Sunteți pe pagina 1din 11

BAZELE TEHNICE ALE PROTEZĂRII DENTARE FIXE

PROTEZELE DENTARE
Definitie:
- corpuri fizice realizate cu ajutorul laboratorului de tehnica dentară, care
au rolul de a reface morfologia si funcția arcadelor dento-alveolare

TIPURI DE PROTEZE
Conjuncte (fixe) – sunt cimentate pe dinții stâlpi , putând fi îndepărtate
doar prin ablație (secționare)
• Proteze unidentare (microproteze) – refac morfologia unui singur dinte
- Proteze pluridentare (proteza partială fixă, puntea dentară) - reface
morfologia și funcția unui spațiu edentat intercalat, fiind alcătuită din
elemente de agregare și corpul de punte.
Protezele adjuncte (mobile și mobilizabile)
– lucrări protetice care pot fi detașate din cavitatea bucală pentru
igienizare

Protezele parțiale - proteza parțială acrilică


- proteza scheletată
Se mențin pe câmpul protetic cu ajutorul croșetelor sau a mijloacelor
speciale de menținere, sprijin și stabilizare

Proteza totală – se utilizează în tratamentul edentației totale și se


menține pe câmpul protetic cu ajutorul forțelor de adeziune, succiune
și tonicitate musculară
CLASIFICARE
Varietatea mare a restaurărilor unidentare a impus sistematizarea
acestora, clasificarea realizându-se după mai multe criterii:

I. Raportul cu țesuturile dentare dure:

1. Incrustații intratisulare (inlay-uri) – sunt înconjurate de țesuturi dentare


dure, fiind plasate în cavități special preparate în dinte,și fixate prin
cimentare

2. Coroanele de înveliș - învelesc țesuturile dentare dure, împărțindu-se


în funcție de de întinderea acestora în:
a. Coroane de înveliș parțiale (onlay-uri) – acoperă
o parte din suprafața
coroanei dentare, lăsând liberă fața vestibulară
b. Coroane de înveliș totale – acoperă
toată suprafața coronară a dintelui,
refăcându-i morfologia în întregime

3. Coroanele de substituție – realizate atunci când întreaga coroană a


dintelui este distrusă

• Se agregă în rădăcina dintelui corect tratată endodontic, cu


marginile situate supragingival, corect tratată endodontic

• Este alcătuită dintr-un segment radicular ce se fixează în loja


radiculară special preparată și un segment coronar
II. Tehnologia de realizare în funcție de materialele utilizate:

1. Turnare
2. Ștanțare
3. Ștanțare și lipire
4. Frezare metalică – schelete metalice din titan – tehnica CAD/CAM
5. Frezare ceramică
6. Galvanoformare – capa primarp pentru protezele parțiale scheletate
7. Polimerizare – la rece, la cald, sub presiune, sub influența luminii
8. Sinterizare
9. Electroeroziune
10.Sonoeroziune
11.Diverse combinații între tehnici
III.
Clasificarea după materialul din care sunt confecționate:
1. Metalice
2. Polimerice
3. Rășini compozite
4. Ceramice
5. Metalo-polimerice
6. Metalo-compozite
7. Metalo-ceramice

IV. Clasificarea după criteriul fizionomic:


1. Nefizionomice
2. Semifizionimice
3. Total fizionomice
V. Clasificare din punct de vedere al indicațiilor curativo-
profilactice

1. Pentru protecția coroanelor dentare


2. Restaurarea morfologiei și funcțiilor afectate ca urmare a
distrucțiilor coronare date de obturații voluminoase,
traumatisme, distrofii primare sau secundare
3. Elemente de agregare a protezelor parțiale fixe
4. Elemente de agregare pentru protezele scheletate
5. Proteze unidentare utilizate in cursul tratamentului
proprotetic
Câmpul protetic – totalitatea elementelor
morfologice cu care vine în contact restaurarea
protetică fixă
• Bontul dentar
• Dinții vecini și ariile de contact
• Dinții antagoniști și zonele de contact ocluzal
• Relația de ocluzie
ETAPELE CLINICO-TEHNICE DE REALIZARE A UNEI PROTEZE UNIDENTARE

1. Examinarea pacientului, stabilirea unui diagnostic și a unui plan de


tratament
2. Pregătirea suportului dento-parodontal prin șlefuire
3. Amprentarea câmpului protetic
4. Obținerea modelului – a copiei pozitive a câmpului protetic, utilizând
amprenta furnizată de către medic
5. Montarea modelelor în simulatoare ADM – aparate care reproduc
mișcările mandibulei
6. Realizarea machetei – obținerea în laborator a formei viitoarei
lucrări protetice, din ceară sau alt material
7.Pregătirea machetei în vederea ambalării – aplicarea unui sistem de
tije la nivelul machetei, ce se vor transforma în canale de curgere a
aliajului topit
8.Ambalarea și obținerea tiparului – învelirea machetei în masă de
ambalat specifică aliajului, din care, în urma topirii cerii rezulta tiparul

9.Topire aliajului si turnarea acestuia în cavitatea tiparului


10.Dezambalarea – piesa protetică este eliberată din masa de ambalat
11.Prelucrarea mecanică
12.Proba lucrării protetice în cavitatea bucală – se verifică adaptarea
marginală, contactul cu dinții vecini și antagoniști
13.Prelucrarea și lustruirea
14.Cimentarea protezei unidentare în cavitatea bucală

S-ar putea să vă placă și