Sunteți pe pagina 1din 2

ESEURI CONSTITUȚII

I.

II.

III.
IV.

V.

SUBIECTUL III 30
puncte

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluţia sistemului constituţional în România,
între anii 1866 şi 1938, având în vedere:
- menţionarea a două motive pentru care a fost adoptată Constituţia din 1866;
- prezentarea a câte unui motiv al adoptării Constituţiei din 1923 şi a Constituţiei din 1938;
- precizarea a două principii comune înscrise în cele trei constituţii ale României adoptate în
perioada 1866-1938;
- menţionarea a două deosebiri dintre prevederile oricăror două constituţii ale României
adoptate în perioada 1866-1938;
- formularea unui punct de vedere cu privire la necesitatea adoptării unor acte fundamentale şi
susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării,


evidenţierea relaţiei cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice
(pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor
care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizat.