Sunteți pe pagina 1din 5

TEST 1

1) 1+3+17·8=

2) 3,4·6,5-15,178=

1 2 7 5
+ ⋅ − =
3) 3 5 4 6

4) 1,(3)+1,2(5)=

5) Fie mulţimile: A= { x / x ∈ N , 3⋅x <12 } si B={ x / x ∈ N , x|6 } . Determinaţi


elementele mulmulţimilor A şi B, apoi efectuaţi: a ) A∪B b) A∩B c ) A ¿
.

6) Un biciclist parcurge o distanţă în trei zile astfel: în prima zi 1/3 din


distanţă, a doua zi 1/5 din rest şi a treia zi restul de 64 km. Aflaţi lungimea
distanţei şi cât a parcurs în fiecare zi.

7) Transformaţi: a) 2,71 km = … dam


b) 0,5 hg = … g
c) 381 dl = … dal

8) Fie punctele coliniare A, B, C cu AB=4cm , BC=6cm iar M şi N


mijloacele segmentelor [AB] şi [BC]. Aflaţi lungimea segmentului [MN].
Discuţie.

9) 52·{ 32-3·[ 70+250·( 225:42:82:163+23 )-254 ]}=

1 233
3) . 4) .
RASPUNS: Test 1. 1) 140. 2) 6,922. 5 90 5) A={0;1;2;3},
B={1;2;3;6} a) {0;1;2;3; 6}. b) {1;2;3}. c) {0}. 6) 120 km, 40; 16; 64. 7) a)
271. b) 50. c) 3,81. 8) 5 cm; 1cm. 9) 150.
TEST 2
1) 595:17-29=

2) 23·2·25:27=

3) 44,55:2,7-12,23=

4) 1,2+1,(2)-1,2(3)=

[( ) ]
5 1 2 4
⋅ ⋅ + x − =10
5) Dacă 2 5 3 3 atunci x= …
3x2y
6) Detrminaţi cea mai mare şi cea mai mică fracţie de forma 4 a3b care se
poate simplifica cu 12.

7) Efectuaţi: a) (2h 36min 46s )·5=


b) 1zi 4h 15min 21s=… s

8) Un muncitor execută în trei zile un număr de piese astfel: în prima zi 1/9


din numărul de piese, a doua zi 1/6 din rest şi încă doua piese, iar a treia zi
restul de 18 piese. Aflaţi câte piese execută muncitorul în total şi câte piese a
făcut în fiecare zi.

9)
{ [
100 3
⋅ : (
9 7 1 9 1 1
⋅ − ⋅ − + =
19 16 10 3 3 2 2 5 ) ] }
107 3924 3024
4) ; 5 ) 26 ; 6 ) , ;
Răspuns: Test 2. 1) 6. 2) 4. 3) 4,27. 90 4032 4932 7) a) 13h
3min 30s.b) 101721s. 8) 27; 3; 6; 18. 9) 5.
TEST 3
1) 24·17-329=

2) 12,6·4,5-48,9=
3) 22·43:82+30+03+13=

4)
[ ( ) ]
2 2 1 1
6⋅ ⋅ + − =
7 3 2 4

5) Comparaţi numerele: a) 221 şi 410 b) 293 şi 362

6) Determinaţi elementele mulţimilor A, B şi C dacă sunt îndeplinite


simultan condiţiile:
a ) A∪B∪C= {1,2,3,4,5 } b ) A∩B∩C=∅ c ) A ¿= { 1 } d ) B∩C= { 3 } e) B ¿= {2,4 }
f ) C ¿= { 1,5 }
7) Determinaţi numerele prime a, b, c astfel încât abc +bc +c=446 .

8) Determinaţi cel mai mic şi cel mai mare număr natural de forma a4 b2
divizibil cu 36.

9) 22·{ 32-[ 210·( 52·56·253:1254-32)+213]:212}=

Răspuns: Test 3. 1) 79. 2) 7,8. 3) 6. 4) 0,5. 5) a) 221 >220. b) 831< 931. 6)


A={1} sau A={1;2;4}, B={2;3;4}, C={1;3;5}.7) c=2, b=7, a=3. 8) 2412;
9432. 9) 20.
TEST 4
1) 27:3+7·16-11 = 2

( )
3 1 2 6
− + ⋅ =
5 4 3 11
2)

3) Aflaţi valoarea lui x din relaţia: a) 2x-23=120; b) 1·x+2·x+…


+20·x=630.

4) Scrieţi cel mai mare număr natural de trei cifre distincte divizibil cu: a) 2
şi 3; b) 2 şi 9; c) 3 şi 5.

5) Scrieţi numărul 18 ca o sumă de două numere: a) divizibile cu 2; b)


divizibile cu 3; c) care nu sunt divizibile cu 2 si 3.

6) Media aritmetică a trei numere este 32.Aflaţi numerele dacă media


aritmetică a primelor două este 24, iar a ultimelor două este 42.

7) La un turneu de tenis participă 20 de jucători. Aflaţi numărul jocurilor


disputate dacă fiecare jucător joacă un meci cu fiecare.

8) Precizaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor: x x x x

a ) A ∈( DC b ) B ∈(CD c ) C ∈ ( BD ) d ) A ∈ ( BC ) A B C D

9) 10·{1,56-[4,6-(2,7·3,8-5,46):1,5]:2,5}=

Răspuns: Test 4. 1) 120. 2) 0,1. 3) a) 7. b) 3. 4) 984. b) 972. c) 975. 5) a)


2+16=4+16=6+12=8+10. b) 3+15=6+12=9+9. c) 1+17=5+13=7+ +11. 6)
12; 36; 48. 7) 190. 8) a) A. b) F. c) A. d) F. 9) 10.
TEST 5
1) 14+4 -2·10=
2

2) 250cg =…hg

3) 4ha=…dam2

4) 6750s=…h…min…s

5) Scrieţi sub formă de pătrat perfect: 3251·3252+3252.

6) Fie mulţimile:
A= { x/ x ∈ N , x⋮6 , x≤24 } , B={ x/x ∈ N , x⋮12 , x≤48 } , C={ x/ x∈ N , x⋮9, x≤54 }
Aflaţi elementele mulţimilor A, B si C apoi stabiliţi valoarea de adevăr a
propoziţiilor:
a ) A ⊂ B b ) B ⊂C c ) ( A∩B ) ⊂C d ) A ⊂ ( B∪C )

7) Determinaţi a, b şi c dacă abc +acb=255 .

8) Arătaţi că dacă într-o clasă sunt 29 elevi, cel puţin 5 sunt născuţi în
aceeaşi zi din săptămână.

9) [52·57:(52)4-162:43:22]:(152:9-64:122)=

Răspuns: Test 5. 1) 10. 2) 0,025. 3) 400. 4) 1h 52min 30s; 5) 32522. 6)


A={0;6;12;18;24}, B={0;12;24;36;48}, C={0;9;18;27;36;45; 54}, a) F. b)F.
c) F. d) F. 7) 200a+11·(b+c)=255, deci a=1 şi b+c =5, adică (b;c)=(0;5), (1;
4), (2;3), (3;2), (4;1), (5;0). 8) 29=7·4+1. 9) 0,25.

S-ar putea să vă placă și