Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare practică cl.

10
Determinarea coeficientului de frecare la alunecare cu ajutorul unui fir elastic

Numele, prenumele__________________________________________

Scopul lucrării: să se determine valoarea coeficientului de frecare la alunecare.


Materiale: corp paralelipipedic din lemn, fir elastic, riglă.
Note teoretice
La mișcarea unui corp pe o suprafață orizontală asupra acestuia acționează forțele de tracțiune ⃗ F , de
greutate ⃗
G ,de reacțiune ⃗N și de frecare ⃗
F fr , conform figurii.
La mișcarea uniformă coeficientul de frecare este dat de relația:
F
μ= (1)
G
Aplicând forța de tracțiune prin intermediul firului elastic și măsurând alungirea lui x1, obținem:
F=kx1, (2)
unde k este constanta elastică a firului.
Suspendând corpl de fir și măsurând alungirea lui x2, forța de greutate se exprimă:
G=kx2 (3)
Astfel, coeficientul de frecare se determină prin relația:
x1
μ= (4)
x2
În acestă lucrare se va determina coeficientul de frecare dintre corpul de lemn și suprafața orizontală
a mesei cu ajutorul unui fir elastic.

Erori
∆ x 1=∆ a+∆ b=1÷¿¿ ∆ x 2=∆ a+ ∆ b=1÷¿¿
∆ μ ∆ x1 ∆ x2
ε μ= = + (5)
μ x1 x2

Modul de lucru
1. Legați firul elastic de corpul din lemn și plasați-l pe suprafața orizontală a mesei.
2. Marcați pe firul elastic două puncte și măsurați distanța dintre ele a
3. Trageți atent capătul liber al firului elastic pentru a obține o mișcare uniform rectilinie a
corpului și măsurați distanța dintre punctele marcate b.
4. Suspendați corpul de fir și măsurați distanța dintre punctele marcate c.
5. Determinați alungirile x 1=b−a și x 2=c−a, apoi completați tabelul.
6. Scrieți exemplele de calcul, rezultatul final și formulați concluziile necesare.
Tabelul măsurărilor și determinărilor
Nr. a, m b, m c, m x1, m x2, m μ ∆μ εμ
1
2
3
Exemple de calcul
μ=∆ μ=ε μ =¿

Rezultatl final
μ= ( μ ± ∆ μ ) =( ¿¿ ±¿ ) , ε μ=¿ ¿

Conluzii
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Întrebări și exerciții
1. Pentru ce valori ale coeficientului de frecare precizia măsurării acestuia prin metoda
dată ar fi maximă?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Cum influențează eroarea determinării coeficientului de frecare distanța dintre
punctele marcate pe firul elastic?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Deduceți relațiile (1) și (5)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Cum depinde coeficientul de frecare de masa corpuli? Dar alungirea firului?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________