Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII


CABINET MINISTRU

ORDIN
referitor la aprobarea standardelor de pregătire profesională pentru nivelul 3 de calificare
ruta directă de calificare - ciclul superior al liceului, filiera tehnologică - şi ruta progresivă de
calificare - prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare

În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările


şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare

Ministrul Educaţiei şi Cercetării


emite prezentul ordin:

Art.1 - Se aprobă standardele de pregătire profesională (SPP) pentru nivelul 3 de


calificare, ruta directă de calificare - ciclul superior al liceului, filiera tehnologică - şi ruta
progresivă de calificare - prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare-, care au fost
validate de către comitetele sectoriale şi comisiile de validare. Aceste standarde de pregătire
profesională sunt prezentate în anexa 1, parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2 - Începând cu anul şcolar 2006-2007, se aplică standardele de pregătire


profesională pentru nivelul 3 de calificare, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, ruta
directă şi ruta progresivă de calificare, aprobate prin prezentul ordin.

Art.3 - Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, Direcţia Generală de


Managementul Resurselor Umane, Direcţia Generală pentru Învăţământ în Limbile
Minorităţilor, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic,
Consiliul Naţional pentru Curriculum, inspectoratele şcolare judeţene / al municipiului
Bucureşti şi unităţile de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru,

MIHAIL HĂRDĂU

Bucureşti

Nr. 3171

data 30.01.2006

1
De acord

Secretar de Stat,
Paloma Cecilia PETRESCU

Avizat

Secretar General,
Adrian GORUN

Direcţia juridic, Direcţia Generală Buget-Finanţe


Director, Patrimoniu şi Investiţii
Violett Margareta Blaga Director general,
Mihai Păunică

Direcţia Generală Direcţia Generală Învăţământ Direcţia Generală Managementul


Învăţământ preuniversitar în Limbile Minorităţilor Resurselor Umane
Director General, Director General, Director General,
Liliana Preoteasa Mihai Matekovits Corina Marin

Consiliu Naţional Centrul Naţional de Dezvoltare a


pentru Curriculum Învăţământului Profesional şi Tehnic

Preşedinte, Director,
Antoaneta-Firuţa Tacea Madlen Şerban

Aviz de legalitate,