Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învățare: Perioada modernă-Romantismul (II)


Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a XI-a F
An şcolar: 2016 – 2017
Curriculum aplicat: T.C. 3 ore/ săptămână
Manual Art Grup Editorial, autori: Adrian Costache, Florin Ioniță, M.N.Lascăr, Adrian Săvoiu

Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


( detalieri)

Realismul 1.4. Utilizarea adecvată a  Prezentarea sintetică a  Lectura Evaluare orală


Realismul european și tehnicilor de redactare informaţiilor expresivă și formativă
realismul românesc: 1 oră 2.1. Utilizarea strategiilor de  Actualizarea cunoștințelor selectivă
 Sensurile termenului; lectură în vederea înțelegerii
despre realism, pornind de la  Activitate
apariția realismului; adecvate a textelor studiate
2.2. Compararea viziunii despre textele studiate în clasa a X-a frontală Observarea
doctrina realistă.
lume, despre condiția umană sau  Exerciții de lectură și  Activitate sistematică a
 Realismul în
despre artă reflectate în texte înțelegere globală a textului independentă elevilor
literatura română literare, nonliterare sau în alte  Discuţii privind date despre  Fişe de lucru
Studiul unei nuvele: 6 ore arte autor şi contextul în care a  Manualul
Moara cu noroc de Ioan 3.1 Identificarea și explicarea
Slavici apărut opera  Text suport:
relațiilor dintre opera literară
 Universul operei lui  Exerciţii de încadrare a Moara cu
studiată și contextul cultural în
Ioan Slavici care aceasta a apărut operei într-o tipologie, într- noroc de
 Nuvela-definiție, 4.2 Compararea, evaluarea unor un curent cultural/ literar, Ioan Slavici
trăsături argumente diferite în vederea într-o orientare tematică  Fişe de

1
 Subiectul nuvelei formulării unor judecăţi proprii  Exerciţii de identificare a lectură
 Elemente de temei operei, a elementelor  Fişe cu citate
structură, compoziție de structură şi compoziţie ale
și de limbaj ale nuvelei
nuvelei  Exerciţii de identificare a
 Construcţia modalităților de
personajelor – caracterizare a personajelor
modalităţi de  Exerciții de identificare a
caracterizare trăsăturilor realiste ale
 Relația dintre două textului
personaje  Exerciţii de exprimare a
opiniei despre conceptul de
nuvelă psihologică
Limbă și comunicare: 1 oră 1.4. Utilizarea adecvată a  Execiții de alcătuire și  Activitate Observarea
 Textul argumentativ tehnicilor de redactare redactare a unui text frontală sistematică a
4.1.Utilizarea tehnicilor şi argumentativ  Activitate elevilor
strategiilor argumentative în
individuală
situaţii de comunicare diverse
(orale sau scrise)  Manual