Sunteți pe pagina 1din 25

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți


Facultatea Ştiinţe Reale Economice şi ale Mediului
Catedra Ştiinţe fizice şi inginereşti

RAPORT
Tehnologia produselor alimentare
VINĂRIA CRICOVA

A efectuat: studenta grupei TP21Z


SADOVEI Cristina

A verificat: lect.univ., dr.


Talpă Sergiu

Bălţi, 2021
CUPRINS
 Istorie
 Evoluție
 Podgorii. Ferme agricole
 Cricova-Criuleni
 Cricova-Lucești
 Cricova-Găvănoasa
 Cricova
 Producerea vinurilor
 Spumantele de Cricova
 Beciurile
 Vinoteca
 Complexul de degustare
 Complexul de degustare
 Complexul Enogastronomic Regatul Vinului
 Sortimentul
Istorie
Din antichitate, teritoriul actual al Republicii Moldova era renumit datorită tradițiilor de
vinificație. În secolul V î.e.n. istoricul antic elen Herodot afirma că colonizatorii care locuiau în
regiunea dată cultivau viță de vie și cu succes comercializau vinurile locale.

Altminteri, până în secolul XX vinificația pe pământurile Moldovei se dezvoltă inconsecvent. De la


începutul secolului XIX și până la mijlocul secolului XX istoria vinificației locale se caracteriza atât
prin acapararea pământurilor roditoare, în perioada
domniei țarului, cât și prin epidemia de filoxeră de la
începutul secolului trecut. Doar de la începutul anilor
50 ai secolului XX putem să vorbim despre o abordare
sistematică față de dezvoltarea acestei ramuri. Atunci și
au fost puse bazele vinificației moderne a Moldovei,
prin care este renumită compania Cricova.

În anul 1952, cu scopul de a soluționa probleme


stridente cu privire la lipsa încăperilor speciale de
păstrare și maturare a vinului, două personalități ale vinificației moldovenești, Petru Ungureanu și
Nicolae Sobolev, au propus utilizarea în calitate de depozite de vin stolnele din care se extrăgea piatra
de construcție. Curând s-a stabilit că vinurile produse la combinatul Cricova sunt mai bune conform
indicelui calității și rezistenței la factorii stabilității, ceea ce a servit drept argument important de a
continua lucrul, care părea a fi la acel moment un experiment.
Deja în anul 1954 la combinatul Cricova a fost fondată colecția de vinuri, semnificația căreia pe
parcursul anilor a trecut dincolo de granițele întreprinderii, astfel încât a devenit cunoscută sub
denumirea de Vinotecă Națională.
În anul 1955, în galeriile subterane de la Cricova a avut loc îmbutelierea primelor vinuri de
marcă – până la acel moment în Moldova au fost produse exclusiv vinuri ordinare. Paralel cu
dezvoltarea combinatului evoluau și metodele de gestionare, statul încerca să găsească cele mai
eficiente metode de administrare a ramurii de vinificație în ansamblu. În anul 1968, ca urmare a
deciziei cu privire la necesitatea specializării gospodăriilor de vinificație și majorarea volumului de
producție a vinurilor de marcă, pe teritoriul depozitelor de vin de la Cricova, care aparținuse până la
acel moment Combinatului de Vinuri și Șampanie, a fost creat un sovhoz-fabrică. În anul 1977, pe
teritoriul sovhoz-fabricii a fost construită hala de vinificație primară, care constituie unitatea
principală de producere a companiei, iar în anul 1980 a fost realizată ideea cu o vechime de treizeci
de ani – în galeriile de la Cricova a început să funcționeze fabrica de șampanie.
Din anul 1968 și până în 1985, prelucrarea materialului vinicol la întreprindere s-a majorat de
7 ori, iar producerea de vinuri – de 35 de ori.
În anii 1990 a fost dată în exploatare noua hală de vinuri spumante, în care specialiștii combinatului
au ajustat producerea de șampanie la rezervoare, a început să funcționeze la capacitate deplină hala
de îmbuteliere a vinurilor line, a fost finisată construcția încăperii speciale pentru păstrarea
ambalajelor de sticlă. Nu înceta elaborarea noilor formule: anume la începutul anilor 90, la combinat
au fost puse bazele producerii unor astfel de feluri de șampanie ca Basarabia, Moldova, Alb Spumant
Natural. A fost realizată o muncă enormă privind perfecționarea lucrului pe principalele piețe și
diversificarea regiunilor de comercializare a producției. Astfel, la mijlocul anilor 90, deja 20% din
toată producția produsă la combinat era exportată. Pe lângă piețele tradiționale de desfacere – Rusia,
Ucraina și alte state din fosta Uniune Sovietică, vinurile spumante și line ale combinatului Cricova
erau exportate în Orientul Îndepărtat, inclusiv în Anglia, Germania, S.U.A., Japonia – în total
aproximativ de 30 de țări. Noua epocă din istoria patriei natale necesita și noi abordări de stabilire a
statutului întreprinderii.
În anul 1999 combinatul Cricova a fost transformat din întreprindere de stat în societate pe acțiuni,
fiind în proprietatea statului. Unicitatea și semnificația companiei pentru stat și poporul Moldovei și-
au găsit reflecția adecvată în anul 2002, când compania a fost decorată cu Ordinul Republicii. Anul
următor, în 2003,
combinatul Cricova a fost
numit oficial ”obiect al
patrimoniului cultural-
național al Republicii
Moldova”, - statutul, de
rând cu ordinul de stat,
rămâne în continuare
exemplul recunoașterii
fără precedent a eforturilor
unei singure companii din
istoria economiei
naționale.
Compania Cricova este reprezentată de o pleiadă de vinificatori talentați și administratori de succes,
fără de care nu am fi avut istoria glorioasă de șase decenii a întreprinderii: P. Ungureanu, N. Sobolev,
A. Trofimenco, L. Golimbovski, V. Topal, P. Durcenko, I. Cojocaru, M. Espicenco, V. Bodiul.
Evoluție
1947 - Primele experiențe în hrubele de piatră făcute de către academicianul Ungureanu Petru.
Depunerea spre maturare a primului lot de vinuri spumante clasice.
1952 - Fondarea Combinatului de Vinuri ”Cricova” S.A.
1954 - Crearea colecției de vinuri Cricova în baza vinurilor din colecția Moldovei și a vinurilor rare
din colecția lui Goering revenite URSS în calitate de reparații după al 2-lea Război Mondial.
1957 - Producerea spumantului clasic în cantități industriale.
1970 - Crearea asociației viti-vinicole și extinderea masivă a plantațiilor vinicole.
1980 - Fortificarea capacităților de producere și extinderea pe piețele mondiale.
1986 - Fondarea întreprinderii de producerea a spumantului original
1991 - Trecerea de la economia centralizată la valorile economiei de piață.
1992 - Decernarea Premiului Internațional
1998 - Fondarea centrului de business și turism „Cricova-Vin”
2001 - Crearea bazei materiale proprii de plantații vinicole hipermoderne, clone divirozate.
2002 - Decernarea Ordinului Republicii.
2003 - Declararea Combinatului de Vinuri ”Cricova” S.A. ca obiect al patrimoniului național cultural
al țării
2007 - Reconstrucția Complexului de Degustare ”Cricova”
2008 - Implementarea Sistemului ISO 9001
2009 - Implementarea Sistemului de Management al Siguranței Alimentelor ISO-22000
2011 - Reconstrucția fabricii de prelucrare primare a strugurilor
2012 - Combinatul de Vinuri ”Cricova” S.A. a aniversat 60 de ani de la fondare
2013 - Reconstrucția fabricii de producere a vinurilor lente și spumante
Podgorii. Ferme Agricole
Combinatul Cricova este situate într-un loc unic, în regiunea de centru a Republicii Moldova. Aici, în
vecinătatea celor mai impunătoare atracții naturale și istorice ale țării – rezervația naturală ”Codrii”,
complexul arheologic Orheiul Vechi – la latitudinea 44 se întind podgoriile pitorești, în inima cărora
și se află combinatul Cricova, întreprinderea cu realizări frumoase de-a lungul deceniilor și cu
renume într-adevăr mondial. Este știut faptul că Republica Moldova se bucură de climă favorabilă, cu
ierni blânde și un număr mare de zile însorite pe perioada anului. Vinificatorii Cricovei au avut parte
de noroc dublu: cel mai fertil cernoziom, umiditate sporită și soarele generos contribuie de fiecare
dată la divulgarea secretului vinurilor locale, și ne duce pe culmile necunoscute anterior ale
producerii vinului.

Ciclul complet al producerii și materia primă proprie – iată avantajele care detașează combinatul încă
de la obârșie. Datorită controlului la toate etapele procesului de producere, de la sădirea butașilor și
până la livrarea producției finite la punctele de comercializare, compania Cricova asigură calitate
superioară, autenticitatea și originalitatea formulei vinurilor produse aici. La momentul actual,
podgoriile companiei sunt cele mai vaste din țară și se întind pe o suprafață de aproximativ 600 ha,
dintre care 135 ha în regiunea de sud a Moldovei – raionul Cahul, 200 ha în raionul Criuleni din
regiunea centrală a țării, circa 130 ha în preajma orașului Cricova și 90 ha de viță de vie la
Găvănoasa.

Deși sunt delimitate geografic, podgoriile companiei Cricova reprezintă, de fapt, singurul masiv
gospodăresc, scopul căruia este de a asigura întreprinderea principală în termen, cu volumul necesar
de struguri de calitate superioară la cel mai înalt nivel. Diversitatea geografică a podgoriilor care
aparțin combinatului mai are o prioritate importantă – posibilitatea cultivării diferitor soiuri de viță de
vie, în dependență de particularitățile climaterice și ale solului localității. Ca urmare, compania
cultivă în raionul Cahul așa soiuri de viță de vie ca Muscat, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon și
Merlot. În regiunea centrală a țării, sunt cultivate soiuri ca Pinot, Sauvignon, Rkațiteli și Aligote.
Zonarea exemplară a soiurilor de viță de vie, adaptarea performanțelor agrare mondiale, precum și
înnoirea continuă, chiar și în timpuri de restriște, a plantațiilor proprii – toate acestea permit
companiei să păstreze locul de frunte conform indicelui de calitate a propriilor podgorii.
Cricova-Criuleni
Ferma Agricolă „Cricova-Criuleni” este situată în cadrul extremității de est a Podișului Codrilor și
anume în zona de Centru a Republicii Moldova. Aici predomină soluri brune, cenușii de pădure
precum și cernoziomuri tipice slab humifere.
Caracteristica plantațiilor viticole în Ferma Agricolă ”Cricova-Criuleni”
Soiurile Suprafața, ha
Pinot Noir 34
Cabernet-Sauvignon 11,00 Cricova-Lucești
Pinot Meunier 21,3 Ferma Agricolă „ Cricova-Lucești” a fost
Sauvignon 14,00 înființată în anul 2003 în județului Cahul,
Chardonnay 85,4 zona de Sud a Republicii Moldova. Aici
Fetească Albă 26,24 predomină cernoziomuri obișnuite, sărace în
Feteasca Regală 6,00 humus, luto-argiloase sau luto-nisipoase și
cernoziomuri carbonatate cu un conținut mic de humus sau luto-nisipos.
Caracteristica plantațiilor viticole în Ferma Agricolă ”Cricova-Lucești”
Soiurile Suprafaţa, ha
Muscat 39,3
Cabernet+Sauvignon 60,21
Meriot 31,48
Shiraz 5,89

Cricova-Găvănoasa
Ferma Agricolă „Cricova-Găvănoasa” a fost înființată în anul 2008. Este amplasată la adăpost de
vânturi, curenți reci și brume, în zona de sud a Republicii Moldova, județul Vulcănești.
Caracteristica plantațiilor viticole în Ferma Agricolă ”Cricova-Găvănoasa”
Soiurile Suprafaţa, ha
Muscat 45,89
Chardonny 33,63
Pinot Gris 13,33
Fetească nragră 8,3
Rară neagră 6,44
Cabernet sauvignon 36,39

Cricova
Ferma Agricolă „Cricova” se află în partea de centru a Moldovei , la 11 km de Chișinău, în regiunea
orașului Cricova. Solul predominant e cernoziom humificat slab și cele levigate. Clima este temperat-
continentală, verile sunt calde și uscate iar iernile reci și blânde.
Caracteristica plantațiilor viticole în Ferma Agricolă ”Cricova”
Soiurile Suprafaţa, ha
Rkaţitell 31,79
Sauvignon 7,36
Chardonnany 19,63
Pinot noir 14,73

Producerea vinurilor
Datorită condițiilor naturale și a depozitelor de vin unice, combinatul, încă de la obârșia
dezvoltării sale, a dispus de permise excelente pentru producerea vinurilor de cea mai înaltă calitate.
În același timp, misiunea întreprinderii în toți acești ani consta în perfecționarea continuă a
echipamentelor tehnice, prin percepția produselor tehnologice progresiste noi.
De la mijlocul anilor 70 ai secolului XX, odată cu apariția posibilității procurării
echipamentului de import, combinatul Cricova trece printr-o perioadă de reutilare, datorită căreia,
spre mijlocul următorului deceniu, întreprinderea ocupă în Uniunea Sovietică unul din locurile de
frunte din ramură conform nivelului de utilare tehnică Nu este de mirare că caracterul inovator al
întreprinderii a devenit și mai pronunțat la începutul noului secol.
Vinurile de la Cricova își încep viața pe podgoriile minunate din Centrul și Sudul
Moldovei. Și deși proprietățile de viță de vie ale combinatului sunt cele mai mari din țară, strugurii
sunt culeși manual în containere speciale cu masă limitată, ceea ce permite păstrarea strugurilor în
stare excelentă. În toamna anului 2013 la combinat a fost pusă în funcțiune prima combină de
colectat struguri, care ușurează munca de 2 ori.
După transportare, strugurii ajung în hala de prelucrare primară, echipată cu tehnologie
performantă. Materialul vinicol obținut este păstrat la temperatura constantă de la +13 la +15 °C.
Anume la această etapă se decide soarta sucului de struguri obținut – de la must și vinul tânăr până la
vinurile renumite de Cricova.
Vinurile albe de înaltă calitate sunt produse din unul, două sau câteva soiuri de viță de
vie, în același timp, la fiecare dintre soiurile incluse în amestec se aplică un set de cerințe obligatorii.
Spre deosebire de vinurile albe, la producerea vinurilor roșii se utilizează metoda de fermentare pe
mustuială – un proces tehnologic în urma căruia sucul nu se delimitează de coajă, pulpă și semințe.
Esența procesului constă în îmbogățirea vinului cu substanțe de argăsit și coloranți. La etapa
fermentației alcoolice, care durează 2-3 săptămâni, sucul lipsit de zahăr se transformă în lichid
îmbogățit cu alcool - vin.
Originalitatea vinurilor de Cricova se datorează condițiilor de păstrare în depozitele
subterane – așa numita etapă de creare a vinului. În beciurile de la Cricova sunt create condițiile
ideale pentru derularea cu succes a acestui proces – la o temperatură de +10...+12 °C pe parcursul
întregului an și umiditatea relativă a aerului de 97-98%. Ultimul indice are o importanță specială: cu
cât este mai mai ridicat nivelul de umiditate relativă, cu atât este mai scăzut riscul pierderii vinului.
Trebuie de remarcat faptul că, spre deosebire de multe întreprinderi vinificatoare, inclusiv cele cu
renume mondial, în depozitele de păstrare a vinului de la Cricova lipsesc sistemele de aer condiționat
artificial sau de ventilație. Aici persistă un microclimat natural unic, potrivit pentru producerea și
maturarea vinurilor de înaltă calitate.
Spumantele de Cricova
Combinatul Cricova este considerat în Moldova primul descoperitor și legislatorul celor mai selecte
vinuri spumante.
Moldova l-a avut pe propriul său Dom Pérignon – unul din fondatorii combinatului de la Cricova,
Petru Ungureanu, munca enormă a căruia a văzut lumina tiparului în anul 1960 sub titlul ”Bazele
vinificației în Moldova”. Pe lângă ideea utilizării stonelor în calitate de depozite de vin, P.
Ungureanu pe drept este considerat întemeietorul ramurii de producere a spumantului în Moldova. Iar
această producere își are începutul la Cricova.
Anume în depozitul de vin de la Cricova în anul 1957 au fost produse primele partide de șampanie
conform tehnologiei clasice franceze, numită, de asemenea, ”de sticlă”. De fapt, anume cu acest
eveniment și s-a început istoria șampaniei clasice în Moldova.

Deja spre anul 1970 producerea de vinuri spumante în depozitele de vin de la Cricova a atins numărul
de 250 mii sticle, în timp ce tirajul anual a depășit 1 milion de sticle. Întreprinderea făcea parte din
cele patru cele mai mari întreprinderi sovietice de vinuri spumante, unde pe lângă combinatul
Cricova, erau incluse astfel de giganți ai vinificației ca ”Abrau-Durseau”, fabrica de șampanie din
Artemovsk, fabrica din Crimeea ”Novi Svet”.
Tehnologia obținerii vinurilor spumante utilizată de Cricova este una dificilă, necesită iscusință
înaltă, perseverență și perspicacitate profesională. Calea de la strugure la cupa cu licoare spumantă
este anevoioasă, însă un singur lucru putem să afirmăm cu certitudine: șampania de Cricova este o
marcă specială. Aceasta și reprezintă adevărata șampanie moldovenească, sinonimul căreia a fost și
este șampania produsă de compania Cricova.

Beciurile
Lățimea galeriilor variază între 6 și 7,5 metri, iar înălțimea lor este de 3 - 3,5 metri. Adâncimea la
care sunt situate beciurile, în funcție de relief, variază de la 35 metri la intrare până la 80 metri.
Beciurile, în totalitatea lor, împreună cu secțiile de producere, ocupă circa 53 ha de spațiu subteran.
Find amplasate sub întregul orășel Cricova, ele reprezintă un adevărat oraș subteran. Fiecărei străzi îi
corespunde, astfel, numele vinului care păstrează în nișele adiacente. Combinatul ”Cricova” a fost
conceput ca o întreprindere
de producere a vinurilor de
elită în baza tehnologiilor
clasice europene.

Ulterior, activitatea s-a


extins grație condițiilor
extraordinare de păstrare a
vinurilor în aceste galerii,
care se întind pe o lungime
de 80 km, adevărate
labirinturi cu un
microclimat unic. Aici, pe parcursul unui an întreg, temperatura rămâne constantă, circa +10 - +12
°C, iar umiditatea relativă a aerului constituie circa 97-98%. Anume datorită acestor condiții optime
este posibilă păstrarea și maturarea vinurilor de calitate superioară, precum și a spumantului clasic,
cu formarea caracterului autentic al acestora.
Legea fundamentală de ”naștere” a vinurilor de calitate, și mai cu seamă a celor de colecție,
evidențiază rolul global al
variațiilor nesemnificative ale
temperaturii mediului, în care
are loc maturarea, și al
umidității înalte. Unicitatea
subsolurilor este asigurată și de
sălile de degustare subterane, ce
formează un compex integru.

Vinoteca
Nestemata comorii subterane este Vinoteca Națională, ce adăpostește o remarcabilă colecție de
vinuri, vinuri de calități excepționale și istorie neordinară, atât în Moldova cât și peste hotare. În ea
sunt colectate cele mai irepetabile vinuri, create în diferite vremuri și țări. Și deși Vinoteca a obținut
titlul de colecție republicană doar în anul 1967, deja atunci număra peste 460 tipuri de vinuri,
coniacuri și lichioruri. Exemplarele rare dau vinotecii o valoare unică, constituind circa 1 milion de
sticle, reprezentând tezaurul prețios atât al combinatului, cât și al Republicii Moldova. Astfel, în
numeroasele firide se păstrează mărci de vinuri de producție europeană produse până la începutul
celui de-al doilea război mondial: o parte din colecția legendară Göring cu renumitele vinuri Moselle,
Burgundia și Rhein de elită, și mărci renumite care prezintă mândria vinificației mondiale -
Bordeaux, Tokaj, magnifica colecție de vinuri Porto de producție clasica Portugheză.

Perla din colecția vinurilor prețioase este vinul “Ierusalim de Paști” produs intr-un singur
lot în anul 1902. Chiar și la începutul secolului trecut, vinul era produs în tiraj foarte mic, din care
până în prezent în lume s-a păstrat un singur exemplar, care se află aici, în Vinoteca de la Cricova.
Pînă acum mai este vie legenda despre magnatul american, care a oferit pentru unica sticlă o sumă
enormă și câteva cadillacuri, însă vinurile deosebit de rare, ca și picturile valoroase, nu întotdeauna
pot fi cumpărate.
Geografia și diversitatea istorică a Vinotecii Naționale surprinde imaginația.

Complexul de degustare
În iulie 2007 Combinatul de Vinuri ”Cricova” a finalizat reconstrucția galeriilor. Astăzi vizitatorii se
pot bucura de renovările efectuate în vestitul complex subteran, care a fost ornat cu multiple opere de
artă. Vitrariile, tapiseriile, sculpturile în lemn și în piatră vor bucura cu adevărat ochii oaspeților.
La ceremonia de inaugurare, Dl Valentin Bodiul, directorul general al combinatului, a mneționat:
”Reconstrucția combinatului va marca începutul unei noi etape în activitatea Complexului”.
Complexul de degustare cuprinde cinci săli mari, spațioase și impunătoare: ”Sala Europeană”,
”Fundul Mării”, ”Sala Prezidențială”, ”Sala cu șemineu”, ”Casa Mare”, în care se împletesc elemente
de arhitectură clasică cu detalii plastice de factură modernă, elemente decorative de mare rafinament,
opere de artă și mobilier de valoare.
Aceste săli servesc drept loc de desfășurare a diverselor degustări naționale și internaționale, precum
și a întrunirilor de cel mai înalt nivel.
„Sala Europeană" – Vitraliile vestitei ”Săli Europene” redau vița de vie în toate anotimpurile
anului. În această sală este realizat și un
panou din sticlă care reprezintă landșaftul
Cricovei. În ”Sala Europeană” au fost create
toate condițiile pentru organizarea
congreselor, simpozioanelor, întâlnirilor de
afaceri, reuniunilor etc.

Sala de degustări „Fundul Mării”


Denumirea sălii simbolizează adâncurile Mării Sarmate, ce a existat aici circa 12 mln. De ani în urmă
(epoca Miocen), pe fundul căreia s-au depus și s-au pietrificat crustele moluștelor preistorice
Originalitatea acestei săli vine de la plafonul-calcar, în forma lui naturală neprelucrată, care se
reflectăca într-o oglindă în decorul acvatic
cu nuanțe albăstrii-verzui. Pe pereți sunt
desenate acvarii decorative ce dau încăperii
o notă de extravaganță. Totodată sala este
utilată cu tehnică modernă, datorită căreia se
pot face auzite și văzute adevaratele mistere
ale mării.
„Sala Prezidențială” Aici au loc multiple întâlniri la nivel înalt, cu demnitari de stat și oameni de
vază de la noi și de peste hoatre. Încăperea, foarte spațioasă, cuprinde imagini tematice din domeniul
viticulturii și vinificației Republicii
Moldova. Artiștii plastici au creat o
viziune amplă, inspirată din frumusețea
lumii antice. Atmosfera de antichitate o
creează panourile sălii, executate într-o
gamă luminoasă, bogată, plină de eleganță
și rafinament. Lucrările sunt concepute în
tehnica basoreliefului, păstrând tradițiile
clasice ale reliefului antic. Operele de artă
și mobilierul din lemn sunt de o mare valoare pwntru decorul solemn al încăperii. Alte elemente de
decor interior sunt ușile monumentale, încadrate în rame de marmură.
„Sala cu șemineu” – un interior nobil, o
încăpere ce creează o impresie
nemaipomenită. Elementul predominant în
decorul acestei săli este șemineul, generând o
atmosferă caldă și relaxantă. Gama de culori
a interiorului, decorațiunile, accentuează
stilistica vânătorească.

„Casa Mare” – sala ce poartă numele celei mai frumoase odăi a unei case tradiționale din zona
rurală a Moldovei. Sala este decorată cu mobilier din lemn de stejar, bogat ornamentat cu motive
decorative naționale. Atmosfera rustică predomină în această sală datorită plafonului din lemn, cu
grinzi, care dau impresia de vechime. Sărbatorile
moldovecnilor sunt mereu desfășurate în ”Casa
Mare”. Păstrând o veche tradiție, un moldovean își
va împodobi ”Casa Mare” și își va invita rudele
aici rudele, prietenii. ”Casa Mare” nu e doar
cameră de zi, este, de asemenea, un loc al
memoriei pentru rude. Pereții sunt decorați cu
prosoape brodate din stofă de casă și covorașe
țesute din lână, ornamente cu elemente geometrice și florale.
Sortimentul
Sortimentul companiei se caracterizează prin calitate superioară și diversitate. Spumantele clasice și
spumantele produse prin metoda de rezervoare, vinurile de marcă de calitate superioară, seci, dulci,
de soi pur și de cupaj - toate reprezintă Cricova de astăzi.
Vinuri Spumante clasice
Vinurile spumante exclusive, produse în conformitate cu tehnologia clasică „Méthode
Traditionnelle”, din struguri selecți. Concepute din excelența și tradiția în producere, grație
experienței oenologilor de la Cricova, aceste spumante au dus prestigiul mărcii „Cricova” și expresia
stilului său în întreaga lume. Vinurile spumante clasice evocă eleganță și clasă prin buchetul lor floral
fin, gustul delicat și proaspăt, perlare fină și persistentă, cu un final vibrant, prelung..

Vinuri Spumante
Produse conform Metodei Charmat, o procedura mult mai simplă și mai rapidă. Dureaza între 1 și 6
luni perioada în care substanțele zaharine sunt transformate în alcool și anihidră carboniăa. Din acest
moment, spumantul este gata pentru a fi îmbuteliat și consumat. În acest caz, produsul obținut
valorizează mai multe gusturi și parfumuri fructate și aromatice.
Gama exclusivă de vinuri „Cricova Prestige Collection”
O gamă excelentă de vinuri nobile sunt produse din struguri de soiuri europene, recoltați de pe
podgoriile proprii Cricova-Criuleni și Cricova-Găvănoasa, se maturează ulterior în renumitele beciuri
„Cricova” de la 6 luni până la 2 ani în butoaie de stejar. Aceste vinuri sunt bogate în tanini și se
disting printr-un buchet fin, cu semne clare de maturare și un gust echilibrat și catifelat, ceea ce se
datorează în exclusivitate unei îmbinări unice a tradiției vinicole și tehnologiilor performante de
ultimă oră.

Vinuri Premium
Aceste vinuri nobile sunt rezultatul unei atente selecționări a strugurilor târziu recoltați. Tot procesul
de vinifcație are lor manual, începând de la recoltare și terminând cu zdrobire.
Vinul obținut este pus la maturat în butoaie de stejar din lemn franțuzesc, iar apoi în sticle, în
beciurile Cricova. În rezultat, vinul capătă complexitate și își definitivează caracterul, astfel încât să
prezinte cele mai bune însușiri în momentul deschiderii.
Vinurile de calitate superioară
Vinurile de calitate superioară sunt vinuri mature exclusive seci albe și roșii, care reprezintă o parte
însemnată a diversului sortiment al Cricovei. Forma grafică, designul etichetelor precum și calitatea
vinului redau plăcerea de a savura un vin ce creează o legătură emoțional spirituală între brand și
consumator.

Ediție limitată
Seria de vinuri Limited edition a fost concepută din cei mai buni struguri și cu atenție la cele mai
mici detalii. Cinci soiuri nobile: Shiraz, Feteasca Neagră, Cabernet Sauvignon, Feteasca Albă și
Feteasca Regală, vin să încânte și cele mai fine gusturi. Noblețea vinului se naște din inima
podgoriilor proprii, prin cele cinci valori ale sale: sol, soi, soare, ploaie și muncă.
Vinuri de Colecție
Aceste vinuri au fost produse, îmbuteliate și maturate în renumitele beciuri ”Cricova”, la o adâncime
de 80 m. Temperatura constantă de +12°C...+14°C și umeditatea de 98% asigură condiții optime
pentru păstrarea acestor vinuri de elită, produse în anii cu cea mai bună roadă. Trăsătura distinctivă a
acestor vinuri este buchetul fin și gustul delicios care se obține în exclusivitate în timpul maturării în
sticlă.

Vinuri Licoroase
Vinurile dulci, numite în general și vinuri de desert, cu un rafinament subtil. Aceste vinuri au mai
mult de 50 de grame de zahar la litru și nu conțin alcool adăugat. Concentrația în alcool a acestor
vinuri e de 11-18 %. Supramaturarea, concentrarea zaharului în boabele de struguri, se face fie prin
deshidratarea naturală a strugurilor pe vrej (passerillage), prin inghetarea strugurilor pe vrej (Icewine)
sau prin botritizare.
Tehnologii de producere a vinurilor.
În funcție de metodele, procedeele şi operațiunile prin care strugurii sunt transformati in
must, iar acesta în vin, se disting două tehnologii generale de vinificare şi anume: tehnologia de
preparare a vinurilor roşii, denumită și vinificația in roşu şi tehnologia de preparare a vinurilor albe.
cunoscută şi sub numele de vinificație în alb.
Din cele două tehnologii generale derivă şi altele, care, prin anumite operații specifice
permit rezolvarea diferitelor tipuri şi categorii de vinuri, precizate de legislația vitivinicolă din ţara
noastră.
Dintre operatiile tehnologice specifice vinificației în alb mai importante sunt:
 desciorchinarea şi zdrobirea strugurilor. Se recomandă ca desciorchinarea să preceadă
zdrobirea, cu implicații favorabile asupra calității mustului obținut. Mai ales la vinificația in
alb, tratamentele mecanice ale recoltei trebuie să se efectueze rapid şi să aibă un caracter
menajat, pentru oxidarea mustului şi macerarea parților solide. evita
 sulfitarca mustuielii se efectuează cu SO 2 lichefiat, urmărindu-se ca in mustuiala să fie
încorporate 50-60 mg/l in cazul recoltelor sănătoase şi 80 120 mg/l în cazul recoltelor
afectate de putregaiul cenuşiu, oidium şi molii.
 separarea mustului ravac. se execută cât mai repede, folosindu-se scurgătoare compresoare,
camere scurgătoare şi cisterne metalice rotative. Acestea din urmă determină la fiecare rotire
aşezarea straturilor de mustuială în așa fel încât se obține un randament mai mare în must.
 presarea boştinii se realizează cu prese pneumatice sau continue perfectionate. Perfectionarea
acestora constă in: marirea diametrului cilindrului presei, marirea pasului șurubului de
presare, micșorarea turației melcului.
 prelucrarea mustului ce cuprinde mai multe secvențe tehnologice: limpezirea sau
deburbarea, depigmentarea (in cazul musturilor pătate"), corectarea compoziției şi adăugarea
unor stimulatori şi factori de creştere pentru levuri.
 aplicarea diferitelor corecții de compoziție la must (zahăr, aciditate şi tanin), ce se efectuează
la mustul limpede, potrivit normelor legislative în vigoare.
 fermentarea alcoolică a musturilor albe trebuie să fie lentă și laborioasă. Temperatura de
fermentare trebuie să fie cuprinsă între 16 şi 220C, cu optimul situat la 180C. Atunci când se
desfășoară în recipienți de mare capacitate trebuie sã se evite aerarea puternică a mustul,
pentru a preveni oxidarea. Tragerea de pe drojdie se face la stärşitul fermentatiei alcoolice
când se poate face şi o sulfitare lejeră.
 urmează trasul de pe drojdie când se poate vorbi deja de vin (tânăr).
La tehnologia de producere a vinurilor roșii intervin următoarele etape:
 desciorchinarea şi zdrobirea strugurilor,
 sulfitarea mustuielii,
 macerarea-fermentarea pe boştină,
 separarea fracțiilor (solidă de lichidă).
 aplicarea unor corecții compozițioanale,
 desăvârșirea fermentației alcoolice.
 fermentația malolactică.
În urma acestor operațiuni se obţine vinul roșu (tânăr).
Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească o linie tehnologică:
1. Sa asigure prelucrarea strugurilor într-un timp cât mai scurt, fără ca materia primă să sufere
deprecieri în timpul prelucrării;
2. Calitatea mustului obţinut să fie cât mai apropiată de aceea a sucului din bobul de struguri;
3. Să fie uşor de supravegheat, condus și întreținut;
4. Să prezinte un consum de combustibil şi energie electrică cat mai redus tona de struguri
prelucrați;
5. Să fie suple, puțin voluminoase şi să permită o uşoară adaptare la noile tehnologii cu cheltuieli
cât mai reduse;
6. Să permită folosirea lor în deplină securitate a muncii.
Vinuri care se produc la Cricova:
1. Chardonnay
Vin de consum curent alb, demisec, produs din struguri de calitate de soi european Chardonnay,
recoltați pe plantațiile din Sudul Moldovei.
Acest "Chardonnay" este uşor. suplu și
proaspat, remarcabil prin buchetul său floral
compus. caracteristic soiului. Culoarea
limpede, galben-pai a vinului, este armonios
completată de un gust fin și echilibrat.Acest
vin işi va manifesta din plin calitățile delicate,
dacă va fi servit la o temperatură de pana la 10-
12C, fiind insoșit de variate bucate din pasăre,
legume şi brânzeturi.
2. Muscat
Vin de consum curent alb, demidulce, produs din struguri de calitate din soiuri europene clasice
din grupa Muscat, recoltați pe plantațiile din Centrul și Sudul Moldovei. Se remarcă prin
culoarea sa irepetabilă de chihlimbar, cu fascicule aurii şi un buchet pur, echilibrat caracteristic
soiului, cu nuante pronuntate de flori de lamaie şi iasomie. Acest Muscat de la "Cricova" original
işi va manifesta din plin calitățile delicate, dacă va fi servit la o temperatură de 10 12C, fiind
însotit de asorte din fructe, fructe proaspete, înghetată, jeleu, mus, checuri torturi de biscuite,
precum şi diverse deserturi complexe din făinoase, eclere, prăjituri etc.

3. Sauvignon
Produs din struguri de calitate de soi european clasic Sauvignon, recoltati pe plantațiile din
centrul Moldovei. Acest Sauvignon este ușo, suplu și proaspăt, remarcabil prin buchetul său
floral bine dezvoltat caracteristic soiului. Culoarea limpede, galben- aurie a vinului, este
completată de gustul său armonios şi plin cu nuante de salcâm şi migdale. Acest vin tänar de la
"Cricova" işi va manifesta din plin calitatile delicate, dacă va fi servit rece la o temperatură de
pānā la +10 ... +12C, cu gustari reci, bränzeturi, peşte legume, etc.)
4.Codru
Vin roşu sec de calitate superioară, produs din struguri de coiuri europene clasice Cabernet
Sauvignon şi Merlot, recoltați de pe plantațiile din Sudul Moldovei. Acest vin expresiv şi
proaspat se caracterizeaza printr-un buchet compus, dezvoltat, cu arome intense de coacăză
neagră, afine şi bujor. Culoarea bogata, roşie închisă a vinului este armonios completată de
gustul său extractiv: i catifelat, cu nuante pronuntate de migdale, prune uscate şi cimbrisor, care
se datorează, în exclusivitate, maturarii în butoaie de stejar.
Vinul, prin excelentă nobil. îşi va manifesta din plin cele mai prețioase calități, dacă va fi servit
la temperatura incaperii (16.18C), fiind insotit de bucate complexe din carne şi legume inabusite.

5.Cabernet
Vin de consum curent roşu, demisec, produs din struguri de calitate de soi european clasic
Cabernet-Sauvignon, recoltați pe plantațiile din Sudul Moldovei.
Vinul se remarcă în special prin culoarca sa somptuoasă, rubinic închisă şi prin buchetul stav. cu
accente uşoare de migdale şi violete. Gustul proaspăt al vinului este plin şi catifelat, irepetabil
prin supleţea sa. Acest vin işi va manifesta din plin calitățile delicate, dacă va fi servit la
temperatura încăperii, fiind însoțit de variate bucate din carne.
6. Cahor
Vin de consum curent roşu, special, de desert, produs din struguri de calitate de soi european
clasic Cabernet Sauvignon, recoltati pe plantațiile din Centrul şi Sudul Moldovei. Vinul se
remarca prin culoarca sa somptuoasă rubinie închisă şi prin buchetul bogat de fructe, cu accente
clare de violete, migdale și safian. Gustul vinului este plin. catifelat şi armonios, cu nuante
echilibrate de ciocolatăşi prune negre. Este servit la temperatura încăperii şi se combinā minunat
cu gustările dulci precum: şarlote, budinci, terci, clătite cu dulceață, mere in aluat, aluat vārtos cu
fructe, jeleu, mus, cremă, sambuc etc.

7. Merlot
Vin de consum curent roşu, demidulce, produs din struguri de calitate de
soi european clasic Merlot, recoltați pe plantațiile din Centrul şi Sudul
Moldovei. Vinul se remarcă prin culoarea sa somptuoasā rubinic inchisă şi
prin buchetul suav, cu accente clare de sâmbure de vişină şi migdale.
Gustul proaspăt al vinului este plin, catifelat şi armonios, cu nuante
echilibrate de ciocolată şi prune negre, cu o dulceață uşoară, placuta.
Acest Merlot tânar de la "Cricova" este servit la temperatura incăperii și se
combină perfect atat cu variate gustări reci din carne şi soiuri tari de
cascaval, precum şi o mare diversitate de deserturi reci: inghetată, frişcă,
mus, jeleu etc.
8. Spumant Cricova clasic matur alb brut
Se fabrică din struguri de soiurile grupei Pinot și Chardonnaydupă o tehnologie clasică cu
maturarea în sticlă la Combinatul de vinuri "Cricova" S.A. Se recomandă a se consuma rece.

9. Spumant Cricova clasic matur roz brut


Vin special spumant clasic matur brut roz produs din struguri de calitate superioară de soiuri
europene clasice albe şi roşii, prin fermentare şi maturare in sticlă. Vinul se distinge prin cularea
sa elegantă roză și buchetul fin, dezvoltat, cu arome subtile de flori de câmp şi coacăză. Suplinite
armonios de gustul sau plin, echilibrat şi moale. Traditional se recomandă de a fi servit la o
temperatură de la +4...+6C, fiind un aperitiv excelent ori acompaniat de deserturi de fructi şi
pomuşoare.
10. Spumant Cricova original
Vinul spumant "Cricova" demisec este produs din struguri europeni clasici albi Aligote,
Sauvignon, Chardonnay şi altele obținut prin fermentare in rezervoare.
Culoarea deschisă, galben-pai a vinului şi buchetul pur, dezvoltat se afla intr-o armonie perfectă
cu gustul sau delicat şi echilibrat. Se recomandă de a fi servit la o temperatură de 40C60C, fiind
acompaniat de branzeturi și felurite deserturi.

11. Frizant Cricova alb demidulce


Vin de struguri special perlant natural eminent, tänar, produs din soiuri europene clasice albe,
cultivate pe colinele din centrul şi sudul Moldovei: Pinot, Sauvignon Chardonnay şi altele.
"Frizantul" se remarcă prin culoarea sa frumoasă galben-pai, cu fascicule aurii și un buchet fin şi
dezvoltat, cu arome dominante de flori de câmp. Gustul acestui vin spumant demidulce este
proaspat şi cchilibrat, bogat in nuanţe subtile de catifea. Servirea vinului perlant natural alb
"Frizant CRICOVA" se face la o temperatură de la +4C pånă la +6C, Originalitatca acestui vin,
noutatea admirabilă a gustului şi a aromei sale sunt cu adevarat admirabile!

S-ar putea să vă placă și