Sunteți pe pagina 1din 49

ITINERARIU TEHNOLOGIC MECANISM DE AVANS

Hanna Sarre 631 – B – TCM

TEMA DE PROIECT

Ansamblu mecanism de avans pe axa X la mașina unealtă COD 224:

- Puterea P = 5kW

- ISO 35

- nmin = 80 rot / min

- nmax = 8000 rot / min

- CPH 630

- X = 800

- Y = 630

- Z= 630
Cod tema proiect
CUPRINS

CAP. 1. I NTRODUCERE

1.1. CONSIDERAȚII TEORETICE

1.2. MĂSURI ȘI APARATURA UTILIZATĂ

CAP. 2. PUNCT DE VEDERE ASUPRA UTILITĂȚILOR TEMEI

2.1. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

2.2. CARACTERISTICI GEOMETRICE

2.3. CARACTERISTICI FUNCȚIONALE

2.4. AVANTAJE CONSTRUCTIVE

CAP. 3. BREVIER DE CALCUL

3.1. ALEGEREA ȘI DIMENSIONAREA MOTORULUI DE AVANS

3.2. DIMENSIONAREA ȘI ALEGEREA ROȚILOR DE CUREA ȘI A CURELEI

3.3. CALCULUL ȘI DIMENSIONAREA ȘURUBULUI CU BILE

3.4. CALCULUL ȘI DIMENSIONAREA RULMENȚOLIR

CAP. 4. CALCULUL PREȚULUI DE COST AL MECANISMULUI DE AVANS PE AXA


X

4.1. PREȚURI DE OFERTĂ

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

LISTE DE PIES
Capitolul 1. INTRODUCERE
1.1.CONSIDERAŢII TEORETICE

Maşina unealtă este un utilaj pentru prelucrarea prin aşchiere a pieselor


metalice. Maşina unealtă e aceea care prelucrează, modelează un semifabricat
pentru obţinerea piesei finite prin îndepărtarea surprusului sub formă de aşchie,
rezultând astfel maşinile de prelucrat prin aşchiere.
Condiţiile de precizie dimensională şi calitate a suprafeţei conduc la
maşini-unelte constructiv diferite, chiar dacă suprafeţele generate sunt identice ca
formă. Spre exemplu: pentru suprafeţe cilindrice, strungul şi maşina de rectificat;
pentru suprafeţe plane, maşina de frezat şi maşina de rectificat plan, etc. Centre de
prelucrare orizontale şi verticale fac posibilă execuţia pieselor cu un grad înalt de
complexitate.
Centre de prelucrare cu CNC au o mare varietate de aplicaţii, putând fi
folosite la prelucrarea atât aluminiului cât şi a PVC-ului, aliajelor uşoare şi
oţelului. Cea mai importantă caracteristică a lor este echiparea cu control numeric
(CNC) şi interoperabilitatea cu sistemele informatice şi echipamentele de
automatizări.
În special în domeniul tâmplăriei, aceste centre execută toate frezajele
necesare ( găuri balamale, cremon, mâner, etc.) eliminând pantograful, freza,
maşina de găurit canale de scurgere.

Caracteristicile maşinilor unelte:


• productivitate foarte mare
• timpi foarte mici de alimentare şi evacuare a pieselor
• precizie mare şi constantă
• ciclu de lucru farte mic
• condiţii ideale de evacuare a aşchiilor
• suprafaţa de aşezare pe podea - foarte mică
• cu 1,2,3,4 arbori principali
• concentrare de operaţii: strunjire, frezare, rectificare, găurire

În funcţionarea maşinilor unelte distingem două mişcări caracteristice:


 mişcare principală, care poate fi circulară sau rectilinie şi se
caracterizează prin viteza de aşchiere
 mişcare de avans care este realizată prin deplasarea continuă sau
intermitentă a piesei sau a sculei.
Maşinile unelte pot fi clasificate astfel:
 după felul mişcării principale
• maşini unelte cu mişcare principală circulară (strunguri, maşini de
găurit, maşini de frezat, maşini de filetat, etc.)
• maşini unelte cu mişcare principală rectilinie (maşini de rabotat,
maşini de mortezat, etc.)
• după felul mişcării de avans
• maşini unelte cu avans continuu (strunguri)
• maşini unelte cu avans intermitent (maşini de rabotat, maşini de
mortezat, şepinguri, etc. )

După natura suprafeţei de prelucrat (plană, cilindrică sau curbă) distingem:


 maşini pentru prelucrarea suprafeţelor plane (maşini de frezat, şepinguri)
 maşini pentru prelucrarea suprafeţe rotunde (strunguri, maşini de
rectificat rotund)
 maşini pentru prelucrat găuri (maşini de găurit, maşini de rectificat
interior)
 maşini pentru prelucrat filet (maşini de frezat şi rectificat filet)
 maşini pentru tăiat roţi dinţate (maşini de frezat, maşini de rabotat
speciale, etc.)
 maşini pentru prelucrarea suprafeţelor curbe (maşini de copiat prin
strunjire).

În funcţie de criteriile tehnologice distingem următoarele tipuri de maşini


unelte:
 maşini unelte universale, folosite în general la producţia individuala
 maşini unelte de mare productivitate, caracterizându-se prin micşorarea
universalităţii lor, prin mărirea rigidităţii şi micşorarea numărului de trepte de
viteză
 maşini unelte monooperaţie, care execută o anumită operaţie la o anumită
categorie de piese de diferite mărimi
 maşini unelte specializate, care execută anumite operaţii pentru
prelucrarea anumitor piese
 maşini unelte speciale, care sunt proiectate şi executate în mod special
pentru executarea unei anumite operaţii la o anumită piesă
Maşinile unelte pot avea acţionari diferite cum ar fi:

 acţionarea pe grupe: acţionarea pe grupe a doua sau mai multe maşini


unelte se realizează cu ajutorul unor transmisii prin curele acţionate în majoritatea
cazurilor prin motoare electrice trifazate (de obicei motoare asincrone); acţionarea
pe grupe este recomandată la acţionarea maşinilor unelte care necesita puteri mici
de 1 kW. Acest tip de acţionare este rar folosită deoarece prezintă o serie de
dezavantaje cum ar fi consum de energie mărit, întreţinerea curelelor şi a
transmisiilor este costisitoare.

 acţionarea individuala: este utilizată pe scară largă prezentând


avantaje cum ar fi: consumul de energie pentru acţionarea maşinii unelte este
proporţional cu timpul cât aceasta lucrează, realizează independenţa maşinilor între
ele şi uşurează instalarea sau mutarea lor.

Pentru ca o maşină unealtă să realizeze prelucrarea semiabricatelor în


condiţii tehnice (dimensionale, de formă, de poziţie relativă, de calitate a
suprafeei), ecomice (de productivitate, de cost) şi de protecţie prevăzute în
documentaţia tehnică, ea trebuie să îndeplinească anumiţi parametri de precizie.
De asemenea, pentru aprecierea stării tehnice a unei maşini unelte atât în
activitatea de predare a acesteia beneficiarului, dar şi în exploatare, se utilizează
mai multe tipuri de verificări. Una dintre acestea este verificarea preciziei
geometrice.
Verificarea preciziei geometrice se realizează în primul rând de către
producător (fabricant) în faza reglajelor finale ale maşinii atunci când aceasta poate
fi usor reglată.
1.2. MĂSURĂRI ŞI APARATURA UTILIZATĂ
Precizia geometrică este determinată prin verificare în stare nesolicitată a
poziţiilor relative (în plan sau în spaţiu) ale direcţiilor de deplasare ale diferitelor
elemente mobile (organe de lucru) ale maşinii unelte.
Elementele de control care definesc precizia geometrică sunt mecanismele
simple fus - lagăr şi ghidaje – sanie.
Verificarea preciziei geometrice se referă la următoarele tipuri de
măsurători:
• rectilinitate
• planeitate
• paralelism
• perpendicularitate
• rotaţie
precum şi la unele verificări special : divizarea, jocul unghiular, indexarea
etc.
• Rectilinitatea şi planeitatea se măsoară în general utilizând
următoarele metode :
• nivela de precizie
• nivela electronică cu cadran
• nivelmetru electronic cu afişaj digital
• metoda fantei de lumină
• metoda urmei de vopsea
• metoda riglei etalon şi blocului de cale
• interferometrul LASER
• Paralelismul se măsoară , în general între o suprafaţă (de lucru sau
ghidaj, etc. ) şi o direcţie de deplasare a unui element mobil
Aparatele de măsură şi control (AMC –uri) utilizate: comparatorul cu
cadran cu suport magnetic, rigle etalon.

• Perpendicularitatea se măsoară în general între două direcţii de


deplasare a două elemente mobile ale maşinii unelte , între o direcţie şi o suprafaţă
AMC–uri utilizate: comparatorul cu cadran cu suport magnetic, etalon
şi/sau cilindru etalon.
• Rotaţia este determinată prin controlul bătăii radiale , axiale şi
frontale faţă de o axă de rotaţie sau de un plan de referinţă normal pe aceasta.
AMC–uri utilizate: comparatorul cu cadran cu suport magnetic şi dorn
etalon.
• Bătaia radială stabileşte excentricitatea traiectoriei;
• Bătaia axială stabileşte amplitudinea mişcării alternative în direcţia
axială a unui element rotativ;
• Bătaia frontală stabileşte dacă suprafaţa plană normală pe axa de
rotaţie rămâne în acelaşi plan;

Capitolul 2. PUNCT DE VEDERE ASUPRA


UTILITĂȚILOR TEMEI

 Piulita si surubul cu bile

Şuruburile cu bile recirculabile cu un singur început cu profil semicircular,


cu recircularea peste unul sau mai mulţi paşi, sunt organe de maşini destinate
transformării mişcării de rotaţie în mişcare de translaţie sau a transformării mişcării
de translaţie în mişcare de rotaţie.
Şuruburile cu bile care fac obiectul studiului nostru se utilizează în
construcţia de maşini unelte, mecanică fină, aeronautică, etc., acţionând sănii, mese
şi alte organe mobile ale acestor maşini, utilaje şi aparate.

Notarea şuruburilor cu bile trebuie să cuprindă următoarele:


• denumirea produsului (şurub cu bile)
• diametrul şurubului ( mm )
• pasul filetului ( mm )
• sensul elicei filetului ( stânga sau dreapta )
• numărul de piuliţe ( prin cifre de la 1 la n )
• clasa de precizie ( prin cifre: 0,1,2,3 sau 4 )
• modul de asmblare al piuliţei cu maşina ( cu flanşă sau fără flanşă )
Şuruburile cu bile se execută în funcţie de diametrul nominal şi pasul
nominal. Fiecare mărime de şurub cu bile se poate executa în 2 variante:
• cu o piuliţă, atunci când se urmăreşte reducerea frecării în mecanismul
respectiv, care la rândul său poate să fie cu flanşă sau fără flanşă
• cu două piuliţe pretensionate, atunci când este necesară o precizie de
deplasare şi o rigiditate ridicată care la rândul său să fie cu sau fără flanşă

În practica industriala şuruburile cu bile determină direct performanţele


unui echipament sau a unei maşini - unelte. Datorită noilor tehnici de prelucrare,
gama şuruburilor cu bile tinde să se extindă tot mai mult spre dimensiuni sensibile
(diametre foarte mici de 2,3 mm).
Bilele pot fi confecţionate din ceramică, sticlă, aluminiu, oţel ,oţel-inox,
cum şi partea filetată poate să se prezinte într-o gamă de forme şi materiale.
Totuşi profilul filetului este unul deosebit nefiind decât un elicoid cilindric
(profilele adoptate în general fiind ogival si semicircular sau circular).
Ansamblul şurub cu bile este alcătuit dintr-un ax filetat ce prezintă un profil
special, elaborat în condiţii de respectare a fenomenelor de conformitate de la
rulmenţi, bile prin care se transmite mişcarea, mai precis forţa necesară piuliţei,
care la rândul ei are un profil conjugat cu cel al filetului.
Proprietatea fundamentală care face acest ansamblu atât de căutat în
aplicaţiile cu eforturi mari, dar forţe de frecare mici, este contactul punctiform care
se realizează între piuliţă — bile — şurub. Pentru a putea transmite mişcarea bilele
se deplasează în zona de contact piuliţa - bile - şurub din interiorul piuliţei urmând
o traiectorie circulară spre a reveni din nou în zona contactului respectiv.
Fenomenul poartă denumirea de recirculare a bilelor.

Figura1. Ansamblul şurub cu bile

Sistemul de recirculare a bilelor între piuliţă şi şurub poate fi:


 în interiorul piuliţei
 în exteriorul piuliţei
Figura2. Ansamblu surub cu bile, piulita, rulmenti si lagare

Vom alege şurubul cu o piulită, deoarece avem nevoie să reducem frecarea


în mecanismul necesar şi o rigiditate ridicată.

Durata de utilizare recomandată, a unui şurub cu bile în diferite domenii


este:
• maşini unelte 20.000 h
• echipamente industriale 10.000 h
• echipamente de măsură 15.000 h

 Ghidajele liniare

Precizie, dinamică şi fiabilitate în orice situaţie posibilă, pentru orice


problemă de deplasare. Ghidajele cu şine profilate şi ghidajele cu bucşe cu bile
stau la baza mişcărilor precise ale maşinii şi ale proceselor de prelucrare de orice
fel.
Ghidajele lineare sunt elemente de suspensie pentru mişcări de translaţie.
Ca şi la rulmenţii de rotaţie, şi aici se deosebeşte daca forţele de susţinere sunt
preluate de elemente de rostogolire sau de alunecare.
Cerinţele impuse componentelor lineare sunt la fel de diverse ca şi
aplicaţiile în care acestea sunt utilizate. Astfel, la sistemele de transport şi de
alimentare se solicită în principal viteză şi exactitate de poziţionare, în timp ce la
maşinile de măsurat, precizie şi rigiditate. Pentru alegerea ghidajului optim din
multitudinea de variante existente, o consiliere detaliată este inevitabilă.
Fiecare tip de ghidaj linear are proprietăţi caracteristice şi se pretează
pentru anumite cazuri de suspensie. Reguli general valabile pentru alegerea tipului
de ghidaj au o valabilitate limitată, deoarece de multe ori trebuiesc luaţi în
considerare mai mulţi factori contradictorii.
Astfel, pe lângă sarcină, acceleraţie, viteză şi cursă, trebuiesc considerate
şi alte influenţe precum temperatura, lubrifierea, vibraţiile, montajul, întreţinerea,
etc.
Ghidajele se compun dintr-un ansamblu şină-cărucior, dintr-un un sistem
bucşă lineară-tijă rotundă sau din două şine cu colivii plane cu role, respectiv cu
bile. Ansamblele lineare antrenate sunt sisteme complete cu una sau cu mai multe
axe de deplasare, cu sistem de ghidare mecanic, cu motor electric şi cu o unitate de
comandă electronică corespunzătoare.

Ghidajele lineare sunt lagăre conducătoare gata de montaj pentru curse, cel
mai adesea, nelimitate. Ghidaje şi seturile de ghidaje cu colivii plane se utilizează,
datorită cinematicii coliviei, până la câteva excepţii, pentru curse limitate. Lagărele
preiau forţe şi momente din toate direcţiile.

Ghidajele cu bucşe cu bile sunt adecvate pentru sarcini din două direcţii şi
compensează erorile statice de nealiniere ale tijelor de susţinere.

Pentru a îndeplini condiţiile de rigiditate şi exactitate în funcţionare,


majoritatea ghidajelor se pot pretensiona ori din fabricaţie ori la montaj. Prin
clasele diferite de precizie şi pretensionare, se pot realiza fără probleme aplicaţii cu
cerinţe înalte de ghidare şi poziţionare.

Pentru stabilirea mărimii ghidajului se iau în considerare în primul rând


înălţimea disponibilă şi tipul de încărcare, iar după aceea cerinţele la durata şi
siguranţa de funcţionare a suspensiei. În general ghidajele cu role preiau, la
dimensiuni comparabile, sarcini mai înalte decăt ghidajele cu bile.

Pentru sarcini mici până la medii şi pentru mişcări dinamice înalte se


folosesc de cele mai multe ori ghidaje cu bile, la sarcini înalte ghidajele cu role.
Pentru sarcini foarte înalte se folosesc adeseori ghidajele cu ace cu colivie plană
sau cele cu role de recirculare.
Dacă la suspensiile cu rulmenţi, elementele suspensiei sunt separate între
ele prin corpuri de rostogolire, la suspensiile de alunecare componenta mobilă
alunecă pe şina sau tija suport. În funcţie de tipul de construcţie al ghidajului,
stratul de antifricţiune se aplică pe componenta mobilă sau pe cea fixă. Lubrifierea
are loc prin lubrifianţi depozitaţi în stratul de alunecare.
Lagărele lineare de alunecare sunt lagăre conducătoare pentru curse
nelimitate. Ghidajele de alunecare au o uzură redusă, se pot încărca static înalt,
sunt insensibile la şocuri şi impurităţi, silenţioase şi funcţionează fără smucituri.
Ghidajele de alunecare fără intreţinere nu trebuiesc lubrifiate, materialele de
antifricţiune cu întreţinere redusă dispun de calităţi bune de funcţionare uscată.
Prin calităţile lor multiple, acestea se folosesc în multe domenii, în special atunci
când lagărele nu permit intreţinere sau trebuiesc întreţinute la intervale
îndelungate.

Figura3. Ghidajele liniare fixate pe batiul masinii unelt


e
Durata de funcţionare a unui ghidaj linear de alunecare depinde în principal
de încărcarea lui, de viteză, temperatură şi de durata de funcţionare continuă. Pe
lângă acestea, se adaugă factorii limitativi cum ar fi de exemplu impurităţile,
coroziunea la funcţionare uscată sau posibila supraîncălzire a lubrifiantului în cazul
unei lubrifieri insuficiente. Durata nominală este întotdeauna o valoare orientativă.

Multe influenţe exterioare asupra lagărelor lineare de alunecare sunt


incalculabile. Teste individuale, în condiţii reale de utilizare, prezintă de aceea cea
mai bună garanţie în ceea ce priveşte durata de funcţionare.
 Transmisia prin curea

Transmisiile prin curele sunt transmisii mecanice, care realizează


transmiterea mişcării de rotaţie şi a sarcinii, de la o roată motoare la una sau mai
multe roţi conduse, prin intermediul unui element flexibil, fără sfârşit, numit
curea.Transmiterea mişcării se poate realiza cu alunecare (la transmisiile prin
curele late sau trapezoidale) sau fără alunecare (la transmisiile prin curele dinţate).

Transmiterea sarcinii se realizează prin intermediul frecării care ia naştere


între suprafeţele în contact ale curelei şi roţilor de curea (în cazul transmisiilor cu
alunecare) sau prin contactul direct dintre dinţii curelei şi cei ai roţii (în cazul
transmisiilor fără alunecare).

Figura4. Profilul curelelor sincrone

Cureaua dinţată se compune dintr-un element de înaltă rezistenţă 1,


înglobat într-o masă compactă de cauciuc sau material plastic 2. Suprafaţa
exterioară şi zona danturată sunt protejate cu un strat 3, din ţesături din fibre
sintetice rezistente la uzură şi la agenţi chimici şi termici. Elementul de rezistenţă 1
poate fi realizat din cabluri metalice, din fibre de poliester sau fibre de
sticlă.Dantura poate fi dispusă pe o parte a curelei (fig.4 a) sau pe ambele părţi
(fig.4 b).

Figura5. Moduri de transmisie a miscarii cu ajutorul curelei sincrone


Curelele cu dantură pe o singură parte se folosesc la transmisiile cu axe
paralele şi ramuri deschise, cu sau fără rolă de întindere (fig5 a şi b), iar curele cu
dantură pe ambele părţi se folosesc la transmisiile cu mai mulţi arbori, dispuşi de o
parte şi de alta a curelei (fig5. c). Dinţii curelelor pot fi trapezoidali, parabolici şi
semicirculari.

Profilul clasic al dintelui este cel trapezoidal, în ultimul timp executându-se


şi profile curbilinii, prin aceasta urmărindu-se reducerea zgomotului şi
îmbunătăţirea modului de intrare şi ieşire în şi din angrenare. Profilul cu formă
parabolică permite utilizarea dinţilor mai înalţi în raport cu profilul tradiţional.
Această caracteristică, cumulată cu robusteţea dintelui, permite o creştere a
sarcinii transmise şi o reducere a interfeţei create în timpul angrenării dintre dintele
curelei şi cel al roţii. Forma parabolică determină următoarele avantaje: reducerea
zgomotului în funcţionare; sporirea puterii transmise; creşterea rezistenţei dintelui
la oboseală.

Transmisiile prin curele dinţate realizează transmiterea mişcării fără


alunecare, dinţii curelei angrenând cu dantura roţii de curea. Aceste transmisii
cumulează avantajele transmisiilor prin curele late şi ale transmisiilor prin lanţ.
Datorită avantajelor pe care le prezintă, aceste transmisii s-au impus, fiind utilizate
în multe domenii, cum ar fi: construcţia de autovehicule (la sistemul de distribuţie);
construcţia maşinilorunelte, construcţia maşinilor textile, birotică, computere,
proiectoare, maşini de scris etc.

 Roţi pentru transmisiile prin cureleO roată de curea se compune din următoarele părţi: obadă, disc sau spiţe şi
butuc. Roţile de curea trebuie să îndeplinească, în principal, următoarele condiţii:
să fie cât mai uşoare, dar să asigure transmiterea sarcinii; să fie bine echilibrate; să
asigure un coeficient de frecare ridicat şi să nu uzeze cureaua; să suporte viteze
periferice mari. Materialele folosite la realizarea roţilor pentru transmisiile prin
curele sunt: fonta (folosită cel mai frecvent), oţelul, aluminiul, materialele plastice,
lemnul sau cartonul presat.
Roţile pentru curelele dinţate trebuie să asigure o angrenare corectă cu
dinţii curelei, trebuie să asigure şi poziţia corectă în plan axial a curelei, de aceea,
la aceste roţi, trebuie prevăzute reazeme laterale.
Figura 6 Tipuri de roti dintate

În fig. 6 sunt prezentate câteva soluţii pentru realizarea roţilor dinţate,


pentru curelele dinţate. În fig. 6, a şi c sunt prezentate roţi cu umeri de ghidare a
curelei într-un singur sens, în fig. 6, b cu ghidare în ambele sensuri şi în fig. 6, d
fără ghidare axială.

2.1. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Prelucrarea mecanică a pieselor trebuie să asigure realizarea dimensiunilor,


toleranţelor, rugozităţii şi a condiţiilor tehnice corespunzător documentaţiei de
execuţie conform standardelor în vigoare.
Toate piesele vor fi din oţel carbon de calitate, vor fi tratate termic conform
desenelor de execuţie, trebuie să fie lipsite de fisuri, microfisuri, stratificări şi
neuniformităţi, de duritate în afara limitelor admise de documentaţia de bază.
Operaţiile de finisare ale şuruburilor şi piuliţelor se execută în încăperi
termostate, limitele maxime admise ale variaţiei de temperatură în încăperile de
lucru sunt indicate în funcţie de clasa de precizie (pentru IT1→1°C; pentru
IT3→2°C; pentru IT5→4°C; pentru IT7→6°C; pentru IT 10→10°C ).

Şuruburile cu bile sunt produse nerecuperabile.Diametrul nominal este


diametrul teoretic al cilindrului care conţine centrele bilelor care sunt în contact cu
şurubul şi piuliţa în punctele teoretice de contact.
Paşii sunt deplasarea piuliţei în raport cu şurubul la o rotaţie egală cu 2πrad.
Pasul nominal este valoarea pasului utilizată pentru identificarea şurubului cu bile.
Deplasarea nominală este produsul dintre pasul nominal şi numărul de
rotaţii.
Cursa utilă este parte a deplasării pentru care se impugn condiţii de
precizie.
Cursa suplimentară este parte a deplasării corespunzătoare începutului ,
respentiv sfârşitului porţiunii filetate.

Sarcina axială statica de bază este sarcina statica axială , aplicată unui
şurub cu bile care provoacă o deformaţie permanenta de 1/10000 din diametrul
bilei în locul de contact cel mai încărcat , dintre bilă şi calea de rulare.

Forţa de prestrângere se face în cazul şurubului cu două piuliţe, sarcina


rezultă din deplasarea axială relativă a celor două piuliţe, în scopul eliminării
jocului şi maririi rigidităţii.

În timpul utilizării, temperatura mediului nu trebuie să coboare sub -30°C


şi nici peste +55°C.

Pe produs se marchează prin inscripţionare cu creion electric pe partea


exterioară a piuliţei, respective carcasă într-un loc vizibil următoarele:
• marca de fabricatie
• codul şurubului cu bile
• clasa de precizie
• anul de fabricaţie
• seria şurubului cu bile

Pentru protecţia contra-coroziunii, şuruburile cu bile trebuie conservate cu


tectil, garantându-se protecţia acestuia pe o durată de 12 luni de la data conservarii,
în condiţiile respectării prevederilor de umiditate şi temperatură.
În vederea transportului, şuruburile cu bile se introduce în lăzi de lemn
masiv conform STAS 4857, blocându-se piuliţele împotriva deplasării. Pentru
şurubul cu bile mai mare de 1000 mm acesta se sprijină pe suporţi de lemn
intermediari, amplasati la aproximativ 500 mm distanţă.
Este interzisă dezambalarea şi deconservarea şurubului cu bile, dacă
montajul pe maşină nu se face imediat.
La livrare fiecare şurub cu bile este insoţit de certificatul de calitate, fişa de
măsurători şi fişa tehnică a produsului, care conţine instrucţiuni de montaj şi
exploatare.
Operaţia de asamblare se face în spaţii curate, uscate şi protejate împotriva
intemperiilor. Asamblarea surubului cu bile este prezentata in figura urmatoare.
Figura7. Montajul corect al surubuluicu bile

Termenul de garanţie este de 12 luni de la montarea şurubului cu bile pe


maşină , şi 18 luni de la livrarea şurubului cu bile de către producător, cu condiţia
respectării prevederilor mai sus menţionate.

2.2. CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SURUBULUI


CU BILE

• Bătaia radială a suprafeţei exterioare a fusurilor lagărelor faţă de


suprafaţa exterioară a şurubului
Metoda de verificare: şurubul cu bile se aşează pe două prisme în V.
Comparatorul cu cadran se aşează astfel încât palpatorul acestuia să atingă
perpendicular suprafaţa fusului lagărului, într-un plan care conţine axa de rotaţie la
distanţa aleasă.
Şurubul se roteşte încet şi se înregistrează indicaţiile comparatorului la o
rotaţie. Bătaia radială a suprafeţei exterioare se obţine făcând diferenţa algebrică
maximă între indicaţiile comparatorului.
• Bătaia radială a suprafeţelor exterioare de centrare a piuliţei faţă de
suprafaţa exterioară a şurubului
Metoda de verificare: şurubul cu bile se aşează pe două prisme în V.
Comparatorul cu cadran se aşează astfel încât palpatorul acestuia să atingă
perpendicular suprafaţa piuliţei într-un plan care conţine axa de rotaţie şi cât mai
aproape de suprafaţa de aşezare a flanşei.
Şurubul trebuie blocat împotriva rotirii. Se roteşte încet piuliţa şi se
înregistrează indicaţiile comparatorului la o rotaţie. Bătaia radială a piuliţei este
diferenţa algebrică maximă între indicaţiile comparatorului.

2.3. CARACTERISTICI FUNCŢIONALE


Abatea limită a momentului de frecare şi variaţia momentului de frecare.
Metoda de verificare: şurubul cu bile se supune verificării momentului de
frecare după efectuarea unui rodaj de minim 4 ore la turaţia minimă prescrisă în
documentaţia de execuţie.
La şuruburile cu două piuliţe, acestea nu sunt supuse unei solicitări axiale
exterioare ei numai forţei de prestrângere stabilită.
Şurubul este antrenat în mişcarea de rotaţie de un motor electric şi se
înregistrează valorile momentelor efective la deplasarea pe întreaga lungime
filetată a şurubului.
Cu ajutorul unui traductor de moment , a unei punţi de măsurare, şi a unui
instrument de înregistrare, care se conectează la un PC unde se face cu ajutorul
unui program adecvat.

2.4. AVANTAJE CONTRUCTIVE

Avantajele constructive ale şurublui cu bile sunt:


• funcţionare în timp îndelungat în condiţiile unor încărcări cu sarcini
mari şi de precizii înalte
• cote şi dimensiuni relative mici şi adaptarea lor în diferite forme
geometrice constructive
• posibilitatea alegerii clasei de precizii
• precizia de deplasare ridicată, cu posibilitate de eliminare a jocurilor
la capăt de cursă
• obţinerea unor transmisii cu randament ridicat
• rigiditate ridicată
• repetabilitate excelentă
• continuitate lină în deplasarea piuliţei pe şurub
• siguranţă în funcţionare
Tehnologia de execuţie a unui şurub cu bile este destul de greoaie, ceea ce
nu permite executarea şuruburilor de către oricine şi în orice condiţii.
Deşi costul de producţie al unui şurub cu bile este puţin mai ridicat în
comparaţie cu alte tipuri de mecanisme, acesta ne oferă avantajul fiabilităţii,
implicit al utilizării pe termen mai lung.

Capitolul 3. BREVIAR DE CALCUL

3.1. ALEGEREA ŞI DIMENSIONAREA MOTORULUI DE


AVANS

Pentru a reuşi să ducem la bun sfârşit acest proiect avem nevoie de un


avans de pe axa X, vom alege un servomotor, având ca şi cod:
1FT7 102 – OAF792 cu 3000 de rot / min la 10 Nm, pentru ca:

• turaţia = avans rapid / pas = 30 000 / 10 = 3 000 rot / min

• avansul mesei = 20 m / min, rezultand un pasul, pas = 10


pas 10
tgα= = =0,03
(π∗D) π∗90
Ftg = 90,5 [ daN ]
F tg
Fax = =¿ 90,5 / 0,03= 3 016,66 [daN]
tg α

- randamentul = 0,9
Fef ax = Fax * µ = 3016,66 * 0,9= 2 714,99 [daN]

În regim staţionar:
Far ≈ 600 [daN]
F frecare = G * µ = 2 000* 0,08 = 160 [daN]
F frecare produs = Fpt * µ = 500 * 0,08 = 40 [daN]
F rot = 600 + 160 + 40 = 800 [daN]

În regim dinamic :
F*t=m* v
F * 0,35 = 2 000 * 0,35
F= 20 000 [daN]
F fr statică = 160 + 40 = 200 [daN]
F fr dinamică = 0,35* F fr statică = 0,35 * 200 = 70 [daN]
F din = F + F fr statică + F fr dinamică = 20 000 + 200 + 70 = 20 270 [daN]

2 714,99 [daN] ...............................................18 [Nm]


20 270 [daN] ...................................................X

X= = 134,441 [Nm]
X – momentul motorului
J = 53 * 10 -4 [kg m 2]
J = momentul de inerţie al motorului

Cuplul impulsional admisibil al motorului este k MM , unde k = 2,5.


MM = M t surub *1/0.5 = F ax * tg α * µ* 2 = 3 016,66* 0,03 * 0,9 * 2 =
162,89 [Nm]
M imp = 2,5 * 162,89 = 407,25 [Nm]

3.2. DIMENSIONAREA ŞI ALEGEREA ROŢILOR DE


CUREA ŞI A CURELEI

Având raportul de transmisie de 1 : 2 unde avem:

• z1 – roata mică = 34 dinţi ( roata de curea care vine pe axul motorului)


• z2 – roata mare = 68 dinţi ( roata care se alege cu numărul de dinţi mai
mare pentru a avea un moment mai mare la piuliţă )

M M ∗Z 2 244∗68
M s= = = 163* 2 = 326 [Nm]
Z1 34
unde : Ms – momentul şurubului
MM – momentul motorului
MS 326
F t= = =10345[ N ]
R 0,0315
Curea dinţată Poly Chain GT
• Lăţimea curelei: l = 78 [mm]

• Pasul curelei: p = 8 [mm]

• Lungimea curelei: L = 800 [mm]

• Distanţa dintre axele roţilor: A = 445 [mm]

• Forţa de acţionare în curea : 163


F= [daN]
10∗0,05
F= 326 [daN]
• Momentul de torsiune : M t = 163 [N]

• Puterea transmisa 9750∗p


M t= =¿
n
M t∗n 163∗3000
p= = =50
9750 9760

P=50 KW

Puterea transmisă prin curea la 3000 [rot/min ] cu lăţimea de 75


[mm] , pas de 8 [mm] este de 50 KW.
Momentul de transmitere în curea :
9750∗50
M t= =162.8
3000

Pentru a avea un sistem cât mai rigid , roţile de curea vor fi rigidizate :
pe axul motorului printr-un sistem elastic de blocare, care este indicat a se folosi la
mecanisme de avans pentru a elimina jocurile din lanţul cinematic al maşinii, iar pe
lagărul piuliţei rotitoare cu şuruburi speciale.
3.3. CALCULUL ŞI DIMENSIONAREA ŞURUBULUI CU
BILE

Predimensionarea şurubului cu bile se face cu relaţia


d0=
√ 4∗F
π∗σ adm
[mm] , unde :

• F – forţa axială ce solicită şurubul = 20 000 [daN]


• σ adm– rezistenţa admisibilă la compresiune = 180 [daN / cm 2]
pornind de la datele iniţiale ale proiectului vom avea :
d0=
√ 4∗20000
π∗180
≅ 12[mm]

Pentru un şurub cu bile de Ø 40 x 10 unde pasul , p = 10, avem :


• capacitatea de încărcare
• dinamică C = 50000 [daN]
• statică C0 = 86300 [daN]
• rigiditatea
• şurubului Rst = 211 [ daN / µm]
Numărul de circuite de bile i = 4 , pentru a avea portanţa mai bună s-
au ales un număr de 4 circuite de bile .

Dimensiunile şurubului [mm] :


• d1 = 38 [mm] diametrul de vârf al şurubului cu bile
• d2 = 33,8 [mm] diametrul de fund al şurubului cu bile
• D1 g6= 63 [mm] diametrul exterior al piuliţei
• D5 = 93 [mm] diametrul exterior al flanşei piuliţei
• D6 = 125 [mm] diametrul de dispunere a găurilor de fixare pe flanşa
piuliţei
• D7 = 13,5 [mm] diametrele găurilor în flanşă pentru şuruburile de
fixare
• L1 = 189 [mm] lungimea totală a piuliţei incluzând şi flanşa
• L3 = 21,5 [mm] lăţimea flanşei
• jocul axial maxim : j = 0,09 [mm]
• ungerea se face cu ulei
Momentul necesar antrenării unui ansamblu şurub piuliţă se poate
determina cu relaţia:
[ ( F a + F p )∗p]
1000
Mt= [daN ]
2∗π∗η
Fp = forţa de prestrângere = 750 [daN]
[ ( 20 000+750 )∗10]
1000
M t= =38,5[daN ]
2∗π∗0,9

În urma calculului de dimensionare este suficient un motor de 40


[Nm] .

A) Calculul duratei de funcţionare

Durata de funcţionare a mşinii : Lh durata de utilizare a maşinii


durata de utilizare a şurubului
L 1 800 000 000
Lh = = =2 000[h]
nm∗60 1500∗60
unde :
• L h – durata de viaţă [h]
• L – durata de viaţă [rot] = 20000 [h] * 60 *1500 = 1 800 000 000 [rot]
• n m –viteza de rotaţie medie [rot / min]

n m=∑ ni∗p i
unde :
• ni – turaţia corespunzătoare forţelor Fi
• pi – procente de aplicare în timp a forţelor Fi într-un ciclu de lucru
∑ pi =1

B) sarcina axială :
f ∗d 42
F k= 2
∗10 4
l k
unde :
• Fk – sarcina axială teoretică admisibilă
• f – valoarea corecţiei dependente de paliere
• d2 – diametrul nominal [mm] = 68 [mm]
• lk – lungimea

C) viteza maximă
f ∗d 2 7
n k= 2
∗10 [rot / min]
l n

unde :
• nk – viteza critică
• f – valoarea de corecţie
• d2 – diametrul nominal [mm] = 68 [mm]
• ln – lungimea critică pentru piuliţă [mm]
• ll – lungimea filetată [mm]
Pentru piuliţă pretensionată :
n k zul = 0,8 nk
unde:
• n k zul – viteza de funcţionare admisibilă

Lungimea şurubului cu bile va fi egală cu :


partea filetată a şurubului ( 1950 ) + fusul din lagărul principal ( 250 ) +
fusul din lagărul secundar ( 250 ) =2450
3.4. CALCULUL ŞI DIMENSIONAREA RULMENŢILOR
Rulmenţii vor fi aleşi din catalogul firmei : INA. Pentru ungerea
rulmenţilor se va folosi vazelină.
Pozitionarea rulmentilor dupli este prezentata in figura urmatoare:

Figura8. Pozitionarea rulmentilor


Rulmenţi pentru lagărul piuliţei sunt rulmenţii firmei INA : INA FAG_zkln5090-
2z   rulment cvadruplex împerecheaţi în ,,O” .

Dimensiuni : Ø 50 x Ø 90 x 34 unde:
• d = Ø 50 [mm] – diametrul interior al rulmenţolor
• D = Ø 90 [mm] – diametrul exterior al rulmenţilor
• B= 34 [mm] – lăţimea rulmenţilor
• α = 600
Forţa axială transmisă > Forţa radială
FA
Raportul F >e , e = 1,14 – sarcina echivalentă.
R

Pentru rulmenţii montaţi în tandem :


Pt = 0,35 Fr + 0,57 Fa =0,35 75 + 0,57 21000 = 26,25 + 11970 =11996,25
[daN]
Sarcina de încărcare a rulmenţilor, sarcina radială de bază [N] :
• dinamică Ca = 59000 [N]
• statică C oa = 108000 [N]

Pentru ungerea cu vaselină se recomandă de către producătorul


rulmenţilor o rată de maxim 3000 [rot / min ] .
Rulmenţii utilizaţi la maşinile unelte au o durată de funcţionare ( Lf )
aproximativ egală cu 25000 [h , cu o turaţie ( n ) de aproximativ 1000 [rot / min ],
aceasta reprezentand durabilitatea.

Alegerea ghidajelor
Se aleg 2 ghidaje liniare: IMS2I-KSA-045-SNS-S-MA-AK-1-R0-A5-
D_1_7300_20150512192345
Se aleg patinele cu confirmare electronica a pozitiei IMS2I_KWD_045_F_-
conf elect
Calculul momentului de inertie
ALEGEREA SERVOMOTORULUI DE AVANS
Codificare
Capitolul 4. CALCULUL PREŢULUI DE COST AL
MECANISMULUI DE AVANS PE AXA X

La stabilirea preţului de cost se ţine cont atât de preţul componentelor


care vin de la diferiţi furnizori cât şi de preţul de cost al reperelor specifice.
Preţul de cost al acestui ansamblu proiectat se face in moneda

4.1. PREŢURI DE OFERTĂ

Poferta C [ € ] = C1 C2 C3 C4
unde :
• C1 = coeficient de negociere 1,05
• C2 = coeficient de asigurare service în TG 1,06
• C3 = coeficient de siguranţă 1,03 – 1,05
• C4 = profit 1,20 – 1,25

Preţ ţintă = Preţ competiţie C5


• C5 = corficient subunitar 0,85 – 0,95
Preţ ţintă pentru mecanism de avans este 25 000 €.

C = materii prime şi materiale + manoperă + regie

Materii prime şi materiale – piese


• specifice
• comerţ
• normalizate
Piese specifice
• semifabricate – oţel
• turnate fontă

(130 € kg + preţ piesă brută modele de turnare ) / numărul de piese


(130 € * 550 kg + 7500 €) / 10 = 7 900 €
• sudate
1,5 € * 5 kg brut = 7.5 €
• laminate
5,8 € * 4 kg brut = 19,2 €
• manoperă
• turnate fontă si sudate
4,5 € * 2 kg brute = 9 €
• laminate
8 € * 4 kg brut = 52 €
• regia : Manopera = M * C6
• C6 = coeficient între 5...8
M = 20 € 230 h 5 = 23 000 €

Mecanism de avans :
• şurub cu bile 1,25 € / m * l = 1,25 € / m x 2,5 = 3 125 €
• rulmenţi 1400 € / set 4 = 5 600 €
• motor + variator 3 800 €
• curea + roţi de curea 845 €
• ghidaje: 750 €/buc * 2buc = 1500 €
• patine: 95 €/buc * 4 buc = 380 €
• organe de asamblare 200 €
• normalizate 95 €
Piese specifice :
7900 € + 7,5 € + 19,2 € = 7926,7 €
Piese comerţ :
3 125 € + 5 600 € + 3 800 € +845 €+1500€+380€ + 200 € +95 € = 15545 €
Manoperă : 9 € + 52 € = 61 €
Regia : 1400 € ( 25 € * 280 h * 2 )

C= piese comeţ + manoperă + regia = 15545€ + 61 € + 1400 € = 17 006 €

Preţul de cost calculat cu un profit de 15 % va fi :


Pcost = C * 15 % = 17 006€ * 1,15 = 15 596.5 €

Preţul de vânzare la intern contine şi 24 % TVA , având valoarea de :


P vânzare = 15 596.5 € * 1,24 = 24 250.556€
BIBLIOGRAFIE

 Ganea, M. – MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE


PENTRU PRELUCRAREA suprafełelor ÎN 4 ŞI 5 AXE CNC, ISBN 973-613-
598-5, Ed. Univ. Din Oradea, 2004
 Ganea, M. Maşini unelte şi sisteme flexibile, Editura Universităţii
2010, Reactualizare
 Ganea, M. ş. a., Prelucrarea flixibilă a pieselor prismatice, Editura
Universităţii 2000
 Ganea, M. Maşini Unelte şi sisteme flexibile şi echipamente pentru
prelucrarea pieselor prismatice, Volumul I, Editura Universităţii 2009
 Ganea, M. ş. a, Tehnologia prelucrării curbelor spaţiale, Editura
Universităţii 2000
 Ganea, M. – Masini si Echipamente pt prelucrarea in 4 si 5 axe CNC,
Ed. Univ. din Oradea, 2010, ISBN 978-606-10-0041-8;
 Ganea, M. ş. a, Sisteme flexibile, roboţi şi linii flexibile, Editura
Universităţii 2002
 Albu Andrei, ş. a, Proiectarea maşinilor, Institutul Politehnic, Cluj
Napoca 1986
 Botez Emi, Maşini unelte, Editura tehnică Bucureşti, 1978, Vol I, II
 X X X - Siemens, Servomotoare & Simodrive units
 X X X - INA , torrington – fafnir
 X X X - Deutche star
 X X X - Gates poly chain gt
 X X X - VERICUT–program de simulare DEMO, SUA, 2014
 X X X - VF-Series_Service_Manual_96-7045_English_Nov_26_1993
 http://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product-groups/linear-
motion-technology/index?language=en
 X X X - Precision Ball Screw Assemblies Asia Series Catalog
 https://c4b.gss.siemens.com/resources/images/articles/6zb5711-
0ak30-0aa0.pdf
 http://medias.schaeffler.com/medias/de!hp.ec.br.pr/ZKLN..-
2Z*ZKLN5090-2Z;aSuTemrEqxga
 http://www.isel.ro/catalog-web.pdf
 http://medias.schaeffler.de
 http://www.siemens.com

ANEXE

Se alege surubul cu bileimpreuna cu piulita:

Din fereastra de configurare a surubului cu bile se alege varianta de surub


cu bile
Se precizeaza lungimea surubului cu bile in functie de cursa pe axa X

Surub cu bile: Surub cu bile FDM_E_C_80x10Rx


Se alege Pillow Blocks impreuna cu piulita
https://www.boschrexroth.com/irj/portal/anonymous/eShop?
guest_user=anonymousDE&display=catalog&bridgeSelectedCatalog=BRL&bridgePageId=group2220849
883665

Se aleg rulmentii ZKLN5090-2Z de pe site-ul http://www.schaeffler.com/


Se aleg 2 ghidaje liniare: IMS2I-KSA-045-SNS-S-MA-AK-1-R0-A5-
D_1_7300_20150512192345
Se aleg patinele cu confirmare electronica a pozitiei IMS2I_KWD_045_F_-
conf elect
Se alege servomotorul 1FT7108-5WF71-8FL5-ZX09_K20
din catalogul MTR-1FT7-configuration-SINAMICS-manual,
consultand: Configuring Manual Edition 04/2007 -- 1FT7 synchronous
motors SINAMICS S120
Se alege cureaua si rotile de curea
http://www.catalogds.com/db/service?
domain=gates.pt&command=showProduct&category=poly_chain_metal&product=14MX-90S-90

http://www.catalogds.com/db/service?domain=gates.pt&command=locate&category=metal_sync

http://www.catalogds.com/db/service?
domain=gates.pt&command=showProduct&category=gt_pc&product=14MGT-1260-90

http://www.goodyearep.com/resourcecenter.aspx?taxid=315892#

S-ar putea să vă placă și