Sunteți pe pagina 1din 2

_____ nr.

___
____ ___________ 2022

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Biroul Permanent
al Parlamentului Republicii Moldova

În temeiul art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art.47 din


Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996, se înaintează, spre
examinare, Plenului Parlamentului, cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de
hotărâre a Parlamentului privind încetarea calității de membru al Comisiei
Electorale Centrale.

Anexă:
- Proiectul de hotărâre;
- Cererea de demisie a dlui Alexandru MUSTEAȚA.

Olesea STAMATE
Deputat în Parlament

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 105 www.parlament.md
proiect

HOTĂRÂRE
privind încetarea calității de membru al Comisiei
Electorale Centrale

În temeiul art.20 alin.(1) lit. b) din Codul electoral nr.1381/1997,


Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art.1. – Se constată încetarea calității de membru al Comisiei Electorale


Centrale a domnului Alexandru MUSTEAȚA în legătură cu demisia.

Art.2. – Articolul 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.115/2021 privind


confirmarea componenţei nominale a Comisiei Electorale Centrale (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.226-229, art.256) se modifică după cum
urmează:
textul „MUSTEAȚA Alexandru – desemnat de Parlament” se exclude.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi contestată în instanța de judecată în


termenul prevăzut la art. 209 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.
116/2018.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI