Sunteți pe pagina 1din 4

1. Cum sunt eu ca manager?

 Managerii sunt acele persoane a căror activitate de bază este să ducă la îndeplinire


procesul managerial. Rolurile acestora sunt împărțite în următoarele categorii: roluri
interpersonale, roluri informaționale, roluri decizionale. in punct de vedere ierarhic, există
trei tipuri de manageri: managerii de vârf, managerii de mijloc, managerii de linia întâi
 MANAGÉR s.m. Însoțitor al unei echipe sau al unui campion, care se ocupă cu
organizarea, cu conducerea și cu chestiunile financiare ale turneelor; impresar. [< engl.,
fr. manager].
Prin tip de manager desemnam ansamblul de caracteristici principale referitoare la calitatile,
cunostintele si aptitudinile proprii ale uneiu categorii de cadre de conducere.

 Consider că tipul managerial care mă caracterizează este cel participativ-reformist,


deoarece mă definește spiritul inovator, creator, dar sși disponibilitatea prin comunicare. De
asemenea am curaj în asumarea riscurilor și capacitatea ridicata de antrenare.
Mai mult decât atât, am o flexibilitate în situatii de criza sau conflict de muncă,
deoarece nu îmi plac situațiile conflictuale dintre personal, eu ocupând rolul de mediator.
Îmi place ca la locul de muncă să existe un climat destins, favorabil dezvoltarii personalitatii
subordonatilor, iar eu să fiu bine pregătit pentru acțiunile ce trebuie să le îndeplinesc.
 În ceea ce privește sistemul de management, care se referă la este un ansamblu de
elemente prin intermediul cărora se asigură exercitarea procesului de management in vederea
cresterii profitabilitatii economice, sunt adepta managementului prin obiective.
Acesta este cel mai utilizat sistem de stabilire a obiectivelor de vânzare,
achiziție sau de producție, de luarea deciziilor strategice și mai ales, de control
strategic al companiei.
Consider că acest sistem de management mi se potrivește cel mai mult și are diferite avanrtaje,
prin care numesc permiterea indivizilor sa știe ce se asteapta de la ei si le clarifica rolurile,
identificarea problemelor, încurajându-mă să stabilesc planuri de acțiune și date ținta de
rezolvare a problemelor.
De asemenea, se îmbunatatește comunicarea între manageri si îi motiveaza. În plus,
indivizii ajung să cunoască obiectivele organizaționale și să își orienteaze activitatea spre
atingerea lor.
Mai mult decât atât, managementul prin obiecte oferă criterii de evaluare mai obiective și
asigură echitatea procesului de evaluare. În același timp, asigură dezvoltarea personalului prin
raportarea rezultatelor obținute la cele scontate.

 În ceea ce privește una din cele 3 clasificări ale metodelor managementului, pot spune
că cea mai potrivită pentru stilul meu managerial este cea de organizare și funcționare. În
cadrul acestei metode se identifică metoda ședinței, întrucât cea mai mare parte a deciziilor
administrative sunt adoptate in cadrul grupului, respectiv prin consultarea managerilor publici
în comisii și/sau plenuri.
Ședința constituie modalitatea principala de transmitere a informatiilor si de culegere a
feedback-ului de la un numar mare de componenți ai sistemului administratiei publice.

2. Cum sunt eu ca leader?

 Liderul este cel care prin personalitatea lui poate inspira pe alții să-și îmbunătățească
eforturile pentru îndeplinirea unui obiectiv comun. Liderii sunt persoane placute, carismatice,
cu o mare posibilitate de comunicare si aptitudini necesare intelegerii si influentarii
oamenilor si grupurilor umane.
Mai concret, un lider este o persoana care obtine rezultate notabile cu o eficacitate sigura,
in orice domeniu indiferent de obstacole si fara a inceta sa fie atent fata de oameni. Printre
calitatile liderilor pot fi menționate:

 cunoastere a grupului pe care-l conduce si a sectorului de activitate;


 relatii in societate si in sectorul de activitate;
 anumita reputatie, antecedente privind succesul in diferite domenii;
 aptitudini si competente (capacitatea de analiza, rationamente sigure, gandire
strategica si multidimensionala, facultatea de a realiza bune relatii de munca,
sensibilitatea fata de altii, intelegerea naturii umane);
 calitati personale (integritate, onestitate);
 motivare puternica pentru a fi lider
Astfel, eu ca lider mă identific cu anumite caracteristici ale sale: Curajul, deoarece liderul se
informează, analizează, planifică și acționează în ciuda fricii; Integritatea, fiindcă liderul
este cinstit si are un caracter puternic. De asemenea, îmi place lucrul în echipă, liderul
verifica, ajuta si apreciază eforturile. Sunt o fire creativă, conform liderului, care încurajează
echipa să fie la fel.
Ca strategie de leadership care mă definește, o pot numi pe cea a rațiunii, fiind o metodă
de persuasiune ce implică folosirea tuturor informațiilor, situațiilor, evenimentelor, sau a altor
mijloace de evidențiere pentru formularea unor argumente logice care să sprijine liderul în
procesul de influențare.
În ceea ce privește tipul de influență exercitat de lider, persuasiunea rațională este cea
mai potrivită, bazându-se pe argumente logice pentru a convinge o persoană că o propunere
sau o solicitare este viabilă și capabilă să realizeze obiectivele desemnate.

3. Manager sau leader?

În timp ce managerii vizeaza limitarea variantelor decizionale, liderii sunt vadit


preocupati de dezvoltarea unor abordari insolite pentru probleme dificile si de deschidere.
Pentru a fi eficienti, liderii trebuie sa-si proiecteze ideile in imagini care sa trezeasca interesul
oamenilor si abia apoi sa dea curs actiunilor.
Spre deosebire de management, leadership-ul are in centru abilitatea de a face fata
schimbarii. Ascensiunea rolului liderului in ultimii ani este o consecinta a cresterii
competivitatii si fluctuatiilor din lumea afacerilor. Schimbarile majore sunt din ce in ce mai
necesare pentru ca organizatia sa supravietuiasca si sa intre in competitie intr-un mod eficient
in noul mediu care se profileaza. Astfel raportul dintre schimbare si leadership este unul direct
proportional.

În timp ce managerul controlează și optimizeaza ceea ce există, liderul schimba ce


există în ce este necesar. Managerul promovează stabilitatea, iar liderul promovează
schimbarea.      

Managerul urmează regulile stabilite și asigură respectarea lor. De cealaltă parte,


liderul introduce reguli noi, încurajeaza creativitatea
 Liderii – au rolul esenţial de influenţare umană directă, in cadrul grupurilor de
activitate (liderul este strâns asociat cu activitatea grupului);
 Managerii sunt prezenţi la nivelul intermediar, ei se ocupă mai mult de gestionarea
structurilor organizaţiei şi de amănuntele „tehnice” decât de angajaţi.

Având în vedere personalitatea mea, cred că mă caracterizează mai mult postura de lider,
deoarece sunt atrasă de partea umană, îmi place să lucrez cu oamenii, liderii având carismă,
empatie, respect și axându-se pe egalitatea între membrii echipei. De asemenea, nu mi-ar
plăcea să am subordonați inferiori, impunându-mă prin funcția pe care o dețin.

Cu toate acestea, consider că trebuie să am și o notă de autoritate față de angajați în sensul că


trebuie să existe o anumita barieră între mine și personal pentru a fi un randament mai mare
în cadrul instituției publice/întreprinderii.

4. Studiu de caz- Manager sau lider?


a) Ce anume va presupune implementarea unei noi politici privind misiunea,
obiectivele, structura și relațiile între angajații organizație?
b) Ce calități ar trebui să aibă persoana care ar fi însărcinată cu implementarea
unui astfel de program?
c) Ținând cont de diferențele dintre manager și lider amintite mai sus, care credeți
că este rolul potrivit pentru această slujbă - manager sau lider? Argumentați de
ce.
d) Vă puteți gândi la o situație din cadrul organizației dumneavoastră când a fost
nevoie de o persoană cu calități de lider? Povestiți situația colegilor și încercați
să identificați elementele definitorii pentru lider care îl diferențiază de restul
membrilor organizației.
A) Pentru noua politică este nevoie de un om competent, care să facă față cerințelor Direcției
Județene de Sănătate Publică din orașul Cluj, care are nevoie de reconstituirea imaginii
create în urma directorului Mihai.
Trebuie să se aplice strategia rațiunii, o metodă de persuasiune ce implică folosirea
tuturor informațiilor, situațiilor, evenimentelor, sau a altor mijloace de evidențiere pentru
formularea unor argumente logice care să sprijine liderul în procesul de influențare.
Cu toate acestea, acesta trebuie să fie prietenos, însă nu trebuie să sancționeze sau să fie
autoritar sau agresiv.
B) Pentru a duce la bun sfârșit serviciile adaptate la nevoile cetățenilor, este nevoie de o fire
comunicativă, care să poată informa oamenii despre riscurile la care se expun atunci când
consumă tutun, despre utilizarea metodelor contraceptive. De asemenea, este nevoie de
un coordonator, deoarece se cere o abordare managerială nouă care pune accentul pe
munca în echipă, și asumarea responsabilității.
Mai mult decât atât, se dorește ca noua persoană să se poate adapta ușor, ce poate să
schimbe vechile reguli, să fie de încredere pentru a putea crea un parteneriat mai strâns.
În plus, acesta trebuie să fie ambițios, harnic, logic și consecvent, responsabil și să aibă
inteligență emoțională.
C) Consider că pentru această slujbă este nevoie de un lider, deoarece liderul este mai atras
de partea umană iar la DJSP ce cere un băiat care să mobilizeze membrii. De asemenea,
un lider inovează, iar Vlad ar putea să creeze o nouă strategie pentru repararea imaginii
acestui serviciu public deconcentrat.
Mai mult decât atât, această strategie trebuie avută în vedere pe termen lung, ceea ce e
specifică liderului, nu managerului care o vedere cu precădere pe termen scurt. Acesta
creează, nu imită, deci daca l-ar imita pe Mihai DJSP nu ar evolua.
Prin urmare, Vlad este tipul liderului ideal, indiferent de faptul că are doar 29 de ani, față
de Andrei care are 35.
D)

S-ar putea să vă placă și