Sunteți pe pagina 1din 3

Fișa de lucru.

Sisteme de ecuații liniare-clasa a XI-a

{
mx+ y + z=1
1. Sa se rezolve si sa se discute sistemul x−my−z=0 în funcție de parametrul real m.
x+ y+ mz=1

{
2 x+2+mz=1
2. Sa se determine parametrul real m pentru care sistemul 2 x +my+ 2 z=1 este compatibil
mx− y + z =−1
simplu nedeterminat si sa se rezolve apoi sistemul.

{
mx+ y=0
3. Se consideră sistemul x+ my=0 .
mx++ y + z=0
a) Să se determine m număr real stiindd că sitemul admite doar soluția banală.
b) Pentru m=1, determinați soluția sistemului.

4. Se consideră sistemul
{ x + y + z =2 ¿ { 2 x + y − z =3 ¿ ¿
unde a∈ R .
a) Să se calculeze determinantul matricei asociate sistemului.
b) Pentru a =0 să se rezolve sistemul.
c) Să se determine a ∈ R astfel încât soluţia sistemului să verifice relaţia x= y + z .

5. Se consideră sistemul
{mx+y+z=m −3¿{5x−2y+z=−2¿¿¿
2
unde m este un parametru real.
m 1 1
| 5 −2 1 |=−12.
a) Să se determine m∈ R , ştiind că m+1 2 3
b) Să se determine m∈ R astfel încât sistemul să admită soluţia (1;2;−3) .
c) Pentru m = -1 să se rezolve sistemul de ecuaţii.
6. Se consideră sistemul de ecuaţii
{x+y+z=1¿{x+2y+az=1¿ ¿ şi matricea

( )
1 1 1
A (a )= 1 2 a ∈ M 3 ( R ).
1 4 a2
a) Să se calculeze det ( A( 4) ) .
b) Să se determine a ∈ R pentru care matricea A ( a ) este inversabilă.
c) Pentru a∈R¿{1;2¿} să se rezolve sistemul.

7. .Se consideră sistemul


{ x + 3 y + 2 z = b ¿ { x −2 y + a z = 5 ¿ ¿
unde a,b ∈R .
a) Să se calculeze determinatul matricei asociate sistemului.
b) Pentru a= -1 şi b=2 să se rezolve sistemul.
c) Să se determine numărul real b, ştiind că ( 0 0 0 ) este soluţie a sistemului şi că
x ; y ;z
x 0 + y 0 + z 0=4 .

8. .Se consideră sistemul


{x−2y+3z=−3¿{2x+y+z=4¿ ¿ unde m este un parametru real şi A matricea
sistemului.
a) Să se arate că pentru orice m număr real tripletul ( 0;3;1 ) este soluţie a sistemului.
b) Să se determine valorile parametrului real m pentru care sistemul admite soluţie unică.
c) Pentru m≠3 , să se rezolve sistemul.

{ x − a y − z = 0 ¿ { x + 4 y − 2 z = 16 ¿ ¿ ( )
1 −a −1
A= 1 4 −2
9. Se consideră sistemul a ∈ R şi matricea sistemului 1 −2 2
.
a) Să se determine valorile reale ale lui a astfel încât matricea A să fie inversabilă.
2 2
b) Să se calculeze A , unde A = A⋅A . .
c) Să se rezolve sistemul pentru a =1.

S-ar putea să vă placă și