Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare sumativă

Clasa V
Varianta I
Numele, prenumele___________________________

1. Reprezintă pe un desen următoarea situație: L


A ∈ a , B ∈b și a ∥ b , c ∩ a= { M } 0
1
2
3
4

2. Transformă în unități standard: L


a) 35 ml = 0
b) 0,25 t = 1
c) 2,4 ha = 2
d) 3 h 5 min. = 3
4
3. Cu ce bancnote poate fi plătit un ghiozdan care costă 67 lei. Propune 2 variante L
diferite de achitare. 0
1
2

4. Dimensiunile unui vas de forma unui cuboid sunt 32 cm, 3 dm și 0,4 m. Vom L
putea turna în acest vas 40 litri de apă? 0
1
2
3
4

Răspuns:______________________

5. Rezolvă problema: L
Un ceas se grăbește cu 7 minute în 12 ore. Dacă îl potrivești miercuri la ora 11:00, 0
ce oră va indica vineri la ora 23:00? 2
3
4

Răspuns:______________________

6. Rezolvă problema: L
Perimetrul unui teren agricol de formă dreptunghiulară este de 420 m. Lungimea 0
terenului este de 2,5 ori mai mare decât lățimea. Ce recoltă se va strânge de pe 1
acest teren, dacă de pe un ar se obține 0,9 t de roșii? 2
3
4
5
6

Răspuns:______________________

Evaluare sumativă
Clasa V
Varianta II
Numele, prenumele___________________________
1. Reprezintă pe un desen următoarea situație: L
K ∈a , P ∈b și a ∥ b , c ∩ a= { M } 0
1
2
3
4

2. Transformă în unități standard: L


a) 320 ml = 0
b) 2,5 t = 1
c) 0,4 ha = 2
d) 2 h 15 min. = 3
4
3. Cu ce bancnote poate fi plătită o carte care costă 57 lei. Propune 2 variante L
diferite de achitare. 0
1
2

4. Dimensiunile unui vas de forma unui cuboid sunt 52 cm, 4 dm și 0,3 m. Vom L
putea turna în acest vas 50 litri de apă? 0
1
2
3
4

Răspuns:______________________

5. Rezolvă problema: L
Un ceas se grăbește cu 5 minute în 12 ore. Dacă îl potrivești joi la ora 10:00, ce 0
oră va indica sâmbătă la ora 22:00? 2
3
4
Răspuns:______________________

6. Rezolvă problema: L
Perimetrul unui teren agricol de formă dreptunghiulară este de 400 m. Lungimea 0
terenului este de 1,5 ori mai mare decât lățimea. Ce recoltă se va strânge de pe 1
acest teren, dacă de pe un ar se obține 0,8 t de roșii? 2
3
4
5
6

Răspuns:______________________