Sunteți pe pagina 1din 6

1. Definiti notiunea de capacitatea de folosinta a persoanei fizice.

2. Cand se dobandeste capacitatea de folosinta a persoanei fizice?


3. Cand ia sfarsit capacitatea de folosinta a persoanei fizice?
4. In ce conditii copilul conceput dobandeste capacitatea de folosinta?
5. Ce reprezinta capacitatea de exercitiu in cazul persoanlor fizice?
6. Cand se dobandeste capacitatea de exercitiu?
7. Minorul detine capacitate de exercitiu?
8. Ce acte pot fi incheiate de catre minor si in ce conditii ?
9. Ce sanctiune intervine pentru actele incheiate de persoanele lipsite de capacitatea de
exercitiu?

Test grilă
1. Are capacitate civila de exercitiu restransa:
A) barbatul minor de 15 ani pus sub interdictie
B) femeia minora de 17 ani, necasatorita*
C) femeia minora casatorita
D) femeia majora

2. Nu au capacitate de exerciţiu:
A. minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani;*
B. minorul cu vârstă între 14 şi 18 ani;
C. minora căsătorită;
D. majorul;
E. persoana pusă sub interdicţie.*

3. Capacitatea de folosinţă anticipată este recunoscută de la:


A) naştere
B) concepţie*
C) moarte
D) conceptie, dar subzista numai daca se naste viabil

4. Capacitatea de folosinţă anticipată are în conţinut:


A) drepturi si obligatii
B) drepturi, dar si unele obligatii in conditii exceptionale
C) numai drepturi*
D) numai obligatii

5. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:


A. Personalitatea juridica este recunoscuta oricarei fiinte umane;
B. In compunerea personalitatii juridice intra atat capacitate de folosinta, cat si
capacitatea de exercitiu
C. In compunerea personalitatii juridice intra numai capacitatea de exercitiu*
D. Prin capacitate de folosinta intelegem aptitudinea persoanei de a dobandi si de a-si
exercita drepturile civile concrete, precum si de a-si asuma si executa obligatiile civile
concrete prin incheierea de acte juridice
6. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:
A. Capacitatea de folosinta este premiza necesara si obligatorie a capacitatii de exercitiu
B. Capacitatea de folosinta este o parte a capacitatii civile, intre cele doua (capacitate de
folosinta-capacitate civila) existand o relatie intreg-parte
C. O persoana nu poate avea capacitate de exercitiu, fara a avea in prealabil capacitate de
folosinta
D. Drepturile si obligatiile din componenta capacitatii civile de folosinta sunt drepturi si
obligatii civile si nu drepturi si obligatii in general.*

7. Analizati urmatoarele enunturi tinanad cont de valabilitatea fiecrauia:


A) capacitatea de folosinta incepe la varsta majoratului
B) capacitatea de folosinta exprima aptitudinea persioanei de a dobandi si exercita
drepturi civile si de a-si auma obligatii civile
C) capacitatea de folosinta este o parte a capacitatii civile, intre ele existand corelatia
parte-intreg*
D) drepturile si obligatiile ce formeaza capacitatea de folosinta sunt drepturi si ogligatii
in general, nu neaparat civile

8. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:


A. Copilul nascut mort este considerat ca nu exista
B. Daca copilul este conceput inaintea mortii celui care lasa mostenirea va putea totusi sa
mosteneasca
C. Pentru a succede trebuie neaparat ca persoana care succede sa existe in momentul
deschiderii succesiunii. Copilul conceput se considera ca exista*
D. Capacitatea de folosinta anticipata nu este provizorie

9. Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:


A) capacitatea de folosinta anticipata nu este provizorie
B) capacitatea de folosinta anticipata este provizorie*
C) drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptie, insa numai daca el se naste
viablil
D) capacitatea de folosinta anticipata cuprinde atat drepturi cat si obligatii

10. Analizati urmatoatrele enunturi, tinanad cont de valabilitatea fiecaruia:


A) capacitatea de folosinta anticipata cuprinde atat drepturi cat si obligatii
B) copilul conceput nu se considera ca exista atunci cand este vorba de o mostenire
C) drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptie, insa numai daca el se naste viu*
D) drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptie, insa numai daca el se naste
viabil

11. Care sunt persoanele cu capacitate civila de exercitiu restransa?


A) barbatul minor de 15 ani pus sub interdictie
B) femeia minora de 17 ani, necasatorita*
C) femeia minora casatorită

12. Care sunt persoanele fara capacitate de exercitiu?


A) minorul care nu a implinit varsta de 14 ani*
B) minorul cu varsta intre 14 si 18 ani
C) minora casatorita

13. De cand este recunoscuta capacitatea de folosinta anticipata?


A) nastere
B) conceptie*
C) moarte

14. Ce are in continut capacitatea de folosinta anticipata?


A) drepturi si obligatii
B) drepturi, dar si unele obligatii in conditii exceptionale
C) numai drepturi*

15. Ce reprezinta “organizarea de sine statatoare” ca element constitutiv al persoanei


juridice?
A) acel element constitutiv al oricarei persoane juridice care consta in alcatuirea ca un tot
unitar ori structurarea, compartimentarea colectivului de oameni.*
B) persoana juridica cu cel de-al treilea
C) pentru fiecare categorie de persoane juridice exista reguli concrete in aceasta privinta

16. Ce cerinte trebuie sa indeplineasca “scopul propriu” ca element constitutiv al


persoanei juridice ?
A) sa fie determinat si sa fie in accord cu interesul obstesc*
B) scopul in accord cu interesul obstesc, se confunda intotdeauna cu scopul obstesc
C) scopul persoanei juridice nu trebuie formulat concret

17. Care sunt componentele care stau la baza infiintarii persoanei juridice prin “actul de
infiintare recunoscut”?
A) actul constitutiv semnat de toti membrii fondatori si adoptat de adunarea generala
B) statutul asociatiei
C) ambele*

18. Ce cuprinde, sub aspectul componentelor, infiintarea persoanelor juridice prin “actul
de infiintare autorizat?
A) actul de constituire, statutul societatii, autorizarea*
B) operatia de imatriculare
C) inregistrare ori inscriere

19. Care este structura capacitatii civile a persoanei juridice?


A) capacitatea de folosinta
B) capacitatea de exercitiu
C) ambele*

20. Ce reprezinta “specialitatea” ca si character juridic al capacitatii de folosinta a


persoanei juridice?
A) caracterul juridic potrivit caruia persoana juridica dobandeste numai acele drepturi
civile si isi asuma numai acele obligatii civile care conduc la realizarea scopului propiu
sau sunt in legatura cu el*
B) insusirea acesteia de a fi instituita numai de lege, care ii stabileste inceputul, incetarea
si continutul
C) consta in aceea ca nu poate fi instrainata ori cedata si nu se poate renunta la ea, nici in
tot , nici in parte

21.  In ce conditii poate minorul intre 14 si 18 ani sa incheie acte de


dispozitie?
a. oricand singur si personal;
 b. numai cu incuviintarea prealabila a ocrotitorului legal;
 c. cu dubla incuviintare (a ocrotitorului legal si a autoritatii tutelare).

22. Prin capacitate civilă se înţelege, în sens analitic facultatea :


a. persoanei de a dobândi şi exercita drepturi şi de a-şi asuma şi îndeplini obligaţii prin
acte juridice proprii.
b. persoanei fizice de a dobândi şi exercita drepturi şi de a-şi asuma şi îndeplini obligaţii
prin acte juridice proprii.
c. persoanei de a dobândi şi exercita drepturi prin acte juridice proprii.
23. - Capacitatea de folosinţă reprezintă:
a. aptitudinea generală şi abstractă a persoanei de a dobândi drepturi.
b. aptitudinea generală şi abstractă a persoanei de a dobândi drepturi şi de a avea
obligaţii.
c. aptitudinea generală a persoanei de a dobândi drepturi şi de a avea obligaţii.
24. - Capacitatea de exerciţiu reprezintă:
a. facultatea unei persoane de a dobândi drepturile şi de a-şi asuma şi realiza îndatoririle
prin acte juridice proprii.
b. facultatea unei persoane de a dobândi drepturile şi de a-şi asuma îndatoririle prin acte
juridice proprii.
c. facultatea unei persoane de a dobândi şi exercita drepturile şi de a-şi asuma şi realiza
îndatoririle prin acte juridice proprii.
25. - Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice reprezintă aptitudinea sa:
a. de a exercita drepturile publice de a-şi îndeplini obligaţiile corelative, prin încheierea
de acte juridice de către organele sale de conducere.
b. de a exercita drepturile civile de a-şi îndeplini obligaţiile corelative, prin încheierea de
acte juridice publice.
c. de a exercita drepturile civile de a-şi îndeplini obligaţiile corelative, prin încheierea de
acte juridice de către organele sale de conducere.
26. Incapacităţile civile reprezintă:
a. situaţiile în care capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice lipseşte în totalitate sau în
parte.
b. situaţiile în care capacitatea de folosinţă a persoanei fizice nu există ca şi pe cele în
care capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice lipseşte în parte.
c. situaţiile în care capacitatea de folosinţă a persoanei fizice este îngrădită ca şi pe cele în
care capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice lipseşte în totalitate sau în parte.
27. - Persoana fizică, realizându-şi capacitatea de folosinţă:
a. va dobândi drepturi şi îşi va asuma obligaţiile ce-i vor permite să-şi satisfacă interesele
şi să se integreze în viaţa socială.
b. va dobândi drepturi ce-i vor permite să-şi satisfacă interesele şi să se integreze în viaţa
socială.
c. va dobândi drepturi şi îşi va asuma obligaţiile ce-i vor permite să se integreze în viaţa
socială.
28. - Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice are următoarele caractere juridice:
a. legalitate, generalitate, egalitate, universalitate, inalienabilitate, intangibilitate.
b. legalitate, egalitate, universalitate, inalienabilitate.
c. legalitate, generalitate, egalitate, normativitate, sancționabilitate, intangibilitate.
29. - Generalitatea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice constă în:
a. aptitudinea generală şi abstractă de a avea toate drepturile civile.
b. aptitudinea generală şi abstractă de a avea toate drepturile şi obligaţiile civile.
c. aptitudinea abstractă a persoanei de a avea toate obligaţiile civile.
30. - Inalienabilitatea capacităţii de folosinţă reprezintă:
a. interdicţia ca o persoană să renunţe în parte la aptitudinea de a dobândi obligaţii, pentru
că aceasta ar însemna însăşi renunţarea la calitatea de subiect de drept.
b. interdicţia ca o persoană să renunţe în tot sau în parte la aptitudinea de a dobândi
drepturi şi obligaţii, pentru că aceasta ar însemna însăşi renunţarea la calitatea de subiect
de drept.
c. interdicţia ca o persoană să renunţe în tot sau în parte la aptitudinea de a dobândi
drepturi pentru că aceasta nu ar însemna renunţarea la calitatea de subiect de drept.
31. - Intangibilitatea capacităţii de folosinţă reprezintă:
a. caracterul acesteia de a putea să i se aducă limitări sau îngrădiri decât prin texte
exprese de lege.
b. caracterul acesteia de a nu putea să i se aducă limitări sau îngrădiri decât pe cale
convențională.
c. caracterul acesteia de a nu putea să i se aducă limitări sau îngrădiri decât prin texte
exprese de lege.
32. - Persoana fizică poate exista, ca subiect de drept civil, având:
a. capacitate de folosință, adică având drepturi şi obligaţii civile, dar şi capacitate de
exerciţiu.
b. capacitate de exerciţiu, fără să aibă şi capacitate de folosință.
c. numai capacitate de folosință (adică având drepturi şi obligaţii civile), fără să aibă şi
capacitate de exerciţiu.
33. Ce reprezinta legalitatea ca si caracter juridic al capacitatii de folosinta a persoanei
juridice?
a. insusirea acesteia de a fi instituita numai de lege, care ii stabileste inceputul, incetarea
si continutul
b. insusirea acesteia de a nu i se putea aduce ingradiri decat in cazurile si conditiile
stabilite de lege
c. aptitudinea subiectului colectiv de drept civil de a avea drepturi si obligatii civile in
general
34. - Care este momentul inceputului capacitatii de exercitiu a persoanei juridice ?
a. de la data infiintarii sale
b. al desemnarii organelor de conducere
c. al dobandirii capacitatii de folosinta