Sunteți pe pagina 1din 5

Lectorat cu p rin ii Clasa: a V-a coala: coala cu clasele I-VIII Nicolae Popoviciu, Beiu Tema: Copiii nva ceea

ce tr iesc Diriginte: Tanasov Mirela Invitat: psiholog colar Grup int : p rin ii clasei Durata: 50 minute: Obiectiv fundamental: Con tientizarea p rin ilor n leg tur cu educa ia copilului prin propriul exemplu i prin contextul care i se ofer n familie. Obiective specifice activit ii: s n eleag vulnerabilitatea copiilor la ceea ce v d petrecndu-se n jurul lor s con tientizeze faptul c sunt responsabili de bun starea nu doar material , ci i moral a copiilor s n eleag c au nevoie de perfec ionare pentru a fi p rin ii de care copiii lor au nevoie Metode de lucru: -conversa ia euristic ; -problematizarea; -exerci iul; -jocul de rol; Bibliografie:

1.Adriana B ban (coord.), Consilierea educa ional , ghid metodologic pentru orele de dirigen ie i consiliere, Editura Ardealul, Cluj-Napoca, 2001; 2. Dorothy Law Nolte, Rachel Harris, Copiii nva ceea ce tr iesc, Ed. Humanitas, 2006

ACTIVITATEA NR.1
1. Debutul activit ii: Salutul, discu ii generale, se mul ume te pentru prezen , se ofer cafea sau ceai. Se lucreaz la destinderea atmosferei i crearea unui climat favorabil desf ur rii activit ii: fiecare p rinte este rugat s - i fac un ecuson cu numele lui i ceva care s l fac mndru de copilul lui. Astfel se realizeaz cunoa terea p rin ilor ntre ei i destinderea atmosferei, iar p rin ii se vor angaja n activitate cu o atitudine pozitiv fa de copiii lor. ceea ce tr iesc i se porne te o scurt discu ie 2. Introducerea temei Se anun tema ntlnirii Copiii nva particip rii lor la o astfel de ntlnire. Dirigintele: explica ia prezen ei noastre aici este faptul c ne intereseaz s facem i s oferim ce este mai bun copiilor dumneavoastr , s nv m s -i educ m corect, prin vorbele i comportamentul nostru, insuflndu-le valori corecte pe care s - i poat construi copil ria, adolescen a, via a n general. Sunt convins c dumneavoastr to i dori i s fi i iubitori, binevoitori, n eleg tori, toleran i, one ti i corec i cu copiii pe care-i ave i. Problema este c dac vrem s fim buni n a face ceva, trebuie s nv m. Oamenii nva diverse meserii, nva foarte multe lucruri n via . A educa un copil este pe departe cea mai mare i dificil provocare din via a unui p rinte. Ar trebui s fim dispu i s nv m i s ne perfec ion m. i una pozitiv . A a cum a i v zut poemul este structurat n dou p r i: una negativ pentru a vedea ce p rere au p rin ii despre actualitatea temei i despre necesitatea

A vrea s ne ax m n primul rnd pe cea pozitiv , dar nu vom trece cu vederea pe cea negativ , pentu a vedea ce trebuie s oferim copiilor no ti i ce nu trebuie pentru o educ ie corect . Timp: 10 min

ACTIVITATEA NR. 2
P rin ilor le sunt distribuite fi ele cu textul poemului Cu ajutorul prezent rii ppt este parcurs fiecare vers, n timp ce profesorul psiholog asigur un exemplu practic pentru fiecare idee. Fiecare exemplu este analizat de c tre p rin i. Ei vor ar ta ce au gre it p rin ii i cum ar fi trebuit s procedeze Exemplu: 1. Dac tr iesc n critic ns ne vom reg si n exemplu. Abby are 6 ani i st la masa din buc t rie aranjnd ntr-o can din plastic plin cu ap florile culese de ea. Deodat cana se r stoarn , umplnd totul cu ap , frunze i flori. Abbz st n mijlocul dezastrului i plnge n hohote. Mama ei vine ntr -o clipit . Vai de mine! Cum po i fi att de nendemnatic ! P rin ii: Copilul trebuia corectat cu blnde e, lini tit i apoi i se cerea s cure e. innd cont de reac ia feti ei ns , cred c era obi nuit cu astfel de reac ii violente i acuzatoare din partea mamei. La fel sunt parcurse i celelalte versuri i se discut pe marginea lor, tr gnd concluzii practice. Timp: 25 min. i cic leal , copiii nva s condamne.

Dirigintele: probabil majoritatea vom spune c versul acesta nu este pentru noi. Probabil

ACTIVITATEA 3 (FEED-BACK)
P rin ii sunt mp r i i n dou grupe. Li se expune o situa ie. Grupa 1 trebuie s expun o solu ie corect pentru a rezolva situa ia, iar grupa 2 trebuie s expun un comportament care ar trebui evitat. mpreun decid ce sentiment i-a fost insuflat copilului de fiecare dat . A i avut o zi ct se poate de obositoare. Vlad, care are 12 ani este n camer , preg tinduse pentru coal . Cina nu este gata. So ul foarte obosit ajunge i el acas . Cnd coboar n buc t rie Vlad love te din gre eal o m su pe care se afl o cutie cu biscui i. Biscui ii se mpr tie peste tot pe covor. Ce ar trebui s face i i c rui vers corespunde? Se lucreaz pe grupe iar apoi se discut rezultatele cu to i participan ii.

n final li se distribuie p rin ilor ni te chestionare n vederea unor viitoare ntlniri pentru detalierea acestei teme. P rin ii completeaz chestionarele, care sunt adunate de psiholog pentru a fi studiate.

Timp: 15 min

CONCLUZIE:

C OPIII NVA

CEEA CE TR IESC I AJUNG S

TR IASC

CEEA CE NVA

Dorothy Law Nolte

1. Crede i c discu iile de ast zi au r spuns ntr-un fel anumitor nevoi ale dumneavoastr n leg tur cu educarea corect a copiilor? Explica i pe scurt. _____________________________________________________________________ ___________________________________ __________________________________ _____________________________________________________________________ 2. Considera i c este important perfec ionarea n meseria de p rinte? _____________________________________________________________________ 3. Care dintre urm toarele atitudini v este mai greu s le manifesta i fa dumneavoastr ? Nota i-le de la 1 la 10 n ordinea cre terii dificult ii.
y y y y y y y y y y

de copilul

ncurajare Toleran Laud Acceptare Aprobare Recunoa tere Onestitate Corectitudine Prietenie Bun voin V mul umesc frumos!