Sunteți pe pagina 1din 14

MOLDCOOP

COLEGIUL COOPERATIST DIN MOLDOVA

Studiu Individual
Disciplina : ”Sisteme informatice în unitățile de
alimentație publică.”
Tema : ”Efectuarea calculelor în MS Excel”

A efectuat : Mihălache Cristina


Grupa : 1TAP-41
A verificat: Iachim Elena

Chișinău 2022
Cuprins :
1 ) Formulele utilizate în MS. Excel …………………… 3-7
2) Utilizarea funcțiilor în MS. Excel ………………….. 7- 14
Pentru a lucra în MS Excel este nevoie de grila de celule. Celulele pot conține
numere, text sau formule. Punând datele în celule și grupandu-le în rânduri și
coloane. Aceasta va permite să adăugăm ,sortăm , să le plasăm în tabele putem
să construim și diagrame cu aspect deosebit.

Referintele zonale :

Când specificăm o zonă, selectăm conținutul celulelor care o formează. Cele


două puncte (:) înseamnă ' și toate celulele cuprinse între aceste două, inclusiv :.
Pe scurt, o zonă este un bloc dreptunghiular de celule definit de prima și ultima
celulă. Prima celulă este colțul din stânga sus al zonei, iar ultima colțul sau din
dreapta jos. O zona poate fi formată dintr-o singură coloană sau un singur rând.
Într-o coloana, prima celulă se afla în vârf, iar ultima celulă la baza zonei; într-
un rând, prima celulă se afla în marginea stângă, iar ultima celulă în marginea
dreapta a zonei.

Reguli de bază pentru scrierea formulelor:

În EXCEL, o formulă are, de obicei, cel puțin trei elemente: un semn egal, un
nume de funcție și un argument. Semnul egal :o formula începe întotdeauna cu
un semn egal (=). Astfel programului EXCEL i se indica: 'Executa aceasta
formula matematica !'; Numele funcției: un nume de funcție -SUM ,în acest caz
- este o prescurtare pentru o formula mai complicata pe care EXCEL stie deja sa
o execute. Funcția SUM însumează o serie de numere, iar AVERAGE
realizeaza media unei serii de numere: Argument: referințele de celule aflate
între paranteze formează un argument. În cazul funcțiilor de tipul SUM sau
AVERAGE, argumentele descriu un grup sau o zona de celule, în care se afla
valori. În general, un argument furnizeaza programului EXCEL numere pe care
trebuie sa le prelucreze sau, cel puțin, îl informeaza unde poate găsi numere pe
care sa le introduca într-o funcție.

Verificarea corectitudinii rezultatelor formulelor :

Când verificăm o formulă, trebuie să ținem cont de urmatoarele reguli:

-Formula începe cu un semn egal.

-Trebuie de introdus corect numele funcției- dacă s-a întrodus un nume corect
de funcție, EXCEL îl va transforma in majuscule. Dacă nu face acest lucru,
înseamnă că nu recunoaște funcția).

- Utilizarea funcției corespunzătoare - AUTOSUM generează întotdeauna


SUM, așa ca nu trebuie să utilizăm AUTOSUM dacă dorim sa aflăm media).

- Trebuie să conțină zona specificată setul corect de date.


Editerea conținutului unei celule:

Exista doua metode de bază prin care putem edita conținutul unei celule:

1. Efectuăm un clic pe celulă. Conținutul său va apărea în bara de formule. Apoi


edităm ceea ce sa introdus în bara de formule.

2. Efectuăm dublu clic pe celulă. Conținutul său va apărea atât în celulă, cât și
în bara de formule.

Inserarea unui caracter:

Pentru a insera un caracter, fie în bara de formule, fie într-o celulă deschisa.
Efectuam un clic pe locația exactă din text sau pe valoarea numerică, acolo unde
dorim sa editam. Va aparea o linie verticala stralucitoare. Tastam caracterele
care trebuie inserate. Tastăm ENTER sau efectuam un clic pe CONFIRM.

Inlocuirea unui sir de caractere:

Pentru a înlocui un grup de caractere adiacente (un șir) din bara de formule sau
dintr-o celulă selectată:

1. Pozitionam indicatorul pe o celulă sau în bara de formule. Acesta va deveni


cursor de tip I.

2.Apasam butonul mouse-ului și ținem apăsat pe masura ce deplasam cursorul


peste șirul de caractere ce urmează a fii inlocuit. Caracterele vor fi marcate,
indicând faptul că sunt selectate pentru a fi înlocuite.

3.Tastăm caracterele cu care dorim să facem înlocuirea.

4.Tastăm ENTER sau efectuăm clic pe CONFIRM.

Stergerea unui caracter:

Pentru a șterge un caracter, fie din bara de formule, fie dintr-o celulă selectată:
tastăm DEL pentru a șterge caracterul din dreapta punctului de insertie; sau
tastam BACKSPACE pentru a șterge caracterul aflat la stânga punctului de
insertie; sau tastăm fie DEL, fie BACKSPACE, pentru a șterge caracterele care
au fost deja marcate (prin deplasarea cursorului peste ele).

Formulele utilizate în MS Excel :


O formulă nu trebuie sa conțină neapărat un nume de funcție. Funcțiile sunt
doar prescurtări pentru formule mai lungi. Putem tipări o formula care
realizează operații aritmetice, utilizând următoarele simboluri, pentru fiecare tip
de operații:

a) + adunare
b) - scadere
c) * inmultire
d) / impartire
e) m^n exponentiala (ridicarea valorii m la puterea n)

O adresa de celulă dintr-o formulă este o variabila, deoarece valoarea sa se


modifică atunci când conținutul celulei se modifică. O valoare numerică
efectivă dintr-o formulă este o constantă.

Ordinea de efectuare a operațiilor:

Ordinea în care EXCEL face diferite tipuri de calcule aritmetice se numește


ordinea operațiilor, aceasta înseamnă doar ca programul va face calcule
aritmetice în ordinea următoare: de la primul la ultimul:

+ sau -evaluarea semnului constantelor

^ exponențiale (ridicare la putere sau extragerea rădăcinilor)

* înmulțire

/ împărțire

+ adunare

- scădere

Dacă într-o formulă sunt doua sau mai multe operații de același tip, EXCEL le
va face in ordine de la stinga la dreapta. Aceasta se numește ordine de evaluare.
Ca și într-o ecuație algebrică, putem stabili ordinea de evaluare prin încadrarea
între paranteze a unei expresii care trebuie evaluata înaintea altora.

Schimbarea ordinii de prelucrare a formulelor:

Într-o formulă EXCEL - la fel ca intr-o ecuatie algebrica - putem modifica


ordinea operatiilor, ordinea de evaluare sau pe amândouă, prin utilizarea
parantezelor, pentru a evidentia ceea ce dorim ca EXCEL sa faca mai întîi.

Reguli pentru utilizarea parantezelor:

În orice formula, parantezele trebuie utilizate pe perechi. Vom folosi câte


paranteze dorim în orice formula - o pereche inclusă în alta - însă vom obține o
eroare dacă utilizăm doar o singura paranteza.
Scrierea formulelor

Pe lângă facilitățile rapide de calcul oferite de MS EXCEL, avem posibilitatea


editării propriilor formule.

Formulele simple implică operații aritmetice simple precum: adunarea +,


scăderea - , înmulțirea *, împărțirea celulelor /, ridicarea la putere ^ s.a.

Formulele complicate implică, pe lângă operațiile simple și utilizarea de funcții


matematice (medie aritmetică, geometrică, deviatie standard s.a.)

Formulele pot fi aplicate celulelor din aceeași foaie de calcul, din foi diferite sau
chiar din registre de lucru diferite.

Important: toate formulele MS EXCEL încep cu semnul =

Pentru scrierea unei formule procedam astfel:

a) În celula dorită tastam semnul =

b) Pentru fiecare celulă ce intra în componenta formulei efectuam click,


inserând de la tastatura si operatorii necesari (+, - , *, / etc)

c) Dacă în formula sunt necesare celule din alte foi de calcul sau registre de
lucru (fișiere Excel) atunci efectuam click pe acestea.

Editarea unei formule

Pentru aceasta se executa:

a) Dublu click pe celula; adresele și numele celulelor folosite în formula se


vor colora diferit, putându-se ușor observa care sunt celulele la care se referă
formula

b) Selectam și înlocuim ce dorim sa modificăm astfel

Pentru înlocuirea adresei unei celule cu a alteia o selectam în formula și apoi


executăm click pe celula înlocuitoare

Pentru înlocuirea unui domeniu executam dublu click și tragem mouse-ul peste
ambele adrese ca sa le selectam (adresa de început și cea de sfârșit) apoi, în
foaia de calcul, tragem mouse-ul peste domeniul înlocuitor

Pentru înlocuirea unei valori constante sau a unui operator aritmetic le selectam
și tastăm din nou valorile sau operatorii înlocuitori
UTILIZAREA FUNCŢIILOR MS EXCEL

Scrierea unei formule care include funcții

Procedam astfel:

a) Click pe celulă care va conține funcția

b) Click pe butonul

Click pe o categorie de functii si dublu click pe functia dorita

d) In caseta Formula Palette vom executa click în caseta pentru


argument si citim informatiile ajutatoare afisate

e) Selectam celula sau celulele ce vor forma argumentul functiei

f) Click pe OK

Functii uzuale:
Functia
Acțiunea rezultată

SUM Adună valorile din domeniul selectat

MIN Găsește valoarea minima din domeniul selectat

MAX Găsește valoarea maximă din domeniul selectat

AVERAGE Calculeaza media valorilor

COUNTIF Numara valorile care îndeplinesc o anumită condiție

SUMIF Adună valorile care îndeplinesc o anumită condiție

IF Afișează o valoare în funcție de criteriul stabilit

PMT Calculează ratele de plata pentru un împrumut

LEFT și RIGHT Întorc un anumit număr de caractere din stânga sau


dreapta unei celule

CONCATENATE Unește valorile celulelor într-o singură celulă

NOW Afișează data și ora curentă

TODAY Afiseaza data curenta


VLOOKUP și Găsesc o valoare într-un tabel
HLOOKUP

Funcția COUNTIF numara câte articole sunt dintr-un anumit produs. Spre
exemplu, dorim ca într-un tabel sa afisam de câte ori s-a achiziționat un anumit
reper

Pașii pentru aplicarea acestei funcții sunt:

a) Click pe celula unde dorim sa plasam rezultatul

b) Click pe și din lista de funcții alegem COUNTIF

c) In caseta de dialog, în câmpul Range selectam domeniul unde se va face


numărarea

d) In caseta de dialog, în câmpul Criteria selectăm celula al cărei conținut


este identic cu cel pentru care dorim sa facem numărarea

e) Apasam OK
Funcția SUMIF - Aceasta functie însumează doar valorile care satisfacă

condiție impusă.

Funcția IF- această funcție determina valoarea unei celule în funcție de un


criteriu, și lucrează astfel: daca (IF) o afirmație este adevărată, atunci (THEN)
celula ia prima valoare, dacă nu (OTHERWISE) celula capătă cea de-a doua
valoare. Funcția IF poate fi inclusă (îmbrăcată) într-o alta funcție IF. Ea suportă
până la 7 niveluri de imbricare.

Funcțiile VLOOKUP si HLOOKUP - In practică s-ar putea să avem nevoie ca,


într-o coloana (sau rând) sa scriem calificative, dependente de valori numerice
dintr-un tabel aflat pe o alta foaie sau registru de calcul. In acest caz vom utiliza
functiile VLOOKUP sau HLOOKUP (pentru scrieri într-un rând). Pentru
aceasta procedam astfel:

a) Într-o foaie de lucru creăm un tabel simplu de căutare, ce contine valorile


pe care le căutăm. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească tabelul este că
valorile numerice să fie în stânga și să fie sortate în ordine crescătoare;
putem defini tabelul printr-un nume și să ne referim la el prin formula
folosindu-i numele

b) Executăm click pe celula unde vrem sa apara rezultatul

c) Click pe butonul

d) Selectam functia VLOOKUP

e) În caseta de dialog, la optiunea Lookup_value efectuăm click pe prima


celulă unde se afla valoarea pentru care va fi scrisă observație

f) La opțiunea Table_array scriem numele tabelului de căutare, pe care l-am


numit STAS; acest tabel îl mai puteam selecta cu mouse-ul, dacă nu dorim
să-i dăm un nume

g)In caseta Col_index_num tastam cifra 2, care corespunde numărului


coloanei din tabelul STAS unde exista observație ce trebuie inserată în
tabelul principal

h) La Range_lookup scriem TRUE (adevarat) dacă dorim ca evaluarea


pieselor sa se faca pe intervale de valori sau False (fals) dacă evaluarea
trebuie făcută exact pe valoare
i) Apasam butonul OK

j) Pentru completarea tuturor celulelor din tabelul principal folosim opțiunea


AutoFill

Funcțiile LEFT și RIGHT - aceste funcții returnează primele x caractere din


extremitatea stânga (sau dreapta) a unei celule sau domeniu de celule. Sunt utile
în cazul în care dorim să creăm un câmp numit Cod Reper, spre exemplu, care
sa preia primele x caractere din denumirea unui reper.

Funcția CONCATENATE ( & )- aceasta functie alătura valorile afișate în două


sau mai multe celule. Este necesara, spre exemplu, când avem doua câmpuri -
Nume și Prenume pe care dorim sa le unim într-unul singur Numele și
Prenumele.

Inseram o coloana care va conține numele întreg

b) Tastăm = și executăm click pe o primul nume de persoana

c) Tastăm semnul & și un mic spațiu între ghilimele


d) Tastăm din nou semnul & și executăm click și pe prenumele corespondent

e) Tastăm Enter

Bibliografie:

https://www.scritub.com/stiinta/informatica/excel/EFECTUAREA-
CALCULELOR-SIMPLE-I1352012913.php

S-ar putea să vă placă și