Sunteți pe pagina 1din 23

PROIECT

DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA PRODUCTIEI DE TRANDAFIRI ECOLOGICI LA NIVEL DE FERMA

Membrii echipei:

MANAGEMENT-ZI, ANUL III, GRUPA A-II-A

Oradea 2009-2010

1. Tema/ Titlul proiectului: "Dezvoltarea si promovarea productiei de trandafiri ecologici la nivel de ferma". 2. Initiatorul proiectului:
Numele persoanei/ institutiei/ organizatiei: SC ANDANA SRL Tipul de organizatie: firma Adresa: Comuna Ineu de Cris, nr 521, judetul Bihor, telefon: 0742217632, email: andana_trandafirieco@yahoo.com Parteneri: SC Wala Heilmittel SRL - Sibiu SC Agrocom SRL - Cluj

3. Continut:
I. Descriere Definirea problemei ce trebuie rezolvata: Este necesara dezvoltarea si promovarea unei agriculturi sustenabile in judetul Bihor, cat si obtinerea de produse ecologice, cu impact asupra protejarii mediului inconjurator, a calitatii vietii si dezvoltarii economice durabile. Culturile agricole sunt atacate de un complex de organisme daunatoare care produc daune insemnate. Problema imbunatatirii starii ecologice si obtinerii productiei agricole calitative, pure si competitive pe piata internationala, necesita elaborarea unor sisteme de protectie integrala a culturilor agricole a culturilor agricole care ar permite activizarea fortelor naturale de rezistenta biocenozelor si ar reduce la nivel scazut formarea rezistentei speciilor si raselor de organisme nocive, reducerea populatiilor organismelor daunatoare la nivelul pragului de daunare, reducerea cheltuielilor energetice si financiare pentru efectuarea masurilor de combaterea lor. Pentru extinderea producerii si exportului de produse agricole este necesara elaborarea si implementarea de tehnologii sau elemente noi pe baze ecologice cu daune reduse pentru mediul inconjurator. Aceasta este o tendinta prioritara in efectuarea si implementarea investigatiilor in acest domeniu din tarile avansate ale Uniunii Europene.

Analiza de nevoi/ Justificare: Agricultura ecologica isi propune ca in cadrul unui sistem rational sa produca o hrana mult mai adaptata metabolismului omului, mai sanatoasa si in respectul deplin al protejarii naturii. In cadrul UE, cat si in tara noastra exista preocuparii privind dezvoltarea sistemelor de agricultura ecologica. Principalele grupuri tinta carora le sunt adresate rezultatele proiectului sunt societatile agricole din Romania, care vor asimila tehnologia de cultivare a trandafirilor ecologici, agenti economici constructori, care vor fi interesati sa-si dezvolte echipamentele tehnice destinate acestor tehnologii pentru a-si mari profilul si societatile producatoare de uleiuri de trandafiri.

Scop general: Scopul de baza al proiectului il constituie dezvoltarea si promovarea unei agriculturi ecologice in Romania prin implemnetarea tehnologiei de producere trandafirilor eco la nivel de ferma. Pentru realizarea scopului se va avea in vedere implementarea procesului tehnologic de obtinere a trandafirilor ecologici, testarea in conditii de producere a eficacitatii si marirea modulului experimental si nu in ultimul rand organizarea producerii pe scara larga a trandafirilor ecologici.

Obiective: 1. Sa obtinem produse ecologice de inalta valoare biologica din butasi ecologici(dulceata de trandafiri, ulei de trandafiri) la cele patru soiuri experimentale, care sa corespunda solicitarilor producatorilor agricoli, operatorilor certificati pentru agricultura ecologica si operatorilor de piata. 2. Sa realizam unui model experimental la nivel de ferma pentru obtinerea de trandafiri, certificati ecologic si in care se vor aplica tehnologii inovative de cultura specifice fiecarei specii. 3. Sa imbunatatim diseminarea informatiilor stiintifice si tehnice (obtinute prin cercetare aplicativa) prin transferul la operatori autorizati, asociatii profesionale, elevi si studenti, a tehniciilor si ideilor moderne privind culturile ecologice. 4. Sa dezvoltam un program educational pentru fermieri privind agricultura ecologica. 5. Sa reducem poluarea mediului ambiant si sa extindem suprafetele produse, conform cerintelor agriculturii ecologice. 5. Sa Imbunatatim capacitatea cercetarilor romani de a accesa pe baza de competitie interna si externa fonduri pentru sustinea dezvoltarii cercetarilor din domeniul culturii trandafirului. Rezumat: Agricultura ecologica a devenit o directie indispensabila a agriculturii in general si este practicata nu doar datorita grijii pentru sanatatea omului si starea mediului inconjurator, ci si din considerente economice. Protectia integrata ecologic inofensiva prevede reducerea pierderilor cauzate de boli, daunatori si buruiene prin respectarea masurilor agrotehnice, metodelor genetice, utilizarea preponderenta a metodelor biologice si a mijloacelor chimice naturale; exclude utilizarea substantelor toxice, materialelor sintetice, ingrasamintelor si regulatorilor de crestere sintetici, antibioticelor, hormonilor, plantelor genetic manipulate. Din aceste considerente se impune implementarea eficienta a elaborarilor institutiilor de cercetare in domeniul obtinerii produselor ecologice. Tema propusa are un caracter multidisciplinar, intrucat realizarea ei necesita un personal specializat (din parteneriat) care va imbina cerinte din domeniul agriculturii cu cerinte din domeniul ingineriei mecanice, ingineriei tehnice si stiinta calculatoarelor. Scopul proiectului este de a dezvolta si a promova un modul de productie ecologica in Romania prin cercetare industiala in parteneriat, intr-un context regional si anume la nivelul judetului Bihor, pentru a putea fi extinsa apoi in fermele agricole din Romania.

Rezultatele proiectului sunt de natura sa imbogateasca patrimoniul stiintific in domeniul cultivarii trandafirilor ecologici fiind foarte utile in prezent, dar si pentru cercetarile din viitor in domeniul agriculturii. Prin cercetarile propuse a se realiza in cadrul proiectului se va extinde cunoasterea in domeniul agriculturii, in particular in subdomeniile: trandafiri, ecologie si protectia mediului. Tema de fata are un grad de noutate si complexitate mare, deoarece isi propune cercetari legate de realizarea unui sistem de masini pentru mecanizarea lucrarilor agricole pentru cultivarea, intretinerea si recoltarea trandafirilor ecologici. Sectorul economic vizat prin abordarea proiectului este ferma agricola care va valorifica tehnologiile moderne, de asemenea si producatorii de utilaje pentru implementarea tehnologiei.

Organizarea proiectului: Descrierea detaliata a activitatilor:

A1. Activitati pregatitoare pentru implementarea proiectului A1.1. Delimitarea suprafetelor modulului ecologic de 12 ha pe parcela aflata in conversie La aceasta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executant. Metodologii utilizate: metode de ridicare, delimitare si proiectare topo utilizand statie totala si dispozitiv GPS. Pentru delimitarea suprafetelor ne bazam pe metodologia prevazuta de legislatia in vigoare. Ca tinte cuantificabile (indicatori tehnici de performanta) se urmareste realizarea modulului ecologic de 12 ha aflat in conversie. In final intreaga suprafata va fi certificata eco si va avea ca impact infiintarea modulului ecologic de 12 ha la Ineu de Cris, modul de experimentare a 4 variante tehnologice/ 4 culturi eco, de formare a fermierilor (50/an) din Romania si de diseminare (2 simpozioane*300 participanti; 3 zile deschise/ an*20 - 30fermieri). A1.2. Proiectarea si realizarea modulului ecologic La aceasta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executant. Proiectarea are la baza planul de cultura anual si schita de amplasare. Se respecta prevederile legii privind producerea, procesarea si comercializarea florilor in Romania. Impactul preconizat este infiintarea a unui modul ecologic, delimitarea suprafetelor pe culturi 4/ 3ha (total 12ha). A1.3. Executia lucrarilor de primavara specifice culturilor ecologice in cadrul modulului La aceasta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executant. Ca metodologie de lucru, in fisa tehnologica se tine cont de cerintele agriculturii ecologice (araturi 50 cm, compostoare la suprafata, fertilizare organica si minerala cu compusi agreati in agricultura eco). Ca tinta cuantificabila se prevede realizarea araturii pe o suprafata de 3 ha. Se vor infiinta 3 - 4 culturi*4 variante tehnologice prin amplasarea pe 12 ha.

A1.4. Achizitionarea materialului biologic, echipamentelor si materialelor consumabile specifice agriculturii ecologice La aceasta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executant. Activitatea se realizeaza conform legislatiei prin selectia de oferte pentru achizitii. Ca element de monitorizare se va prezenta un plan de achizitii si procese verbale de receptie. Se va realiza suportul tehnic constand dintr-un camion 7,5 tone, un autoturism, o masina de stropit, un generator electric cu tehnica de recuperare a energiei termice, o linie de plantat automata, un incarcator (stivuitor) compact.

A2. Activitatii de cercetare aplicativa A2.1. Studierea si experimentarea unor variante tehnologice (rotatii, soiuri, input-uri) ecologice specifice culturilor din rotatie La aceasta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executanti SC Andana SRL si partenerii SC Wala Heilmittel SRL si SC Agrocom SRL. Metodologia experimentala in concordanta cu principiile produceri de butasi si a culturilor biologice care prevede: - distante de izolare - rotatie obligatorie 3-4 ani - respectarea metodologiei de tehnica experimentala (repetitii, variante, observatii masuratorii si tehnica de calcul). A2.2. Elaborarea unor pachete tehnologice complete (soi, butasi, tehnologie) specifice culturilor ecologice la nivel de ferma La aceasta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executanti SC Andana SRL si partenerii SC Wala Heilmittel SRL si SC Agrocom SRL. Ca metodologie de lucru se utilizeaza selectia de soiuri cu toleranta/ rezistenta genetica la boli si daunatori si selectia de variante tehnologice corelata cu structura soiurilor promovate. Se prevede realizarea a 3 pachete tehnologice specifice: soiuri (acoperitor de sol, floribunda si de parc, miniatur, teahibrizi, urcatori), soiuri de elita (Urcator-Max, Rigo-Roze, Trandafiri de Poveste, Trandafiri ADR) si trandafiri pomisori. Activitatea va avea un impact de crestere a performantelor de productie in sistemul agriculturii ecologice prin utilizarea de arbusti bio. A 2.3. Imbunatatirea capacitatii stiintifice si tehnice a echipei de implementare La acesta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executant. Se utilizeaza instruiri individuale organizate in tara si in strainatate pe tematica agriculturii ecologice, manifestari interne si internationale. Ca indicatori de performanta se prevede: doua pregatiri tematice pentru 6 participanti (5 zile), o vizita de documentare externa pentru 2 membri (5 zile). Se prevede cresterea gradului de competivitate in accesarea de noi fonduri si preluarea de cunostinte de la fermieri si specialisti straini (participarea la 1-2 proiecte internationale).

A3. Activitati de implementare A3.1. Implementarea pachetelor tehnologice la SC Andana SRL, la parteneri si fermieri parteneri potentiali La aceasta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executanti SC Andana SRL si partenerii SC Wala Heilmittel SRL si SC Agrocom SRL. Rezultatele obtinute prin cercetari experimentale in cadrul proiectului se vor concretiza prin elaborarea unor pachete tehnologice diferentiate pe cele 3 specii luate in studiu si vor consta din: - butasi ecologici - tehnologie specifica. In prima faza, acestea vor fi implementate la ferma floricola a SC Andana SRl, ulterior implementarea fiind realizata si la ceilalti potentiali beneficiari. Realizarea acestei activitati va duce la cresterea performantelor de productie in sistemul agriculturii ecologice prin nivelul mai ridicat de productie/ ha la cele 3 specii, ridicarea nivelului de calitate a produselor (5%), in prima faza la 20-30 beneficiari, iar dupa finalizarea proiectului la 300 beneficiari.

A4. Activitati de diseminare a informatiilor stiintifice si tehnice A4.1. Organizarea anuala a "Festivalului Rozelor" (promovarea culturilor eco) La aceasta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executant. Se infiinteaza campuri demonstrative cu soiuri tolerante la stres bio si ecologic, variante tehnologice specifice agriculturii ecologice si zonei de cultivare. Se concretizeaza prin 2 festivaluri nationale cu 300 de participanti, 2 zile/festival. A4.2. Proiectarea si realizarea unui domeniu in cadrul paginii de internet a SC Andana SRL, www.andana_trandafirieco.ro, pentru promovarea principiilor si rezultatelor de agricultura ecologica La aceasta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executant. Se realizeaza proiectarea domeniului, realizarea de linkuri cu site-uri similare, programare html, finalizat prin materializarea unui domeniu distinct de agricultura ecologica in cadrul site-ului SC Andana SRL: http://www.andana_trandafirieco.ro. Impactul scontat este de a creste gradul de informare a fermierilor si asociatiilor profesionale (300 fermieri, 10 asociatii profesionale, 200 elevi si studenti). A4.3. Organizarea de zile deschise in camp (2/an = 4). La aceasta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executanti SC Andana SRL si partenerii Wala Heilmittel si SC Agrocom SRL. Ca metodologie se utilizeaza infiintarea de culturi comparative si campuri demonstrative in judetele Bihor, Cluj, Sibiu, Alba, realizandu-se 2 zile deschise/an/locatie (4 zile in total) si 4 intalniri/an.

A4.4. Editarea si publicarea unor materiale de promovare a agriculturii ecologice in reviste de specialitate La aceasta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executant. Aceasta activitate implica editarea electronica folosind editoare de texte adecvate, selectarea editorului (tipografia) in conformitate cu legislatia, in final obtinandu-se urmatoarele materiale de promovare: o brosura*100 exemplare, 5 pliante*400 exemplare, 5 postere. Impactul scontat este cresterea gradului de informare a fermierilor (400 fermieri).

Stabilirea echipei de proiect Implemetarea este un proiect comun in care sunt implicati atat reprezentantii SC Andana SRL, dar si reprezentantii beneficiarului. Intelegerea corecta a rolului pe care il au cele doua echipe si dorinta de implicare pentru a obtine rezultatele scontate (o implementare de succes) este o premisa foarte importanta a succesului. In practica la o implemntare vor participa doua echipe: 1. Echipa SC Andana SRL, condusa (coordonata) de managerul de proiect, mai exact implementatorul sef. In acesta echipa intra si implementatorul asistent, coordonatorul tehnic al SC Andana SRL, consultantul de achizitii si specialistii (mai exact: un specialist in domeniul financiar-contabil, respectiv marketing, precum si un programator). Subordonat coordonatorului tehnic se afla personalul tehnic compus din: 10 gradinari, 2 ucenici, 1 sofer de camion si 3 ajutoare. In timp numarul acestora poate sa creasca pe masura ce ferma se extinde. Personalul este necesar pentru efecutarea la timp si in bune conditii a lucrarilor prevazute de tehnologia de productie. Principala indatorire a managerului de proiect este sa coordoneze aceasta echipa, astfel incat: - sa aibe disponibile resursele de care are nevoie (personal de suport tehnic, programator, materiale, gradinari); - sarcinile (actiunile) echipei sa decurga conform planificarii si sa nu sufere intarzieri. 2. Echipa beneficiarului este compusa din: Beneficiarul final: SC Andana SRL Beneficiari directi (parteneri): SC Wala Heilmittel SRL (Sibiu), SC Agrocom SRL (Cluj) Beneficiari secundari (neparteneri in proiect): Primaria Comunei Ineu de Cris Beneficiari potentiali: 20 - 30 fermieri cuprinsi in sistemul agriculturii ecologice 100 cursanti/an (studenti/elevi) 100 cursanti/an (fermieri, membri ai asociatilor producatorilor de profil).

Nivelul de pregatire a colectivului corespunde pe deplin cerintelor necesare pentru solutionarea obiectivelor preconizate in proiect. Pe parcursul realizarii proiectului vor fi antrenati noi cercetatori si studenti din institutiile universitare, in scopul efectuarii tezelor de doctorat si perfectarii lucrarilor de licenta. Persoanele implicate in proiect vor urma cursuri de specializare in acest domeniu. Resursele tehnice si infrastructuri disponibile (proprii si cele oferite prin relatii de cooperare, inclusiv internationale) sunt: echipamente tehnologice, de diagnostica, testare si facilitati pentru experimentare in sera, laborator, teren. In realizarea proiectului vor fi utilizate metode performante de cercetare si inovare. Participantii la proiect dispun de: teren de 12ha experimental de testare a butasilor ecologici calculator, laptop cu imprimanta, conectate la internet laborator cu echipament pentru productia trandafirilor ecologici laborator cu utiliajul necesar destinat aprecierii calitatii produselor obtinute. Organigrama care sta la baza acestui proiect este urmatoarea: Manager de proiect

Responsabil de implementarere

Implementatorul asistent

Coordonatorul tehnic

Consultant achizitii

Specialistii

Personalul tehnic

PLAN DE IMPLEMENTARE
Nr crt Obiectiv Nr. i denumire subactivitate
Activitatea 1.1 Delimitarea suprafetelor modulului ecologic de 12 ha pe parcela aflata in conversie

Descrierea activitii

Responsabil
Umane

Resurse
Locaii Modulul ecologic de 12 ha pe parcela aflata in conversie Dotri i echipame nte Statie totala, dispozitiv GPS.

Durata

Perioada implemen tare


20.01.2010 20.02.2010

Rezultate

Activatea 1

Obiectivul 1. Activitati pregatitoare pentru implementarea proiectului

Metodologii utilizate: metode de ridicare, delimitare si proiectare topo utilizand statie totala si dispozitv GPS. Pentru delimitarea suprafetelor ne bazam pe metodologia prevazuta de legislatia aflata in vigoare.

Manager proiect, Implementatorul asistent, Responsabil de implementare

Echipa de proiect

Lunile 1-2; Sptmnile 48

Realizarea modulului ecologic de 12 ha aflat in conversie. Suprafata va fi certificata eco si va avea ca impact innfintarea modulului ecologic de 12 hala Ineu de Cris. Infiintarea unui modul ecologi. Delimitarea suprafetelor pe culturi 4/3 ha (total 12 ha)

Activitatea 1.2 Proiectarea si realizarea modului ecologic

Activitatea 1.3 Executia lucrarilor de primavara specifice culturilor ecologice in cadrul modulului Activitatea 1.4 Achizitionarea materialului biologic, echipamentelor si materialelor consumabile specifice agriculturii ecologice Obiectivul 2. Activitati de Activitatea 2.1

La aceasta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executant. Proiectarea are la baza planul de cultura anual si schita de amploare. Se respecta prevederile legii privind producerea, procesarea si comercializarea florilor in Romania. Ca metodologie de lucru, in fisa tehnologica se tine cont de cerintele agriculturii ecologice (araturi 20 cm, compostare la suprafata, fertilizare organica si minirala cu compusi agreati in agricultura eco). Activitatea se realizeaza conform legislatiei prin selectia de oferte pentru achizitii in valoare de pana la 10.000 euro. Ca element de monitorizare se va prezenta un plan de achizitii si procese verbale de receptie.

Manager proiect, Implementatorul asistent, Responsabil de implementare

Echipa de proiect,

Modulul ecologic de 12 ha pe parcela aflata in conversie Modulul ecologic de 12 ha pe parcela aflata in conversie Sediul firmei SC Andana SRL

Planul de cultura, schita de amplasare

Lunile 2 - 4; Sptmnile 8 17

20.02.2010 20.04.2010

Coordonator tehnic, Implementatorul asistent, Personalul tehnic Manager proiect, Responsabilul de implenetare Consultantul de achizitii

Coordonat or tehnic, Implemen tatorul asistent, Personalul tehnic Consultan tul de achizitii

Planul de cultura, schita de amplasare

Luna 5 sptmnile 17 21

20.04.2010 20.05.2010

Realizarea araturii pe o suprafata de 3 ha. Infiintarea a 3-4 culturi * 4 variante tehnologice prin amplasarea pe 12 ha. Realizarea suportului tehnic constand dintr-un camion 7,5 t, un autoturism, o masina de stropit, 1 generator electric cu tehnica de recuperare a energiei termice, 1 linie de plantat automata, un stivuitor. Obtinerea unor variante

Plan de achizitii, procese verbale de receptie.

Luna 6, sptmnile 21 - 25

20.05.2010 20.06.2010

La aceasta activitate, SC Andana

Manager proiect,

Consultan

Modulul

Consumab

Luna 7,

20.06.2010

Activatea 2

cercetare aplicativa

Studierea si experimentarea unor variante tehnologice (rotatii, soiuri, input-uri) ecologice specifice culturilor din rotatie.

Activitatea 2.2 Elaborarea unor pachete tehnologice complete (soi samanta,tehnologie) specifice culturilor ecologice la nivel de ferma

Activitatea 2.3 Imbunatatirea capacitatii stiintifice si tehnice a echipei de implementare

SRL este coordonatorul de proiect si executantt SC Andana SRL si partenerii Wala Heilmittel si SC Agrocom SRL. Metodologia experimentala in concordanta cu principiile produceri de butasi si a culturilor biologice care prevede: distante de izolare, rotatie obligatorie 3-4 ani, respectarea metodologiei de tehnica exprimentala (repetitii,variante, observatii masuratorii si tehnica te calcul). Ca metodologie de lucru se utilizeaza selectia de soiuri cu toleranta/ rezistenta genetica la boli si daunatori si selectia de variante tehnologice corelata cu structura soiurilor promovate. Se prevede realizarea a 3 pachete tehnologice specifice: soiuri (acoperitor de sol, floribunda si de parc, miniatur, teahibrizi, urcatori), soiuri de elita (Urcator-Max, Rigo-Roze, Trandafiri de Poveste, Trandafiri ADR) si trandafiri pomisori. Activitatea va avea un impact de crestere a performantelor de productie in sistemul agriculturii ecologice prin utilizarea de arbusti bio. Se utilizeaza instruiri individuale organizate in tara si in strainatate pe tematica agriculturii ecologice, manifestari interne si internationale. Se prevede cresterea gradului de competivitate in accesarea de noi fonduri si preluarea de cunostinte de la fermieri si specialisti straini (participarea la 1-2 proiecte internationale).

Coordonatorul tehnic, personalul tehnic

tul tehnic, personalul tehnic

ecologic de 12 ha

ile

sptmnile 25 - 30

20.07.2010

tehnologice ecologice

Responsabilul de implementare, Consultantul tehnic, Personalul tehnic

Consultan tul tehnic, personalul tehnic

Modulul ecologic de 12 ha

Consumab ile

Luna 8 din proiect, sptmnile 30 - 34

20.07.2010 20.08.2010

Realizarea a 3 pachete tehnologice

Managerul de proiect, Implementatorul asistent

Implemen tatorul asistent

Sediul firmei SC Andana SRL

20 topuri de hrtie, 2 tonere, spirale si folii de plastic, spiralator.

Luna 8, sptmna 34 - 35

Participare la proiect internationa l 20.08 29.08 Cursuri pe tematica agriculturii ecologice 30.08 30.09 Vizita de documentar

Doua pregatiri tematice pentru 6 participanti (5 zile) . O vizita de documentare externa pentru 2 membri (5 zile). Participarea la 1-2 proiecte internationale.

Lunile 8-9, sptmnile 36 40

Luna 10 sptmnile

40 - 41 Obiectivul 3. Activitati de implementare

e externa 30.10 08.10 11.10.2010 22.10.2010 Elaborarea unor pachete tehnologice diferentiate pe cele 3 specii luate in studiu si vor consta din: butasi ecologi si tehnologie specifica.

Activitatea 3

Activitatea 3.1 Implementarea pachetelor tehnologice la SC Andana SRL, la parteneri si fermieri parteneri potentiali

In prima faza, cele 3 specii luate in studiu vor fi implementate la ferma floricola a SC Andana SRl, ulterior implementarea fiind realizata si la ceilalti potentiali beneficiari. Realizarea acestei activitati va duce la cresterea performantelor de productie in sistemul agriculturii ecologice prin nivelul mai ridicat de productie/ ha la cele 3 specii, ridicarea nivelului de calitate a produselor (5%), in prima faza la 2030 beneficiari, iar dupa finalizarea proiectului la 300 beneficiari. La aceasta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executant. Se infiinteaza campuri demonstrative cu soiuri tolerante la stres bio si ecologic, variante tehnologice specifice agriculturii ecologice si zonei de cultivare. Se realizeaza proiectarea domeniului, realizarea de link-uri cu site-uri similare, programare html, finalizat prin materializarea unui domeniu distinct de agricultura ecologica in cadrul site-ului SC Andana SRL: http://www.andana_trandafirieco.ro.

Responsabil de implementare, Coordonatorul tehnic, Personalul tehnic

Coordonat orul tehnic, Personalul tehnic

Modulul ecologic de 12 ha

3 soiuri de butasi ecologici

Luna 10 sptmnile 41 - 43

Activitatea 4

Obiectivul 4. Activitati de diseminare a informatiilor stiintifice si tehnice

Activitatea 4.1 Organizarea anuala a "Festivalului Rozelor" (promovarea culturilor eco) Activitatea 4.2 Proiectarea si realizarea unui domeniu in cadrul paginii de internet a SC Andana SRL, www.andana_trand afirieco.ro, pentru promovarea principiilor si rezultatelor de agricultura ecologica

Manager proiect, Implementatorul asistent, Responsabil de implementare, Specialist marketing Manager de proiect, Implementatorul asistent, Specialistul in programare

Implemen tatorul asistent, Specialist marketing Expert IT

Sediul firmei SC Andana SRL

Consumab ile

Luna 10, sptmnile 43 - 44

24.10.2010 29.10.2010

Doua festivaluri nationale cu 300 de participanti, 2 zile/festival.

Sediul firmei SC Andana SRL

Calculator Pentium 4, Acces internet

Luna 11, sptmnile 45 49

29.10.2010 30.11.2009

Cresterea gradul ui de informare a fermierilor si asociatiilor profesionale (300 fermieri, 10 asociatii profesionale, 200 elevi si studenti).

Activitatea 4.3 Organizarea de zile deschise in camp (2/an = 4).

Activitatea 4.4 Editarea si publicarea unor materiale de promovare a agriculturii ecologice in reviste de specialitate

La aceasta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executanti SC Andana SRL si partenerii Wala Heilmittel si SC Agrocom SRL. Ca metodologie se utilizeaza infiintarea de culturi comparative si campuri demonstrative in judetele Bihor, Cluj, Sibiu, Alba La aceasta activitate SC Andana SRL este coordonatorul de proiect si executant. Aceasta activitate implica editarea electronica folosind editoare de texte adecvate, selectarea editorului (tipografia) in conformitate cu legislatia.

Manager proiect, Responsabil de implementare, Implementator asistent, Specialist marketing Manager de proiect, Responsabil de implementare, Implementator asistent, Specialist marketing

Implemen tator asistent, Specialist marketing

Sediul firmei SC Andana SRL

Luna 12, sptmnile 49 - 50

30.11.2009 10.12.2010

Realizarea a 2 zile deschise/an/locatie (4 zile in total) si 4 intalniri/an.

a4

Implemen tator asistent, Specialist marketing

Sediul firmei SC Andana SRL

2 Calculatoa re, 2 imprimant e, 20 topuri de hrtie, 4 tonere.

Luna 12, sptmnile 50 - 52

10.12.2010 21.12.2010

Realizarea materialelor de promovare: o brosura*100 exemplare, 5 pliante*400 exemplare, 5 postere. Cresterea gradului de informare a fermierilor (400 fermieri).

Durata i planul de aciune


Durata proiectului va fi de 12 luni Planul de aciune trebuie elaborat dup urmtorul format:

Anul 1 Activitatea A. 1. 1. Delimitarea suprafetelor modulului ecologic de 12 ha pe parcela aflata in conversie A. 1. 2. Proiectarea si realizarea modulului ecologic A. 1. 3. Executia lucrarilor de primavara specifice culturilor ecologice in cadrul modulului Semestrul 1 1 2 3 4 5 6 Semestrul 2 7 8 9 10 11 12 Organizaia -implementeaz Coordonator SC Andana SRL Coordonator SC Andana SRL Coordonator SC Andana SRL

A. 1. 4. Achizitionarea materialului biologic, echipamentelor si materialelor consumabile specifice agriculturii ecologice A.2.1. Studierea si experimentarea unor variante tehnologice (rotatii, soiuri, input-uri) ecologice specifice culturilor din rotatie A.2.2. Elaborarea unor pachete tehnologice complete (soi, butasi, tehnologie) specifice culturilor ecologice la nivel de ferma A.2.3. Imbunatatirea capacitatii stiintifice si tehnice a echipei de implementare A.3.1. Implementarea pachetelor tehnologice la SC Andana SRL, la parteneri si fermieri parteneri potentiali A.4.1. Organizarea anuala a "Festivalului Rozelor" (promovarea culturi eco) A.4.2. Proiectarea si realizarea unui domeniu in cadrul paginii de internet a SC Andana SRL A.4.3. Organizarea de zile deschise in camp A.4.4. Editarea si publicarea unor materiale de promovare a agriculturii ecologice in reviste de specialitate

Coordonator SC Andana SRL Coordonator SC Andana SRL si partenerii Coordonator SC Andana SRL si partenerii Coordonator UO Coordonator SC Andana SRL si partenerii Coordonator SC Andana SRL Coordonator SC Andana SRL Coordonator SC Andana SRL si partenerii Coordonator SC Andana SRL

II. Rezultate asteptate Impact estimat se va regasi la toti beneficiarii proiectului. Acestia sunt grupurile tinta alese, si anume: - fermierii care dispun de exploatatii agricole MICI (gospodarii taranesti, ferme familiale) sau MIJLOCII (care se pot constitui si in intreprinderi comerciale - asociatii agricole, societati agricole private) - florariile din judetul Bihor - agroprocesatorii si agrocomerciantii, interesati de valorificarea superioara a productiei obtinute; - sunt vizate si alte grupuri interesate, cum sunt specialistii din agricultura, precum si studentii si elevii din aceste specializari, in demersul formarii lor profesionale si de potentiali antreprenori ale propriilor afaceri. Impact tehnic, economic si social: reducerea numarului de tratamente si a cheltuielilor legate de acestea (pesticide, carburanti). imbunatatirea conditiilor de munca ale fermierilor si operatorilor, prin folosirea tehnologiilor de aplicare a tratamentelor fitopatogene nepoluante. imbunatatirea vietii oamenilor si animalelor prin folosire in hrana lor a produselor agroalimentare nepoluate. protejarea mediului nconjurator i n special a organismelor utile fata de efectele poluante ale pesticidelor. Proiectul propus se refer prin nsi natura lui la introducerea tehnologiilor propuse, prin care se urmrete, de asemenea, conservarea mediului, obiectiv actual i prioritar al tuturor activitilor economice i sociale. Meninerea unui echilibru ntre intrrile i ieirile unui sistem complex, cum este solul, conduce n plan social la stabilitate economic, prin eliminarea, aproape n totalitate, a factorilor de risc. Diversificarea soluiilor tehnologice implic alocarea unuor investiii necesare completrii inventarului agricol al fermelor, cu maini i utilaje care s asigure un randament ridicat. Deoarece rezultatele cercetrilor agricole nu sunt suficient utilizate, se urmrete extinderea n producie a soluiilor tehnologice propuse.

Efecte multiplicatoare posibilitatea proiectului de genera efecte multiplicatoare rezid n capacitatea remarcabil de diseminare a activitatilor. Aceste activitatii de diseminare presupun organizarea anuala a Festivalului Rozelor, in urma caruia sunt promovate culturile ecologice. Se va organiza zile deschise in camp ce va contribui la transferul de tehnologii utilizate si preluarea de cunostinte de la fermieri si specialisti participanti. manifestrile organizate n comun de ctre organizaiile partenere n scopul prezentrii cererii i ofertei de locuri de munc constituie oportuniti majore de multiplicare a rezultatelor proiectului. Se utilizeaza instruiri individuale organizate in tara si in strainatate pe tema agriculturii ecologice.

aplicaiile practice aferente modulelor informatic i de comunicare, care au drept scop construirea unei pagini web a proiectului reprezint o msur eficient de cretere a vizibilitii rezultatelor proiectului i deci de multiplicare a acestora; cele mai eficiente suporturi de curs realizate prin proiect vor fi editate n tiraje corelate cu cererea existent pe pia; creterea numrului de parteneriate ntre organizaiile implicate n proiect i teri este de asemenea o surs de multiplicare a rezultatelor proiectului. Cresterea performantelor de productie in sistemul agriculturii ecologice va ajunge de la 20-30 de beneficiari, in prima faza a proiectului, la 300 de beneficiari, la finalizarea proiectului.

Durabilitatea proiectului In cadrul etapelor ce se vor derula in continuare, partenerii implicatii in proiect vor elabora materiale de informare profesionale care vor fi diseminate pe scara larga pe pagina web a proiectului, cu ocazia organizarii de workshop-uri, publicarii diverselor articole in reviste de specialitate sau prin participarea la manifestari interne si internationale sau prin participarea cu lucrari la sesiunile de comunicari pe tematica agriculturii. Dupa finalizarea proiectului se vor crea posibilitati de cooperare in Programe Internationale, in cadrul directiilor de promovare a biotehnologiilor avansate in scopul obtinerii produselor ecologice. Activitatile propuse a se desfasura in cadrul proiectului vor conduce la aplicarea cu succes a lucrarilor de promovare a culturilor ecologice, ce poate contribui substantial la reducerea efectului de sera, protectia solului impotriva eroziunii, protejarea mediului inconjurator, a calitatii vietii si dezvoltarii economice durabile.

III. Bugetul proiectului Bugetul total al proiectului


Nr. crt. 1. 2. Surse de finantare Valoarea totala a proiectului Contributia solicitantului 2.1 Contributia solicitantului in natura 2.2 Contributia solicitantului in SUMA () 236.000 151.800 150.000 1.800

3.

numerar Suma solicitata de la FEADR

84.200

Buget detaliat

CATEGORIA DE CHELTUIELI

Nr. unit i

Cost unitar

Suma ()

Suma (euro ) Suma solicitat Contribuia de la organizaiei FEADR 150.000

ACTIVITATEA 1 1. Teren 12ha 2. Sera incalzita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

150.000
20.000 2.000 1.300 1.500 500 700 1.250 1.000 950 2.100 1.400 1.500 1.000 3.200 17.190 11.000

150.000
20.000 2.000 1.300 1.500 500 700 1.250 1.000

3. 4. 5. 6.

Ridictor universal Crucior universal de tip stelaj Maina de spat i lucrarea cu frez a solului Agregat pentru pregtirea substraturilor hrnitoare 7. Pritor de sol 8. Frez electric pentru prelucrarea solului 9. Main pentru mrunirea solului, compostului 10. Main pentru prelucrarea chimic a solului n sere 11. Main pentru prelucrarea de baz a solului n sere 12. Main de spat rotativ 13. Cultivator rotativ 14. Container autodescrctor 15. Generator electric cu tehnica de recuperare a energiei termice
16.Camion 7,5 t 17.Autoturism Mercedes Sprinter

66.590 950 2.100 1.400 1.500 1.000 3.200 17.190 11.000 Sub216.590

TOTAL Activitatea 1: ACTIVITATEA 2 45 buc*6,25 =281,25 180 45 (45 buc*7,5 buc x = 337,5 4 45 buc*10 soiuri =450 ) 45 buc *11,25 =506,25

1. Aprovizionare butasi trandafiri 4 soiuri

1575

8.900

Maini pentru cultivarea rsadului i a butasilor n sera Denumirea Marca Parametrii principali

mainii

1
Ridictor universal Crucior universal de tip stelaj Maina de spat i lucrarea cu frez a solului Agregat pentru pregtirea substraturilor hrnitoare Pritor de sol

2
PUT-0,7 A TUT-100 MPT-1,2 APS-1/8 PP-2

3
0,6

5
3,6-9

6
0,93,2tkm 228 kg

8
1 1

Lucrrile de ncrcare-descrcare Transportarea rsadului, ncrctorilor n vrac sau ambalate Prelucrarea cu freza i sparea solului Amestecarea concomitent a trei componeni Mrunirea bulgrilor de sol, cernerea

0,6 12 kw 11,5 kw nlimea nlimea

0,1 6-8 m2/h 5 t/h

30

1 1 1

Lista culturilor sau lucrrilor la care se utilizeaz maina 9

Clasa tractorului, puterea motorului, kw

Productivitatea, t/ha, ha/h

Adncimea de lucru, cm

Personalul de deservire

Viteza de lucru, km/h

lucru, mLimea de

ncrcrii descrcri 2,2m i 1,2m Frez electric pentru prelucrarea solului Main pentru mrunirea solului, compostului Main pentru prelucrarea chimic a solului n sere Main pentru prelucrarea de baz a solului n sere Main de spat rotativ Main pentru administrarea ngrmintelor minerale Main pentru administrarea ngrmintelor organice Main pentru administrarea ngrmintelor minerale Cultivator rotativ Container autodescrctor Main de stropit pentru sere FS-0,85A MIP-30 OPT-2 KS-1,6 KR-1,5 RMU-8,5 ROU-1,8 RTT-1,8 KRM-1,8 KS-11 OZG-120A 4 kw 1,4 0,6 0,6 0,6-0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6-0,9 2,2 kw 844 m2/h 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,5-2 1,5-2 2,5 Pn la 3,5 Pn la 3,5 0,6 850 m3/h 30 t/h 3600 m2/h 0,24-0,3 0,2 0,8 0,1 0,1 0,1 3-5 Volumul 1 m3 20 10-35 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-2

solului Prelucrarea solului Pregtirea solurilor pentru sere Lupta cu excitatorii de boli i duntori n solurile de pepeniere Prelucrarea de baz a solului Afnarea solului Administrarea ngrmintelor minerale Administrarea ngrmintelor organice Administrarea ngrmintelor minerale Afnarea solului, distrugerea buruienilor Transportarea resturilor vegetale i deeurilor Pentru prelucrarea local a solului

MATRICEA CADRU LOGIC PENTRU PROIECT Logica interveniei Indicatori de realizare Surse i mijloace de verifcare Ipoteze

Obiective generale

Care sunt obiectivele generale la care va contribui proiectul? -dezvoltarea si promovarea activitatii productive desfasurate de catre SC Andana SRL

Care sunt indicatorii cheie pentru realizarea obiectivelor generale? -cresterea activitatilor economice - promovarea conceptului de agricultura ecologica Care sunt indicatorii cantitativi si calitativi care arata daca si in ce masura obiectivele specifice au fost realizate?

Care sunt sursele de informare pentru aceti indicatori? -rapoarte interne de activitate

Scopul proiectului

Care este obiectivul specific pe care proiectul le va realiza? -achizitionarea unor noi tehnologii de mecanizare a lucrarilor agricole

Care sunt sursele de informaii care exista sau care pot fi colectate? Care sunt metodele necesare pentru a obine aceste informaii? -rapoarte cu privire la productia obtinuta -fise de inscriere

-obtinerea de produse ecologice - cresterea productiei de de inalta valoare biologica trandafiri ecologici -dezvoltarea unui program educational pentru fermieri privind agricultura ecologica -protejarea mediului inconjurator Rezultate ateptate Care sunt rezultatele concrete prin care se urmareste atingerea obiectivelor specifice? -cresterea gradului de informare

Care sunt factorii i condiiile care nu sunt sub direct control al proiectului, necesare pentru realizarea acestor obiective? Ce riscuri trebuie luate in considerare? -calitatea slaba a butasilor ecologici achizitionati -insuficienta instruire a personalului cu noile tehnologii -defectarea aparatului de masurare a nivelului de poluare Ce factori externi si ce condiii trebuie ndeplinite pentru a obine rezultatele preconizate

-concentratia de poluanti in -spectometru de emisie sol optica Care sunt indicatorii prin care se msoar dac i n ce msur proiectul obine rezultatele si efectele previzionate? Care sunt sursele de informaii pentru aceti indicatori?

-obtinerea trandafirilor -indicii productivitatii certificati ecologic pe un modul muncii de 12 -cresterea gradului de informare referitor la agricultura ecologica Care sunt efectele si beneficiile preconizate ale proiectului? -obtinerea de produse ecologice, cu impact asupra protejarii mediului inconjurator, a calitatii vietii si dezvoltarii economice durabile Ce imbunatatiri si schimbari vor fi determinate de proiect? -extinderea producerii si exportului de produse agricole ecologice Activiti Care sunt activitile cheie de realizat i n ce succesiune pentru a produce rezultatele vizate? A1. Activitati pregatitoare pentru implementarea proiectului (Luna 1 Luna 6) A2. Activitatii de cercetare -numarul persoanelor inscrise la seminarii

-note de receptie, proceseverbale -fise de inscriere, tabele de prezenta

conform graficului? -criza economica mondiala -nu exista factori externi care pot ingreuna atingerea rezultatului -nu exista factori externi care pot ingreuna atingerea rezultatului

-numarul de trandafiri ecologici obtinuti si coeficientul de emisie

-rapoarte interne, spectometrul de emisie optica

-numarul de cumparatori

-chestionare, statistici

-criza economica mondiala Ce pre-condiii sunt cerute nainte de inceperea proiectului? Ce condiii exterioare controlului trebuie sa fie indeplinite pentru implemetarea activitatilor planificate?

Mijloace: Care sunt mijloacele necesare pentru implementarea acestor activiti? -metode de ridicare, delimitare si proiectare topo -2 pregatiri tematice pentru

Care sunt sursele de informaii cu privire la progresul proiectului? -rapoarte interne de activitate -rapoarte interne de

aplicativa (Luna 7 Luna 10)

6 participanti (5 zile), 1 vizita de documentare externa pentru 2 membri (5 zile) -tehnologie specifica pentru plantarea butasilor ecologici -realizarea paginii de internet si distribuirea unor materiale de promovare a agriculturii ecologice

activitate

A3. Activitati de implementare (Luna 10) A4. Activitati de diseminare a informatiilor stiintifice si tehnice (Luna 10 Luna 12)

-registre de inventar, plan de achizitii -fisele de inscriere pentru cursanti si numarul de cumparatori

-rezultatele proprii obtinute in anii precedenti, nivelul de pregatire profesionala a participantilor la proiect si experienta acumulata in realizarea unor proiecte similare/ analogice, prin resursele tehnice si infrastructurile disponibile