Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele _____________________________ Data ________________

TEST DE EVALUARE

1. Desparte în silabe şi reprezintă prin cerculeţe sunetele fiecărui cuvânt:

2. Uneşte fiecare imagine cu schema cuvântului care denumeşte obiectul desenat:

3. Încercuieşte imaginea dacă numele obiectului desenat conţine cu sunetul :

a) s

b) l

c) z

4. Realizează corespondenţa între imagine şi caseta potrivită:


5. Încercuieşte cifra corespunzătoare numărului de silabe:

1 3 4
3 1 1
2 2 2

6. Scrie semnele: : 1)7 bucla pe un spaţiu; 2) 5 zala pe două spaţii; 3) 6 bastonaşul cu


întorsătura jos pe un spaţiu; 4) 4 linia pe două spaţii subrând; 5) 5 bastonaşul cu
întorsătura sus pe un spaţiu; 7 )8 biciul; 8)3 liniuţa pe un spaţiu; 9)4 ovalul; 10)3 bucla
pe două spaţii;11) 10 noduleţul pe două rânduri.

Descriptori de performanţă:
NR. FOARTE BINE BINE SUFICIENT
ITE
M
1 Desparte corect cele şase Desparte trei – cinci Desparte două cuvinte
cuvinte şi reprezintă corect cuvinte şi reprezintă corect şi reprezintă
sunetele. sunetele corect. sunetele.
2 Uneşte corect toate imaginile Uneşte corectpatru imagini Uneşte două-trei cuvinte
cu schema potrivită. cu schema potrivită. cu schema potrivită.
3 Identifică toate cuvintele Identifică şase – opt cuvinte Identifică trei – cinci
care conţin sunetul dat. care conţin sunetul dat. cuvinte care conţin
sunetul dat.
4 Realizează corespondenţaRealizează corespondenţa Realizează corespondenţa
dintre toate imaginile şi dintre doua imagini şi dintre o singură imagine
casetele potrivite casetele potrivite şi caseta potrivită
5. Încercuieşte corect toate Încercuieşte corect două Încercuieşte corect o
cifrele corespunzătoaredintre cifrele cifră corespunzătoare
numărului de imagini corespunzătoare numărului numărului de imagini
de silabe
6 Scrie corect toate semnele Scrie corect şapte – nouă Scrie corect patru – şase
cerute, pe spaţiul potrivit. semne grafie pe spaţiul semne grafice pe spaţiul
potrivit. potrivit.

Obiectivele urmărite:

O1 – să despartă în silabe corect şi să reprezinte prin cerculeţe sunetele fiecărui cuvânt dat;
O2 – să despartă corect în silabe prin asocierea imaginii cu schema potrivită;
O3 – să identifice cuvintele care încep cu sunetul dat;
O4 – să realizeze corespondenţa între imaginea dată şi caseta dată;
O5 – să încercuiască cifra corespunzătoare numărului de silabe;
O6 – să scrie după dictare semnele grafice, pe spaţiul potrivit;