Sunteți pe pagina 1din 3

Activitatea de proiectare a unei baze de date, cuprinde trei etape:

1) analiza :
se identifică problema
se identifică elementele aplicaţiei şi gruparea lor pe categorii
se alege cheia primară
se stabilesc d atele problemei şi modul de introducere a
datelor se stabilesc prelucrările şi prezentarea rezultatelor
2) proiectarea :
proiectarea tabelei bazei de date şi corelaţiile dintre acestea
pentru fiecare prezentare se creează o interogare
proiectarea formularelor care permit introducerea datelor
proiectarea rapoartelor care permit vizualizarea datelor
forma şi funcţionarea formularelor şi a rapoartelor
3) realizarea aplicaţiei cuprinde următoarele faze :
a) crearea fişierului bazei de date : fişierul ,pentru baza de date, va conţine obiectele aplicaţiei şi
datele acesteia
b) crearea obiectelor şi testarea lor
se creează tabelele pe baza proiectării anterioare;
se încarcă cu date de test fiecare tabel;
se creează formularul pentru introducerea
datelor; se adaugă detalii formularului creat
anterior se adaugă alte formulare şi rapoarte
c) încărcarea bazei de date şi testarea aplicaţiei

Practic:

1. Stabilirea scopului bazei de date şi a modului de utilizare a acesteia, după care se întocmeşte o
listă de cerinţe de la baza de date
2. Stabilirea câmpurilor de care avem nevoie în baza de date
3. Stabilirea de tabele necesare în baza de date
4. Stabilirea tabelului căruia îi aparţine fiecare câmp
5. Identificarea câmpului (câmpurilor) cu valori unice în fiecare înregistrare( stabilirea chei primare)
6. Stabilirea relaţiilor dintre tabele
7. Îmbunătăţirea proiectului
8. Introducerea datelor şi crearea altor obiecte ale bazei de date

Crearea unei baze de date Access, cuprinde două mari faze :


1. crearea fişierului bazei de date
2. crearea obiectelor bazei de date

Structura principală a unei baze de date este un tabel


O bază de date poate conţine oricâte tabele

Număr : se poate stabili domeniul de valori numerice : Octet(numere întregi [0;255]) , Întreg (numere
întregi [-32768;32767]) , Întreg lung (numere întregi [-2147483648; 2147483647]) , Simplă precizie şi
Dublă precizie, respectiv Zecimale
 
Text : şiruri de caractere alfanumerice sau numere nefolosite la calcule
 
Memo : permite introducerea textelor de mari dimensiuni (64.000 de octeţi)
 
Dată/oră : date calendaristice sau ore
 
Monedă : valori numerice pentru reprezentarea sumelor de bani

Autonumerotare : secvenţe denumere întregi create şi incrementate automat de Access la
adăugarea unei noi înregistrări

Da/Nu : valori logice adevărat / fals


Există două metode rapide prin care se poate crea un tabel nou:


1. Crearea unui tabel prin introducerea directă a datelor într-o foaie de date, în modul de
Vizualizare foaie de date (programul Access va analiza datele introduse şi v-a determina
automat tipul şi formatarea diferitelor câmpuri ale tabelului)
2. Crearea unui tabel pornind de la zero, în modul de Vizualizare proiect
Crearea unui tabel, în modul de Vizualizare proiect presupune parcurgerea următoarelor:
Selectare opţiunii Vizualizare proiect
Stabilirea unui nume sugestiv tabelului, apoi apăsarea tastei
OK Se stabilesc câmpurile tabelului şi tipul lor de date, astfel:

o Nume câmp, se tastează numele câmpului


o Tip de date, se permite alegerea dintr-o listă a tipului de date
o Descriere, textul scris în această secţiune apare pe bara de stare a ferestrei
Tabel atunci când se introduc date iar acest câmp este selectat
Se stabileşte câmpul care va deveni cheie primară.

Fiecare tabel trebuie să aibă cel puţin un câmp care să conţină o valoare unică pentru fiecare
înregistrare din tabel. Informaţia acestui câmp se numeşte valoarea cheii primare, iar despre câmp se spune
că are atributul de cheie primară a tabelului.
Pentru stabilirea cheii primare se procedează astfel:
se deschide tabelul în modul Vizualizare proiect
se selectează câmpul(clic dreapta selectorul de linie) care va furniza cheia primară
se selectează opţiunea
Chei primare pot fi:
câmpurilor care au tipul Autonumerotare ,
câmpurilor de tip text sau număr, dacă acestea conţin valori unice
Observaţie: Dacă tabelul nu conţine câmpuri cu valori unice atunci atributul de cheie primară se
asociază la două sau mai multe câmpuri
Pentru îndepărtarea chei primare se procedează astfel :
dacă cheia primară este deja utilizată într-o relaţie, mai întâi trebuie ştearsă acea relaţie
se deschide tabelul în modul Vizualizare proiect
se dă clic pe selectorul de linie a chei primare curente, după care se dă clic pe opţiunea cheie
primară

Fie o firmă cu numele „ForYou”, care asigură cursuri de limbi străine la distanţă. Firma deţine
informaţii despre:
cursanţii care se înscriu la unul sau mai multe cursuri
cursurile care sunt oferite şi timpul de desfăşurare
profesorii corectori cărora cursanţii le trimit temele periodic spre verificare; un profesor răspunde de
un singur curs
Activitatea curentă de evidenţă pe care o realizează firma se bazează pe înscrierile la cursuri.

Proiectarea datelor sistemului

Pentru structurarea într-o bază de date, a datelor necesare desfăşurării activităţii firmei „ForYou” se
vor crea următoarele entităţi:
Tabela Cursanţi cu structura
Cod cursant Nume Adresă Email Nr tel Cod profesor
Câmpul Cod cursant va fi cheie primară. Înregistrările tabelului vor fi:

Tabela Cursuri cu structura


Cod curs Denumire Nr. şedinţe Nr. casete Preţ casetă
Câmpul Cod curs va fi cheie primară. Se va defini un index cu dubluri pentru câmpul Denumire pentru
a putea vizualiza casetele ordonate după Denumire. Înregistrările tabelului vor fi:

Tabela Profesori cu structura


Cod profesor Nume profesor Email Cod curs
Câmpul Cod profesor va fi cheie primară. Înregistrările tabelului vor fi:

Tabela Înscrieri cu structura


Cod cursant Cod curs Tip achiziţie
Câmpul Tip tranzacţie reprezintă modul în care cursantul îşi achiziţionează casetele cu lecţii: câte una
sau câte două pe lună. Pentru acest câmp se va stabili o regulă de validare, astfel încât el să nu ia valori
înafara mulţimii {1,2} . Înregistrările se vor completa pe baza datelor din primele 3 tabele!

S-ar putea să vă placă și