Sunteți pe pagina 1din 2

Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului

l. CAZUL NOMINATIV

a) Subiect: cine? ce? ex: Vecinul a ajuns acasă.

b) Nume predicativ (arată CE este SUBIECTUL?/ CINE este SUBIECTUL?/ CUM este SUBIECTUL? ex: El este
un coleg cumsecade.

obs: NP urmează dupa verbele copulative: a fi, a deveni=a se face , a ajunge, a ieşi, a rămâne, a însemna, a
părea

c) Apoziţie: care? ex: Prietena mea, Izabela, m-a încurajat.


APOZIŢIA oferă o explicaţie suplimentară a cuvântului determinat şi este asezat, de regulă, între virgule sau linii
de pauză.
ex: Prietena mea, Corina, m-a ajutat.

d) atribut substantival în nominativ: care? ex. Profesorul Georgescu este rudă cu noi.

ll. CAZUL ACUZATIV

a) Complement direct: pe cine? ce? ex: Am ajutat-o pe verişoara mea.

b) Complement prepoziţional: despre cine? ,despre ce?, la cine? , la ce? , pentru cine? , pentru ce? , de cine?,
de ce? , cu cine? , cu ce? , pe cine?, pe ce?, în cine?, în ce? , de la cine? , de la ce? , din cine? , din ce? ex: Am
discutat cu mentorul meu.

c) Circumstanţial de loc: unde? , de unde? , până unde?, încotro? ex: Mă duc la şcoală.

d) Circumstanţial de timp: când? , de când? , până când? , cât timp? ex: Săptămâna asta plec la munte.

e) Circumstanţial de mod: cum?, în ce mod?, in ce fel?, cât? ,cât cine? ,decât cine? ,de câte ori?, cu cât? ex:
Desenează ca un pictor.

g) Complement de agent: de cine? , de către cine? ex: Cosmin este ascultat de profesor.

h) Circumstanţial de cauză: din ce cauză? , din ce pricină? ex: Am tremurat de emoţii.

i) Circumstanţial de scop: cu ce scop?, în ce scop? ex: Studiez pentru examen.

î) nume predicativ: ex: Caietul este de geografie.


obs: Rareori şi numele predicativ poate sta în cazul acuzativ, când substantivul care urmează după un verb
copulativ este precedat de o prepoziţie care cere cazul acuzativ.

j) Atribut substantival prepoziţional: care?, ce fel de? ex: Am băut suc de struguri.

lll. CAZUL GENITIV

a) Atribut substantival genitival: al, a, ai, ale cui? ex: Agenda mamei este pe masă.

b) Nume predicativ: ex: Caietul este al colegului.

c) Complement prepoziţional: asupra cui?, contra cui? , împotriva cui? ex: Vaporul nu poate înainta contra
vântului.
obs: Substantivele pot indeplini şi alte funcţii sintactice în cazul genitiv, precum circumstanţiale sau atribute
substantivale prepoziţionale, când sunt precedate de prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale în cazul genitiv.
ex: M-a căutat împrejurul şcolii. Pomul din faţa curţii a înflorit.

lV. CAZUL DATIV

a) complement indirect: cui? ex: Prietenului îi spun adevărul.

obs: Substantivele în cazul dativ pot îndeplini şi funcţii sintactice precum circumstanţiale, atribute substantivale
prepoziţionale sau nume predicative, dacă sunt precedate de prepozitii care cer cazul dativ.(GRAŢIE,
MULŢUMITÃ DATORITÃ)
ex: A reuşit graţie părinţilor.

V. CAZUL VOCATIV

obs: Substantivele în caz vocativ nu au functie sintactică; ele exprimă o adresare şi sunt urmate de virgulă sau
de semnul exclamării, în functţe de poziţia lor în propoziţie.

 Fetiţo, ai grijă de tine!


Bunico, nu te mai stresa!

S-ar putea să vă placă și