Sunteți pe pagina 1din 3

INSTRUCTIUNI DE LUCRU SI DE IPSSM_47

UNITATEA SECURITATE SI SANATATE IN


MUNCA EDITIA 1
PROCEDEE DE EXECUTARE A OBIECTIVULUI DE PAZA DATA:

1.Ordinea interioara la post, in folosul securitatii obiectivului


In interesul serviciului este necesar sa fie respectate regulile de gospodarire, in postul incredintat, iar
agentii sa raporteze orice situatie legata de starea zonei de responsabilitate, care poate afecta securitatea
obiectivului.
De asemenea, in post sau perimetru pot fi instalate materiale tiparite (afise, pliante, indicatoare, etc..
de avertizare, interzicere, orientare) care sa ajute munca agentului sau sa avertizeze asupra unor pericole sau
interdictii in locurile cu risc din obiectiv.
La intrarea in serviciu sau pe timpul executarii acestuia, agentul de securitate trebuie sa se asigure
ca:
- Nu sunt depozitate obiecte langa pereti, garduri sau cladiri;
- Toate vehiculele sunt parcate in zonele anume desemnate;
- Toate zonele de siguranta si protectie sunt eliberate de materiale si bunuri;
- Langa gard nu sunt parcate vehicule, camioane si trailere;
- Arbustii ornamentali, pomii si iarba sunt taiate sau ingrijite pentru a nu obstructiona vizibilitatea;
- Permanent este curatenie, in imprejurimi si pe perimetru.
2.Intretinerea postului pentru deplina siguranta
“Un loc pentru orice si orice la locului lui”, aceasta trebuie sa fie deviza agentului din orice post de
securitate.
Curatenia si ordinea reprezinta elemente care stau la baza sigurantei, oriunde, la dispecerat, la
centrul de formare, in atelierul de lucru, la postul de securitate, la oricare alt loc de munca ca si in propria
casa.
Agentul de securitate trebuie sa semnaleze toate situatiile de nerespectare a regulilor de ordine
interioara stabilite.
Intretinerea include pastrarea tuturor zonelor de lucru sau de serviciu, in ordine si curate. Agentul de
securitate trebuie sa raporteze orice situatie care nu este regulamentara din punct de vedere al ordinii
interioare si sa urmareasca remedierea celor constatate.
Reguli privind intretinerea postului:
- Tot ce este aruncat trebuie ridicat;
- Coridoarele, trecerile si podelele sa nu fie blocate cu diferite obiecte;
- Obiectele trebuie ordonate si caile de trecere sa fie degajate;
- Petele de ulei, grasime sau apa trebuie curatate imediat;
- Gunoiul si deseurile se depoziteaza in containere sau in locuri prevazute special;
- Prevenirea caderilor obiectelor prin asezarea lor in ordinea folosirii si a altor utilitati (cutii, lazi,
truse) pentru sculele de mana sau alte materiale.
Neintretinerea corespunzatoare este o omisiune de a recunoaste si de a urmari prompt pericolele care
pot genera accidente ca: alunecari, caderi, loviri, dar si distrugeri de bunuri sau valori.
Cel mai important lucru ramane, mentinerea ordinii interioare pentru prevenirea pericolelor, ca
obligatie primordiala a intregului personal.
3.Patrularea de securitate
Patrula de securitate se copune dintr-un numar variabil de agenti de securitate si are atributii de
supraveghere a unor locuri sau zone, cu gradde risc ridicat sau de legatura intre elementele de dispozitiv si
de sprijin, in situatii deosebite.
Pe timpul executarii serviciului de patrulare, agentul de securitate trebuie sa fie preocupat de
securitatea obiectivului sub toate aspectele. Ele are obligatia sa verifice si sa raporteze toate pericolele
privind securitatea si sanatatea in munca, integritatea bunurilor si valorilor, prevenirea incendiilor, a
INSTRUCTIUNI DE LUCRU SI DE IPSSM_47
UNITATEA SECURITATE SI SANATATE IN
MUNCA EDITIA 1
PROCEDEE DE EXECUTARE A OBIECTIVULUI DE PAZA DATA:

furturilor si sustragerilor, a distrugerilor din diferite cauze si alte probleme care ar putea provoca
beneficiarului daune de orice natura.
Serviciul de patrulare este de doua feluri: permanent si temporar.
Patrularea permanenta se realizeaza in interiorul sau pe perimetrul obiectivului, in locuri sau zone
pretabile producerii de infractiuni in regim permanent.
Patrularea temporara se realizeaza in interiorul sau pe perimetrul obiectivului, de catre agenti de
securitate cu aceasta misiune la intervale neregulate si pentru perioade variabile de timp.
Agentii de securitate din compunerea patrulei pot efectua o vrificare a perimetrului obiectivului sau
o investigare interna mai amanuntita.
Frecventa patrulei in obiectiv va fi convenita cu beneficiarul si va fi probata prin raportare sau
marcarea prezentei prin mijloace specifice.
Obiectivele patrularii:
- sa previna si sa semnaleze incendiile, inundatiile, furtul sau frauda;
- sa previna si sa detecteze pagube si distrugeri ale proprietatii pazite generate de diferite cauze;
- sa se asigure ca este respectat Regulamentul de ordine interioara;
- sa previna si sa descopere infractiunile impotriva intereselor beneficiarului;
- sa previna accidentele de orice fel;
- sa previna orice forma de perderi sau instrainari;
- sa inregistreze si sa raporteze toate neregulile constatate, intr-un mod cat mai clar si mai operativ
posibil.
Agentii de securitate din compunerea patrulei, se deplaseaza pe un traseu stabilit si prevazut prin
consemn.
Ei trebuie sa actioneze la vedere, in scopul descurajarii unor eventuale infractiuni.
4.Procedee ale patrularii de securitate
Pe timpul patrularii de securitate, agentii executa urmatoarele activitati:
- verifica toate cladirile, birourile, laboratoarele si alte zone de risc pentru prevenirea incendiilor,
inundatiilor si altor pericole;
- verifica daca toate caldirile, camerele, birourile sunt incuiate si asigurate din punct de vedere al
securitatii lor, daca au existat incercari de a deschide fortat usile, ferestrele, lacatele, robinetele de
apa, etc. vor fi verificate cu atentie lacatele pentru a constata daca nu exista incercari de fortare sau
inlocuire a lor;
- sesizeaza existenta oricari lumini neobisnuite sau suspecte; verifica incaperile sau cladirile lasate
aparent neincuiate. Daca nu exista semne de fortare si instructiunile prevad sa fie incuiate, le va
incuia si va raporta despre incident; noteaza orice defectiune descoperita in cladiri, care ar putea
genera pagube proprietatii sau ranirea vreunui salariat al beneficiarului, luand masuri preventive
acolo unde este posibil; cerceteaza toate aparatele care sunt lasate in functiune. Pentru a nu deteriora
ceva, nu le va opri fara sa verifice instructiunile (ex. Computerele);
- verifica starea imprejmuirilor si raporteaza acolo unde considera ca este nevoie de reparatii;
intocmeste un raport in cazul iluminatului defectuos, a unor scurgeri de lichid, a emanatiilor de fum
sau gaze si altele; noteaza detalii despre autovehiculele parcate in apropierea gardului, perimetrului
si despre materialele sau obiectele depozitate suspect langa gard care permit escaladarea usoara;
verifica autovehiculele incarcate sau vagoanele de cale ferata asigurandu-se ca sigiliile sunt intacte,
verifica orice containere sau vehicule goale pentru a descoperi eventuale marfuri furate; verifica
daca autovehiculele comerciale sunt incuiate si imobilizate si raporteaza orice neregula. Scoate
cheile din contact daca exista, le asigura si raporteaza;
INSTRUCTIUNI DE LUCRU SI DE IPSSM_47
UNITATEA SECURITATE SI SANATATE IN
MUNCA EDITIA 1
PROCEDEE DE EXECUTARE A OBIECTIVULUI DE PAZA DATA:

- acorda atentie speciala zonelor de livrare si manipulare a marfurilor si raporteaza orice incetare de
activitate la sosirea sa sau orice i se pare suspect;
- noteaza si raporteaza cazurile de expunere a bunurilor la distrugere din cauza vremii sau vandalizarii
lor, mutandu-le in locuri sigure, daca este posibil;
- raporteaza orice incalcare a regulilor de protectie si sanatate in munca persoanei de legatura
desemnata de beneficiar. Informeaza superiorul sau si consemneaza acest lucru in registrul de
evenimente;
- someaza orice persoana aflata in zona de competenta care prezinta suspiciuni privind prezenta sa in
acel loc;
- noteaza faptele observate si actioneaza in sensul instructiunilor, in lipsa instructiunilor va raporta
cazurile superiorilor sai. Nu se iau masuri immediate cu exceptia situatiilor in care instructiunile
prevad acest lucru;
- consemneaza orice pericol observat care ar putea cauza raniri sau distrugeri si ia masurile necesare
de inlaturare a lor;
- acorda atentie deosebita casieriilor, seifurilor si altor zone unde se manipuleaza bani si valori.
Recupereaza cheile gasite in aceste locuri informand persoana de contact a beneficiarului,
inregistreaza faptul in registru si informeaza despre aceasta seful ierarhic;
- acorda atentie salariatilor care lucreaza in afara orelor de program. Acestia vor fi vizati periodic in
scopul prevenirii unor activitati ilicite;
- noteaza orice suspiciune potrivit careia salariatii folosesc sau sunt in posesia de droguri sau bauturi
alcoolice.
- Raporteaza si stabileste daca este nevoie de interventie medicala, in asemenea situatii, merge numai
insotit in cladiri, incaperi sau alte locuri periculoase.

S-ar putea să vă placă și