Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare semestrială sem.

II
Clasa 8
Varianta 1
Numele, prenumele ___________________________ data_________________
1.Continuați următoarele fraze, astfel încât acestea să fie adevărate. L
a) Intensitatea curentului pe o porţiune de circuit este_________cu tensiunea aplicată acestei porţiuni 0
şi __________cu rezistenţa ei. 1
b) Sensul forţei electromagnetice depinde de sensul _____________. 2
c) Motoarele electrice sunt alcătuite dintr-o parte rotativă numită__________ . 3

2.Stabiliți prin săgeți corespondența dintre următoarele mărimi fizice și unitățile lor de măsură. L
Tensiunea electrică cm 0
Rezistivitatea mJ 1
Lungimea conductorului Ω·m 2
Lucrul curentului electric km/h 3
kV 4
3.Determinați valoarea de adevăr a următoarelor afirmații, marcând A dacă afirmația este L
corectă și F dacă aceasta este falsă. 0
La conexiunea în serie a conductoarelor rezistenţa totală este egală cu suma rezistenţelor fiecărui 1
conductor. A F 2
Echipamentul fix al electromotorului se numeşte stator. A F 3
Puterea curentului electric poate fi măsurată şi în KWh A F
4. Un reostat este confecţionat dintr-un fir de cupru cu lungimea de 100 m şi aria secţiunii L
transversale de 1,7 mm2 circulă un curentelectric de 2 A. Determinaţi tensiunea la capetele 0
conductorului. Se va considera ρ═1,7·10-8Ωm. 1
2
3
4
5

5. Asupra unui conductor cu lungimea de 3 cm aflat într-un câmp magnetic cu inducţia de 40 mT L


acţionează orizontal o forţă electromagnetică.Această forţă este echilibrată acţionând cu un resort cu 0
constanta elastică de 15 mN/m care se deformează cu 2 cm . Calculaţi intensitatea curentului prin 1
conductor. Liniile de câmp sunt perpendiculare pe conductor. 2
3
4
5
6

6. Masa unui conductor din aluminiu este egală cu 280 g , iar rezistenţa electrică este de 2,7 Ω .Ce L
lungime are conductorul.Densitatea aluminiului este 2,7 g/cm3 0
1
2
3
4
5
6

7. Ce putere dezvoltă câmpul magnetic omogen a cărui inducţie magnetică este de 2 mT,deplasând L
orizontal , perpendicular pe direcţia liniilor lui , un conductor cu lungimea egală cu un 1 m la 0
distanţa de 5 m în timp de 1 s,dacă prin conductor au trecut 1020 electroni. 1
2
3
4

Evaluare sumativă sem.II


Clasa 8
Varianta 2
Nume, Prenume elev___________________________ data_________________
1.Continuați următoarele fraze, astfel încât acestea să fie adevărate. L
a) Căldura degajată de un conductor parcurs de curent electric este egală cu _____________. 0
b) Sensul liniilor de câmp magnetic se determină cu ajutorul _______________________________. 1
c) Motoarele electrice sunt alcătuite dintr-o parte nemişcată numită __________ ____________. 2
3
2.Stabiliți prin săgeți corespondența dintre următoarele mărimi fizice și unitățile lor de măsură. L
Cantitatea de căldură s 0
Rezistenţa electrică T 1
Timpul mΩ 2
Inducţia câmpului magnetic μJ 3
A 4

3. Determinați valoarea de adevăr a următoarelor afirmații, marcând A dacă afirmația este L


corectă și F dacă aceasta este falsă. 0
La conexiunea în paralel a conductoarelor rezistenţa totală este egală cu suma rezistenţelor fiecărui 1
conductor. A F 2
Solenoidul parcurs de curent electric se comportă ca un magnet. A F 3
Puterea curentului electric în circuit poate fi măsurată direct cu ajutorul ampermetrului . A F
4. Un reostat este confecţionat dintr-un fir de constantan cu lungimea de 50 m şi aria secciunii L
transversale de 1 mm2.Determinaţi intensitatea curentului care circulă prin reostat dacă tensiunile la 0
bornele lui este de 50 V.Se va considera densitatea constantanului de 50·10-8Ωm. 1
2
3
4
5

5. Asupra unui conductor cu lungimea de 30 cm parcurs de un curent cu intensitatea de 0,6 A L


acţionează o forţă electromagnetică deplasându-l la distanţa de 50 cm în direcţia forţei. Calculaţi 0
lucrul efectuat de această forţă dacă conductorul se află într-un câmp magnetic cu inducţia 0,2 T cu 1
liniile perpendiculare pe conductor. 2
3
4
5
6

6. Câţi electroni vor traversa în fiecare secundă secţiunea unui conductor cu rezistenţa electrică de L
200 W, dacă lucrul mecanic efectuat la deplasarea unui electron dintr-un capăt în altul este egal cu 0
2,56·10-17J. 1
2
3
4
5
6

7. Mărind tensiunea electrică la bornele motorului electric de 1,3 ori, viteza de ridicare a unui corp L
cu acest motor a crescut de 1,54 ori. De câte ori a crescut puterea dezvoltată de motor. 0
1
2
3
4

Barem de notare
Punctaj 1-2 3-5 6-8 9-13 14-19 20-24 25-27 28-29 30-31
Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10