Sunteți pe pagina 1din 3

V.

ROMÂNIA ȘI CONCERTUL EUROPEAN:


DE LA CRIZA ORIENTALĂ LA MARILE ALIANȚE ALE SEC. AL XX-LEA

1. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia România a susţinut, în relaţiile
internaţionale, interzicerea războiului ca mijloc de rezolvare a diferendelor dintre state.
2. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant afirmația că România a fost implicată în Criza Orientală și
aceasta a contribuit la evoluția țării noastre.
3. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia Criza orientală a avut implicații
asupra spațiului românesc.
4. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia Criza Orientală a reprezentat o
caracteristică a implicării României în relațiile internaționale la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul
secolului al XX-lea.
5. Argumentati, printr-un fapt istoric relevant, afirmatia conform careia "Problema orientala" a constituit
cadrul international propice afirmării "problemei romanești", sustinandu-I cu un fapt istoric relevant.
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia statul român s-a consolidat prin
participarea la relaţiile internaţionale de la începutul secolului al XX-lea.
7. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia România se implică în relaţiile
internaţionale în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
8. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia relațiile internaționale dintre marile
puteri au avut implicații asupra spațiului românesc în secolul al XVIII-lea.
9. Prezentaţi două acţiuni militare desfăşurate de armata română, în 1877, după semnarea Convenţiei
româno-ruse.
10.Prezentați două fapte istorice desfășurate în spațiul românesc în cadrul crizei orientale în perioada
1711-1914.
11.Prezentați două acțiuni diplomatice la care a participat România în cadrul crizei orientale.
12.Prezentati doua conflicte la care Romania este parte la inceputul secolului al XX-lea, în contextul Crizei
Orientale.
13. Prezentați două fapte istorice referitoare la implicarea României în relațiile internaționale alături de o mare
alianță, la începutul secolului al XX-lea.
14.Menţionaţi o caracteristică a prevederilor tratatelor de pace din 1878 referitoare la România.
15. Menționați o caracteristică a acțiunilor diplomatice la care au participat românii în perioada interbelică.
16. Menționați o caracteristică a politicii externe a României în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
17. Precizați o caracteristică a acțiunilor diplomatice privind România din prima jumătate a secolului al XIX-lea.
18. Menționați o constantă în desfășurarea faptelor istorice la care participă România la începutul secolului al
XX-lea, în cadrul relațiilor internaționale.
VI. CONSTITUȚIILE ROMÂNIEI
1. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia în România era necesară adoptarea
unei Constituții în 1866.
2. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia Constituțiile comuniste au asigurat
funcționarea unui regim totalitar și au deservit intereselor Partidului Comunist.
3. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia adoptarea Constituţiei din 1923 a
reprezentat o necesitate istorică.
4. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, schimbările intervenite în redactarea unor articole ale
Constituţiilor din prima jumătate a secolului al XX-lea.
5. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia Constituția de la 1866 a avut un
caracter liberal-democratic.
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia Constituţia din 1923 a asigurat
funcţionarea regimului democratic din România.
7. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia consolidarea statului român modern
s-a realizat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prin adoptarea unei constituţii.
8. Argumentați, printr-un fapt iatoric relevant, că în prima jumătate a secolului al XIX-lea au fost adoptate acte
cu caracter constituțional care au contribuit la modernizarea Principatelor Române.
9. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia Constituția din 1991 a fost o
necesitate istorică.
10. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia în România au fost adoptate acte
constituționale cu caracter totalitar.
11. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, că actul de la 1938 a avut un caracter autoritar.
12. Prezentați două caracteristici ale Constituției comuniste din 1965.
13. Prezentaţi două fapte istorice care au dus la adoptarea unei constituţii comuniste.
14. Prezentaţi două elemente de continuitate între constituţiile de la 1866 și 1923.
15. Prezentați două proiecte cu rol de constituție din prima jumătate a secolului al XIX-lea.
16. Menționați o caracteristică a Constituției de la 1923 în privința sistemului de vot.
17. Menționați o caracteristică a Constituției din 1866.
18. Menționați o caracteristică a regimului constituțional din perioada comunismului.
19. Menționați o asemănare între două constituții adoptate de România în prima jumătate a secolului al XX-
lea.
20. Menționați o caracteristică a Constituției din 1991.