Sunteți pe pagina 1din 11

Diagnosticul pentru evaluarea intreprinderii

CHESTIONAR: Diagnosticul juridic 1. Informatii privind actele comerciale: - continutul actelor de infiintare ale societatii (statut, contracte de asociere); existenta actelor aditionale si continutul acestora: - conformitatea intocmirii registrului A.G.A.(Adunarii generale a Actionarilor ) si a registrului actionarilor: - existenta contractelor cu furnizorii si clientii; respectarea clauzelor contractuale de catre parti: - contracte de inchiriere: obiectul si clauzele acestora: - exista alte contracte legate de desfasurarea activitatii( contracte de locatie de gestiune, contracte de concesiune, etc.)? 2. Informatii privind actele de drept civil: - acte si contracte privind dreptul de proprietate/ folosinta asupra constructiilor, cladirilor, terenurilor: - care este situatia juridica a imobilizarilor necorporale (inregistrarea lor la organismele abilitate, care sunt titularii de drept ale acestora si certificarea dreptului asupra lor, duratele legale de protectie etc.): - situatia juridica a imobilizarilor financiare existente ( titluri de participatie la soc. , cotele de participare la capitalul altor firme, valoarea si situatia creantelor imobilizate): - situatia imprumuturilor primite ( cuantumul garantiilor depuse, existenta creditelor nerambursate la scadente si consecintele, este posibil falimentul?): - existenta contractelor de asigurare ( felul asigurarilor, primele de asigurare etc.): 3. Informatii cu privire la incadrarea fiscala si respectarea regulilor fiscale: - indeplinirea sarcinilor fiscale ( inregistrarea firmei ca platitor de taxe, plata acestora se face la scadente etc.): - situatia platilor restante:

- scutiri privind anumite obligatii fiscale; motive: - datele celor mai recente controale fiscale si rezultatele acestora: 4. Informatii legate de dreptul muncii: - felul contractelor de munca (colective sau individuale); sunt intocmite pentru toti salariatii si conform legii? - existenta contractelor de colaborare si ponderea acestora in total: - termenii regulamentului de ordine interioara si respectarea acestuia: - existenta contractelor de management, conformitatea si respectarea clauzelor: 5. Informatii legate de respectarea dreptului mediului: - desfasurarea activitatii in cadrul impus de legislatia mediului, autorizatii existente: - exista un impact al activitatii firmei asupra mediului? - litigiile eventuale ca urmare a nerespectarii obligatiilor privind protectia mediului; termenii acestora si consecinte asupra situatiei firmei: . 6. Alte informatii juridice: - ce litigii exista pe rol, iar firma este parte ( stadiu de rezolvare, parti implicate, consecinte asupra situatiei financiare): - alte elemente juridice particulare activitatii firmei: . Diagnosticul operational 1. Informatii privind factorii tehnici de productie - incadrarea mijloacelor fixe pe categorii, conform Catalogului privind normelor de functionare si clasificare a mijloacelor fixe din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale?: - ce grad de uzura au si in ce stare de functionare sunt masinile si utilajele; posibilitati de utilizare a acestora in viitor?: - care sunt performantele mijloacelor fixe utilizate, comparativ cu cele care se produc in momentul de fata pe plan mondial: .

exista mijloace fixe care fac parte din patrimoniul firmei, dar nu mai sunt folosite datorita schimbarii structurii productiei; oportunitatea conservarii lor sau valorificarii acestora: - concordanta suprafetelor de teren existente cu suprafetele inscrise in certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului:
Nr. crt. Categoria de teren Suprafata cf. certificat(mp) Suprafata existenta(mp)

1Teren construit 2Teren afectat retelelor 3Cai de acces 4Teren liber

descrieti imbunatatirile aduse unor categorii de teren sau daca destinatia unor suprafete a fost modificata, in ce baza legala a fost efectuata: - concordanta situatiei existente cu planurile de constructie, modificari, schimbari de destinatie, implicatii asupra functionalitatii si sigurantei in exploatare: - care este starea tehnica a cladirilor, gradul de rezistenta la seisme si ce depreciere se estimeaza pe viitor: - evidentiati principalele categorii de mijloace de transport: - care este gradul de utilizare a parcului propriu de masini, a capacitatii de incarcare a acestora : - care e gradul de uzura al mijloacelor de transport si posibilitatile de folosire in viitor?: . - valoarea investitiilor in curs si stadiul de desfasurare a lor, in raport cu graficele de executare; cum vor influenta ele potentialul productive al societatii: care sunt necesitatile investitionale si ce investitii sunt estimate pentru urmatorii 5 ani: 2. Informatii privind productia si tehnologiile utilizate: -

care sunt principalele produse fabricate de firma sau servicii prestate; productia este sezoniera?: - prezentati etapele ciclului de fabricatie pentru principalele grupe de produse si tehnologiile folosite (schema): . - tehnologiile utilizate sunt stapanite bine de personalul direct productive? Asigura acestea avantaj concurential? Vor fi folosite in viitor sau se prevede o restructurare? - descrierea organizarii productiei : - sunt utilizate sisteme informatice in productie? - sunt respectate termenele de livrare sau este necesara o reducere a duratei de fabricatie (reamplasari, tehnologii noi): - sunt analizate permanent stocurile? Exista riscul suprastocajului sau al unei rupturi de stoc? 3. Informatii privind calitatea productiei: - cum este organizat controlul de calitate: - exista un serviciu special in pregatirea , lansarea si urmarirea productiei?: - cheltuielile privind remedierea produselor aflate in termen de garantie, pe ultimii trei ani: - evolutia ponderii rebuturilor in total productie obtinuta: - produsele/serviciile si tehnologiile utilizate corespund normelor de calitate impuse de reglementarile interne,inclusive celor referitoare la protectia mediului : . Diagnosticul resurselor umane 1. Informatii legate de salariati si de eficienta utilizarii acestora: - care este dimensiunea personalului din intreprindere ( numar mediu de personal, numar efectiv de personal): structurarea personalului pe categorii, varsta, vechime, sexe, pregatire profesionala:

Nr. Categorii de personal crt. Personal operativ 1 Personal auxiliary 2 Personal de 3 conducere 4 TOTAL

AN 1 B F B

AN 2 F B

AN 3 F

Nr. crt.

Grupe de varsta

AN 1 B F B

AN 2 F B

AN 3 F

Personal pana in 30 1 ani Personal intre 31-40 2 ani Personal intre 41-50 3 de ani Personal intre 51-60 4 ani Personal peste 61 ani 5 6 TOTAL

Nr. crt.

Grupe de vechime

AN 1 M

AN 2 M

AN 3 M

Vechime pana la 5 1 ani Vechime intre 6-10 2 ani Vechime intre 11-15 3 ani Vechime intre 16-20 4 ani Vechime peste 21 ani 5 6 TOTAL

S=studii superioaret;M=studii medii; P= scoala profesionala - care este gradul de folosire a timpului de lucru (timp efectiv lucrat/timp maxim disponibil): - ce niveluri au indicatorii circulatiei fortei de munca (ponderea intrarilor de personal, a iesirilor si miscarea totala): .. - care este rata absenteismului( nr. zile absenta/timp maxim in zile); cauzele care au provocat absentele:

au existat greve? Care a fost durata acestora? Ce factori au determinat manifestarea sindicala? Ce consecinte au avut grevele asupra activitatii intreprinderii: .. .................................................................................................................. ............................................................................................................ Nr. crt.

cum a evoluat eficienta utilizarii fortei de munca in perioada diagnosticata:


Indicatori Calcul Productivitatea medie Wa = Productie/Ns 1 anuala Productivitatea medie Wz = Productie/Tzom 2 zilnica Productivitatea medie Wh= Productie/Thom 3 orara AN 1 AN 2 AN 3

2. Informatii legate de conducerea firmei: Nr. crt.

care este echipa de conducere a firmei (nume, formatie, varsta, vechimea in functie, experienta):
Nume si prenume Functie Pregatire Vechime Varsta Experienta profesionala

- baza legala conform careia isi exercita prerogativele: - exista legaturi de dependenta ale conducerii cu actionari majoritari, banci, stat etc.: - modificari recente in structura echipei de conducere: - care sunt obiectivele stipulate in contractul de management; in ce masura sunt indeplinite?: - stilul conducerii: - in ce consta remunerarea conducerii ( salariu, prime legate de performantele obtinute, avantaje in natura):

Diagnosticul comercial 1. Informatii privind produsele/serviciile firmei: - care sunt principalele produse/servicii furnizate de firma si ce ponderi au inregistrat acestea in perioada diagnosticata:
Nr. crt. Grupe de produse AN 1 mii lei % AN 2 mii lei % AN 3 mii lei %

Total vanzari

100%

100%

100%

eventualitateae eventualitatea aparitiei de noi produse in structura de fabricatie:

- evolutia ponderii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare in cifra de afaceri, fata de media pe sectorul de activitate: - repartitia vanzarilor pe produse, in functie de stadiul in care se afla din ciclul de viata (aprecierea potentialului de evolutie a firmei fata de pragul de rentabilitate al firmei si capacitatea acesteia de a-si asigura resursele):
Nr. crt. Stadiul din ciclul de viata 1 Lansare 2 Crestere 3 Maturitate 4 Declin 5 Total vanzari AN 1 mil lei % mil lei AN 2 % mil lei AN 3 %

100%

100%

100%

2. Informatii despre piata : - evolutia vanzarilor pe ultimile 3 exercitii financiare incheiate,cu exceptia cedarii de active (vanzari cu caracter exceptional),comparativ cu dinamica vanzarilor pe piata sectorului de activitate al firmei: Nr. crt. Specificatie Cifra de afaceri in preturi 1 curente(mii lei) Dinamica cifrei de afaceri 2 curente (%) 2Indicele preturilor Cifra de afaceri in preturi reale 3 (mii lei) Dinamica cifrei de afaceri reale 4 (%) Indicele vanzarilor pe piata 5 sectorului de activitate AN 1 AN 2 AN 3

structurarea vanzarilor firmei pe piete de desfacere(la data evaluarii):


Piata interna mii lei % C.E. mii lei % Piata externa S.U.A. mii lei % Total Alte zone mii lei % mii lei %

Produse/piete

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Total cifra de afaceri

mentiuni privind specificul pietelor de desfacere ( exista/nu exista concurenta, riscurile pietelor de desfacere etc.): - posibilitati de penetrare pe piete de desfacere, in functie de specificul pietei ( piata deschisa, piata inchisa, piata protejata); existenta zonelor de liber schimb sau acorduri comerciale: 3. Informatii privind concurenta: - nominalizati principalii concurenti de pe piata interna si externa; care sunt cotele de piata ale competitorilor: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................

stabilirea cotei de piata absolute (cpa =vanzarile firmei/vanzarile totale ale pietei) si a cotei de piata relative (cpr = vanzarile firmei/vanzarile liderului de piata)

............ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... - ierarhizarea firmelor concurente pe baza cotei de piata:
Firma(concurentul) vanzari AN 1 cota piata vanzari AN 2 AN 3 cota piata vanzari cota piata

Vanzari totale

100%

100%

100%

care este raportul calitate pret la produsele concurente si la cele proprii: 4. Informatii privind clientii firmei: - enumerati principalii clienti ai firmei: - care este situatia economico-financiara a principalilor clienti: - ce fel de relatii (traditionale, contractuale etc.) are firma cu clientii: - care sunt, in medie, termenele de decontare (urmarirea duratei de imobilizare a creantelor); sunt respectate aceste termene ( compararea Di cu termenele contractuale) sau, daca nu , care sunt perioadele maxime de incasare a creantelor: - modalitati de decontare (recuperare) a creantelor: - evolutia ponderii in vanzari a clientilor, pe perioada de diagnosticare:
Nr. crt. I. Clienti Clienti interni AN 1 mii lei % AN 2 mii lei % AN 3 miilei %

II.

Clienti externi

Total cifra de afaceri

100%

100%

100%

- firma este dependenta de anumiti clienti?; care sunt acestia : 5. Informatii privind furnizorii firmei: - nominalizati principalii furnizori ai firmei, mentionand natura resurselor materiale care sunt puse la dispozitie de acestia: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ...... - evolutia ponderii principalilor furnizori in totalul cumpararilor:
Nr. crt. Furnizori Furnizori de materii prime AN 1 mii lei % AN 2 mii lei % AN 3 mii lei %

I.

II.

Furnizori de utilitati

Total cumparari de la furnizori 100% 100% 100%

- gradul de integrare a activitatii firmei: - criterii de alegere a furnizorilor: - gradul de dependenta fata de anumiti furnizori si consecinte asupra calitatii produselor si costurilor de productie:

calculul duratei medii de utilizare a surselor atrase de la furnizori; comparatii cu termenele contractuale de plata a furnizorilor : - aprecierea calitatii relatiilor cu principalii furnizori si implicatiile intreruperii acestora:

6. Informatii privind organizarea distributiei: - forma juridica a distribuitorului: .. - existenta unei retele proprii de distributie( numar de puncte de desfacere, amplasarea in teritoriu, personal calificat etc.): - durata contractelor cu distribuitorii, drepturi si obligatii fata de acestia: - alte aspecte privind distributia: Diagnosticul economico financiar 1. Informatii legate de indicatorii financiari din situatia patrimoniului 2. Informatii legate de rentabilitatea firmei, prin analiza contului de profit si pierdere 3. Informatii despre activitatea firmei, modul de gestionare a activelor de exploatare, de natura stocurilor, creantelor 4. Informatii despre indatorarea firmei, prin analiza dosarelor de credit Documente necesare pentru diagnosticul ec-fin.: situatiile financiare pe ultimile 3 exercitii financiare Nota: Diagnosticul va fi finalizat prin analiza SWOT(puncte tari, pct. slabe, oportunitati si riscuri)