Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă

Clasa VI
Varianta I
Numele, prenumele___________________________

1. Reprezintă pe un desen următoarea situație: L


A ∈ a , B ∈b și a ∥ b , c ∩ a= { M } 0
1
2
3
4

2. Desenează: L
∆ ABC cu AB =7 cm , BC =6 cm și AC=5 cm . 0
1
2
3

3. Punctul K ∈ [ PQ ] ; PQ=11 cm . Determină lungimile segmentelor KP și KQ, dacă L


KP este cu 5 cm mai mare decât KQ. 0
1
2
3
4

4. Perimetrul unui dreptunghi este de 164 mm. O dimensiune este cu 6 mm mai L


mare decât cealaltă. Aflați dimensiunile dreptunghiului. 0
1
2
3
4
5

5. Un cuboid are lungimea de 2 ori mai mare decât lățimea și de 3 ori mai mică L
decât înălțimea. Aflați suma lungimilor muchiilor cuboidului, știind că suma 0
celor trei dimensiuni ale lui este egală cu 72 cm. 2
3
4
5

6. Pentru a modela o piramidă patrulateră cu toate muchiile de aceeași lungime s-a L


utilizat o bucată de sârmă din care se poate confecționa un dreptunghi cu 0
laturile de 16 cm și 8 cm. Aflați lungimea muchiei piramidei. 1
2
3
4
5
6