Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA GIMNAZIALA

”DIMITRIE LUCHIAN”
COMUNA PISCU-JUDEŢUL GALAŢI
Tel: 0236-827873; Fax: 0236-
8278678;E-
mail:dimitrie_luchian@yahoo.com

Planificarea activităţilor extracurriculare


An şcolar 2021-2022
Grupa mijlocie " Strumfii"

"Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista
când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să îi învăţăm să
se adapteze."
Maria Montessori - "Descoperirea copilului"

Fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că
educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi
locul bine stabilit în formarea personalităţii ccopiilor.
În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele
formării personalităţii preşcolarilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe
copii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socio-afectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o
necesitate.
Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare,
la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a
timpului lor liber.
Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual,
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi
activitatea comunităţii locale.
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu
însufleţire şi dăruire, la stfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate.
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
SCOALA GIMNAZIALA
”DIMITRIE LUCHIAN”
COMUNA PISCU-JUDEŢUL GALAŢI
Tel: 0236-827873; Fax: 0236-
8278678;E-
mail:dimitrie_luchian@yahoo.com

NR.
LUNA DENUMIREA ACTIVITĂŢII MIJLOC DE REALIZARE
CRT.
Jocuri de rol pentru acomodarea cu
Septembrie
1. „GRADINIȚA - NOUA MEA FAMILIE“ statutul de preșcolar
2021
Observare în natură
Colecționare de materiale din natură 
Octombrie
2. ,,TOAMNA”- frumuseţe, bogăţie şi culoare Activități practice
2021
Expoziţie cu lucrările copiilor

,,DIN OBICEIURILE NOASTRE ȘI ALE Activități practice


Noiembrie ALTOR POPOARE” Expoziție cu lucrările copiilor
3.
2021 Dragobete și Hallowen, Sfântul Andrei

1DECEMBRIE - ZIUA NAŢIONALĂ A Cântece, dansuri și poezii


ROMÂNIEI

„MOȘ NICOLAE ȘI DARURILE SALE“ Participare la slujba de Sfântul Nicolae


Decembrie
4.
2021
,,IATĂ, VINE MOŞ CRĂCIUN!” Confecționare de podoabe pentru brad
Expoziție cu lucrări ale copiilor
Serbare de Crăciun

MIHAI EMINESCU ȘI PRIETENUL Recitare poezii


SĂU ION CREANGĂ Vizionare povești
Ianuarie
5. ,,HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ” Activitate practică costumul național
2022

Februarie ,,ȘTIM SĂ CIRCULĂM CORECT” Reguli de circulație


6.
2022
,,E ZIUA TA, MĂMICO!” Activitate practică, felicitarea mamei
7. Martie
Serbare închinată mamei cu ocazia zilei
2022
de 8 Martie
8. Aprilie ,,HRISTOS A ÎNVIAT!” Participare la o slujbă religioasă.

2022 ,,BUNĂTĂŢILE IEPURAŞULUI” Activități practice


Expoziţie cu lucrări ale copiilor.

9. MAI ,,PRIMĂVARĂ EUROPEANĂ” Să ne cunoaștem mai bine !


2022
SCOALA GIMNAZIALA
”DIMITRIE LUCHIAN”
COMUNA PISCU-JUDEŢUL GALAŢI
Tel: 0236-827873; Fax: 0236-
8278678;E-
mail:dimitrie_luchian@yahoo.com

,,SĂ PROTEJĂM NATURA” Activitate de ecologizare, reciclare


deșeuri

1IUNIE - ZIUA COPILULUI Marcarea zilei prin diferite activităţi


desfăşurate în aer liber : excursii,
drumeţii, serbări, concursuri.
Iunie
10. Jocurile copilariei
2022
,,BUCURIILE COPILĂRIEI” Serbare de sfârșit de an.

BIBLIOGRAFIE:

 Mihaela Păişi Lăzărescu, Liliana Ezechil, Laborator preşcolar - ghid metodologic -


ediţia a V a revizuită, V&INTEGRAL, Bucureşti 2015;
 Elinor Schulman Kolumbus, Didactică preşcolară, traducere Magdalena Dumitrana,
Ediţia a III a, V&INTEGRAL, Bucureşti 2008;
 Silvia Borţeanu, Viorica Preda, Anca-Camelia Vodiţă, Metoda proiectelor la vârstele
timpurii - ediţia a doua revizuită, Editura Miniped, Bucureşti-2016;
 tim-tim-timmy.ro
 didactic.ro
 http://www.preschoolrainbow.org

Prof.inv.prescolar: DIMA SILVIA DANIELA