Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA POSTBELICĂ.

STALINISM, NAŢIONAL-COMUNISM
ŞI DISIDENŢĂ ANTICOMUNISTĂ. CONSTRUCŢIA
DEMOCRAŢIEI POSTDECEMBRISTE

SUBIECTUL III 30 puncte

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre România de la stalinism la naţional-


comunism, având în vedere:
1. precizarea epocii istorice în care s-a instaurat stalinismul în România şi menţionarea a două
cauze ale acestui fapt istoric;
2. prezentarea unui fapt istoric desfăşurat în România în timpul regimului stalinist;
3. menţionarea a două elemente de continuitate între stalinism şi naţional-comunism;
4. formularea unui punct de vedere cu privire la evoluţia României în perioada 1945-1989 şi
susţinerea acestuia printr-un argument istoric.
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea
relaţiei cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (pertinenţa
argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care
exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice şi
încadrarea eseului în limita de spaţiu precizat.