, iar ceilalţi furnizori
însumând 26%.
În 2020, pe segmentul persoanelor fizice, numărul cartelelor cu abonament l-a depășit pe cel
al cartelelor Prepay.
În concluzie între cele trei companii exista o inter-dependenta, deciziile uneia depind de
deciziile celorlalte, ca urmare acestea își manifestă disponibilitatea spre acorduri privind
prețurile practicate, evoluția lor, fuziunea etc.

Pentru consumatori, această concurenţă este benefică întrucât s-au diversificat serviciile
utilizate şi s-au redus semnificativ costurile.

http://www.consiliulconcurentei.ro/wp-content/uploads/2019/12/rrc_nr_1-2_2015.pdf pt
cocluzii

http://ziuacomunicatiilor.ro/wp-content/zcomfiles/raport-post-eveniment.pdf pt
previyiui

11
Bibliografie
https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2020-12-10-24475463-0-raport-sem-
2020-comunicatii-electronice.pdf
https://gadget.ro/confirmare-oficiala-orange-a-achizitionat-54-din-telekom-romania-
communications-fostul-romtelecom-pentru-497-euro/

https://www.economica.net/raport-ancom-veniturile-sectorului-telecom-din-romania-au-
scazut-cu-4prc-la-1-7-miliarde-de-euro-in-primul-semestru_194000.html
https://www.mediafax.ro/social/consiliul-concurentei-numarul-utilizatorilor-de-telefonie-
mobila-stagneaza-de-doi-ani-dar-traficul-de-voce-creste-13654490
https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-23549447-grafice-operatori-cei-mai-multi-abonati-
cele-mai-mari-venituri-din-internet-telefonie-romania-date-oficiale-premiera.htm

12
13

S-ar putea să vă placă și