Sunteți pe pagina 1din 2

Mesca Constantin

1.Ce sunt resursele minerale? 

Resursele minerale reprezintă orice sustanţă chimică aflată în interiorul solului,


substanţă care in urma procesului de extracţie şi purificare poate fi folosită în scop
economic, fie ca materie primă în ciclul de producţie , fie ca atare.

Resursă minerală ca materie primă: minereul de fier care intra in ciclul de


productie a fontei sau otelului.

Resursele minerale folosite ca atare sunt cărbunii, sarea.

2.Ce implică exploatarea lor și modalitățile de exploatare ale acestora?

Exploatarea resurselor minerale implică mai multe etape:

- studii de fezabilitate şi analiză geomorfologică a zonei geografice unde se


presupune ca ar exista resursele minerale. Se efectuează carote de sol şi
foraje în scop de prospecţiune. Să luăm de exemplu resursa minerală
cărbunele. Ca tehnică noninvazivă pentru sol de analiză a topografiei zonei
fără foraje ar fi tehnica modernă de scanare aeriană LIDAR, tehnică care
implică costuri mari: combustibilul avionului şi putere computaţionala mare în
maparea 3D a zonei .
- intocmirea planurilor de forare şi obţinerea acordurilor de mediu
- Explorarea propriu-zisă.

În cazul resurselor minerale neregeneratoare exploatarea acestora lasa mediul


distrus. În cazul cărbunilor exploatarea se poate face doar prin excavare care lasă în
urmă fie galerii subterane care se por prăbuşii sau mine deschise.
În cazul exploatării de petrol acesta se face prin forare la adâncime care în caz
de funcţionare necorespunzâtoare a sondei poate polua solul şi apa din subsol.
În cazul metalelor feroase şi neferoase exploatarea se face prin mine de
suprafată care la fel ca în cazul carbunulor lasâ urme adănci pe sol.
În cazul sari exploatarea se face prin pomparea apei cu presiune în forarea
făcută în prealabil. Apoi se extrage saramura care este procesata. În urma acestei
tehnici rămân în subteran goluri care se pot surpa deteriorând mediul (vezi cazul
dezastrului Ocnele mari 2005).
3.Care sunt oportunitățile - beneficiile exploatării resurselor minerale?

Prin exploatarea şi explorarea resurselor minerale societatea umană


progresează economic. Descoperirea metalurgiei a facut omul modern sa treacă de
la epoca pietrei la epoca bronzului, a fierului, si apoi în epoca modernă. Descoperirea
metalelor au pus bazele progresului economic si a îmbunătăţirii nivelului de trai al
socieţăţii umane.

4.Care sunt amenințările  exploatării resurselor minerale?

Ameninţarea principală care vine cu exploatarea resurselor minerale este poluarea şi


degradarea mediului înconjurător. O dată cu descoperirea metalurgiei feroase şi
neferoase prin exploatarea resurselor minerale o dată cu forarea, minarea şi
pomparea saramurii mediul înconjurâtor are de suferit.

Dacă la început societatea umană primitivă consuma doar cât îi trebuie lăsând mediul
să se refacă, societatea modernă consumeristă destruge resursele intr-un ritm
alarmant.

Legat de acest lucru pot menţiona ceea ce se intămplâ in zilele noastre cu industria
constructoare de maşini, criza semiconductorilor şi explodarea pretului automobilelor.

5.Ce putem face astfel încât să reducem riscul/ impactul de mediu?

La nivel micro de individ: cumpararea electronicelor economice, cumpararea hainelor


din surse sustenabile. Este greau insă să nu cazi pradă societăţii consumeriste care
pune accent pe mai bine, mai mare, mai mult.

Legat de domeniu electronic, produsele electronice care se fabricau in trecut erau


mai durabile. Cele care se fabrica acum sunt facute sa reziste mai putin timp

La nivel macro societatea trebuie sa reimplementeze tehnologii verzi, aest lucru insâ
este cam greu de realizat intr-o societatea ca a noastra puternic consumerista.

S-ar putea să vă placă și