Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect de activitate integrată

Data: 07 aprilie 2022

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit “Albinuțele”

Grupa: mică “STELUȚELE”

Prof. înv. preșcolar: Constantin Alina Cosmina

Tema annuală de studiu: “Când, cum și de ce se întâmplă?”

Subtema: “Insecte colorate”

Tema activității: “Necazul Fluturașului Clopoțel”

Mijloace de realizare: ADE – DȘ (Activitate matematică) – joc didactic- Necazul Fluturașului Clopoțel

- DEC- (Activitate artistico-plastica) – monotipie- Fluturele

Categorii de activități de învățare: ADE (DȘ+DEC)

Forma de realizare: Activitate integrată

Tipul activității: mixtă (formare și consolidare de noi cunoștinte, priceperi și deprinderi)

Durată: o zi
Scopurile activității:

-Verificarea cunoștințelor privind însușirea conceptului de număr natural în concentrul 1-3


- Consolidarea deprinderilor de a utiliza material de lucru în vederea realizării unei compoziții plastice;

Obiective operationale:
Pe parcursul si la sfârșitul activității țoti copiii vor fi capabili
- O1- să constituie mulțimi de obiectele (insectele) după criteriul dat (mărime și culoare). Obiectivul se consideră realizat
atunci când toti copiii formează cel puțin o mulțime după un criteniu dat pe baza indicațiilor date;
O2- să raporteze corect numărul la canitate. Obiectivul se consideră realizat atunci când toti copiii realizează
corespondența între cel puțin un număr și o catitate dată cu sprijinul indicațiilor date;
O3- să așeze în ordine crescător numerele scrise pe insecte. Obiectivul se consideră realizat atunci când toti copiii așează
cel puțin un număr în șirul crescător 1-3 pe baza indicațiilor date;
O4- să raporeze corect cantitatea la număr. Obiectivul se consideră realizat atunci când toti copiii realizează
corespondența între cel puțin o catitate și un număr dat cu sprijinul indicațiilor date;
O5-să aplice tehnica de lucru realizării subiectului (monotipie). Obiectivul se consideră realizat atunci când toti copiii
respectă cel puțin o etapă de lucru pe baza expicațiilor date;
O6-să realizeze produsul final în funcție de cerințele formulate. Obiectivul se consideră realizat atunci când toti copiii
finalizează lucrarea pe baza indicațiilor date cu sau fără ajutorul educatoarei;
O7-să aprecieze lucrările raportându-se la acoperirea spațiului plastic, gradul de furnizare a culorilor. Obiectivul se
consideră realizat atunci când toti copiii își exprimă opinia argumantând-o (îmi place pentru că...);

Sarcina didactică
- să grupeze insectele crescător, să aranjeze obiectelor (insecte) dupa formă, mărime, să raporteze numărul la cantitate și
cantitatea la număr.

Regulile jocului: să ascultăm cu atenție sarcinile jocului, să nu vorbim neîntrebați, să rezolăm sarcinile corect;

Elemente de joc: mișcarea, aplauze, recompense, mânuirea materialului, sarcinile, roata, pălăria lui Clopoțel.
Strategii didactice:

Metode si procedee: : istructaj verbal, conversația, explicatia, demonstrația, exercițiul, jocul, problematizarea, observarea, turul
galeriei.

Material didactic: : pălăria lui Clopoțel, jetoane cu probe, insecte numerotate (1-3) , insecte de diferite forme, mărimi, jetoane cu
numere, roată, coșulete, jetoane cu insecte

Mijloace de invatamant: laptop, boxe

Forma de organizare: frontal, pe echipe, individual

BIBLIOGRAFIE:
1. Curriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani.
2. Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul preșcolar, nivel 5-6/7 ani.
3. STEFANIA ANTONOVICI, GABRIELA NICU, Jocuri interdisciplinare – material auxiliar pentru educatoare, Ed. Aramis
2004.
4. Piramida cunoașterii, editura Diamant, Pitești
5. Revista învățământului preșcolar și primar nr. 1-2/2017
DEMERS DIDACTIC

STRTEGII DIDACTICE
ETAPELE OB. CONTINUTUL STIINTIFIC METODE ȘI MIJOACE ȘI
FORMA DE
EVALUARE
ACTIVITĂȚII OP. PROCEDEE MATERIALE
ORGANIZARE
DIDACTICE DIDACTICE

Pentru buna desfășurare a


1.Moment activității se aerisește sala de grupă, Se observa
organizatoric se aranjează scaunele în formă de comportamentul
semicerc, se pregătește materialul Instructaj verbal Frontal copiilor
necesar și se introduc copiii în
liniște în sală.
Copiii se asează pe scaune.

Educatoarea poartă o scurtă discuție


cu copiii despre insecte. Scriosarea de Se observa
2.Captarea Se prezintă scriosarea primită de la Conversația la Clopoțel Frontal comportamentul
atenției Clopoțel unde aceasta le cere copiilor
ajutorul copiilor. (anexa 1)

Anunț copiii că vor juca jocul


”Necazul lui Clopoțel”, pentru a-l Se observa
ajuta pe Clopoțel să își găsească interesul
familia. Conversația Frontal manifestat de
3. Anunțarea Astăzi, la activitatea matematică îl Explicația către copii
temei vom ajuta pe Clopoțel să se întoarcă
acasă.
Veți reusi acest lucru dacă în timpul
activității veți fi atenți și veți acorda
multă atenție.
4.Reactualizarea Se solicită copiilor să numere
cunoștințelor crescător în concentrul 1-3. Voi Conversația Analiza
numi 2-3 copii. Frontal răspunsurilor
Aprecieri verbale

JOC DIDACTIC
Regulile jocului,
Ei va trebui să grupeze insectele, Conversația, Se urmareste
crescător, să aranjeze insectele după explicația, Frontal modul de
criteriul dat (mărime și culoare), să exprimare al
raporteze numărul la cantitate și copiilor.
cantitatea la număr.
Observarea
Copiii vor fi aleşi să răspundă cu comportamentului
5.Dirijarea Pălăria lui
ajutorul pălăriei date de Clopoțel. copiilor.
învățării Clopoțel
("Pălăria porneşte, la tine se
opreşte").La fiecare răspuns corect Aprecieri verbale
copiii aplaudă, la fiecare răspuns Frontal
incorect spun "te ajutăm noi".

Explicarea regulilor jocului


Pentru desfășurarea corectă a jocului
trebuie să respectăm următoarele
regului: să ascultăm cu atenție
sarcinile jocului, să nu vorbim
neîntrebați, să rezolvăm corect
Frontal
sarcinile.

Jocul de probă
Se va desfășura un jocul de probă
pentru o înțelegere mai clară a
regulilor și a manierei de
desfășurare a jocului.
Voi plimba pălăria deasupra Pentru fiecare
copiilor, spunând „Pălăria pornește, răspuns corect,
la tine se oprește” și o voi opri la vom aplauda.
mine. Voi extrage un bilețel, voi citi Frontal
sarcina (voi așeza mulțimea Jocul
fluturilor după criteriul dat) și voi Demostrația
realiza sarcina.
Se vor împărți în două echipe: Evaluare orală
echipa fluturilor si echipa Bilețele cu
buburuzelor. sarcini,
Se prezinta o macheta: pentru jetoane cu
fiecare răspuns corect, fluturașul își numere,
va continua drumul. jetoane cu
insecte,
O1 Desfășurarea propiu-zisă a jocului Pe echipe
insecte de
SARCINA 1 diferite
Conversația
mărimi și
Clopoțel le spune copiilor că în Exercitiul
culoare,
drumul lui spre casă și-a întâlnit coșulețe, roată
prietenii, aceștia fiind și ei luați de Evaluarea orală
vânt și este rugat să-i ajute să-și
găsească și drumul spre casă.
Trebuie să-i așeze conform indiciilor
O2 primite de la aceștia: după mărime și
culoare (mărime,(grupa 1), culoare
(grupa 2). )
Pe echipe
SARCINA 2
Fluturașul le transmite preșcolarilor
că își dorește să afle câți prieteni se Exercitiul
află pe fiecare frunză. Jocul
Cei mici au ca sarcina să numere Evaluare orală
prin încercuire elementele din
Pe echipe
jetonul extras apoi să pună cifra
corespunzătoar.
O3
SARCINA 3 Exercițiul
Jocul Evaluare orală
Clopoțel le spune copiilor că este
foarte supărat că a uitat cum să
numere crescător.

Insectele sunt numerotate cu


numere de la 1-3. Ei au ca sarcină să
selecteze jetoanele numerotate și să
le așeze în șir crescător. ( atât echipa
1 cât și echipa 2)
Complicarea jocului
Ultima probă a jocului, este de a
O4 pune tot atâtea buline cât ii indică Conversatia Fluturi Frontal
cifra. Clopoțel le spune copiilor că Problematizarea colorați, Se observa
un vânt puternic le-a suflat albinute, comportamentul
bulinuțele fluturașilor. coșulețe copiilor
Complicarea jocului se face prin
învartirea unei roţi (roata numerelor
1,2,3). Lipeşte tot atâtea buline câte Pe echipe
6.Obținerea arată cifra- preşcolarul învârte roata
performanței împărţită în 3 sectoare colorate
(roşu, galben, verde), numerotate de
la 1 la 3, iar după ce denumeşte cifra Conversația
şi culoarea sectorului la care roata Explicația
s-a oprit, alege dintr-un coş tot
atâtea buline (de aceeași culoare cu
fața sectorului) câte arată cifra şi le
lipeşte pe fluturași.
Prin tranzitia “1,2,1,2 dă din aripi la
fel ca noi” se trece la cea de-a doua
activitate, DEC (activitate artistic
plastica).
Pentru că l-am ajutat pe Clopoțel Conversația
să ajungă acasă, astăzi, la ora de Explicatia Acuarele,
educație plastică vom reliza fluturaș,
împreună un fluture. Clopoțel vă pensule,
este recunoscător și vă consideră servețel,
parte din familie. Din acest motiv, paleta pentru
astăzi la activitatea de pictură ne culori, apă.
vom crea aripioare.
Veți reusi acest lucru dacă în Frontal
timpul activității veți fi atenți, veți Copiii intuiesc
respecta cerințele realizării lucrării materialele
și veți acorda multă atenție.
Tehnica de lucru va fi monotipia.
Copiii au pe măsute materialele
de lucru pe care le intuiesc:
Conversația
acuarele, fluture, pensule, servețel,
O1 paleta pentru culori, apă. Se prezintă
O2 materialul didactic.
O3 Etapele de lucru: Individual
- pe prima jumătate a foii deja
îndoite, se aşează culori uşor Se observa
fluidizate, grupate sau la distanţe comportamentul
diferite; Laptop copiilor
- se pliază cealaltă jumătate de hârtie Boxa
peste culori şi se presează, dirijând
în acelaşi timp culoarea spre
margini.
Prin întinderea/deschiderea foii se
observă că s-a obţinut o formă
spontană . Se respectă conturul
ajutător!
Se lasă să se usuce.
Se prezintă criteriile de evaluare Individual
pe întelesul copiilor:
-Acuratețea lucrării.
-Respectarea etapelor de lucru.
-Finalizarea lucrarii.
Copiii execută
Înainte de a începe executarea
mișcările
lucrarilor, copiii fac exerciții de
încălzire a mușchilor mâinii:
“Mișcăm degețelele
Scuturăm mânuțele
Eu strâng pumnii și desfac
Degetelor le fac pe plac.
Tic tac, tic tac Individual
Ceasul face tica taca
Învârtim morișca, STOP!
Învârtim morișca, STOP!
Rândunica zboară,
Rândunica zboară!”
Educatoarea urează copiilor “spor
la lucru”.
Copiii executa lucrările pe fond
muzical, o muzică placută pentru
copii.
Educatoarea intervine cu explicații
acolo unde este necesar.
Pe masură ce copiii termină
lucrările, ei le expun pentru ca la
final să se realizeze turul galeriei.

7.Încheierea În încheierea activității, se face


activității turul galeriei, se observa lucrările, Turul galeriei Frontal si Aprecieri
Conversația individual generale si
câțiva copii își exprimă parerea vis a Observația individuale.
vis de modul de lucru, reușita
activității.
Educatoarea face aprecieri Aprecieri
verbale asupra modului în care s-a generale si
desfășurat activitatea și ofera Recompense individuale.
recompense copiilor.
Pe tranzitia:
“1,2,1,2 dă din aripi” la fel ca noi,
preșcolarii părăsesc sala pentru a se
spăla pe mâini.

S-ar putea să vă placă și