Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT

DIDACTIC
UNITATEA ŞCOLARĂ:
CLASA: 1
DATA: 17.11.2017
PROF. ÎNV. PRIMAR:
PROPUNĂTOR:
ARII CURRICULARE: Educație fizică, sport și sănătate
DISCIPLINA: Muzică și mișcare
UNITATE TEMATICĂ: Cântare instrumentală
SUBIECTUL: Percuția corporală- “Bat din palme”
TIPUL LECŢIEI: Formarea de deprinderi și priceperi

SCOPUL: -Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură


-Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală diversă

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 -să execute corect exerciţiile de încălzire a vocii
O2 - să emită sunete prin percuție corporală
O3 - să interpreteze cântecul individual/în grup, acompaniaţi sau nu de suportul digital;
O4 - să exprime prin mişcare plăcerea de a cânta;

STRATEGII DIDACTICE:

1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația prin cântare, exerciţiul ,


munca independentă, munca în echipă;
2. Mijloace de învăţământ:laptop , videoproiector, instrument muzical
3. Forme de organizare: frontal, individual,
4. Resurse temporale: 45 minute
5. Resurse umane: 38 elevi

BIBLIOGRAFIE:

-M.E.N– “Programa şcolară pentru disciplina Muzică și mișcare – clasa pregătitoare,


I si a II-a ”, Bucureşti, 2013.
- Manual „Muzică și mișcare” pentru clasa a II-a, editura Aramis

- Manual „Muzică și mișcare” pentru clasa a II-a, editura Litera

- www.didactic.ro
Evenimentul Ob. Conținut științific STRATEGII DIDACTICE Evaluare
didactic op. Metode şi Mijloace Forme de
procedee de învăţare organizare

1.Moment Asigurarea unui climat educațional


organizatoric favorabil.

2. Captarea Voi avea o cutiuță de cadou în mână și voi Conversația Cutie, bilet Frontal Capacitatea
atenției întreba cine ghicește ce e în ea. În cutiuță se de a înțelege
află un bilețel pe care este scris enunțul “Eu un mesaj oral
am în mâna mea….atenția voastră”

3.Anunţarea Precizez subiectul lecţiei şi obiectivele Conversația Frontal Capacitatea


scopului și a operaţionale urmǎrite. de a recepta
obiectivelor un mesaj oral
operaționale

4. Formarea Se vor face exerciții de încălzire a vocilor: Exercițiul Frontal Capacitatea


priceperilor și - exerciții de respirație Demonstrația de a
deprinderilor - interpretăm un fragment din cântec prin cântare reproduce
folosind silabele „ la, la, la, la”, „ma, me, corect
mi, mo, mu” sunetele
- exerciții de percuție corporală: bătăi din -material
palme, din picior, palma lovită de masă, video
pocnituri din degete.
- interpretatrea unui cântec deja cunoscut
în care apar elemente de percuție
corporală “Dacă vesel se trăiește”.

5.Obținerea - După aceea elevii vor viziona un material Exercițiul -material Frontal Capacitatea
performanței video cu textul și melodia cântecului „Bat video de a urmări și
din palme” urmând ca apoi să-l memora pas
interpreteze și ei, bineînțeles după ce vor cu pas
repeta și vor învăța împreună cu mine, cântecul
vers cu vers.(Anexa 1)

Se va cânta pe echipe (rânduri) în funcție de Pe echipe


cerințe (un rând va canta prima strofă, un
rând a doua .....)

Activitate în Elevii vor primi fișe și vor colora.(Anexa 2) Munca Fișă Capacitatea
completare independentă Individual de a lucra
independent
Fac aprecieri globale şi individuale referitor Recompens
6.Încheierea la modul cum s-a desfășurat întreaga Conversația e
activităţii activitate și ofer recompense Aprecieri
verbale,
Autoevaluare
a
ANEXA 1

Bat din palme

Bat din palme clap, clap, clap


Din picioare trap, trap, trap
Ne-nvartim, ne rasucim (bis)
Si la hora noi pornim. (bis)

Hai la stanga uite-asa


Si la dreapta tot asa.
Ne-nvartim, ne rasucim (bis)
Si cu toti ne veselim. (bis)
ANEXA 2
FIȘĂ DE LUCRU

S-ar putea să vă placă și