Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

1
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 551 din 14 iunie 2022

Structura Comisiei Electorale Centrale

Nr. de
Nr. Denumirea subdiviziunii
unități
1. Membrii Comisiei Electorale Centrale (3 membri permanenți 9
(președinte, vicepreședinte și secretar – persoane care dețin funcții de
demnitate publică) și 6 membri care nu activează permanent))
2. Aparatul Comisiei Electorale Centrale 53
3. Centrul de instruire continuă în domeniul electoral (CICDE) 9

Structura Aparatului Comisiei Electorale Centrale

Nr. de
Nr. Denumirea subdiviziunii
unități
1. Direcția management alegeri 8
2. Direcția juridică 6
3. Direcția tehnologii informaționale și gestionarea liselor electorale 8
4. Direcția financiar-economică 8
(Serviciul planificare și executare bugetară)
5. Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice 8
și a campaniilor electorale
6. Direcția comunicare, relații publice și mass-media 6
7. Direcția analiză și documentare 6
8. Serviciul resurse umane 1
9. Serviciul audit intern 1
10. Serviciul achiziții publice și logistică 1
TOTAL UNITĂȚI: 53
Anexa nr. 2
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 551 din 14 iunie 2022

Membrii CEC Vicepreședintele Secretarul


Președintele CEC CEC
care nu activează permanent CEC
6 1 1 1

CICDE
9 Aparatul Comisiei Electorale Centrale

Direcția supraveghere și
Direcția financiar- control privind Direcția management
Serviciul audit intern economică finanțarea partidelor
politice și a campaniilor
alegeri
1 electorale
8 (5+3)
8 8

Serviciul resurse Serviciul planificare și Direcția tehnologii


umane executare bugetară informaționale și
Direcția juridică
1 3 gestionarea listelor
electorale
6 8

Serviciul achiziții
publice și logistică
Direcția comunicare,
1
relații publice și Direcția analiză și
mass-media documentare
6 6