Sunteți pe pagina 1din 2

Rolul calculatorului în viaţa elevului

O mare parte din şcolile din România se bucură la ora actuală de existenţa unui laborator de
informatică, a unui laborator AEL destinat desfăşurării orelor de curs la orice disciplină, iar în
unele
şcoli se poate întâlni câte un computer chiar şi în cabinetele de limbi străine, biologie, chimie,
fizică
etc. Asfel, calculatorul nu mai este demult perceput ca un instrument specific şi exclusiv
utilizat în
cadrul disciplinelor informatice.
Utilizarea calculatorului în activitatea instructiv-educativă a contribuit la schimbarea
strategiilor de lucru cu elevii, la înnoirea tehnicilor de predare-învăţare-evaluare şi la
modificarea
rolului cadrului didactic. Calculatorul nu trebuie privit ca un înlocuitor al activităţii de predare
a
cadrului didactic, ci ca un instrument menit să sprijine actul didactic, ajutând astfel profesorul
să-şi
îndeplinească mai bine funcţia sa didactică fundamentală.
Calculatorul, un instrument foarte util atât elevului cât şi profesorului, trebuie utilizat astfel
încât să îmbunătăţească suficient de mult calitatea procesului instructiv-educativ şi nu să îl
îngreuneze, întrucât utilizarea calculatorului la întâmplare, la un moment nepotrivit în timpul
lecţiei
sau folosirea în exces a acestui mijloc didactic poate duce la plictiseală, ineficienţa învăţării
prin
neparticiparea tuturor elevilor la lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei, pierderea abilităţilor
practice, de calcul şi de investigare a realităţii.
Utilizarea calculatorului trebuie să urmărească achiziţionarea unor cunoştiinţe şi formarea
unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o
continuă
evoluţie, pregătind elevul pentru întâmpinarea cu entuziasm şi nu cu teamă a schimbărilor.
Printre valenţele formative ale calculatorului se numără şi dezvoltarea atenţiei, a gândirii
logice şi creative, a interesului pentru cunoaştere şi a încrederii în forţele proprii ceea ce
permite
elevului să participe la propria lui formare.
Utilizarea calculatorului în şcoală are numeroase avantaje:

Conştientizarea de către elevi a faptului că noţiunile învăţate acum îşi vor dovedi
utilitatea şi pe viitor;
 Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei;
 Abordarea unui stil de muncă independentă;
 Instalarea unui climat de competitivitate între elevi;
 Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului;
 Formarea deprinderilor practice utile;
 Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta
activitatea în funcţie de secvenţa anterioară;
 Facilitarea prelucrării rapide a datelor, a efectuării calculelor, a afişării rezultatelor, a
realizării graficelor şi tabelelor;
 Dezvoltarea gândirii astfel încât, pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei
probleme, elevul să-şi găsească singur răspunsul pentru o problemă concretă;
 Asigurarea pregătirii elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie
permanentă;
 Integrarea în societate şi în procesul educaţional a elevilor cu deficienţe.
Majoritatea specialiştilor consideră că întrebarea care se pune nu este aceea dacă instruirea
elevilor se îmbunătăţeşte ca urmare a utilizării calculatorului, ci aceea referitoare la maniera
în care
pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale acestuia cum ar fi: interactivitatea, precizia
operaţiilor
efectuate, capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor şi, mai ales,
faptul că se poate interacţiona consistent şi diferenţiat cu fiecare elev în parte.

S-ar putea să vă placă și