Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ LUCRU

SISTEME DE ECUAȚII

( )
1 −2 2 3
A= α 3 −2 −1
1. a) Să se determine numerele α , β∈ R astfel încât matricea 6 −1 β 5 să
aibă rangul 2.

b) Se dă sistemul
{2x−y+4z=0¿{x+4 y−2z=0¿¿ ¿ . Să se determine m∈ R astfel încât sistemul să
fie compatibil determinat.
S=( x0 , y 0 , z 0 )
c) Pentru m∈ R determinat la punctul b), să se determine soluția , cu
1
x 0 + y 0 +z 0=
propietatea că 3 .

2. Se dă sistemul
{−x+ay+(2a+4) z=1¿{(a+2)x+ay+(a+1)z=1¿¿¿¿ .
3 2
a) Să se arate că determinantul sistemului este d=3 a +9 a −3 a−9.
b) Să se determine a ∈ R pentru care sistemul este compatibil determinat.
c) pentru a=−2 , rezolvați sistemul.

3. Se dă sistemul
{2x+y+3z=0¿{x+2y+3z=0¿¿ ¿ .
a) Calculați det A , unde A este matricea asociată sistemului.
b) Să se determine m∈ R pentru care sistemul are soluție unică.
S=( x0 , y 0 , z 0 )
c) Pentru m=2 , să se determine soluția , cu propietatea că
x 2 + y 2 + z 2 =3 , x 0 >0
0 0 0 .

{x−2y−8z=−65¿{3x+y−3z=2 ¿ ¿
4. Se dă sistemul

( )
1 −2 −8
A= 3 1 −3
Fie 1 1 1 matricea asociată sistemului.
a) Arătați că rangA=2
b) Rezolvați sistemul
c) Determinați numărul soluțiilor naturale ale sistemului.
5. Se dă sistemul
{x+ y+z=1¿{2x+ay+3z=1¿¿¿ 2
a) Arătați că matricea A a sistemului are determinantul det A=−a +5 a−6
b) Determinați a pentru care matricea A este inversabilă
c) Pentru a=−1 , rezolvați sistemul.

6. Se dă sistemul
{mx−2y+z=1¿{2x−my−3z=3¿ ¿
a) Arătați că suma elementelor de pe diagonala principală a matricei sistemului este egală cu
2.
b) Determinați m pentru care det A≠0
2
S=( x0 , y 0 , z 0 )
c) Pentru m=1 , arătați că soluția a sistemului are propietatea y 0 =x 0 y 0 .

7. Se dă sistemul
{x+ y−2z=0¿{x− y+z=1¿¿¿
a) Calculați determinantul matricei A asociate sistemului.
b) Determinați a pentru care matricea A este inversabilă
c) Pentru a=0 , rezolvați sistemul.

8. Se dă sistemul
{ax+y+2z=0¿{x+ay+z=0¿¿¿
a) Determinați a pentru care sistemul are doar soluția nulă
b) Pentru a=−3 , rezolvați sistemul.
S=( x0 , y 0 , z 0 )
c) Determinați a pentru care sistemul are o infinitate de soluții , cu propietatea

x 0 , y 0 , z 0 sunt în progresie aritmetică.

9. Se dă sistemul
{ax−2y−z=5¿{x+6y−7z=−5¿¿¿
a) Determinați a pentru care sistemul este compatibil determinat.
b) Determinați a și b pentru care sistemul este incompatibil
S=( x0 , y 0 , z 0 )
c) Să se arate că dacă sistemul este compatibil nedeterminat, cu soluția ,
atunci
x 0 , y 0 , z 0 sunt în progresie aritmetică.

S-ar putea să vă placă și