Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Colegiu Cooperatist din Moldova

Referat
La disciplina: Psihologia și deontologia

Tema : Importanța psihologii activității


de muncă în alimentația publică.

A realizat:Mihălache Cristina
Grupa: 1TAP-31
A verificat:Tataru Lidia

Chișinău 2021
Psihologia este o știință veche care și pînă în ziua de azi încă
activează dar și se dezvoltă . Sarcina concretă a psihologiei constă
în studierea faptelor, stabilirea legităţilor şi explicarea
mecanismelor vieţii psihice a omului. Acest obiectiv este
subordonat scopul aplicării cunoştinţelor psihologice în diverse
domenii de activitate practică a oamenilor. Cu ajutorul ei
omenirea se dezvoltată și duc o viață mai îmbunătățită.
In prezent este greu să găseşti un domeniu al activităţii umane,
unde psihologia n-ar avea importanţă aplicativă (practică).
Alimentația publică la fel face parte din ramurile psihologiei ,
deoarece unde sunt oameni acolo este și ea. Ramurile în care se
încadrează alimentația publică sunt :
Psihologia muncii
Psihologia socială
Psihologia diferențială
Psihologia artei .
Toate acestea ajută într-o oarecare măsură evoluția omului la
muncă , în societate dar și ne arată care sunt diferențile dintre
fiecare individ . Psihologia artei oferă posibilitatea de a elabora o
artă în farfurie pentru că bucătăria însăși este o artă .
Obiect de studiu al psihologiei activităţii de muncă în alimentaţia
publică sînt de asemenea raporturile şi acţiunile reciproce ale
oamenilor în sistemul grupurilor organizate (diferite colective de
lucrători ai sferei de deservire, colectivul unei asociaţii mari ai
sferei de deservire, colectivul unui local, al unei secţii de
producere, unei brigăzi aparte etc.) şi grupurilor neorganizate
(consumatorii de la oraş şi de la sat, consumatorii unor anumite
mărfuri, consumatorii -femei, -bărbaţi, -copii, -bătrîni, -studenţi, -
elevi, -turişti etc). In sfera de deservire contactul are anumite
particularităţi. Aici oamenii sînt legaţi de grijile fie despre
realizarea producţiei, fie despre consumarea ei, adică contactul
poartă caracterul relaţiilor de afaceri. Aici sînt strict repartizate
rolurile sociale: unul este realizator, altul - consumator, şi
contactele personale dintre ei în mare parte depind nu numai de
particularităţile umane, dar şi de calitatea şi calităţile produselor.
Particularităţile relaţiilor reciproce dintre oameni în situaţiile
comerciale constituie obiectul de studiu al psihologiei activităţii
de muncă în alimentaţia publică.
Organizarea procesului de deservire include organizarea ofertei
produselor (reclama mărfii, amenajarea mărfii la vitrină,
asigurarea contactului vizual, olfactiv, nemijlocit cu produsele,
diferite feluri de consultaţii etc), caracterul deservirii comerciale
(comparaţi, spre exemplu, un local cu autoservire şi un chioşc) şi,
în cele din urmă, atitudinea faţă de consumator a lucrătorilor
comerciali şi, în primul rînd, a chelnerilor. Realizarea cu succes al
procesului de deservire depinde nu numai de profesionalismul
lucrătorului, dar şi de calităţile lui personale, omeneşti, de
priceperea lui de a se apropia de client, de a influenţa asupra
deciziei de consumare.
Psihologia activităţii de muncă în alimentaţia publică studiază
diferitele acţiuni sociale ale personalităţilor, precum şi acţiunile
oamenilor, care intră în componenţa grupului, întrunit de relaţiile
comerciale. Psihologia activităţii de muncă în alimentaţia publică
ca ramură a ştiinţei psihologice se ocupă cu studierea,
prognozarea şi formarea relaţiilor comerciale între persoane, cu
reliefarea "gîndurilor şi sentimentelor" personalităţilor
participante la contactul reciproc din sfera de deservire. Prin
aceasta se exprimă legătura psihologiei activităţii de muncă în
alimentaţia publică cu psihologia socială.

S-ar putea să vă placă și