Sunteți pe pagina 1din 4

Fisa de lucru2.

Clasa a XI-a
Continuitate, Asimptote, Derivabilitate
1 1
1. Considerăm funcția f : ( 1 , ∞ ) ⟶ R , f ( x )= 2
− 2
( x+1 ) x
a) Calculați f ' ( x ) , x ∈ ( 1 , ∞ ) .
b) Determinați ecuația dreptei ce trece prin punctul A(0,3) și este paralelă cu
tangenta la graficul funcției f în punctul de abscisă x=2, situat pe graficul lui f.
2
n
c) Calculați lim [ f ( 2 )+ f ( 3 ) +…+ f (n) ] .
x⟶ ∞

x 2 +4 x+ 4
2. Se consideră funcția f : R ⟶ R , f ( x )= .
ex
a) Calculați f ' ( x ) , x ∈ R
b) Determinați ecuația asimptotei la ∞ pentru graficul funcției f
1
c) Arătați că lim [ g ( 1 ) + g (2 )+ …+ g(n)]= e−1 , unde
n⟶∞

f (x)
g : R ⟶ R , g ( x) = .
( x +2 )2

3. Se consideră funcția f : R ⟶ R , f ( x )=4 x −ln ( x 2+1 ) .


a) Calculați f ' ( x ) , x ∈ R
b) Calculați lim [ f ( x+1 ) −( x ) ].
x⟶ ∞

c) Arătați că funcția f este bijectivă.

x−1
4. Se consideră funcția f : ( 0 ,∞ ) ⟶ R , f ( x )= +ln ¿ ¿
x +1
a) Calculați f ' ( x ) , x ∈(0 , ∞)
b) Determinați ecuația asimptotei la ∞ pentru graficul funcției f.
c) Demonstrați că graficul funcției f nu intersectează axa OX.

5. Se consideră funcția f : R ⟶ R , f ( x )=e ( x −4 x+1).


x 2

a) Arătați că f ' ( x )=e x (x−3)( x +1).


b) Determinați abscisele punctelor situate pe graficul lui f în care tangenta la
grafic este paralelă cu dreapta d: y=2020.
c) Determinați valorile reale ale lui a, știind că graficul lui f intersectează dreapta
d: y=a în exact 3 puncte.
Regula lui L’Hospital – se aplica atunci cand calculam limite de functii pt cazurile
0 ∞
de nedeterminare , ±
0 ∞

f ( x) f ' ( x)
lim =¿ lim ¿
x→ α g( x) x → α g '( x )

sinx (sinx) '


Ex.1) lim =lim =¿ lim cosx=¿ cos 0=1 ¿ ¿
x →0 x x →0 x' x →0

1
2) lim lnx (lnx )' x
=lim =lim =0
x→ ∞ x x→∞ x' x →∞ 1

x 5−32 ( x ¿¿ 5−32)' 5x 5
4

3) lim 4 = lim 4
= lim 3
= ¿
2
x⟶ 2 x −16 x⟶ 2 (x −16) x ⟶2 4 x

x +2
4) lim √ 4+ 4 x + x −5 = lim √ 4+ 4 x+ x 2 = 1
2

x⟶−7
2
x −49 x→−7 2x 14

2 2
x −1
2 −1 2x −1 ∙ 2 x ∙ ln 2 2 ln 2
5) lim 2 = lim =
x⟶ 1 x +3 x−4 x⟶ 1 2 x+ 3 5

Monotonia functiei cu ajutorul derivatei de ordin I


f. s.c pe I⟺ f ' ( x )> 0 pe I
f. s.d pe I ⇔ f ' ( x ) <0 pe I

Ex. Fie functia f : R ⟶ R , f ( x )=2 x 3 +3 x 2−12 x −1


f’(x)=6 x 2+ 6 x−12.
Punctele critice sunt solutiile ec. f’(x)=6 x 2+ 6 x−12=0⟹ x1 =−2 , x 2=1

x −∞ -2 1 ∞

f’(x) +++++++++++++ 0 -------------- 0+++++++++++++++++++


f(x) −∞ 19 -8 ∞

- 2-punct de maxim local


- 1 punct de minim local

{
sin x , x ≤ 0
1. Considerăm funcția f : R ⟶ R , f ( x )= √ x+1−1
+ a , x >0 .
ln ⁡(x+1)
a) Determinați ecuația asimptotei la −∞ pentru graficul funcției
f (x)
g : R ⟶ R , g ( x) = 2 .
x +1
b) Determinați a astel încât f este o funcție continuă.
c) Arătați că nu există lim f ( x ) .
x⟶−∞

a)
lim f ( x ) sinx
lim g ( x )=¿ 2
= lim =0 ⟹ d : y =0 A .Oriz la−∞ pt ≫⟹ nu exista a .Obllica la
x⟶−∞ x +1 x⟶ ∞ x 2 +1

b) f continua pe R⟹ f continua∈0 ⟹ l s ( 0 )=l d ( 0 )=f (0)
l s ( 0 )= lim sinx=0=f (0)=0
x ⟶0
1
l d ( 0 ) =a+ lim √ =a+ lim √
x+1−1 2 x +1 1
=a+
x⟶ 0 ln ⁡( x+1) x⟶ 0 1 2
x +1

−1
⟹ a=
2
lim f ( x ) ⟺(∃)¿ ¿ ¿
c) Folosim rezultatul!∄ x⟶ siruri de numere reale care
α

tind la α si nlim
⟶∞
f (x n)≠ lim f ( y n)
n⟶ ∞

π π
x n=−2 nπ + →−∞. f ( x n ) =sin −2nπ + =sin
2 2
π
2 (
=1 →1 ) ()
π
4
π
y n=−2nπ + ⟶−∞ , f ( y n )=sin −2 nπ + =sin
4 4
= →
2(
π √2 √2
2 ) ()
2. Se consideră funcția f : R ⟶ R , f ( x )= { 2 x , x <0
√|x−1| , x ≥0 .
a) Studiați continuitatea lui f.
b) Determinați punctele unghiulare si punctele de intoarcere ale graficului
funcției f
c) Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul x=5 .
{
2x , x <0
Avem f ( x )= √ 1−x , x ∈¿
√ x−1 , x ∈ [ 1 , ∞ )
Pe (−∞ , 0 ) , ( 0,1 ) , ( 1 , ∞ ) , f este o functie elementara sau compunere de functii
elementare, deci f este continua pe aceste intervale
In x=0
f(0)=l d ( 0 ) =lim f ( x ) =lim √ 1−x=1
x ↘0 x ↘0
x
l s ( 0 )=lim f ( x )=¿ lim 2 =1 ¿
x ↗0 x ↗0
⟹f continua in 0
Analog f este continua si∈x=1
Domeniu de continuitate este R

{
x
2 , x <0
b) f ( x )= √ 1−x , x ∈¿
√ x−1 , x ∈ [ 1 , ∞ )
Pe (−∞ , 0 ) , ( 0,1 ) , ( 1 , ∞ ) , f este o functie elementara sau compunere de functii
elementare, deci f este derivabila pe aceste intervale
Pt x=0,
'
f s ( 0 )=lim
f ( x )−f (0)
=¿ lim
2 x −1 '
=¿ ln 2 , f d ( 0 )=lim
√1−x−1 =−∞ ⟹ x=0 punct ungh
x↗ 0 x−0 x↗0 x−0 x ↘0 x
lim √ 1−x lim √1−x −lim 1
Pt x=1 f ' ( 1 ) =lim f ( x )−f (1) = x↗1 =−¿ x↗ 1
= x↗ 1 =−∞ ¿
s
x ↗1 x −1 x−1 1−x √1−x
Analog

S-ar putea să vă placă și