Sunteți pe pagina 1din 4

SCOALA GIMNAZIALA

”DIMITRIE LUCHIAN”
COMUNA PISCU-JUDEŢUL GALAŢI
Tel: 0236-827873;
Fax: 0236-8278678;E-
mail:dimitrie_luchian@yahoo.com
SCOALA GIMNAZIALA
”DIMITRIE LUCHIAN”
COMUNA PISCU-JUDEŢUL GALAŢI
Tel: 0236-827873;
Fax: 0236-8278678;E-
mail:dimitrie_luchian@yahoo.com

Grupa: Mijlocie
Prof. Inv. prescolar DIMA Silvia Daniela

Subsemnata, DIMA SILVIA DANIELA educatoare titulară la Scoala Gimnaziala Dimitrie


Luchian, Gradinita Nr.1, Piscu , în anul școlar 2021-2022 , am obţinut gradul DEFINITIVAT în anul
2018, am o vechime în învăţământ de 4 ani. În acest an școlar îndrum preșcolarii de la grupa mijlocie .
În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu
posibilitatile copiilor din grupele pe care le-am condus.
Ca educatoare caut să fiu mereu informată cu tot ce apare nou legat de specialitatea mea şi să fiu mereu
bine documentată şi pregătită.Activitatea mea a vizat următoarele competenţe:

ASPECTE PRIVIND PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII


În acest an şcolar 2021-2022, semestrul I am urmărit proiectarea şi realizarea într-un alt demers a
activităţii instructiv-educative, diferit de cea tradiţională, acest lucru permitându-mi să-mi pun în
valoare experienţa prin activităţi cu caracter integrat, într-o abordare interdisciplinară. Am consultat
permanent surse de documentare pentru a asigura caracterul ştiintific al conţinuturilor şi demersurilor
didactice şi bogaţia acestora şi am ordonat corespunzător temele, revizuind periodic bugetul de timp
alocat fiecărei teme în funcţie de interesul copiilor.
Ținând seama de principiile şi cerinţele noului Curriculum pentru învăţământ preşcolar am parcurs o
serie de demersuri educaționale în scopul de a selecta obiectivele, resursele necesare şi de a identifica
tipurile de activităţi de învăţare care conduc la atingerea acestora.
După cum s-a obsevat, noul Curriculum prefigurează un program care conţine o listă de teme anuale
şi de sugestii de transpunere în practică a acestora. Astfel, am încercat ca activităţile desfăşurate să
capete acea notă firească de naturalețe cu o formă frumoasă, coerentă şi logică, asemeni unei poveşti,
gândită şi spusă bine, dar de fiecare dată altfel. Am fost preocupată de completarea cu mare
responsabilitate şi atenţie a ,,Condicii de evidenţă a prezenţei şi a activităţii educatoarei şi a copiilor în
grădiniţă,, - completarea tuturor rubricilor ,corelarea tuturor activităţilor dintr-o săptămână cu tema
mare a săptămânii şi existenţa unei legături strânse între activităţile unei săptămâni atât pe verticală cât
şi pe orizontală intre etapele activităţii ,completarea activităţilor alese propuse a se desfăşura pentru o
săptămână integral, inserarea activităţilor opţionale în orar şi în activităţile planificării săptămânale,
corelarea schemei orare cu planul de învăţământ specific nivelului de vârstă.Am căutat să asigur un
echilibru între activităţile statice şi cele dinamice –atât în în cursul unei zile cât şi în timpul unei
săptămâni-şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer liber a copiilor.Am intocmit orarul grupei ţinând
cont de abordarea integrală a conţinuturilor.Am situat copilul in centrul procesului de predare –
invatare,stabilind un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul activităţilor
artistico-plastice şi practice.
SCOALA GIMNAZIALA
”DIMITRIE LUCHIAN”
COMUNA PISCU-JUDEŢUL GALAŢI
Tel: 0236-827873;
Fax: 0236-8278678;E-
mail:dimitrie_luchian@yahoo.com

ASPECTE PRIVIND EVALUAREA ŞI ANALIZA ACTIVITĂŢILOR COMUNE


Evaluarea are scopul de a urmări progresul copilului în raport cu el însuşi. De aceea, la începutul
anului şcolar am făcut o evaluare iniţială a fiecărui copil în cadrul activităţilor pe domenii experienţiale,
dar şi în cadrul jocurilor şi activităţilor alese unde copiii se manifestă nestingheriţi, creativ şi se
constată mai uşor cunoştinţele. Evaluările continue s-au desfăşurat pe întreaga perioadă a semestrului
prin diferite fişe de evaluare. Am aplicat probe orale, scrise şi am desfăşurat o serie de jocuri pentru o
observare sistematică în timpul diferitelor momente ale programului zilnic.
În desfăşurarea activităţilor am utilizat metode şi procedee specifice învăţării prin cooperare şi am
încurajat plasarea copilului în situaţia de a explora şi de a deveni independent, dar nu am renunţat la
metodele clasice de transmitere şi asimilare a informaţiei punând accent pe joc ca metodă de bază a
învăţării.
Între metodele de evaluare utilizate am folosit metodele alternative fără a le exclude pe cele clasice,
dintre modalităţile alternative de evaluare amintesc: lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor,
aprecierile verbale, autoevaluarea, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări, ecusoane, medalii etc.
INTERRELAŢIONARE-COMUNICARE
Interacţiunea educatoare-copil
La sosirea în grădiniţă am purtat scurte discuţii, dialoguri afective cu copiii. Aceste dialoguri
reprezinta o punte solidă între mine şi copil, îmi înlesnesc cunoaşterea preocupărilor lui. Totodată îi
dau posibilitatea copilului să relateze din experienţa personală şi în plus e şi un privilej de depistare a
deficienţelor de vorbire, copilul fiind nevoit să folosească cuvinte diverse, construcţii verbale noi şi
forme verbale diferite. Dialogul afectiv cu copilul, buna dispoziţie, ataşamentul faţă de el, îl apropie, îl
stimulează, şi-l antrenează în participarea activă, cu caracter educativ iar în grupă se creează o
atmosferă plăcută, antrenantă.
Interacţiunea educatoare-familie
Sunt interesată mereu să-mi fac din familie un aliat, să câstig aprecierea, colaborarea şi sprijinul ei
pentru o unitate de cerințe educative, i-am informat de felul în care copiii s-au adaptat la regimul
grădiniţei, manifestările şi atitudinile comportamentale în grădiniţă. Au fost informaţi periodic despre
rezultatele şi progresele copiilor, am organizat şedinţe, lectorate, activitati comune cu parintii si copii ,
expoziţii cu lucrările copiilor, serbări, lecţii deschise, discuţii individuale.
În anul şcolar 2021-2022 desfăşor un proiect de parteneriat cu familia intitulat “Sa-i educam
impreuna !”, părinţii fiind implicaţi în diverse activităţi din cadrul parteneriatului.
Colaborarea cu părinţii a fost una bună, deschisă, ei participând la acţiunile desfăşurate la grupă, fiind
antrenaţi în procurarea materialelor şi mijloacelor necesare.
Atragerea părinţilor în activităţile extracurriculare prin implicarea acestora efectivă în activitate şi
prin susţinerea materială a unor programe şi proiecte a fost şi o strategie de a-i face să înţeleagă nevoile
grădiniţei şi de a-i face să fie deschişi către priorităţile unei grădiniţe moderne, reprezentative pentru
comunitatea în care trăim.
ASPECTE PRIVIND ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE
Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor
obligatorii. Activităţile extracurriculare prin structură, conţinut specific sunt acest tip de activitate.
Am participat cu copii de la grupa in cadrul programului artistic dedicat zilei de 5 octombrie „Ziua
Educatiei”
„ Carnavalul Toamnei” o alta forma a ,acestei activităţi, a înregistrat o mare implicare a copiilor si a
parintilor, o mare dorinţă de a arăta ce ştiu, ce pot, cum pot, a fost un prilej de bilant şi voie bună. Am
SCOALA GIMNAZIALA
”DIMITRIE LUCHIAN”
COMUNA PISCU-JUDEŢUL GALAŢI
Tel: 0236-827873;
Fax: 0236-8278678;E-
mail:dimitrie_luchian@yahoo.com

organizat „Serbarea Pomului de Crăciun” sub forma unei activitati comune parinti- copii , activitate in
cadrul careia am realizat podoabe pentru Craciun.
De asemenea, am vizionat spectacole pentru copii si teatru de păpuşi. Toate aceste forme de
manifestare au fost urmate de discutii pregătite în prealabil care să-i stimuleze pe copii în unele
domenii.

ASPECTE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE FORMARE


În acest an şcolar 2021-2022, semestrul I, am participat la toate comisiile metodice organizate la
nivel de unitate si la cercul pedagogic. În cadrul comisiei metodice am participat cu următoarul
material : ” Interculturalitate,educatie incluziva-in atentia educatoarelor ” Jocul- modalitate de
exprimare a eului,de socializare,invatare,educare,dezvoltare ”

ASPECTE PRIVIND PARTENERIATE DESFĂŞURATE


Dinamica schimbărilor prin care trece societatea, rapiditatea informaţiilor care trebuie implementate
impun găsirea unor căi care să asigure o mai bună şi rapidă adaptare.
Am iniţiat proiecte educative.
„Să-i educăm împreună” proiect de parteneriat educaţional cu părinţii.

Prof. Inv. prescolar


Dima Silvia Daniela