Sunteți pe pagina 1din 8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

„Lumea Florilor”
Năvodari
organizează

CONCURSUL DE CREAȚIE

CAEJ, 6229A/ 38/ 28.10.2021

EDIȚIA a II-a
APRILIE 2022

1
PROIECTUL EDUCAȚIONAL

INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE:

Numele instituţiei organizatoare: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA


FLORILOR” NĂVODARI

Iniţiatori proiect:
 Prof. OPREA LIDIA – OANA, Director Grădinița cu P.P. „Lumea Florilor” Năvodari;
 Prof. VĂDĂNOIU RALUCA ALEXANDRA, Grădinița cu P.P. „Lumea Florilor”
Năvodari;

Date de contact instituţie: Strada Ghioceilor, Nr. 7, Oraș Năvodari, Jud. Constanța

MONITORIZARE PROIECT:

 PROF. NICOLAE IRINELA, INSPECTOR ŞCOLAR PENTRU EDUCAȚIE


TIMPURIE, I.S.J.CONSTANTA;
 PROF. OPREA LIDIA - OANA, DIRECTOR GRĂDINIŢA CU P. P. „LUMEA
FLORILOR” NĂVODARI

COORDONARE PROIECT:

 Prof. Vădănoiu Raluca, Grădiniţa cu P.P. „Lumea Florilor” Năvodari;


 Prof . Pată – Albă Cristina, Grădiniţa cu P.P. „Lumea Florilor” Năvodari;

ORGANIZARE PROIECT:
 Prof. Ciolacu Corina Cristina, Grădiniţa cu P.P. „Lumea Florilor” Năvodari;
 Ed. Huidan Ionela Octavia Daniela, Grădiniţa cu P.P. „Lumea Florilor” Năvodari.
 Ed. Mitea Cristina Irina, Grădiniţa cu P.P. „Lumea Florilor” Năvodari;
 Prof. Melinte Andreea Ramona, Grădiniţa cu P.P. „Lumea Florilor” Năvodari;
 Prof . Hangan Violeta, Grădiniţa cu P.P. „Lumea Florilor” Năvodari;
 Prof. Lungu Simona, Grădiniţa cu P.P. „Lumea Florilor” Năvodari;
 Secretar Grasu Georgiana, Grădiniţa cu P.P. „Lumea Florilor” Năvodari.

2
ARGUMENT:

Sărbătoarea Pascală reprezintă pentru toți creștinii un prilej de deschidere a sufletului,


pentru a primi cuvântul sfânt. Jertfa Mântuitorului constituie cea mai evidentă dovadă de
dragoste a Divinității față de oameni.
Dorim ca în acest an, Hristos să învie în inima și în viața tuturor.
Pornind de la această idee ne-am gândit să inițiem o provocare pentru preșcolari,
derulând acest concurs, prin care aceştia să-și dovedească creativitatea și originalitatea, prin
elaborarea unor creații plastice și practice despre Sărbătorile Pascale.
Copiii se întrec în a transmite mesajul acestei sărbători, trăindu-l ca nimeni altcineva .
Este un prilej pentru ei de a se exprima prin desen, pictură, colaje.
Din aceste considerente vă invităm să participați la Concursul Local de creație plastică
„Bucuria sărbătorilor pascale”, organizat de Grădiniţa „Lumea Florilor” Năvodari.

SCOP:
 Dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor și tradiţiilor specifice sărbătorilor
pascale.
 Afirmarea, cunoașterea și stimularea potențialului artistic al copiilor din învățământul
preșcolar.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
 Stimularea creativității și imaginației preşcolarilor prin realizarea unor lucrări
originale.
 Dezvoltarea libertății de exprimare artistico-plastică a copiilor.
 Cultivarea sensibilității artistice a preșcolarilor;
 Păstrarea și transmiterea sfintelor tradiții și obiceiuri creștine românești;
 Descoperirea copiilor cu aptitudini artistice;
 Utilizarea unor desene, picturi, simboluri pentru a transmite un mesaj;
 Încurajarea imaginației creatoare, a originalității în exprimarea plastică.

GRUP ȚINTĂ:
 Preşcolari și antepreșcolari cu aptitudini, imaginaţie şi talent din grădiniţe.
 Cadre didactice din învăţământul preşcolar și creșe.

3
BENEFICIARII PROIECTULUI:

Beneficiari direcţi: preşcolarii și antepreșcolarii din judeţul Constanta şi cadrele


didactice participante;
Beneficiari indirecţi: familiile preşcolarilor și antepreșcolarilor, comunitatea.

RESURSE PROIECT:

a) Resurse umane: responsabili de proiect, preşcolari, educatoare, părinţi.


b) Resurse temporale: durata proiectului: octombrie 2021-mai 2022;
c) Resurse financiare: autofinanţare;

d) Resurse materiale: acuarele, pensule, creioane colorate, coli colorate, coli albe,
cartoane diferite, lipici, foarfecă, ouă etc.
e) Resurse informaţionale: proiectul scris, evidenţa participanţilor din cadrul
proiectului, portofoliul proiectului, diplome, adeverinţe de voluntariat.

Concursul de va desfășura ON-LINE.

SECTIUNI:

 SECTIUNEA I- PICTURA PE OUA;


 SECTIUNEA II- FELICITARI;
 SECTIUNEA III- ICOANE (TEHNICA DE LUCRU LA ALEGERE).

DESFĂŞURAREA PROIECTULUI:
Proiectul va cuprinde următoarele activităţi:
 Lansarea oficială a proiectului în cadrul cercurilor pedagogice pentru învăţământul
preşcolar de pe semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022;
 Postarea proiectului pe site-ul ISJ Constanta, Facebook: 1-15 martie 2022;
 Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic (anexa1) şi acordul de
parteneriat- pentru fiecare grădiniţă participantă (anexa 2) vor fi completate şi
trimise în perioada 4- 15 aprilie pe adresa de e-mail:

4
concurs.lumeaflorilor@gmail.com.
 Lucrarile scanate/fotografiate, vor conține eticheta în partea dreapta, jos a lucrării și
va cuprinde: inițialele preșcolarului, grupa, grădiniţa, secțiunea, titlul lucrării,
0numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul. Se vor
trimite pe grupul de Facebook al proiectului BUCURIA SARBATORILOR
PASCALE https://www.facebook.com/groups/466430384521954 in perioada 4- 15
aprilie 2022.
 Lucrarile vor putea fi votate prin like-uri în perioada 18-22 aprilie (22 aprilie, ora
18:00 se încheie votul). Câștigătorii vor fi desemnați prin numărul de voturi/like-
uri obținute, pe secțiuni și grupe de vârsta.
 Desemnarea lucrărilor premiate: 09-13 mai 2022;
 Expedierea diplomelor şi adeverinţelor pentru cadre didactice și preșcolari: 16-31
mai 2022;
 Evaluarea proiectului în cadrul cercului pedagogic de pe semestrul al II-lea, an
şcolar 2021-2022.

PERSOANE DE CONTACT:

 Prof. Vădănoiu Raluca Alexandra, Coordonator proiect, Grădiniţa cu P.P. „Lumea


Florilor” Năvodari; Tel. 0744120200, e-mail: ralucachirvase@gmail.com;
 Prof . Pată – Albă Cristina, Coordonator proiect, Grădiniţa cu P.P. „Lumea Florilor”
Năvodari; Tel. 0720542116, e-mail: kristin_dim@yahoo.com .

5
REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE,
DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE
CONCURSUL DE CREAȚIE

BUCURIA SARBATORILOR PASCALE

 Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic (anexa 1) şi acordul de


parteneriat – pentru fiecare grădiniţă participantă (anexa 2) vor fi completate şi trimise pe
adresa de e-mail: concurs.lumeaflorilor@gmail.com în perioada 4- 15 aprilie 2022. Fisa de
înscriere va fi completată și trimisă în format word (2003-2007).
 Lucrările scanate/fotografiate, vor conține eticheta în partea dreapta, jos a lucrării și
va cuprinde: inițialele preșcolarului, grupa, grădiniţa, secțiunea, titlul lucrării, numele şi
prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul.
 Se vor trimite pe pe grupul de Facebook al proiectului BUCURIA
SARBATORILOR PASCALE https://www.facebook.com/groups/466430384521954 în
perioada 4- 15 aprilie 2022. Produsele realizate vor fi postate pe grupul proiectului, conform
cerințelor menționate acolo: pe secțiuni și grupe de vârstă (Pentru a posta lucrările
preșcolarilor, intrați pe grupul dedicat proiectului, apoi la MEDIA, ALBUME, selectați
SECȚIUNEA și GRUPA la care se încadrează).
 Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 produse, indiferent de
secţiune.
 Lucările care nu conțin etichetă vor fi descalificate!
 În pozele cu produsele realizate preșcolarii nu vor apărea!
 Fiecare cadru didactic va trimite individual fișa de înscriere și acordul de
parteneriat la adresa de e-mail indicată! Lucrările care nu sunt înscrise prin fișă de înscriere
și acord de parteneriat vor fi descalificate!
 Lucrările vor putea fi votate prin like-uri în perioada 18-22 aprilie.
 Câștigătorii vor fi desemnați prin numărul de voturi/like-uri obținute, pe secțiuni și
grupe de vârstă.
SECTIUNI:
 SECTIUNEA I- PICTURA PE OUA;
 SECTIUNEA II- FELICITARI;
 SECTIUNEA III- ICOANE (TEHNICA DE LUCRU LA ALEGERE

6
PROIECT EDUCAŢIONAL
BUCURIA SARBĂTORILOR PASCALE
EDIŢIA a II-a
2022
CAEJ, 6229A/ 38/ 28.10.2021

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Numele cadrului didactic participant:

Specialitatea:

Unitatea de învăţământ:

Adresa e-mail a cadrului didactic participant:

Preşcolari participanţi:

Nr. Nume şi prenume Grupa Secţiunea Titlul lucrarii


crt

Cadru didactic,

7
8

S-ar putea să vă placă și