Sunteți pe pagina 1din 34

“Sinteza şi caracterizarea

nanobiomaterialelor”

Sinteza si caracterizarea
nanobioparticulelor de ZnO,
TiO2 si Ag

POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
1. Introducere
• ZnO, Ag si TiO2 prezinta un interes major, obtinute sub forma de
nanoparticule, pentru medicina ca nanobiomateriale;
• Cele mai adecvate rute de sinteza sunt: sol-gel si sinteza pirosol.

Nanoparticule de ZnO, Ag, respectiv TiO2, se utilizează deja în produse


cosmetice (creme, paste de dinți, creme cu protecție solară) sau
medicamentoase și ca urmare elucidarea tuturor aspectelor derivate din
interacțiunea cu țesuturile vii este absolut necesară.

Pornind de la aspectele toxicologice ale bionanomaterialelor, raportate


la prezenţa entităţilor nanometrice în organismul uman şi consecinţele
transportului şi interacţiei acestora cu ţesuturile şi organele, obiectivul îl
constituie într-o primă etapă sinteza nanoparticulelor de oxid de zinc,
dioxid de titan şi argint, prin două metode, anume pirosol şi sol-gel,
urmată de caracterizarea din punct de vedere al structurii, compoziţiei,
morfologiei şi proprietăţilor optice ale pulberilor, iar în etapele ulterioare
să fie testate efectele acestora asupra unor culturi celulare.
POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
2.1 Sinteza nanoparticulelor de ZnO, Ag, TiO2 prin metoda
pirosol și sol-gel;

2.2 Caracterizarea nanoparticulelor sintetizate, din punct


de vedere al compoziției fazale, al structurii și
morfologiei cristalelor și proprietăților optice;

POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
3. Prezentarea contribuţiilor personale
Prin metoda pirosol este de asteptat sa se obtina agregate de nanoparticule. (Pentru dezagregare se colecteaza
intr-un solvent)
Pornind de la un precursor organo-metalic, acid citric si etilen glicol, se obtine un gel precursor de
nanoparticule.
b) Sol-gel
3.1 Metode de sinteză H2O
Precursor
Precursor organo metalic
oxidic/metalic
C6H8O7
a) Pirosol Acid citric C2H6O2
Etilen glicol
Omogenizare

Gelifiere

Maturare

Gaz
purtător Tub de Uscare 110°C; 24h
quarț Cuptor
RX
Tratament termic
Amestec Spirală de
precursori încălzire Colectare pulbere
în camera RX; SEM; TEM; Granulometrie laser;
de
Ceramică vaporizare UV-Vis; PL; Teste biologice.
piezoelectrică
Fig. 1. Fluxul tehnologic corespunzător sintezei
nanoparticulelor de
Fig. 2. Sinteza instalației de pirosol ZnO, TiO2, Ag prin metoda sol-gel
POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
3.2 Metode de caracterizare
Metodele de caracterizare s-au ales pentru:
•Difractia de raxe X pentru identificarea fazelor cristaline pentru evaluarea evolutiei gradului de cristalinitate.
•Microscopia electronica de baleiaj pentru evaluarea morfologiei probelor si a evolutiei acestui parametru cu
temperatura.
•Microscopia electronica de transmisie pentru evaluarea dimensiunii nanogranulelor si a structurii.
•Granulometria laser pentru determinarea distributiei granulometrice si a valorii dimensiunii medii a particulelor.
•Analiza de fluorescenta si determinari UV-Vis pentru determinarea proprietatilor optice.

Studiul structurii, compoziţiei şi al morfologiei pulberilor


• Difracţie de raze X
Spectrele de difracţie de raze X obţinute au fost realizate utilizând un difractometru tip
Panalytical X’Pert Pro MPD cu o radiaţie de CuK α pe un domeniu de scanare 2θ de 10 ÷ 90 grade
şi un difractometru Panalytical Empyrean cu o radiaţie de CuK α pe un domeniu de scanare 2θ de
10 ÷ 90.
• Microscopie electronică de baleiaj (SEM)
Analizele de microscopie electronică de baleiaj, au fost realizate utilizând microscopul
Quanta Inspect F de la FEI Company cu tun de electroni cu emisie în câmp (FEG) şi rezoluţie de
1,2 nm, echipat cu un spectrometru de raze X dispersiv în energie (EDAX), cu o rezoluţie Mn K α
de 133 eV.
• Microscopie electronică prin transmisie (TEM)
Imaginile de microscopie electronică prin transmisie, au fost obţinute folosind un
microscop electronic Tecnai G2 F30 S-TWIN (FEI Olanda), echipat cu detector STEM/HAADF,
EDAX (Energy dispersive X-ray spectroscopy) şi cu spectrometru de pierdere de energie al
electronilor GATAN EFTEM - EELS (Electron energy loss spectroscopy).
POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
• Granulometrie laser
Determinările s-au realizat cu ajutorul unui granulometru laser tip Malvern Mastersizer 2000
care are intervalul de detecţie 20 nm - 2 mm.

Studiul proprietăţilor optice


• Studii de fotoluminescenţă

Analizele de fluorescenţă au fost efectuate folosind un spetrofluorimetru Perkin-Elmer LS 55 şi


o lampă de Xe ca sursă de UV în domeniul 200 – 800 nm. Toate pulberile au fost analizate în stare
solidă. Măsurătorile au fost efectuate cu o viteză de scanare de 200 nm*min-1, cu o apertură de 10
nm şi un filtru de 1%. Drept sursă de excitare s-a utilizat o lungime de undă de 320 nm.

• Proprietăţi UV-VIS

Măsurătorile UV au fost efectuate folosind un spectrofotometru JASCO V560 cu accesoriu


pentru pulberi solide, în domeniul de măsură de 200 – 800 nm şi cu o viteză de scanare de 200
nm*min-1.

POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
3.3. a) Caracterizarea pulberii de oxid de zinc prin metoda pirosol
Difracție de raze X

Pentru temperaturi de procesare de Pentru temeperaturi de 700 C efectul cresterii


ZnO se identifica alaturi de precursori si 600 C este de remarcat influenta concentratiei precursorilor se inregistreaza pentru
faze intermediare in probele procesate concentratiei solutiei precursoare. cresterea concentratiei de la 0.025M la 0.05M.
termic la 400 C si 500 C. Incepand cu Cresterea concentratiei, evident Proba derivata din concentratia de 0.1M este
temperaturi de 600 C se identifica doar ZnO conduce la obtinerea unui ZnO mai caracterizata de intesintati mai mici ale liniilor de
bine cristalizat (se identifica majoritatea bine cristalizat cu linii de difractie difractie ca urmare a crsterii cristalelor si
liniilor din spectrul de raze X) specifice de intensitati mai mari. impiedicarea reciproca in dezvoltarea lor si a unor
procese de recristalizare la marginea granulelor.
Fig. 3. Spectre XRD pentru ZnO obținut la: 4000C, 5000C, 6000C și 7000C;
POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Microscopie electronică de
baleiaj (SEM) Fig. 4
Imagine SEM
de ansamblu,
Fig. 4
a) și detaliu,
Imagine
b), pentru
SEM de
ZnO obținut
ansamblu
la 6000C și
pentru
0.1 M;
ZnO
obținut la
4000C, și
0.1 M;
In imaginea de ansamblu se pune in In ceea ce priveste imaginile din detaliu
evidenta agregate mai mici de rezulta ca la cresterea temperaturii
Nanoparticule in agregate mari (peste
nanoparticule (1-2 μm). De asemenea agregatul de nanoparticula nu se
20μm). Precum si spatii interagregate
spatii interagregate mai mari in probele distrug, doar spatiile intergranulare se
mari.
tratate termic la 600 prin comparatie cu reduc dimensional.
cele tratate termic la 700 .

Fig. 4 Imagine
SEM de
ansamblu
pentru ZnO
obținut la
5000C, și 0.1
M;

Cresterea temperaturii de la 400 C la


500 C pune in evidenta un proces de Fig. 5 Imagine SEM de ansamblu, a) și detaliu, b),
dezagregare a agregatelor mai mari POSDRU 76813 pentru ZnO obținut la 7000C și 0.1 M;
de 20μm.
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Microscopie electronică prin
14
transmisie (TEM) Fig. 6. Imagini TEM și
12
SAED şi distribuţia
10 după dimensiune
pentru probele de

Frecven‫‏‬ta (%)
8
ZnO obținute la
6 6000C şi 0,1 M
4

0
10 12 14 16 18 20 22
Diameter (nm)
Distributia granulometrica evidentiaza particule cuprinse intre
Microscopia electronica de transmisie pune in evidenta in interiorul 10-22 nm pentru probele tratate termic la 600 C, cu granule
agregatelor, nanoparticule de 20-50 nm cu spatii intergranulare preponderente in intervalul 12-18 nm.
mici la limita detectiei microscopice. La limita granulelor se
16
identifica intrepatrunderi care genereaza procese de recristalizare.
14 Fig. 7. Imagini TEM
12
și SAED şi
distribuţia după

Frecven‫‏‬ta (%)
10
dimensiune pentru
8 probele de ZnO
6 obținute la 7000C şi
0,1 M
4

0
16 18 20 22 24 26 28 30 32

Diametru (nm)
La cresterea temperaturii e procesare termica, granulele
isi modifica dimensiunea spre valori mai mari, 16-32 nm
POSDRU 76813 cu o pondere maximala pentru granule de 22-24 nm.

Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)


Granulometrie laser Distributie granulometrica monomodala, cresterea
temperaturii de la 400 C la 500 C reduce
Fig. 8. Distribuţia granulometrică a ponderea fractiei granulometrice 0.8-10μm.
Particle Size Distribution Particle Size Distribution
12
aglomeratelor pulberilor de ZnO 9

obţinute la 400 C, a), 500 C, b),


8
7
a) 10
b)

Volume (%)
Volume (%)
8
6
600 C, c), 700 C, d), şi concentraţie 5
4
6

a soluţiei precursoare de 0,1 M; 3


2
4
2
1
Distributie granulometrica monomodala 0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
Particle Size (µm) Particle Size (µm)
asimetrica pentru fractia granulometrica
0.8-10μm, cu o pondere maxima a Particle Size Distribution 9
Particle Size Distribution

granulelor de 90 μm.
9 8
8 c) 7 d)

Volume (%)
7 6
Volume (%)

6 5
5
Cresterea temperaturii de tratament 4
4
3
3
termic produce urmatoarele efecte: 2
2
1
 ditributia granulometrica devine tri 1
0
0.01 0.1
ZnO P 600 01M - Average, Saturday, January 01, 2005 1:31:41 AM
1 10 100 1000 3000
0
0.01 0.1 1 10 100
ZnO P 700 01M - Average, Saturday, January 01, 2005 1:38:07 AM
1000 3000
(fig. c si d) sau multimodala (fig. g si h) Particle Size (µm) Particle Size (µm)

Fig. 9. Distribuţia granulometrică a


Particle Size Distribution Particle Size Distribution
7 7

aglomeratelor pulberilor de ZnO obţinute


6 6
e) f)
Volume (%)

Volume (%)
5 5
la 600 C şi concentraţie a soluţiei 4
ZnO P 600 005M - Average, Saturday, January 01, 2005 1:51:59 AM
4
ZnO P 700 005M - Average, Saturday, January 01, 2005 2:01:12 AM

precursoare de 0,05 M, e) și 0,025 M, f);


3 3
2 2
 particulele cresc dimensional 1 1

 creste ponderea particulelor


0 0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000 0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
Particle Size (µm) Particle Size (µm)
de dimensiune mai mare
Particle Size Distribution Particle Size Distribution
7
Fig. 10. Distribuţia granulometrică a 5 ZnO_P_700_0025M - Average, Saturday, January 01, 2005 2:10:54 AM

6
ZnO P 600 0025M - Average, Saturday, January 01, 2005 1:46:17 AM

aglomeratelor pulberilor de ZnO obţinute 4 5

Volume (%)
Volume (%)

g) h)
la 700 C şi concentraţie a soluţiei 3 4
3
precursoare de 0,05 M, g) și 0,025 M, h);
2
2
1 1
 cresterea concetratiei determina 0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
cresterea ponderii granulelor de Particle Size (µm) Particle Size (µm)

dimensiuni mai mari. POSDRU 76813


Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
ZnO nanomatric:
Studiul • are proprietati fotoluminiscente;
• concentratia precurorului influenteaza proprietatile de fotoluminiscenta, , aceasta proprietate
fotoluminescenței creste cu cresterea concentratiei de precursori.
• la concentratii mai mari, temperatura de procesare favorizeaza proprietatile de fotolumiscenta.
a) b) c)
b)

a),

Fig. 11. Spectrele de fotoluminescenţă pentru pulberile de ZnO obţinute la 600ºC şi 700ºC și diferite
concentrații ale soluției de precursor: 0,025 M, a), 0,05 M, b) și 0,1 M, c);
Studiul proprietăților UV-Vis
Fig. 12. Transmitanţa maximă pentru d) e)
pulberile de ZnO sintetizate la 600 C, d), şi
700 C, e) şi diferite concentraţii de
precursor

Absorbtia in UV-Vis nu este dependenta nici de


concentratia precursorului,nici de temperatura de
procesare.

POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
3.2. b) Caracterizarea pulberilor de oxid de zinc prin metoda
sol-gel 10 20 30 40 50 60 70 80
2000

Intensity (a.u.)
d) ZnO_800

ZnO - (0 0 2)

ZnO - (1 0 1)
1500

ZnO - (1 1 0)
ZnO - (1 0 0)
Difracție de raze X

ZnO - (1 0 3)

ZnO - (1 1 2)
ZnO - (1 0 2)

ZnO - (2 0 1)
ZnO - (2 0 0)

ZnO - (2 0 2)
1000

ZnO - (0 0 4)

ZnO - (1 0 4)
500
S-au urmarit: identificarea fazelor cristaline; modificarea
0
gradului de cristalinitate, influenta temperaturii de procesare.
2000

Intensity (a.u.)
c) ZnO_700

ZnO - (0 0 2)

ZnO - (1 0 1)
1500

ZnO - (1 0 0)
Concluzii: singura faza identificata este ZnO. Intensitatea

ZnO - (1 1 0)

ZnO - (1 0 3)
ZnO - (1 0 2)

ZnO - (1 1 2)
maximelor de difractie creste cu temperatura de procesare ca 1000

ZnO - (2 0 1)
ZnO - (2 0 0)

ZnO - (2 0 2)

ZnO - (1 0 4)
ZnO - (0 0 4)
urmare a cresterii gradului de cristalinitate de la 500 C la 500
700 C. 0
Pentru temperaturi de 800 C intensitatea maxima de difractie 2000

Intensity (a.u.)
este mai mica decat cea inregistrata la 700 C ca urmare a b) ZnO_600

ZnO - (1 0 1)
ZnO - (0 0 2)
ZnO - (1 0 0)
1500
cresterii si intrepatrunderii granulelor cristaline.

ZnO - (1 1 0)

ZnO - (1 0 3)
ZnO - (1 0 2)

ZnO - (1 1 2)
ZnO - (2 0 1)
1000

ZnO - (2 0 0)
Daca se urmareste obtinerea unor particule de ZnO mai

ZnO - (2 0 2)
ZnO - (0 0 4)

ZnO - (1 0 4)
active din punct de vedere chimic temeperatura de procesare 500
de 500 C este de preferat. 0
6000
5000 a)
Intensity (a.u.)
ZnO_500

ZnO - (0 0 2)

ZnO - (1 0 1)
ZnO - (1 0 0)
4000

ZnO - (1 1 0)

ZnO - (1 0 3)
ZnO - (1 0 2)

ZnO - (1 1 2)
3000

ZnO - (2 0 1)
ZnO - (2 0 0)

ZnO - (2 0 2)

ZnO - (1 0 4)
ZnO - (0 0 4)
2000
Fig. 13. Difracție de raze X pentru pulberile de
1000
ZnO - sol-gel și calcinate la: a) 5000C, b)
0
6000C, c) 7000C, d) 8000C
10 20 30 40 50 60 70 80


POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Microscopie electronică de baleiaj (SEM)

b) Analizand imaginile SEM rezulta


a) urmatoarele:
Proba netratata (a) este lipsita de
cristale.
Proba tratata la 500 C este
cristalizata, cristalele sunt de mici
dimensiuni.
Incepand de la 600 C (c) si
continund cu temperaturi de 700 C
(d) si 800 C (e) dimensiunea
c) d) granulelor cristaline creste; spatiile
intergranulare sunt eliminate; pentru
800 C (e) granulele cristaline sunt
intrepatrunse si au dimeniuni mai
mari.

e)
Fig. 14. Imagine TEM pentru pulberile de ZnO - sol-gel
obținute: a) netratat, b) 5000C, c) 6000C, d) 7000C, e)
8000C

POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Microscopie
electronică prin
transmisie (TEM)
Distributiile granulometrice pun in evident
a) c) Distributia de tip monomodal pentru
Imaginile TEM sustin 500 si 600 C.
afirmatiile anterioare ale Cresterea dimensiunii medii de la
electronografiilor SEM. De 20-25 nm (la 500 C) la 100-110 nm (la
remarcat simetria cristalelor 600 ).
evidenta pentru temperaturi Modificarea importanta a distributiei
de 700 C si 800 C (d si e) granulometrice pentru 700 C si 800 C
precum si impiedicarea prin crestere importanta a dimenisiunii
reciproca in procesul de medii la 200-220 nm (pentru 700 C),
crestere pentru proba tratata respectiv la peste 300 nm (la 800 C).
la 800 C d) Peste 700 C distributia devine mai
b) eterogena, de tip bi sau trimodal.
18
18
16
16
14
14
12
12
Frecven‫‏‬ta (%)

Frecventa (%)
10

8
10

6 8

4 6

2 4
14
0 2
10 15 20 25 30 35 40
12 24 0
Diamerul [nm]
22 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Fig. 15. Imagine TEM şi distribuţia 10


20 Diametrul [nm]
după dimensiune pentru e)
Frecventa(%)

8 18
16
pulberile de ZnO - sol-gel 6

Frecventa (%)
14
obținute: a) netratat, b) 12
4
5000C, c) 6000C, d) 10
7000C, e) 8000C 2
8

0
6
200 250 300 350 400 450 4
Diametrul [nm]
2
0
POSDRU 76813 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Diametrul [nm]
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Particle Size Distribution
8
7

Granulometrie laser 6

Volume (%)
5
4
3
2
Granulometria pusa in evidenta prin determinarile cu 1

granulometru laser (in slid-ul anterior distributia a 0


0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
Particle Size (µm)
rezultat din determinarile TEM) confirma afirmatiile de
pe imaginile TEM. Cresterea temperaturii conduce 8
Particle Size Distribution

evident cresterea granulelor si la deplasarea 7

Volume (%)
6
concentratiei maxime de particule spre diametre mai 5
mari precum si la trecerea de la o distributie de tip 4
3
monomodal spre o distributie de tip bi sau trimodal. 2
1
0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
Particle Size (µm)
ZnO SG 600 2 - Average, Saturday, January 01, 2005 1:03:57 AM

Particle Size Distribution


7
6
5

Volume (%)
4
3
ZnO_SG_700_2 - Average, Saturday, January 01, 2005 12:57:33 AM

2
1
0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
Particle Size (µm)

Particle Size Distribution


6 ZnO_SG_800 - Average, Saturday, January 01, 2005 12:51:31 AM

5
Volume (%)

Fig. 16. Distribuţia granulometrică a 3

aglomeratelor pulberilor de ZnO obţinute


2
1
prin metoda sol-gel şi tratate termic la 0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
600 C Particle Size (µm)

POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Studiul fotoluminescenței Studiul proprietăților UV-Vis
0.45

0.40

0.35

0.30 ZnO SG 500C


Abs (a.u.)

o 1.0 ZnO SG 600C


0.25 ZnO 800 C ZnO SG 700C
ZnO 700oC ZnO SG 800C
0.20

0.15 ZnO 600oC 0.8


ZnO 500oC
0.10

Abs (a.u.)
0.05 0.6

0.00
200 300 400 500 600 700 800
Wavelength (nm)
5
0.4

500oC
4
600oC
700oC 0.2
800oC
ln(C0/C)

0.0
2 200 300 400 500 600 700 800
Wavelength (nm)
1

0 Fig. 18. Transmitanţa maximă pentru pulberile de ZnO


0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
sintetizate folosind metoda sol-gel şi tratate termic în
Irradiation time (h)
intervalul de temperatură 500 C – 800 C
Fig. 17. Spectrul de absorbţie pentru albastru de
metilen după iradiere timp de 3h în prezenţa
nanopulberilor de ZnO
POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
3.2. a) Sinteza pulberii de dioxid de titan prin metoda pirosol
Difracție de raze X
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
1000
Datele de difractie permit desprinderea urmatoarelor

TiO2_A_(2 0 4)
TiO2_A_(2 1 1)
TiO2_A_(2 0 0)

TiO2_A_(3 0 1)
900
TiO2_A_(0 0 4)
TiO2_A_(1 0 1)

TiO2_A_(2 2 0)
SiO2 aprecieri:
Intensitate (u.a.)

800
700 Procesul de cristalizare este declanasat de la 400 C;
600 Cresterea temperaturii de la 400 C la 600 C determina
500
intensificarea procesulului de cristalizare pusa in evidenta de
400
300 cresterea intensitatii picurilor de difractie X.
200 TiO2_P_600oC Faza identificata este anatasul, forma polimorfa de
1000 temperatura joasa a TiO2.
TiO2_A_(1 0 1)

900
TiO2_A_(2 1 1)
TiO2_A_(2 0 0)

TiO2_A_(2 0 4)

800

TiO2_A_(3 0 1)
Intensitate (u.a.)

TiO2_A_(0 0 4)

TiO2_A_(2 2 0)
700
600
500
400
300
200 TiO2_P_500oC
1000
TiO2_A_(1 0 1)

900
TiO2_A_(2 0 0)

800
TiO2_A_(2 1 1)
Intensitate (u.a.)

TiO2_A_(2 0 4)
TiO2_A_(0 0 4)

TiO2_A_(2 2 0)

TiO2_A_(3 0 1)

700
600
500
400
300 Fig. 19. Spectrele de difracţie de raze X pentru
200 pulberile de TiO2 sintetizate prin metoda pirosol, la
100 TiO2_P_400oC temperaturi de sinteză de 400 C, 500 C, 600 C
0
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Microscopie electronică de baleiaj (SEM)

a) Imaginile SEM pun in evidenta:


Aglomerate sferice de nanoparticule;
Cresterea temperaturii de la 400 C la 600 C
determina reducerea spatiilor intergranulare si
consolidarea nanoparticulelor in cadrul
aglomeratului sferic.
Formarea puntilor intergranulare.

b)
Fig. 20 Imagini SEM obţinute pentru pulberile
de TiO2 sintetizate prin metoda pirosol la
400 C, 500 C, 600 C, pornind de la o
concentraţie a soluţiei precursoare de 0.1 M

c)

POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Microscopie electronică prin transmisie (TEM)
Imaginile TEM confirma aprecierile axprimate prin
electronomicrografiile SEM.
Diametru mediu de particula TiO2P500
16 14
Diametru mediu de particula 684,08 +/- 45,45 nm
TiO2P400
a) 14 849,68 +/- 19.78 nm
c) 12
d)
12
b) 10

Nr. nanoparticule

Nr. nanoparticule
10
8
8
6
6

4
4

2 2

0 0
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 200 400 600 800 1000 1200 1400
Diametru [nm]
Diametru [nm]

e)
30
28
Diametru mediu de particula TiO2P600
Distributiile granulometrice obtinute din TEM
971,00 +/- 36,21 nm
26 pun in evidenta urmatoarele:
24
22
f) Pe probele tratate la 400 C – dimensiunea
medie a particulelor este centrata pe 800 nm.
Nr. nanoparticule

20
18
16 Cresterea temperaturii la 500 C creste
14
12
eterogenitatea distributiei granulometrice pe de
10 o parte iar pe de alta parte creste dimensiunea
8
6 medie a particulelor la 800-1000 nm. De
4
2
asemenea se produce dezagregarea
0
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
aglomeratelor.
Diametru [nm] Temperatura de 600 C determina cresterea
Fig. 21. Imagini TEM (a, c, e) şi distribuţia după ponderii particulelor cu dimensiunea medie 800-
dimensiune (b, d, e) ale pulberilor de TiO2 obţinute la 1000 nm, reducerea ponderii particulelor cu
400 C, (a, b) 500 C, (c, d), 600 C, (e, f) şi dimensiunii de 200-800 nm si aparitia
concentraţie a soluţiei precursoare de 0,1 M particulelor cu dimensiuni de 1400-1800 nm.
POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Granulometrie laser
Particle Size Distribution

9
8 a) Datele de distributie granulometrica
7 inregistrate cu granulometru laser confirma
Volume (%)

6
5
datele TEM.
4 Distributiile grdanulometrice sunt de tip
3
2
polimodal, atesta dezagregarea aglomeratelor
1 incepand cu temperaturi de 500 C si
0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000 consolidarea nanoparticulelor incepand cu
Particle Size (µm)
temperaturi de procesare de 600
Particle Size Distribution

8
7 b)
Volume (%)

6
5
4
3
2500, Friday, December 31, 2004 11:59:50 PM
TiO2 P

1
0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
Particle Size (µm)

Particle Size Distribution

6
TiO2 P 600 01M - Average, Saturday, January 01, 2005 2:16:46 AM

c)
5
Volume (%)

4
3 Fig. 22. Distribuţia granulometrică a
2
aglomeratelor pulberilor de TiO2 obţinute
1
prin metoda pirosol şi tratate termic la
0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000 400 C, a), 500 C, b) 600 C, c) şi
Particle Size (µm)
concentraţia soluţiei de precursor de 0,1 M.
POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Studiul fotoluminescenței Studiul proprietăților UV-Vis

13 TiO2 Pir 400C


334 nm
12
TiO2 Pir 400C 0.9 342 nm 358 nm TiO2 Pir 500C
TiO2 Pir 500C TiO2 Pir 600C
11 TiO2 Pir 600C 0.8

10 0.7
Intensity (a.u.)

9 0.6

Abs (a.u.)
8 0.5

7 0.4

6 0.3

5 0.2
4 0.1
3
0.0
375 400 425 450 475 500 525 550
200 300 400 500 600 700 800
Wavelength (nm) Wavelength (nm)

Fig. 23. Spectrele de emisie pentru pulberile de TiO2 Fig. 24. Spectrele electronice pentru pulberile de
obţinute prin metoda pirosol TiO2 obţinute prin metoda pirosol
In ceea ce priveste proprietatile de fotoluminiscenta In UV-Vis absorbtia este maxima pentru lungimi
se constata: de unda ce variaza in limite restranse de la 334
Influenta temperaturii de procesare asupra la 342 si respectiv la 358 nm. Pentru lungimi de
intensitatii semnaului; unda mai mari (peste 400nm) diferentele cresc
Pastrarea lungimii de unda a semnalului, indiferent cu cresterea temperaturii de procesare termica.
care a fost temperatura de procesare.
POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
3.2. b) Sinteza pulberii de dioxid de titan prin metoda sol-gel
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Intensitate (u.a.)
Difracție de raze X 10000
TiO2_SG_800oC

TiO2_R_(3 0 1)
TiO2_R_(1 1 1)

TiO2_R_(1 1 2)
TiO2_R_(2 2 0)
TiO2_R_(1 0 1)

TiO2_R_(2 1 1)
8000

TiO2_R_(0 0 2)
TiO2_A_(2 1 0)

TiO2_R_(3 1 0)
TiO2_R_(1 1 0)

TiO2_R_(2 0 0)

TiO2_R_(2 0 2)
Datele difractometrice inregistrate pe TiO2 sintetizat pe ruta sol- 6000
gel cu procesare termica ulterioara la 500, 600, 700 si 800 C pun 4000
in evidenta urmatoarele:
2000
Pentru temperaturi de 500 C si 600 C se identifica forma de
0
temperatura joasa a TiO2 – respectiv anatasul.
10000

Intensitate (u.a.) Intensitate (u.a.) Intensitate (u.a.)


Pentru temperaturi de 700 C si 800 C se identifica faza de

TiO2_R_(3 0 1)
TiO2_SG_700oC

TiO2_R_(1 0 1)

TiO2_R_(2 1 1)
TiO2_R_(2 2 0)

TiO2_R_(1 1 2)
TiO2_R_(1 1 1)
8000

TiO _R_(0 0 2)
TiO22_R_(3 1 0)
temperatura inalta a TiO2 – rutilul.

TiO2_R_(1 1 0)

TiO2_A_(2 1 0)
TiO2_R_(2 0 0)

TiO2_R_(2 0 2)
6000
De mentionat ca pentru dimensiuni micrometrice si peste
transformarea polimorfa anatas-rutil se realizeaza la 850 C, ceea 4000
ce ne arata ca pentru dimensiuni nanometrice tranzitia 2000
monotropa (ireversibila) anatas-rutil este deja realizata la 700 C. 0
Cresterea temperaturii de la 500 C la 600 C sau de la 700 C – 5000 o
TiO2_SG_600 C

TiO2_A_(2 0 0)

TiO2_A_(1 0 5)
TiO2_A_(0 0 4)

TiO2_A_(2 1 1)
4000

TiO2_A_(2 0 4)
800 C determina cresterea intensitatii maximelor de difractie atat

TiO2_A_(1 1 6)

TiO2_A_(2 1 5)
TiO2_A_(3 0 1)
TiO2_A_(1 1 2)

TiO2_A_(2 2 0)
TiO2_A_(1 0 1)
TiO2_R_(1 1 0)
pentru anatas (500-600 C) cat si pentru rutil (700-800 C)ca 3000
urmare a intensificarii procesului de cristalizare. 2000
1000
0
3000
TiO2_SG_500oC

TiO2_A_(2 0 0)
TiO2_A_(0 0 4)
TiO2_A_(1 1 2)
2500

TiO2_A_(1 0 5)
TiO2_A_(2 1 1)

TiO2_A_(2 0 4)

TiO2_A_(2 1 5)
TiO2_A_(2 2 0)
TiO2_A_(1 0 1)

TiO2_A_(3 0 1)
TiO2_A_(1 1 6)
2000
1500
Fig. 25. Spectrele de difracţie de raze X pentru pulberile 1000
de TiO2 sintetizate prin metoda sol-gel, la temperaturi de 500
sinteză de 500 C, 600 C, 700 C, 800 C. 0
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
POSDRU 76813
A
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Microscopie electronică de baleiaj (SEM)
Imaginile SEM inregistrate pe probele
b) de TiO2 sintetizat pe ruta sol-gel arata
a)
spatii intergranulare mari pentru
temperaturi de 500 si 600 C si granule
eterogen dimensional (in mod special
pe proba tratata la 600 C).
Pentru probele procesate la 700 si
800 C se modifica morfologia
granulelor, se reduc spre eliminarea
completa spatiile intergranulare (c si
d).
Modificarile morfologice sunt evidente
in mod deosebit pe probele procesate
la 800 C (d).
Las 800 C imaginile ne arata ca porii
c) d)
ramasi sunt intergranulari sugerand
posibila eliminare completa (porii
intragranulari sunt greu sau chiar
imposibil de eliminat).

Fig. 26. Imagini SEM obţinute pe


pulberile de TiO2 sintetizate folosind
metoda sol-gel şi tratate termic la
500 C, a), 600 C, b), 700 C, c),
800 C, d).

POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Fig. 28. Imagini TEM (a) şi
distribuţia după dimensiune (d)
ale pulberilor de TiO2 obţinute
prin metoda sol-gel şi tratate
Microscopie electronică prin transmisie (TEM) termic la 600 C
14
Diametru mediu de particula TiO2SG500 30
16,32 +/- 0,51 nm Fig. 27. Imagini Diametru mediu de particula
12 TEM (a) şi 25
37,10 +/- 1,52 nm

10 distribuţia după

Nr. nanoparticule
TiO2SG600

Nr. nanoparticule
20

8
dimensiune (d)
ale pulberilor de 15
6
TiO2 obţinute
10
4 prin metoda sol-
2
gel şi tratate 5

termic la 500 C 0
0
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Diametru [nm] Diametru [nm]


Imaginile TEM: 500 C dimensiunea medie a particulei 16-18nm,
Diametru mediu de particula TiO2SG700
particule cuprinse in intervalul 18-28 nm;
14
262,24 +/- 13.88 nm La 600 C cresterea dimensiunii medii a particulelor cu centrate pe
12
20-40 nm, aparitia particulelor cu diemniuni diferite in intervalul 40-
10
90 nm. DE asemenea este de sesizat inceputul transformarii
Nr. nanoparticule

8 polimorfe anatas-rutil pe marginea granulelor.


10
Diametru mediu de particula TiO2SG800
6
283,56 +/- 12.76 nm
4
8
2

Nr. nanoparticule
0 6
100 150 200 250 300 350 400 450 500
Diametru [nm]
4

Fig. 29. Imagini TEM Pentru 700 C procesul de 2


(a) şi distribuţia după transformare polimorfa nu s-a
dimensiune (d) ale incheiat, granulele de ruitl sunt 0
150 200 250 300 350 400 450 500
pulberilor de TiO2 Fig. 30. Imagini TEM (a) şi
centrate pe dimensiunea medie Pentru temepratura
Diametrude
[nm] 800 C sunt
obţinute prin metoda distribuţia după dimensiune
sol-gel şi tratate termic de 250-30 nm, dar cu o de ramarcat dimensiuni mai mari
(d) ale pulberilor de TiO2
la 700 C distributie dimensionala cuprinsa de nanoparticula. Consolidarea
obţinute prin metoda sol-gel
intre 100-500 nm. şi tratate termic la 800 C prin punti intergranulare a
POSDRU 76813 nanopraticulelor.
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Particle Size Distribution
12
10 a)

Volume (%)
8

Granulometrie laser 6
4
2
0
Granulomertul laser pune in evidenta distributia 0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
Particle Size (µm)
granulometrica de tip monomodal pe probele procesate
termic la 500 C cu evolutii spre distributii bimodale 12
Particle Size Distribution

incepand cu temperaturi de 600 C. 10 b)

Volume (%)
8
6
4
Fig. 31. Distribuţia granulometrică a aglomeratelor obţinută 2

pe pulberile de TiO2 sintetizate prin metoda sol-gel şi 0


0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
TiO2_SG_600 - Average, Friday, December 31, 2004 11:26:50 PM
Particle Size (µm)
tratate termic la 500 C, a), 600 C, b), 700 C, c), 800 C, d).
Particle Size Distribution
12

De asemenea trebuie remarcata si deplasarea spre 10


c)

Volume (%)
dimensiuni mai mari a particulelor ce detin ponderea 8
6
maxima. TiO2 SG 700 - Average, Friday, December 31, 2004 11:33:59 PM

2
0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
Particle Size (µm)

Particle Size Distribution


14 TiO2 SG 800 - Average, Friday, December 31, 2004 11:41:37 PM

12
10
d)
Volume (%)

8
6
4
2
0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
Particle Size (µm)
POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Studiul fotoluminescenței Studiul proprietăților UV-Vis

35 368 nm 374 nm 391 nm


TiO2 SG 500C 390 nm TiO2 SG 500C
0.7
TiO2 SG 600C TiO2 SG 600C
TiO2 SG 700C TiO2 SG 700C
30 TiO2 SG 800C 0.6 TiO2 SG 800C
Intensity (a.u.)

0.5

Abs (a.u.)
25
0.4

20 0.3

0.2
15
0.1

10 0.0
375 400 425 450 475 500 525 550 200 300 400 500 600 700 800
Wavelength (nm) Wavelength (nm)

Fig. 32. Spectrele de emisie pentru pulberile de Fig. 33. Spectrele electronice pentru pulberile de
TiO2 obţinute prin metoda sol-gel TiO2 obţinute prin metoda sol-gel

Analizele de fotoluminiscenta arata ca Absorbtia in UV-vis are un maxim la 368,


temperatura de procesare termica nu 374 si respectiv 390 nm cu diferente mici
modifica lungimea de unda a semnalului ci intre temperatura de procesare.
doar intensitatea acestuia care creste
odata cu temperatura.

POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
3.2 a) Sinteza pulberii de argint prin metoda pirosol
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
1500
Ag_P_700oC a) b)
c) (1 1 1)
Intensity (a.u.)

1000
(2 0 0)

(3 1 1)
(2 2 0)

(2 2 2)
500

0
1500
b) Ag_P_650oC
Intensity (a.u.)

1000
(1 1 1)

Fig. 35 SEM și TEM pentru


(2 0 0)

c)
(2 2 0)

(3 1 1)
500 Ag obținut la:

(2 2 2)
a) 6000C,
0 b) 6500C
a) 1500
Ag_P_600oC c) 7000C;
Intensity (a.u.)

1000
(1 1 1)

(2 0 0)

(2 2 0)

(3 1 1)

500
(2 2 2)

Metoda pirosol utilizata pentru sinteza nanoparticulelor de


0
Ag pune in evidenta aglomerate specifice metodei pirosol.
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Datele difractometrice evidentiaza doar prezenta Ag, ale
2θ caror maxime cresc in intensitate la cresterea temperaturii
Fig. 34 Difracție de raze X pentru Ag obținut la: de procesrae de la 600 la 650 si respectiv 700 C, ca
a) 6000C, b) 6500C c) 7000C; urmare a intensificarii procesului de cristalizare.
POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Microscopie electronică prin transmisie (TEM)
a) 30 Ag_P_600
Diametru mediu de particula f) 14
Diametru mediu de particula AgP700
25 524,43 +/- 14,19 nm 602,22 +/- 22,25 nm
12

20 b) 10
g)

Nr. Particule
Nr. Particule
15 8

6
10

4
5
2

0
100 200 300 400 500 600 700 800 0
300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
Diametru [nm]
Diametru [nm]

Fig. 36. Imagini TEM (a, c, f) şi distribuţia după


10 Ag_P_650 mici
9 Diametru mediu de particula
8
26,56 +/- 1,61 nm
dimensiune (b, d, e, g) ale pulberilor de Ag obţinute
7 d) la folosind metoda pirosol 600 C, (a, b) 650 C, (c, d,
Nr. Particule

e), 700 C, (f, g) şi concentraţie a soluţiei


6
c) 5

4 precursoare de 0,1 M
3

2 Imaginile TEM arata ca agregatele de particule


1 sunt centrate pe dimensiunea 500-600 nm cu spatii
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 mari intergranulare la 600 C. La cresterea
10
Diametru [nm]
temperaturii la 650 C se produce desfacerea
Diametru mediu de particula Ag_P_650 mari
9 531,61 +/- 21,16 nm agregatelor in nanoparticule cu dimensiuni medii
8

7
e) de 15-20 nm si respectiv 25-40 nm, dar se mentin
si agregate cu deimensiuni medii de 500-600 nm.
Nr. Particule

5
Temperatura de 700 C determina cresterea de
4

3
nanoparticule de Ag la dimensiuni medii de 500-
2 600 nm. De asemenea este vizibila reducerea
1

0
spatiilor intergranulare si formarea puntilor.
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Diametru [nm] POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Granulometrie laser Particle Size Distribution
10

8 a)

Volume (%)
Granulometria laser pune in evidenta o 6

distributie granulometrica complexa 4


(polimodala). 2
Cresterea temperaturii deplaseaza
0
distributia spre dimensiuni mai mari de 0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
nanoparticule. Particle Size (µm)

Particle Size Distribution

Fig. 37. Distribuţia granulometrică a 8 b)


aglomeratelor pulberilor de Ag obţinute prin
7

Volume (%)
6
metoda pirosol şi tratate termic la 600 C, a), 5
650 C, b) 700 C, c) şi concentraţia soluţiei 4
3
de precursor de 0,1 M. 2
Ag P 650 - Average, Saturday, January 01, 2005 2:26:02 AM
1
0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
Particle Size (µm)

Particle Size Distribution


7
6
Ag P 700 - Average, Saturday, January 01, 2005 2:35:48 AM
c)
5
Volume (%)

4
3
2
1
0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
Particle Size (µm)

POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
3.2. b) Sinteza pulberii de argint prin metoda sol-gel

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Difracție de raze X 600
Ag_800

Intensitate (u.a.)

Ag (1 1 1)

Ag (2 0 0)
400

Ag (2 2 0)

Ag (3 1 1)
Fig. 38. Spectrele de difracţie de raze X pentru pulberile

Ag (2 2 2)
200
de Argint sintetizate prin metoda sol-gel, la temperaturi de
sinteză de 500 C, 600 C, 700 C, 800 C. 0
600
Ag_700

Ag (1 1 1)
Intensitate (u.a.)

Ag (2 0 0)

Ag (3 1 1)
400

Ag (2 2 0)
Metoda sol-gel conduce la obtinerea de nanoparticule de Ag

Ag (2 2 2)
puse in evidenta prin analiza de raze X incepand cu 200
procesarea termica de la 120 C. Cresterea temperaturii 0
modifica gradul de cristalinitate pana la 700 C. Peste 600
Ag_600

Ag (1 1 1)
Intensitate (u.a.)

Ag (2 0 0)
aceasta temperatura creste dimensiunea granulelor si

Ag (3 1 1)
400

Ag (2 2 0)

Ag (2 2 2)
intrepatrunderea lor modifica spectrul de difractie prin
200
diminuarea intensitatii interferentelor specifice.
0
600

Ag (1 1 1)
Ag_500

Intensitate (u.a.)

Ag (2 0 0)
400

Ag (3 1 1)
Ag (2 2 0)

Ag (2 2 2)
200
0
600

Intensitate (u.a.)
Ag_120

Ag (1 1 1)

Ag (2 2 0)
400

Ag (2 0 0)

Ag (3 1 1)

Ag (2 2 2)
200
0
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Microscopie electronică de baleiaj (SEM)

a) b) e)

c) d)
Fig. 39. Imagine SEM obţinute pe
pulberea de Ag sintetizate

Imaginile SEM confirma datele de


difractie si pune in evidenta si
modificarea de morfologie si de
interconectare.

Fig. 39. Imagini SEM obţinute pe


pulberile de Ag sintetizate folosind
metoda sol-gel netratat, e) şi tratate
termic la 500 C, a), 600 C, b),
700 C, c), 800 C, d).
POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
Fig. 40. Imagini TEM (a, c, e,g i) şi
distribuţia după dimensiune (b, d, f, h, i) ale
Microscopie electronică prin transmisie (TEM) pulberilor de Ag sintetizate a) şi tratate
termic la 500 C, (a, b) 600 C, (c, d),
600 C, (e, f), 700 C, (g, h) şi 800 C (i, j).
26 Diametru mediu de particula
e)
Diametru mediu de particula
a) 24 28,48 +/- 1,40 nm
AgSG120
26
24
38,94 +/- 1,47nm
AgSG600

22
20
22
f)
20
18
b)

Nr. nanoparticule
18
Nr. nanoparticule 16
16
14
14
12 12
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Diametru [nm] Diametru [nm]

g) i)
c) 25 d)
AgSG500

20 Diametru mediu de particula


54.31 +/- 2,34 nm
Nr. nanoparticule

15

10

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
24
Diametru [nm] Diametru mediu de particula 18
Diametru mediu de particula
22 25,01 +/- 1,28 nm
20 h) 16 j) 22.87 +/- 0,79 nm

18 AgSG700 14 AgSG800
Imaginile TEM si evolutia dimensiunii medii a

Nr. nanoparticule
16
12
Nr. nanoparticule

14
particulelor confirma si ele aprecieriile anterioare. La 12
10

120 C nanoaglomerate, centrate pe dimensiunea 10 8


8
6
medie de 25-30 nm, la 500 C. 6
4
4
2 2

POSDRU 76813 0
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0
10 15 20 25 30 35 40

Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest) Diametru [nm] Diametru [nm]
Granulometrie laser
Particle Size Distribution
12 Particle Size Distribution

10 a) 14
d)
12
Volume (%)

Volume (%)
10
6 8
4 6

2 4
2
0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000 0
Particle Size (µm) 0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
Particle Size (µm)

Particle Size Distribution


10 Particle Size Distribution

8
b) 12
e)
Volume (%)

10

Volume (%)
6
8
4 6

2 4
Ag_SG_500 - Average, Saturday, January 01, 2005 12:39:29 AM 2
0 Ag SG 800 - Average, Saturday, January 01, 2005 12:57:48 AM

0.01 0.1 1 10 100 1000 3000 0


Particle Size (µm) 0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
Particle Size (µm)

Particle Size Distribution

10
c)
8
Volume (%)

Ag SG 600 - Average, Saturday, January 01, 2005 12:45:25 AM

4 Fig. 41. Distribuţia granulometrică a


2 aglomeratelor pulberilor de Ag sintetizate
0
0.01 0.1 1 10 100 1000 3000
prin metoda sol-gel şi uscate 120 C a) şi
Particle Size (µm) tratate termic la 500 C, b), 600 C, c) 700 C,
d) şi 800 C e)

POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)
6. Concluzii şi perspective

S-a realizat sinteza pulberilor de ZnO, Ag0 și TiO2 prin două


metode;
S-a realizat caracterizarea pulberilor astfel obținute din
punct de vedere compozițional, structural și morfologic;
Astfel, s-au obținut particule cu dimensiuni in domeniul
micrometric alcătuite din cristalite de dimensiuni nanometrice;

Urmeaza testarea “in vitro” a biocompatibilității


nanobioparticulelor obținute.

POSDRU 76813
Burse doctorale: Investitii in Cercetare-Inovare-Dezvoltare pentru Viitor (DocInvest)

S-ar putea să vă placă și