Sunteți pe pagina 1din 6

III. Studiu de caz Auditul de mediu 3.1.

Continutul si obiectivele auditului de mediu Auditul este o metodologie care permite evaluarea unei anumite situatii in raport cu o situatie de referinta. Auditul de mediu sau ecoauditul este,de asemenea , un instrument de gestiune cu ajutorul caruia se stabileste performanta masurilor aplicabile cu scopul protectiei mediului. Auditul propriu-zis trebuie sa fie precedat de o analiza de mediu prin care se pun in evident formele de impact ale activitatii economico sociale asupra mediului. n raport cu necesitatea comunicarii, ecoauditul reprezinta un raport material ce poate fi pus la dispozitia mass mediei, actionarilor, a partenerilor de afaceri. n timp, s-a inregistrat o extindere a activitatii de audit de mediu si aceasta datorita urmatorilor factori: Cresterea frecventei accidentelor de pe platformele industrial, Multiplicarea considerabila a reglementarilor privind protectia mediului, atata la nivel local, cat si regiolan si global, Intensificarea actiunilor societatii civile, mai ales prin Organizatiile Neguvernamentale pentru Protectia Mediului, in directia cunoasterii si limitarii efectelor negative ale activitatii economic sociale asupra sistemelor natural, mediului in ansambulul s u, Cresterea frecventei situatiilor de recuperare a pagupelor de mediu, in contextual crearii cadrului legislative adecvat aplucarii principiului Poluator Pl titor, sau a altor principia economice ale polu rii. i sistemul tehnico

Ecoauditul se deosebe te de alte tehnici de evaluare a relatiei dintre mediu productive i social economic, cum ar fi evaluarea impactului de mediu.

inand cont de con inutul s u, se poate aprecia c , activitatea de ecoaudit are urmatoarele obiective principale: Evaluarea m surii n care managementul, sistemele i echipamentele ecologice functioneaza la parametrii proiectati, n concordant cu cerintele respect rii conditiilor de mentinere a echilibrelor sistemelor natural, Evaluarea gradului de respectare a politicii i normelor ntreprinderii n materie de restrictii ecologice, Evaluarea gradului de respectare a legilor i reglement rilor n domeniu, Diminuarea expunerii oamenilor la riscurile datorate degradarii mediului.

3.2. Etapele elabor rii auditului de mediu Activitatea de ecoaudit se desfa oar n baza unui protocol ntre beneficiary cu respectarea procedurii institu ionalizate. i executants, dar

Dincolo de aspectele specifice, impuse de contextul realiz rii, orice demers de evaluare a performan ei ecologice a activitatii ntreprinderii, pentru a- i asigura premisele unei eficien e sporite, trebuie s se structureze n urmatoarele etape: 1. Etapa premerg toare, pe parcursul c reia sunt vizate: Identificarea activita ii pentru care se execut ecoauditul, Constituirea echipei de lucru, Elaborarea planului de realizare a ecoauditului.

2. Etapa de eloaborare propriu-zis a ecoauditului,care const n: Cunoasterea sistemului de control al activitatii de management, Evaluarea capacit ii de efectuare a controlului asupra desf ur rii activit management, Colectarea, sistematizarea si corelarea informa iilor, Evaluarea constat rilor, Comunicarea c tre ntreprindere a constat rilor f cute;

ii de

3. Etapa final n care are loc : Elaborarea i prezentarea unui proiect de raport, Elaborarea i prezentarea raportului final, Elaborarea planului de ac iune pentru mbun t irea performan ei ecologice a activit ii ntreprinderii, Urm rirea aplicarii planului de actiune.

Obiectivul central al etapei finale a ecoauditului l reprezint , f r ndoial , elaborarea strategiei de mediu, respectand urmatoarele faze: Indentificarea priorit tilor, Stabilirea diagnosticului pe sectoare de activitate ale ntreprinderii, ntocmirea planurilor de ac iune pe sectoare de activitate, Ierarhizarea i integrarea planurilor de ac iune ntr-o strategie global.

3.3. Tipuri si avantaje ale auditului de mediu

innd cont de contextual n care se realizeaz evaluarea performantei ecologice a unei activit i, literature de specialitate consemneaz urm toarele tipuri de ecoaudit: Auditul de mediu prealabil cump r rii, Auditul de mediu prealabil vnz rii, Auditul de mediu transversal.

Avantajele auditului de mediu constau n : Contribuire la protejarea mediului, Permite verificarea respect rii reglement rilor locale i na ionale n materie de mediu, Favorizeaz indentificarea problemelor de mediu actuale sau poten iale care trebuie avute n vedere spre solutionare sau evitare, Reduce riscurile ca ntreprinderea s fie implicat n procese, accidente sau publicitate negativ ocazionate de prejudiciile aduse mediului, Ocazioneaz identificarea posibilita ilor de realizare a unor economii si cheltuieli, de exemplu, prin minimizarea volumului de eurilor, Faciliteaz schimbul i compararea informa iilor ntre ntreprinderi.

Electro Dovis srl - Constanta, Romania Fondata in 1992 in orasul Constanta, Romania suntem un partener bine cunoscut in ceea ce priveste materialele electrotehnice profesionale. Ne concentram spre a furniza materiale cu o calitate ridicata pentru clientii nostrii existenti si mijloacele tehnice necesare pentru noii parteneri ce ne solicita. In cei peste 18 ani de existenta ne-am extins la 3 sedii in monetul de fata: 2 Showroom-ul si depozitul nostru central, cu peste 1.600 m spatii de expunere si depozitare moderne si 8.400 m2 spatii de depozitare exterioare si parcarea pentru clientii nostri. Primul nostru punct de lucru, situat in orasul Constanta unde clientii nostri s-au obisnuit cu timpii de servire mici si o gama larga de produse, in general pentru segmentul rezidential. Si un magazin aproape de centrul orasului, astfel incat putem fi mai aproape de clientii nostri din zona centrala a orasului.

Oferta noastra curpinde peste 4.000 de produse, gamele principale ale acestora fiind: cabluri si conductori pentru distributia energiei electrice de joasa tensiune cabluri prentru retele de date si telecomunicatii surse de iluminat cu incandescenta, economice, cu descarcari in gaze si cu LED corpuri de iluminat pentru uz rezidential sau industrial cu diverse grade de protectie pana la IP68 si pentru medii cu risc de expozie, intreruptoare miniaturale pentru curenti mici de uz rezidential, intreruptoare in carcasa turnata depana la 1000A, echipamente auxiliare, protectii pentru motoare, contactoare, relee de curent rezidual, relee de timp, relee crepusculare cutii de distributie pentru joasa tensiune rack-uri pentru echipamente de telecomunicatii si date aparataj ultraterminal pentru cladiri rezidentiale accesorii diverse pentru toate echipamentele oferite

Declaratie privind politica de mediu Managementul de varf al S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., CONSTANTA a adoptat o politica de mediu aplicabila naturii activitatilor, proceselor , dimensiunilor si impactului asupra mediului si anume "COMERCIALIZARE APARATE, ECHIPAMENTE, ACCESORII SI MATERIALE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR IN DOMENIUL ELECTRIC", care sa ofere cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor generale , obiectivelor specifice de mediu si "tintelor" propuse. Principalele obiective ale politicii privind protectia mediului asumate de managementul de varf al S.C.ELECTROO DOVIS S.R.L., CONSTANTA sunt: 1. S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., informeaza consumatorii referitor la sistemele de predare si colectare puse la dispozitia lor, rolul utilizatorilor in refolosirea, reciclarea si celelalte forme de valorificare, efectele potentiale asupra mediului si sanatatii umane ca urmare a prezentei substantelor periculoase in echipamentele electrice si electronice, semnificatia marcajelor aplicate pe produse si / sau etichete. Rolul consumatorilor cuprinde: indeplinirea obligatiilor ce le revin legate de colectarea separata si predarea acestor tipuri de deseuri catre sistemele de colectare organizate. 2. Conformarea cu legislatia nationala si internationala / DIRECTIVA 2002/96/CEE (privind echipamentele electrice si electronice in Romania), la care Romania este parte semnatara precum si cu reglementarile de mediu aplicabile zonei si activitatilor, proceselor desfasurate in S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., CONSTANTA; 3. Mentinerea consumului de resurse naturale si de materii prime in limitele planificate; 4. Imbunatatirea continua a calitatii factorilor de mediu prin masurarea si monitorizarea performantei reale de mediu si evaluarea conformarii cu cerintele legale.

5. Politica de mediu este comunicata intregului personal si este disponibila pentru Parti interesate, Clienti , Autoritati. 6. Cultivarea in randul personalului propriu a competentei, responsabilitatii si a unei atitudini de parteneriat pozitiv ; 7. S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., se conformeaza legislatiei actuale privind protectia mediului si oricarei evolutii a acestora, referitoare la activitatile, procesele desfasurate; 8. S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., se angajeaza la o imbunatatire continua a performantelor sale de mediu si la prevenirea poluarii mediului; 9. S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., se angajeaza la colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea lor prin centre specializate; 10. Se acorda toata atentia nevoilor de instruire si constientizare a intregului personal privind problemele de protectia mediului si pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu; 11. Prevenirea poluarii, impacturilor semificative de mediu si reducerea cantitatilor de deseuri si prevenirea poluarii; Politica de mediu al carei obiectiv este imbunatatirea continua a performantei de mediu se realizeaza prin participarea activa a fiecarui angajat indiferent de pozitia detinuta de acesta in organizatia S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., CONSTANTA. Politica in domeniul mediului vizeaza urmatoarele obiective: protectia mediului; ameliorarea calitatii sale; protectia sanatatii publice; utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale; promovarea masurilor Ia nivel international privind rezolvarea problemelor mediului de dimensiuni regionale si mondiale . Managementul de varf al S.C. ELECTRO DOVIS S.R.L., CONSTANTA, se angajeaza in infaptuirea politicii de mediu declarate si a obiectivelor de mediu propuse, a masurilor de imbunatatire continua si de prevenire a poluarii, de conformitate cu legislatia si cu reglementarile de mediu aplicabile precum si cu alte cerinte pe care S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., CONSTANTA, le-a adoptat, alocand in acest scop resurse financiare pentru dotari si asigurarea unui mediu de lucru adecvat in scopul prevenirii poluarii si pentru instruirea intregului personal in problematica de mediu. DIRECTOR GENERAL Ing. Dumitru SENDRUC