Sunteți pe pagina 1din 1

Ordinea de zi - soluționată

a ședinței extraordinare a Consiliului Superior al Procurorilor


din 30.05.2022, ora 0900
(format on-line)

1. Examinarea admisibilității procedurilor la etapa preselecției candidaților la


funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție.
Soluția adoptată:
‒ A lua act de dosarele candidaților admiși în concursul la funcția de procuror-șef
al Procuraturii Anticorupție.
‒ A constata eligibilitatea procedurilor de preselecție a candidaților la funcția de
procuror-șef al Procuraturii Anticorupție.
‒ A stabili data desfășurării interviului în cadrul procedurii de selecție a
candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție – 07.06.2022.
‒ A publica informația cu privire la desfășurarea interviului pe pagina web oficială
a Consiliului Superior al Procurorilor, www.csp.md, directoriile - Concursul pentru
funcția de procuror și Anunțuri.

Vor fi formulate opinii separate (domnul Eduard Varzar, doamna Angela Motuzoc și
doamna Inga Furtună).

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor prezenți în ședință:


1. Angela MOTUZOC – Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor
2. Inga FURTUNĂ – Procuror detașata
3. Andrei ROȘCA – Procuror detașat
4. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat
5. Eduard VARZAR – Procuror detașat
6. Svetlana BALMUȘ – Membrul ales din rândul societății civile de către Președintele RM
7.Lilia POTÎNG – Membrul ales din rândul societății civile de către Guvern
8.Dorel MUSTEAȚĂ – Președinte interimar al CSM
9.Andrei CEBOTARI – Membru ales din rândul societății civile de către Parlamentul RM
10.Sergiu LITVINENCO – Ministrul Justiției
11.Ceslav PANICO - Ombudsman

S-ar putea să vă placă și