Sunteți pe pagina 1din 2

La fiecare exercțiu realizat se va scrie și cerința.

Se realizează în 2 tranșe zilnice sau într-una singură, dimineata.


Fotografie, scan se trimite pana la ora 11 și apoi 17
Introducerea trebuie să aibă un caracter general și aproximativ 2 – 3 rânduri. La fel și
concluziile. (La începutul temei, nu se vor nota detaliile eseului, doar cerința generală)

Marți
a) Prezentaţi două acţiuni diplomatice prin care spațiul românesc se implică în relațiile
internaționale din secolele al XIV-lea - al XVI-lea
b) Argumentati, printr-un fapt istoric relevant, afirmatia conform căreia spatiul românesc se
implică prin diplomație în relatiile internationale de la sfârșitul Evului Mediu și începuturile
modernității. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor
care exprimă cauzalitatea si concluzia.)
c) De realizat introducere și concluzii pentru eseul:
1. Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre rolul spaţiului românesc în relațiile
internaționale din secolele al XIV-lea – al XVIII-lea
2. Elaborati, în aproximativ două pagini, un eseu despre preocuparea istoricilor pentru
romanitatea românilor, având în vedere:
- menționarea a două cauze ale abordării romanității românilor de către istorici și precizarea
unei asemănări între acestea;
- menționarea a doi istorici și prezentarea viziunii referitoare la romanitatea românilor a unuia
dintre aceștia;
- formularea unui punct de vedere referitor la existența constantelor în abordarea romanității
- românilor de către istorici si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

Miercuri
a) Prezentaţi două acţiuni desfășurate de România în contextul „crizei orientale‟.
b) Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia realizarea României Mari
a fost favorizată și de politica de alianțe dusă de statul român la începutul secolului al XX-lea.
(Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă
cauzalitatea şi concluzia.)
c) De realizat introducere și concluzii pentru eseul: Elaborati, în aproximativ două pagini, un
eseu despre spațiul românesc în secolul al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea, având

Joi
a) Prezentaţi două fapte istorice referitoare la consolidarea statului român modern,
desfășurate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
b) Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia un proiect politic a
contribuit la constituirea statului roman modern. (Se punctează prezentarea unui fapt
istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)
c) De realizat introducere și concluzii pentru eseul: Elaboraţi, în aproximativ două pagini,
un eseu despre statul român modern, având în vedere:
- prezentarea unui proiect politic referitor la statul român modern, elaborat în secolul al
XVIII-lea;
- precizarea unui proiect politic din prima jumătate a secolului al XIX-lea, care a contribuit la
formarea statului român modern;
- menționarea a două acțiuni referitoare la statul român modern, desfășurate în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea și a câte unei caracteristici a fiecăreia dintre aceste acțiuni;
- formularea unui punct de vedere referitor la realizarea României Mari şi susţinerea
acestuia printr-un argument istoric.

Vineri
a) Prezentaţi două practici politice totalitare utilizate în România în perioada stalinismului
românesc.
b) Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia în România postbelică se
utilizează practici politice democratice. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.)
c) Mentionati o asemănare între practicile politice din România utilizate în perioada
stalinismului, respectiv în perioada national-comunismului
d) De realizat introducere și concluzii pentru eseul: Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un
eseu despre stat şi politică în România postbelică, având în vedere:
- precizarea unui fapt istoric care a favorizat instaurarea stalinismului în România;
- menţionarea a două consecințe ale acțiunilor desfăşurate de România în relațiile
internaționale din perioada stalinismului;
- prezentarea unei caracteristici a Constituției din 1965;
- menţionarea a două aspecte referitoare la disidenţa anticomunistă;
- formularea unui punct de vedere referitor la influența național-comunismului asupra acțiunilor
desfășurate de România în relațiile internaționale şi susţinerea acestuia printr-un argument
istoric.