Sunteți pe pagina 1din 22

4.4.

Proteine
4.4.1. Caracterizare general
Proteinele sunt compu i macromoleculari a c ror molecul este constituit din resturi de E-aminoacizi. Prin hidroliza proteinelor, de exemplu prin nc lzirea lor cu acizi sau baze concentrate sau prin ac iunea asupra lor a enzimelor proteolitice, se ob ine un amestec de E-aminoacizi. Aceste elemente structurale - c r mizi de construc ie - con in cel pu in o grup carboxil i o grup E - amino, dar difer ntre ele prin natura radicalilor R. n mod obi nuit, la hidroliza proteinelor se formeaz 20 de aminoacizi diferi i care se deosebesc ntre ei prin m rimea acestor radicali. Pot fi radicali mai mici (ca H la glicin sau CH3 la alanin ), sau mai mari (triptofan, leucin ). Exist att radicali nepolari (la valin , leucin , fenilalanin etc.), ct i polari nenc rca i (la tirozin , cistein , serin ) i radicali polari nc rca i (la lizin , arginin , acid glutamic etc.). Toate grupele func ionale ale proteinelor se g sesc n lan urile laterale (radicali), cu excep ia unei grupei aminice terminale i respectiv, a unei grupe carboxilice terminale la capetele libere ale lan ului polipeptidic. n func ie de compozi ia lor, proteinele se mpart n dou clase principale: proteine simple i proteine conjugate. Proteinele simple sunt cele care la hidroliz dau numai aminoacizi; proteinele conjugate sunt cele care la hidroliz dau, pe lng aminoacizi i al i compu i organici sau anorganici care alc tuiesc a a numita grupare prostetic . n moleculele proteice, resturile de aminoacizi sunt legate covalent formnd lan uri foarte lungi, neramificate. Ei sunt uni i ntr-un aranjament cap-coad prin leg turi peptidice. Aceste lan uri sunt de fapt polipeptide a c ror lungime poate fi foarte variat , de la cteva zeci la mai multe sute de resturi de aminoacid. In general, ntr-un lan nu pot fi mai mult de 600 de resturi de aminoacid (coeficient de policondensare). Sunt molecule de proteine care con in un singur lan polipeptidic, altele sunt alc tuite din cteva astfel de lan uri. Astfel, molecula de ribonucleaz este format dintr-un singur lan polipeptidic, constituit din 124 de resturi de aminoacizi, molecula insulinei con ine dou lan uri, unul cu 21 de aminoacizi, cel lalt cu 30 de aminoacizi. Orice protein care are o mas molecular mai mare de 50.000-60.000 este alc tuit din dou sau mai multe lan uri polipeptidice. De i tipul aminoacizilor din molecula proteic nu este foarte divers, posibilitatea diferitelor permut ri este aproape f r limit i greu de descifrat. Se cunoa te, la ora actual , succesiunea resturilor de aminoacizi pentru o serie ntreag de molecule de proteine: insulin , ribonucleaz , lizozim, tripsinogen, pepsin , mioglobin , hemoglobin , papain etc. Pe lng leg tura peptidic , care constituie leg tura de baz , n moleculele de proteine se mai ntlnesc leg turile disulfidice, de hidrogen, ionice i nepolare. (Figura 4.3.) Leg tura disulfidic este o leg tur covalent , care se formeaz ca rezultat al separ rii hidrogenului din grupa SH a dou molecule de cistein . Ea poate uni att lan urile izolate, ct i puncte diferite ale aceluia i lan , ceea ce conduce la formarea de pliuri. Pentru multe proteine, asemenea leg turi disulfidice sunt factori structurali hot rtori. Astfel, pun ile disulfidice se formeaz ntre resturile de cistein ale celor dou lan uri peptidice ale insulinei. Cu ajutorul acestor leg turi covalente se fixeaz n anumite locuri diferite segmente ale lan ului polipeptidic al ribonucleazei. Un rol important n men inerea structurii moleculei proteice l au leg turile de hidrogen. n leg tura peptidic , electronegativitatea grupei CO- este mai mare dect a unei grupe cetonice obi nuite. n mod analog, grupa NH- este puternic electropozitiv . De aceea, atomul de oxigen al unei leg turi peptidice este capabil de a concura la atomul de hidrogen care este legat la atomul de azot al altei leg turi peptidice. Acest atom de hidrogen este atras de atomul de oxigen al primei leg turi peptidice. n felul acesta, atomul de hidrogen, ca verig de leg tur , formeaz un gen de punte ntre atomii de oxigen i azot, a a -numita punte de hidrogen. Leg turile de hidrogen se pot forma i ntre resturile aminoacizilor, de exemplu ntre restul de tirozin i grupa carboxil, sau ntre restul imidazolic al histidinei i grupa hidroxil.

Fig. 4.3. Tipurile de leg turi din moleculele proteice I- leg tur ionic ; II- leg tur de hidrogen; III- leg tur disulfidic ; IV- leg tur hidrofob Grupele carboxil i amino libere (terminale i din radicali) ale resturilor de aminoacizi din lan ul polipeptidic, n condi ii fiziologice de pH, se g sesc n form ionizat . Ca urmare, ntre ele iau na tere leg turi ionice. n sfr it, ntre radicalii hidrofobi ai diferi ilor aminoacizi ac ioneaz for e Van der Waals, care determin o slab atrac ie de natur electrostatic numai cnd grupele ce se ntlnesc se g sesc suficient de aproape una de alta. Aceste leg turi se pot ntlni, al turi de altele, ntre grupele metil ale alaninei, resturile fenilalaninei i triptofanului.

4.4.2. Structura proteinelor


Leg turile covalente i necovalente din moleculele proteinelor determin configura ia lan ului polipeptidic i a ntregii molecule proteice sau, cum se mai nume te, conforma ia proteinelor, sau organizarea structural a proteinelor. Conforma ia proteinelor determin propriet ile lor fizico-chimice, chimice sau biologice. n func ie de conforma ia moleculelor proteice, se disting proteine globulare i fibrilare. Proteinele fibrilare ale c ror molecule sunt constituite din lan uri polipeptidice paralele, relativ ntinse, formeaz structurile filiforme sau n foaie pliat . Aceste proteine, n general nu sunt solubile n ap i ndeplinesc n organism rol de elemente structurale (cheratina - proteina din p r etc.). Moleculele proteinelor globulare sunt constituite din lan uri polipeptidice r sucite compact i au o form aproape sferic . Proteinele globulare sunt solubile n ap i solu ii diluate de s ruri i ndeplinesc n organism func ii dinamice (hemoglobina sngelui, pepsina enzima din sucul gastric). ntre proteinele globulare i fibrilare exist diferite forme de trecere: unele sunt fibrilare, dar se comport ca cele globulare. Analiza cu raze X a permis s se stabileasc detaliat organizarea spa ial a moleculelor de proteine i pe baza rezultatelor metodelor chimice obi nuite de investiga ii s-au definit patru nivele de organizare structural a proteinelor. ntre structuri exist o multitudine de interdependen e i nu exist delimit ri precise, ele interac ionnd n cadrul unei structuri generale unice. Interdependen a dintre aceste structuri define te arhitectura de ansamblu a macromoleculelor proteice, care se manifest prin existen a unor particularit i structurale i propriet i func ionale specifice fiec rei proteine. Cele patru nivele de organizare care dau structura global , de ansamblu, a moleculelor proteice sunt: primar , secundar , ter iar i cuaternar .

4.4.2.1. Structura primar Structura primar const n structura chimic a proteinei respective, adic num rul total al aminoacizilor din care este format , natura (tipul) acestora i ordinea (secven a) n care sunt lega i ntre ei prin leg turi peptidice . Structura primar a moleculei proteice se caracterizeaz prin existen a leg turilor peptidice puternic covalente i prin succesiunea aminoacizilor care este specific fiec rei proteine, adic toate moleculele ei sunt identice sub acest aspect. Aceast succesiune a aminoacizilor este precis determinat i controlat genetic. (Figura 4.4.)

Fig. 4.4. Fragment din structura primar a unei proteine Ca urmare, individualitatea structural i func ional a fiec rei proteine este determinat de secven a aminoacizilor i lungimea catenei polipeptidice. n structura primar , radicalii resturilor de aminoacizi (R1, R2, R3 etc.) aferen i atomilor C sunt dispu i alternativ, deasupra i sub planurile leg turilor peptidice. Atomii de C i N implica i n leg turile peptidice sunt coplanari i nu se pot roti liber. Leg tura care une te atomii -carboxilic i -aminic posed un caracter de dubl leg tur par ial : _

Stabilizarea prin rezonan a leg turii peptidice i confer un caracter de dubl leg tur i deci, o oarecare rigiditate a leg turii dintre atomii de C i N. Structura primar a proteinei determin , n mod decisiv, structurile de ordin superior i mai ales structura secundar . n func ie de natura radicalilor R, deci n func ie de aminoacizii constituen i i de succesiunea acestora, depind interac iunile care apar ntre diferitele elemente ale lan ului polipeptidic, adic pun ile disulfidice, leg turile de hidrogen, ionice i nepolare, care toate n ansamblu determin organizarea global a structurii proteinelor.

4.4.2.2. Structura secundar Reprezint configura ia spa ial regulat a lan ului polipeptidic sub form E-helix (elice E) sau foaie pliat (F-structur ) i este determinat de dispunerea ordonat a lan urilor prin formarea leg turilor de hidrogen ntre grupele CO- i NH- ale aceluia i lan sau ale lan urilor diferite. Formarea acestor leg turi de hidrogen intra i intercatenare poate determina o serie de conforma ii (modific ri ale formei) ale lan ului polipeptidic, care se pot submp r i n dou clase mari: structur spiralat (E-helix) i structur foaie pliat . Proteinele cu structur spiralat pot fi fie globulare (albumine i globuline din proteinele oului, laptelui, pepsina etc.) fie fibrilare (miozina, elastina etc.). Structura foaie pliat este caracteristic proteinelor fibrilare de tipul keratinei (F-keratina din p r, ln , unghii). Conforma ia E-helix (spiralat sau elicoidal ) rezult prin spiralarea catenei polipeptidice n spa iu, cu o orientare spre dreapta sau spre stnga; predominant este orientarea spre dreapta care este mai stabil . Conforma ia E-helix reprezint , de fapt, o caten polipeptidic contractat care este men inut prin leg turi de hidrogen intracatenare. Lan urile peptidice cap t aceast configura ie n mod spontan, deoarece este forma cu stabilitatea cea mai mare. (Figura 4.5.)

La o singur spir a elicei se g sesc 3,6 resturi de aminoacizi, iar pasul elicei este 0,54 nm. Un rest de aminoacid ocup 0,15 nm din n l imea spiralei, iar unghiul de o nclina ie al spiralei este de 26 . Perioada de identitate, adic lungimea unui segment al spiralei care se repet n ntregime pe parcursul ei, este de 2,7 nm i include 18 resturi de aminoacizi. Fiecare atom de oxigen al grupei carbonil i fiecare atom de azot din grupa imino particip la formarea leg turii de hidrogen. Oxigenul carbonilic al fiec rui rest este legat prin leg tur de hidrogen cu azotul iminic al celui de al patrulea rest (socotind n lungul lan ului peptidic, napoi). Aceasta se poate reprezenta n felul urm tor:

H C O R

O N 3 H

N CH C

Deci, leg turile de hidrogen se stabilesc ntre elementele a dou leg turi peptidice diferite, situate la o distan de trei secven e, adic la o distan de o tur din -helix. Fig. 4.5. Conforma ie -helix Leg turile de hidrogen dintre diferitele grupe CO- i NH- ale leg turilor peptidice sunt

dispuse paralel cu axa spiralei i men in lan ul n stare spiralat ordonat n jurul i n lungul axei lui longitudinale. Radicalii R ai aminoacizilor ies din -helix n afar i pot interac iona unul cu altul, crend condi ii prin care se rup leg turile de hidrogen i se formeaz por iuni liniare. De aceea, proteinele cu o spiralare deplin a lan ului peptidic se ntlnesc destul de rar. De obicei, spiralarea este par ial i proteinele native con in conforma ii -helix regulate numai n anumite por iuni, structura lor con innd i por iuni nespiralate intercalate n regiuni elicoidale. Gradul de spiralare variaz de la o protein la alta i, de exemplu, molecula de ribonucleaz este spiralat n propor ie de 17%, iar a mioglobinei de 75%. Unele proteine fibrilare sunt constituite numai din -helixuri regulate. Astfel, keratinele constau din lan uri polipeptidice dispuse n -helix r sucit spre dreapta. n -keratinele din p r i ln , trei respectiv apte asemenea -helixuri pot fi r sucite unul n jurul altuia formnd frnghii ale c ror fibre componente sunt inute strns de c tre leg turile disulfidice stabilite ntre ele. Aceast structur de frnghii r sucite (superhelix) o are i colagenul proteina fibrilar din oase, cartilagii, tendoane, piele. Superhelixul colagenului este format din trei catene -helix cu r sucire de stnga. Fiecare caten spiralat este nf urat n jurul axei proprii, precum i n jurul unei axe comun celor trei catene. Fibra de colagen se prezint astfel ca o frnghie r sucit n care cele trei catene peptidice r sucite fiecare n parte i toate trei mpreun , sunt legate ntre ele prin leg turi de hidrogen intercatenare. O asemenea structur se caracterizeaz printr o rigiditate foarte mare i este determinat , n cazul colagenului, de propor ia mare de prolin , hidroxiprolin i glicin . Conforma ia foaie pliat reprezint tot o conforma ie ordonat i stabilizat prin leg turi de hidrogen, ns acestea se stabilesc intercatenar, ntre elementele leg turilor peptidice ce apar in unor lan uri diferite. Aceste leg turi de hidrogen intercatenare sunt dispuse aproape perpendicular pe axa catenei peptidice. Conforma ia foaie pliat este caracteristic multor proteine fibrilare, prototipul reprezentndu-l -keratina, proteina fibrilar din ln , p r, pene etc. n aceast conforma ie, catenele polipeptidice pliate sunt dispuse antiparalel, ntre ele stabilindu-se leg turi de hidrogen intercatenare; se realizeaz astfel un aranjament spa ial de forma unei foi pliate (zigzag) care este o conforma ie mai lejer dect E-helix. (Figura 4.6.) La constituirea i men inerea unei asemenea conforma ii particip toate leg turile peptidice prin implicarea lor n formarea leg turilor de hidrogen. Ca urmare, structura n foaie pliat , denumit i F-conforma ie, se caracterizeaz printr-o mare stabilitate.

Radi alii R ai ami aci il afl arti a i alt rnati , deasupra i dedesubtul planuril r n i - ag ale catenel r polipeptidice. ig. . . Conforma ia n foaie pliat nii aminoaci i destabili eaz structura de foaie pliat . Printre ace tia sunt, de exemplu, acidul glutamic, prolina, asparagina, istidina, serina i lizina. Al i aminoacizi, printre care metionina, alina i izoleucina favorizeaz formarea structurii printr-o anumit distribu ie a lor n molecul . Pentru a prognostica capacitatea de formare a foii pliate sau a - elixului, s-a propus regula care ine seama de tendin a unora sau altora din radicalii R ai aminoacizilor fie de a stabiliza, fie de a distruge ac este tipuri de structuri secundare. 4.4. .3. S i

Structura ter iar a proteinelor reprezint mpachetarea spa ial a lan urilor polipeptidice care con in por iuni spiralate ce alterneaz cu por iuni liniare. Aceast mpachetare determin formarea unui corp compact. Cu alte cuvinte, structura ter iar indic n ce mod lan ul polipeptidic, r sucit total sau par ial, este a ezat n spa iu. Aceasta este o structur tridimensional . a men inerea structurii ter iare, ca i la a celei secundare, iau parte leg turile de hidrogen dintre grup rile peptidice, leg turile de hidrogen dintre lan urile laterale ale resturilor de aminoacizi, leg turile ionice, leg turile disulfidice, nepolare sau hidrofobe. Prin urmare, interac iunile necovalente dintre zonele spiralate sau pliate ale lan ului polipeptidic, n asocia ie cu interac iunile grup rilor radicalilor R i ale grup rilor func ionale ale scheletului moleculei, determin structura ter iar caracteristic pentru o anumit protein . omentul esen ial al form rii structurii ter iare este prezen a n molecula de protein a zonelor hidrofo care sunt formate de radicalii be R nepolari. Structura ter iar a proteinelor este determinat de succesiunea aminoacizilor n lan ul polipeptidic, de m rimea, forma i polaritatea radicalilor resturilor de aminoacizi. Configura ia ter iar are o importan deosebit pentru proteinele globulare. Rezultatele analizelor cu raze X efectuate asupra proteinelor globulare demonstreaz c lan urile polipeptidice ale acestor sunt r sucite foarte compact. a oate sau aproape toate grupele R polare ale proteinelor globulare se g sesc la suprafa a moleculei n stare hidratat , iar resturile hidrofobe sunt ascunse n interiorul globulei. e i cea mai mare parte a resturilor hidrofobe este distribuit n interiorul globulei de protein , iar pe suprafa a sa exterioar , cu predilec ie se g sesc cele hidrofile, trebuie avut n vedere c situa ia nu este chiar a a simpl .

egarea proteinelor cu alte molecule, de exemplu legarea enzim cu substratul ei s u, se realizeaz , aproape ntotdeauna, cu ajutorul pu inelor grupe hidrofobe existente la suprafa a proteinei. Aceast zon este de obicei nehidratat sau pu in hidratat ) pentru a se crea posibilitatea interac iunii hidrofobe ajoritatea . lipidelor se formeaz sau se degradeaz prin interac iunea cu enzimele. Aceast interac iune trebuie s poarte un caracter hidrofob, ceea ce este valabil, de asemenea, pentru toate substraturile care con in grupe R nepolare. n mod analog, multe enzime sau alte proteine) prezente n biomembrane, sunt asociate solid cu diverse lipide. Interac iunile de acest gen demonstreaz structura n mozaic a suprafe ei proteinei, care n esen este hidrofil , dar con ine i pu ine zone hidrofobe. 4.4. .4. S

&

$ "!

        7 & '# @

50 3A0 4)312 301 )210 )

50 3 0 4) 301 )210 )

( (

9 6

Este prezent numai la proteinele care posed mai multe catene polipeptidice i reprezint a ezarea spa ial a subunit ilor legate prin leg turi necovalente ntr -o molecul proteic unic ce are caracteristici specifice sub aspect structural i func ional. Moleculele multor proteine sunt alc tuite din cteva lan uri polipeptidice individuale legate unul de altul prin leg turi de hidrogen, ionice sau hidrofobe. n acela i timp, fiecare din lan urile individuale poate avea structura sa primar , secundar i ter iar proprie; aceste lan uri polipeptidice ale aceleia i molecule se numesc subunit i. Moleculele mari ale proteinelor sunt alc tuite, de regul , din subunit i cu mas molecular relativ mic . Moleculele proteinelor alc tuite din subunit i se numesc oligomere, iar subunit ile poart denumirea de protomeri. Aproape toate proteinele cu mas molecular mai mare de 50.000 60.000 sunt oligomere. Din acest punct de vedere a fost studiat detaliat structura unor proteine i cele mai complete date au fost ob inute pentru structura cuaternar a hemoglobinei, reprezentat de 4 protomeri uni i prin leg turi necovalente, dispu i n unghiurile unui tetraedru aproape regulat, alc tuind o molecul aproape sferic . Structura cuaternar a proteinelor are o importan deosebit n existen a izoenzimelor (enzime care se ntlnesc la una i aceea i specie biologic n diverse forme structurale). Astfel, dac molecula de protein enzim este alc tuit din patru protomeri de tip A i B, atunci este posibil existen a a cinci compu i: AAAA, AAAB, AABB, ABBB, BBBB, adic este posibil existen a a cinci izoenzime, care se deosebesc printr-o activitate catalitic mai mare sau mai mic . Astfel de forme s-au g sit pentru lactatdehidrogenaza i alte enzime. Cea mai mic modificare a structurii ter iare a protomerilor moleculei proteice face imposibil unirea lor n molecula oligomerului, adic formarea structurii cuaternare a proteinei. Deoarece structura ter iar este determinat de structura primar i depinde de o serie de al i factori (pH-ul mediului, concentra ia de s ruri etc), rezult c , chiar o nensemnat modificare a structurii primare sau a condi iilor standard ale celulei determin o schimbare a activit ii func ionale a proteinelor. n felul acesta, tocmai de structura primar a moleculei diferitelor proteine depind, n primul rnd, propriet ile lor specifice. ns nivelul superior de organizare structural a proteinelor este determinant pentru manifestarea propriet ilor lor. Propriet ile specifice ale proteinelor se developeaz mai ales n specificitatea enzimatic . Enzimele, n majoritatea cazurilor, catalizeaz transformarea numai unei anumite substan e sau numai o anumit reac ie. La aceast reac ie iau parte lan urile laterale ale aminoacizilor care se g sesc ntr-o anumit zon a moleculei proteice a enzimei (a a-numitul centru activ). Pentru unele enzime s-a stabilit care grup , care segment al lan ului polipeptidic condi ioneaz ac iunea enzimatic . Astfel, pentru ac iunea chimotripsinei este necesar catena lateral a serinei care constituie al 195-lea rest de aminoacid al lan ului polipeptidic, i catena lateral a histidinei, care se g se te la al 57-lea loc n lan ul polipeptidic. ntre resturile acestor doi aminoacizi nu exist nici o leg tur , ns datorit structurii ter iare care ia na tere, ele se apropie att de mult nct mpreun iau parte la ac iunea enzimei. Aceste observa ii demonstreaz c structurile secundar i ter iar ale proteinei sunt condi ii obligatorii pentru ac iunea sa catalitic specific . O sintez a tipurilor de structuri pe care le pot avea proteinele este redat n (Figura 4.7.).

Fig. 4.7. Tipuri de structuri ale proteinelor Pentru func ia proteinelor este esen ial structura sa cuaternar . Drept exemplu, se poate men iona faptul c hemoglobina i oxihemoglobina se deosebesc dup structura lor cuaternar . In concluzie, proteinele sunt alc tuite din resturi de aminoacizi legate ntre ele prin leg turi peptidice care formeaz lan uri polipeptidice i care, datorit leg turilor disulfidice, de hidrogen i ionice, precum i datorit interac iunii hidrofobe, sunt dispuse n spa iu ntr-o anumit form , adic au, n condi ii date, o anumit conforma ie. Conforma ia nativ , ce ia na tere n condi ii fiziologice normale, este asigurat de leg turile covalente i complementare care confer structurii moleculei proteice rigiditate, compactitate i regularitate.

Propriet ile specifice proteinelor, legate de particularit ile conforma iei moleculei lor, se modific n mod considerabil prin dereglarea acestei configura ii n procesul de denaturare a proteinelor. Sub denumirea de denaturare se n elege modificarea conforma iei moleculei proteice native, f r distrugerea leg turilor peptidice. Denaturarea determin dereglarea structurilor ter iar i mai ales, secundar a proteinei i nu produce nici o modificare a structurii primare. Sunt desf cute, n special, pun ile disulfidice i leg turile de hidrogen din molecula proteic . Sub aspect general, denaturarea const n desf urarea lan ului polipeptidic mpachetat n spa iu i formarea unui ghem dezordonat (figura 4.8.). Denaturarea proteinelor, n func ie de gradul ei, cauzeaz , pe lng modific ri structurale i modific ri ale propriet ilor optice sau modific ri ale reactivit ii unor grupe func ionale responsabile de propriet ile catalitice ale enzimelor. Ca urmare, se produc pierderi mai mari sau mai mici ale activit ilor biologice, de exemplu, ale celor enzimatice i ale propriet ilor hidrofile cu dobndirea unor nsu iri hidrofobe. Fig. 4.8. Schema denatur rii moleculei proteice A molecul nativ ; B desf urarea lan ului polipeptidic; C ghem dezordonat (la ntmplare)

4.4. . Denaturarea proteinelor

Denaturarea proteinelor are loc sub ac iunea unor agen i denaturan i care pot fi de natur fizic sau chimic . Denaturan ii fizici sunt: nc lzirea (la temperaturi mai mari de 50r-60rC), cre terea presiunii, congelarea, radia iile ionizante, ultrasunetele etc.; chimici: ionii H sau OH (de obicei, la pH mai mic de 4 i mai mare de 10 are loc denaturarea), solven ii organici (aceton , alcool), ureea, s rurile metalelor grele etc. Proteinele se denatureaz i sub influen a detergen ilor, ns n acest caz, de cele mai multe ori proteina denaturat r mne n stare solubil . Cea mai caracteristic modificare a proteinei la denaturare este pierderea solubilit ii ei n ap , n solu ii de s ruri sau n solu ii alcoolice. Fenomenul se explic prin faptul c lan ul polipeptidic, desf urat din cauza denatur rii, se transform ntr-un ghem afnat pn la formarea unui fir n care grupele de atomi se demasc . n continuare, lan ul polipeptidic trece din ce n ce mai mult ntr-un ghem dezordonat, n care se formeaz leg turi ntmpl toare att ntre elementele aceluia i lan , ct i ntre diferite lan uri, producndu-se agregarea. n final apar agregate mari care se depun. Un exemplu tipic de denaturare este coagularea ovoalbuminei (proteina din albu ul oului) la nc lzire i pierderea solubilit ii ei n ap . Concomitent, scade i capacitatea proteinei de a absorbi apa i de a se mbiba. Viteza i gradul de denaturare a proteinelor la nc lzire depind de temperatura nc lzirii i de durata ei: denaturarea este cu att mai profund cu ct temperatura este mai ridicat i cu ct durata nc lzirii este mai mare. n afar de aceasta, gradul i viteza denatur rii proteinei depind i de umiditatea ei: denaturarea solu iei apoase a proteinei se produce mult mai repede dect denaturarea aceleia i proteine n stare uscat sau de gel mpreun cu modificarea solubilit ii i a capacit ii proteinei de a absorbi apa, la denaturare se mai produc o serie de alte transform ri care se manifest prin cre terea reactivit ii unor grupe (de exemplu, SH), prin cre terea accesibilit ii proteinelor la enzime ca urmare a afn rii structurilor moleculare i a demasc rii leg turilor peptidice, prin varia ia vscozit ii solu iilor proteice, prin varia ia formei moleculei proteice. Denaturarea poate fi superficial i n anumite condi ii proteina denaturat poate reveni mai mult sau mai pu in la starea sa nativ . O astfel de protein se nume te renaturat , iar denaturarea ei este reversibil . Astfel, dup denaturarea termic a ribonucleazei, care determin ruperea a 4 pun i disulfidice, activitatea enzimei, dup men inerea ei n stare de repaus, se poate restabili deoarece, ca urmare a ac iunii oxigenului din aer are loc oxidarea,iar pun ile disulfidice se refac. Dac denaturarea este profund ireversibil . i propriet ile proteinelor nu mai revin, ea este

n concluzie, denaturarea proteinelor consta n modificarea conforma iei native a moleculei de protein cauzat de distrugerea structurilor secundar , ter iar i cuaternar ca urmare a ruperii leg turilor de hidrogen, ionice, disulfidice sau hidrofobe. Lan urile polipeptidice desf urate pot intra n reac ii ntmpl toare ce duc la formarea unui ghem dezordonat ceea ce creeaz posibilitatea apari iei unor agregate care se depun (proteina precipit ). Avnd n vedere complexitatea i lungimea lan ului polipeptidic, sunt posibile o multitudine de moduri de legare care determin pierderea nsu irilor fizice, fizico-chimice i biologice ale proteinei native. n procesarea alimentelor sunt o serie de opera ii care conduc la denaturarea proteinelor din produse: sterilizarea termic , uscarea, pr jirea, frigerea, coacerea etc.

4.4.4. Propriet ile fizico -chimice ale proteinelor


Masa molecular Proteinele reprezint n sine ni te compu i macromoleculari. Masa molecular relativ a lor variaz de la cteva mii pn la mai multe milioane. Limita inferioar a masei moleculare a proteinelor, n mod conven ional, a fost luat 6.000; compu ii cu structur asem n toare dar cu mas molecular mai mic fac parte din polipeptide. Masele moleculare ale diferitelor proteine variaz n limite foarte largi:

insulina (vi el) ribonucleaza (pancreas) lactoalbumina (lapte) mioglobina (mu chi) hemoglobina (uman ) pepsina (uman ) hordeina (orz) ovoalbumina (ou) hexokinaza (drojdii) glutamatdehidrogenaza sintetaza acizilor gra i virusul mozaicului tutunului

Mas molecular (daltoni) 5.733 12.700 17.400 16.900 64.500 35.500 27.500 40.000 96.000 1.000.000 2.300.000 40.000.000

Pentru determinarea masei moleculare a proteinelor se folosesc diferite metode care au diverse grade de precizie:

Analitic . Determinarea con inutului de ioni de metal (n metaloproteine) sau determinarea compozi iei n aminoacizi a proteinei permite calcularea maselor moleculare minime ale proteinei, utiliznd anumite formule de calcul. De exemplu, hemoglobina con ine 0,34% Fe (masa atomic a fierului este 55,8). Masa molecular minim se calculeaz cu formula: Mmin. =

masa atomic v 100 continutul elementului %

y Microscopie electronic . Cu ajutorul microscopiei electronice se pot observa direct i fotografia diferite molecule proteice deoarece, n majoritatea cazurilor, dimensiunile lor minimale dep esc 2,0 nm (capacitatea de rezolu ie a microscopului electronic se apropie de 2,0 nm). Calculul masei moleculare a proteinei se face cu o formul n care intervine num rul de molecule proteice, volumul solu iei i masa uscat a proteinei solu iei ini iale. y M surarea presiunii osmotice a proteinei cu calcularea ulterioar moleculare n func ie de concentra ie. a masei

y Difuzie. Masa molecular se determin pe baza vitezei de difuzie la dizolvarea proteinei. y M surarea vitezei de sedimentare a particulelor proteice sub influen a for ei centrifuge n ultracentrifuge (>80.000 ture/min.), cu calcularea ulterioar a dimensiunilor lor i a masei moleculare a proteinelor. Viteza de depunere a particulelor proteice se observ cu ajutorul unui dispozitiv optic special. Metoda este cea mai exact . Determinarea masei moleculare a proteinelor prin utilizarea acestor diverse metode d rezultate care se coreleaz bine ntre ele.

Forma moleculelor proteice Cu ajutorul metodelor fizice i fizico-chimice (analiza cu raze X, studiul vscozit ii solu iilor proteice etc), s-a stabilit c proteinele se deosebesc i dup forma lor. Sub acest aspect exist proteine fibrilare (filiforme) i globulare (sferice). Din prima categorie fac parte, de exemplu, colagenul, elastinele, keratina din esuturile animalelor i miozina mu chilor, fibrinogenul sngelui . Din a doua, fac parte majoritatea proteinelor existente n vegetale, animale i microorganisme. Proteinele globulare se deosebesc de cele fibrilare prin faptul c moleculele lor, prin form se apropie de o sfer sau o elips r sucit . Chiar proteinele globulare se deosebesc ntre ele dup forma moleculei lor. Unele dintre ele au o form sferic , altele o form de elips alungit sau de bastona . Forma moleculelor la proteinele globulare se exprim prin raportul dintre axa mare i axa mic : a/b. Pentru o serie de proteine, ob inute sub form de cristale, acest raport este urm torul: zeina (porumb) gliadiana (gru) catalaza a/b 20,1 11,1 5,8 edestina (cnep ) ureaza a/b 4,3 4,3

Aceste date demonstreaz c moleculele unor proteine globulare amintesc prin form de un ac sau de un fir de a scurt.

Propriet ile amfotere Multe propriet i ale proteinelor se explic prin faptul c ele con in un num r mare de grupe care formeaz cationi i anioni i ca urmare, aproape n toate condi iile ele reprezint ni te polielectroli i (electroli i amfoteri). Ca amfoli i, proteinele leag i cationi i anioni. Legarea specific de c tre proteine a unor ioni, de exemplu a 2 ionului Ca , joac un rol deosebit n procesele fiziologice. Multe proteine native 2 2 2 3 sunt metalproteine ; ele sunt legate specific de ioni de Cu , Zn , Fe ; Fe n complexe coordinative cu participarea diferitelor grupe ionizate. La ionizare particip , n special, lan urile laterale (radicalii R) ai aminoacizilor ce intr n alc tuirea moleculei proteice i care con in un num r de grupe carboxilice i aminice libere. Grupa carboxil, capabil de a forma la ionizare ioni de H, confer proteinei caracterul unui acid organic slab. Grupele aminice determin propriet ile bazice ale proteinei deoarece la grupa aminic se poate uni un pr ton (H ) cu o formarea ionului R-NH3 . Molecula proteic se poate reprezenta schematic astfel.

(COOH)n R sau sub form ionizat R (NH2)n


unde n este num rul de grupe func ionale.

(COO -)n (NH3+)n

Particulele redate n felul acesta, denumite amfioni, poart simultan sarcin pozitiv i negativ i practic reprezint particulele electroneutre, deoarece suma sarcinilor lor este zero. Sub form de amfioni particulele proteice sunt lipsite de unul din factorii de baz ai stabilit ii solu iilor coloidale sarcina i de aceea ele se depun u or. n solu ie, particulele proteice pot ns s poarte sarcin electric n func ie de pHul mediului. Astfel, n mediu bazic, sunt inc rcate negativ:
COOR NH3 NH3 COO+OHR -H2O NH2 NH3 +OHR -H2O COONH2 NH2

protein alcalin iar n mediu acid, pozitiv:


COOR COOH3 +H+ R

protein neutr

protein acid

COOCOOH H3 +H+ R

COOH COOH NH3

protein acid

protein neutr

protein alcalin

La apari ia sarcinii electrice, particulele proteice se pot deplasa ntr-un cmp electric n sens contrar sarcinii polului. n mediul acid proteina se deplaseaz spre catod, iar n mediu alcalin spre anod. Aceast deplasare se nume te electroforez . n procesul de titrare a proteinelor de la limita formei acide la limita formei bazice exist o anumit valoare de pH a solu iei la care sarcina medie a proteinei este nul . Aceast valoare de pH poart denumirea de punct izoelectric. La o valoare a pH-ului egal cu valoarea punctului izoelectric proteina respectiv nu se mai deplaseaz n cmpul electric. Sub punctul s u izoelectric fiecare protein est e cation, peste acest punct anion. Pozi ia punctului izoelectric pentru o anumit protein depinde de natura i num rul grup rilor ce le con ine, capabile de a se ioniza, adic de tipul radicalilor resturilor de aminoacizi. Punctul izoelectric al majorit ii proteinelor este aproape de 7, ceea ce e determinat de un con inut aproape egal de resturi acide i bazice

n molecula proteinei. Exist i unele proteine al c ror punct izoelectric este complet diferit de 7. Astfel, pepsina are punctul izoelectric apropiat de 1, iar protamina apropiat de 12. La punctul izoelectric proteina are solubilitate minim (precipit ) iar propriet ile sale fizico chimice sunt profund modificate. Una dintre cele mai specifice caracteristici ale unei proteine individuale este sarcina total (nsumarea sarcinilor par iale). Deoarece deplasarea electroforetic depinde puternic de sarcin , electroforeza reprezint o metod eficient pentru studiul componen ei unui amestec de proteine i pentru separarea lor. Viteza de migrare depinde n primul rnd de sarcina electric a particulelor i de tensiunea aplicat . Pentru compararea rezultatelor privind deplasarea unei proteine sub ac iunea cmpului electric, se utilizeaz un parametru denumit mobilitate -1 electroforetic (n) care reprezint raportul dintre viteza de migrare V (cm.s ) i -1 valoarea cmpului electric E (vol icm ): n=

V E

Mobilitatea electroforetic a particulelor proteice n condi ii identice este cu att mai mare cu ct este mai mare sarcina lor electric . Deoarece sarcina se modific n func ie de valoarea pH-ului, de aceasta depinde i mobilitatea electroforetic . La o anumit valoare a concentra iei ionilor de hidrogen, cea mai mare mobilitatea o prezint acele particule al c ror punct izoelectric este departe de pH-ul solu iei. n felul acesta, un amestec alc tuit din proteine cu diferite puncte izoelectrice se poate u or separa n frac iunile constitutive prin metoda electroforezei, la valori convenabile de pH. Solubilitatea Una dintre cele mai importante propriet i fizicochimice ale proteinelor este solubilitatea lor. Deoarece majoritatea proteinelor au propriet i hidrofile conferite de grupele polare (-COOH, -NH2, - OH, -CO-, -NH-) existente la suprafa a lor, ele se solubilizeaz u or n ap . Solubilitatea proteinelor n ap depinde de hidratarea fiec rei molecule, adic de formarea n jurul particulei proteice a unui strat de molecule de ap fixate prin leg turi de hidrogen. Apa care intr n compozi ia stratului de hidratare posed propriet i specifice i se nume te ap structural . Proteinele posed o solubilitate diferit . Unele se solubilizeaz u or n ap , altele n solu ii apoase de s ruri de o anumit concentra ie, iar altele n amestecuri de ap i solven i polari. Dar sunt i proteine insolubile n solven ii obi nui i ai proteinelor. Solubilitatea majorit ii proteinelor depinde de putere ionic , concentra ia ionilor de hidrogen (adic pH), concentra ia solven ilor polari, temperatur . La puteri ionice mici, solubilitatea proteinelor se m re te, iar la nalte se mic oreaz . Dependen a solubilit ii majorit ii proteinelor de pH la o anumit putere ionic se prezint sub forma unei curbe n U cu o solubilitate minim aproape de punctul izoelectric. (Figura 4.9.) Fig. 4.9. Influen a pH-ului asupra solubilit ii (S) proteinelor n func ie de puterea ionic Cu cre tere temperaturii pn la o anumit valoare, solubilitatea proteinelor se m re te. Cu cre terea concentra iei componentului organic, solubilitatea proteinelor se mic oreaz . ca pacitatea

De exemplu, prin cre terea concentra iei de aceton se mic oreaz solven ilor apo i de a hidrata grup rile nc rcate ale proteinelor.

Orice factor care perturb hidratarea moleculei proteice va mic ora solubilitatea proteinei n ap i va determina precipitarea sa. Astfel de deshidratan i sunt solven ii organici (alcoolul, acetona), solu iile concentrate ale s rurilor neutre ale metalelor alcaline (sulfatul de amoniu, sulfatul de sodiu, clorura de sodiu) etc. Separarea proteinei din solu ie dup ad ugarea diferitelor s ruri se nume te salifiere. Procesul de salifiere, de multe ori, nu este legat de pierderea capacit ii proteinei de a se solubiliza din nou n ap dup ndep rtarea substan ei (de

exemplu, prin dializ ). Salifierea cea mai eficient are loc la punctul izoelectric al proteinei. Diferite proteine se salifiaz la concentra ii inegale de s ruri, ceea ce permite s se separe ntre ele. Astfel, pentru salifierea globulinelor din serul sanguin se introduce sulfat de amoniu pn la semisaturare. Filtrnd sau centrifugnd globulinele, se precipit albuminele r mase solubile n ser, prin ad ugare de sulfat de amoniu pn la saturare complet . Prin precipitarea cu sulfat de amoniu sau de sodiu, cu aceton sau al i deshidratan i, se pot ob ine din solu ii, diferite proteine sub form cristalin (avoalbumin , oxihemoglobin ).

Caracterul coloidal n solu ii diluate, proteinele manifest caracteristicile unor coloizi hidrofili, macromoleculele dispersate n solu ie avnd dimensiunile unor particule coloidale (1-100 nm). Factorul principal de stabilizare a sistemelor coloidale ale proteinelor este sarcina particulelor lor. Particulele unui anumit sol (solu ie coloidal ) proteic au sarcini electrice de un anumit gen (semn) i de aceea ele nu se unesc n particule mai mari i nu se depun. De caracterul coloidal al solu iilor proteice este legat capacitatea lor de a dispersa razele luminoase (fenomenul Tyndall) i incapacitatea de a trece prin porii membranelor de natur vegetal sau animal . Aceast ultim nsu ire este utilizat pentru purificarea solu iilor coloidale de proteine de substan ele cu mas molecular mic ce le nso esc. Metoda poart denumirea de dializ . Totodat , datorit caracterului lor hidrocoloidal, proteinele posed o serie de propriet i func ionale deosebit de importante: capacitate de gelifiere, de emulsionare, de spumare, de legare a apei etc. cu multiple aplica ii n industria alimentar . n condi ii determinate de concentra ie i temperatur , solu iile de proteine se transform n sisteme coloidale denumite geluri, datorit form rii unor as ocia ii intermoleculare. n geluri, solventul i proteina formeaz o mas n aparen omogen , care posed o serie de propriet i fizice caracteristice substan elor solide (re ea tridimensional ). Propriet ile gelului depind de prezen a n el a unui schelet specific alc tuit din molecule proteice. n geluri exist ap de hidratare (legat ) care nconjoar cu un strat gros particulele coloidale ale proteinei, precum i ap re inut n spa iile capilare dintre ele (liber ). Prin deshidratare, gelul pierde apa liber . Gelul uscat, introdus n ap , o absoarbe n cantit i foarte mari. Aceast absorb ie a apei, denumit mbibare a gelului este nso it de cre terea volumului s u i de o presiune puternic ce atinge uneori valori deosebit de mari. mbibarea gelului depinde de concentra ia ionilor de hidrogen s rurilor. La punctul izoelectric al proteinei mbibarea este minim . i de prezen a

Fenomenul contrar mbib rii expulzarea apei din gel se nume te sinerez . Procesul de mbibare are o deosebit importan pentru organismele vii. Astfel, con inutul de lichide din esuturi, schimbul dintre esuturi i snge, volumul celulelor, grosimea pere ilor depind n special de mbibarea proteinelor care le compun. mbibarea proteinelor este important i pentru industria alimentar . Astfel, mbibarea proteinelor din f in la prepararea aluatului, mbibarea gr untelui la nmuierea orzului n fabricile de mal sau la condi ionarea cerealelor, legarea apei de c tre carnea marun it , formarea aspicului toate aceste procese sunt strns legate de mbibarea proteinelor.

4.4.5.Proprieta ile imunologice ale proteinelor


Proteinele prezint propriet i biochimice specifice care se manifest prin func iile diferite pe care le pot exercita: enzimatice, hormonale, respiratorii, imunologice etc.

Diversitatea func ional a proteinelor este o reflectare a unei propriet i generale a lor i anume specificitatea. Una din manifest rile specificit ii proteinelor este reprezentat prin propriet ile lor imunologice, la baza c rora st reac ia antigenanticorp, prin care organismul se ap r de agresiunea unor factori externi: microorganisme, toxine. Proteinele str ine p trunse n organism determin formarea unor anticorpi foarte specifici, care reac ioneaz numai cu proteina respectiv , o precipit , favoriznd eliminarea ei. Se nume te antigen proteina care declan eaz producerea de anticorpi, ns ca antigeni se comport pe lng proteinele ca atare i asocia ii complexe ntre glucide, lipide, polipeptide, bacteriile, virusurile. Conceptul de antigen prezint o dubl semnifica ie: pe de o parte, desemneaz o substan str in organismului care reac ioneaz cu anticorpii corespunz tori, iar pe de alt parte reprezint o substan imunogen care provoac reac ia imunitar prin formare de anticorpi. Deci, anticorpii sau imunoglobulinele sunt substan e de natur proteic cu rol de ap rare, a c ror biosintez este declan at de c tre antigen i care posed capacitatea specific de a reac iona cu antigenul care a provocat formarea lor. Sinteza anticorpilor este determinat de un stimul antigenic i constituie r spunsul imun n cadrul reac iei de ap rare a organismului mpotriva unor agen i nocivi care ac ioneaz ca antigeni.

4.4.6. Extragerea i purificarea proteinelor


Extragerea proteinelor dintr-un material biologic oarecare ( esut, semin e etc) const n extrac ia lor cu un anumit solvent dup o prealabil m run ire a acestui material. n calitate de solvent se utilizeaz ap , solu ii de s ruri, amestec ap alcool, solu ii diluate de acizi sau baze. Solu iile de proteine ob inute sunt apoi purificate i frac ionate prin metode speciale.: Precipitarea cu s ruri. Cea mai comod este precipitarea cu sulfat de amoniu, ns frecvent se utilizeaz i sulfatul de sodiu. Precipitarea izoelectric . Deoarece solubilitatea majorit ii proteinelor n apropierea punctului lor izoelectric este aproape minim , se poate ajusta astfel valoarea pH-ului nct proteina ce intereseaz s precipite, iar restul proteinelor nc rcate cu sarcin s r mn n solu ie. Prin aceast metod se ob in concentratele i izolatele proteice din diferite materii prime. Precipitarea cu solven i organici (aceton , metanol,etanol etc.). n acest caz trebuie s se lucreze la temperaturi foarte joase pentru a proteja proteinele de denaturare. Cromatografia de schimb ionic. Proteinele se frac ioneaz pe coloane cu schimb tori de ioni (de regul DEAE celuloz ). Capacitatea de separare a acestor coloane este deosebit de mare. Cromatografia de adsorb ie const n adsorb ia selectiv a proteinelor de c tre unele materiale (gel de fosfat de calciu, celit, amidon, hidrozil apatit ) att pe coloane ct i pe pl ci, cu o ulterioar elu ie (extrac ie) selectiv . Electroforeza. Se folose te, de obicei, electroforeza amestecurilor de proteine cu utilizarea unui purt tor sub form de blocuri de amidon etc. Foarte eficient este disc-electroforeza n gel de poliacrilamid prin care amestecul de proteine este supus concomitent ac iunii cmpului electric i gradientului de pH. Gel-filtrarea este o metod larg r spndit n ultimul timp n biochimie i se bazeaz pe principiul sitelor moleculare. Purificarea proteinelor const n trecerea lor prin coloane umplute cu granule de polimeri glucidici hidrata i, ndeosebi sefadex (derivat al dextranului) sau de poliacrilamid (biogel) cu pori de diferite dimensiuni. La aceast trecere, compu ii cu mas molecular mic , p trunznd prin porii granulelor, vor trece prin coloan mai ncet, iar cei macromoleculari (proteinele), netrecnd prin pori n granule, vor ie i mai repede din coloan . Proteinele ies din coloan cu o vitez invers propor ional cu masa lor molecular . Cristalizarea. Cristalizarea repetat m re te considerabil puritatea proteinei. Pentru aprecierea gradului de puritate (omogenitate) a proteinei izolate, una din cele mai sigure metode este forma curbelor de solubilitate. Pentru proteina pur ,

dependen a cantit ii de protein introdus este strns liniar pn la punctul de satura ie; dup acest punct, panta curbei este nul .

4.4.7.Clasificarea proteinelor
Toate proteinele se mpart n dou grupe mari: proteine simple ( proteine) n compozi ia c rora intr numai resturi de aminoacizi i proteine conjugate (proteide), care reprezint o combina ie dintre o protein simpl cu un compus oarecare de natur neproteic denumit grup prostetic (glucide, acizi nucleici, lipide etc.). Proteinele simple i cele conjugate se submpart n o serie de subgrupe n func ie de solubilitatea i caracterul slab acid, neutru sau alcalin determinat de reprezentarea cantitativ diferit a aminoacizilor constituen i, precum li n func ie de natura grupului prostetic ce-l con in.

Proteine simple Pe baza comport rii n prezen a diferi ilor solven i i a compozi iei n aminoacizi, proteinele simple se submpart n urm toarele grupe: protamine, histone, albumine, globuline, prolamine, gluteline, proteinoide. Protamine - sunt proteine cu mas molecular mic care nu dep esc 10.000 i au un puternic caracter alcalin deoarece pn la 80% din aminoacizii ce intr n structura lor sunt aminoacizi bazici (lizin , histidin , arginin ). Protaminele nu con in sulf. Se g sesc n cantit i mari n nucleul celular i lap ii pe tilor. Reprezentantul tipic al protaminelor este clupeina din lap ii scrumbiilor. Histone- reprezint o grup intermediar ntre protamine i proteinele adev rate. Sunt, de asemenea, proteine alcaline, ns alcalinitatea lor este mai slab de ct a protaminelor, deoarece con in mai pu ini aminoacizi bazici (aproape 20 30% din total). Sunt solubile n ap . Histonele se g sesc ca proteine libere n leucocite i lap ii pe tilor, dar mai ales sub form de proteine conjugate n cromozomi, avnd un rol important n structura cromatinei i n eritrocite. Reprezentantul tipic al histonelor este globina care intr hemoglobinei. n constitu ia

Albumine- sunt proteine ce se ntlnesc n toate esuturile animale i vegetale; mpreun cu globulinele reprezint principalele proteine ale sngelui i altor lichide biologice. Sunt proteine globulare cu caracter slab acid sau neutru. Sunt solubile n ap (M = 35.00070.000), posed o mobilitate electroforetic mai mare dect a globulinelor, iau parte la transportul diferitelor substan e. Din solu iile lor apoase, albuminele precipit u or cu o solu ie saturat de sulfat de amoniu, iar prin o nc lzire (60-70 C) coaguleaz . Spuma alb care apare la fierberea legumelor i fructelor sau care se formeaz la suprafa a laptelui fiert, sunt albumine coagulate datorit temperaturii ridicate. Reprezentantul tipic al albuminelor este proteina din albu ul de ou denumit ovoalbumin ; n plasma sngelui se g sesc serumalbumine, n lapte lactoalbumina, n esutul muscular mioalbumina. O serie de albumine sunt de origine vegetal , fiind r spndite n semin e, legume, fructe etc. Reprezentan ii albuminelor vegetale sunt leucozina care se g se te n semin ele de cereale (gru, ov z etc.), legumelina (maz re, soia, linte etc.) sau ricina ( semin ele de ricin). Globuline- sunt proteine insolubile n ap , dar solubile n solu ii saline diluate. Pentru extrac ia lor din diferite materii biologice se utilizeaz frecvent, n calitate de solvent, o solu ie cald 10% de clorur de sodiu. Pentru separarea globulinelor din solu ia lor salin , aceasta se dilueaz cu cantit i mari de ap sau se dializeaz folosind o membran semipermeabil .

Globulinele (M = 150.000), n compara ie cu albuminele, precipit la concentra ii mai mici (50%) de sulfat de amoniu i n felul acesta se pot separa de albuminele cu care, de regul , coexist . Globulinele sunt cele mai r spndite proteine din organismul animal. Astfel, n plasma sanguin se g sesc serumglobuline, n lapte lactoglobulina, n ou ovoglobulina , n mu chi proteina contractil care se nume te miozin i reprezint suportul biochimic al contrac iei musculare. n st rile infec ioase se nregistreaz o cre tere a cantit ii de globuline din snge ca urmare a form rii compu ilor de ap rare (r spunsul imun) anticorpi n compozi ia c rora intr (imunoglobuline - Ig). Totodat , globulinele reprezint cea mai mare parte a proteinelor multor semin e i n special a celor de leguminoase i oleaginoase. Astfel, n semin ele de maz re se g se te o cantitate important de globulin care se nume te legumin , n semin ele de fasole faseolin , n cele de cnep edestin , de soia glicinin . Prolamine- sunt proteine de natur vegetal caracteristice exclusiv pentru cereale. Nu sunt solubile n ap , nici n solu ii saline, ns , spre deosebire de celelalte proteine, se solubilizeaz n alcool etilic 70%. Denumirea de prolamine se explic prin faptul c la hidroliza lor se formeaz o cantitate mai mare de prolin i azot amoniacal, precum i mult acid glutamic. Prolaminele nu con in lizin sau o con in n cantit i extrem de mici. Se cunosc urm toarele prolamine: gliadina n semin ele de gru i de secar ; hordeina n semin ele de orz, zeina n semin ele de porumb; avenina n ov z. Gluteline -se g sesc n semin ele cerealelor i n p r ile verzi ale plantelor. Sunt solubile numai n solu ii diluate de alcalii (0,2%) din care precipit prin acidulare slab . Cele mai studiate gluteline sunt: glutenina din boabele de gru i orizenina din orez. Amestecul format din glutenin (25-40%) i gliadin (4050%) care se izoleaz din f ina de gru poart denumirea de gluten. Proteinele din gluten, prin pun ile lor S-S-, confer f inii de gru proprietatea de a da cu apa un aluat elastic care re ine ntr-un mod caracteristic dioxidul de carbon format n timpul ferment rii, dnd pinii o structur poroas i un volum corespunz tor. Proteinoide (scleroproteine)- sunt proteine de tip fibrilar care exercit n organismul animal un rol de sus inere, protec ie i rezisten mecanic . n general, ele intr n constitu ia esuturilor conjunctive, de sus inere i epidermice. Propriet ile mecanice caracteristice ale scleroproteinelor se datoreaz formei fibrilare alungite a moleculelor lor, precum i faptului c n organism se afl n stare solid . Particularitatea deosebit a acestor proteine o constituie totala lor insolubilitate n ap , n solu ii saline, acizi i baze diluate i nedigestibilitatea lor sub ac iunea enzimelor din tractul digestiv. Con in o cantitate mare de glicocol i de cistein . De fapt, con inutul ridicat de sulf este o caracteristic a proteinoidelor. Dintre diferi ii reprezentan i ai acestor grupe de colagenul, keratinele, elastinele. proteine trebuie men ionat

Colagenul este componentul principal al proteinelor din esutul conjunctiv, ligamente, tendoane, cartilagii, piele; reprezint aproximativ 95% din materia organic a oaselor i cartilagiilor. Are un con inut ridicat de glicocol, prolin i hidroxiprolin . Prin fierberea cu ap , moleculele fibrilare de colagen sufer modific ri structurale profunde, cu desfacerea leg turilor intercatenare i transformarea n gelatin care este o protein solubil i hidrolizabil de c tre enzimele proteolitice; prin r cire, gelatinele astfel ob inute se transform n gel. Keratine- sunt proteine constituente ale epidermei, p rului, penelor i forma iunilor cornoase (unghii, copite, coarne). ndeplinesc un rol de protec ie i se disting printro propor ie ridicat de sulf; con inutul ridicat de cistein i respectiv multiplele leg turi S-S- intra i intercatenare le confer insolubilitate, rezisten mecanic i elasticitate.

Elastine sunt proteine care particip la structura fibrelor elastice din artere i tendoane, manifestnd propriet i elastice i termoelastice. Elastinele prezint analogii cu colagenul, se deosebesc ns de acesta prin incapacitatea de a fi convertite n gelatine i printr-o propor ie mai mic de prolin i hidroxiprolin .

Proteine conjugate (proteide) Proteinele sunt apte de a lega o varietate de compu i chimici cu mas molecular foarte diferit , formnd ansambluri moleculare eterogene ca structur . Proteinele conjugate reflect un asemenea principiu de organizare structural i reprezint asocierea unei componente proteice i a unei componente neproteice, de natur chimic divers , prin leg turi covalente i necovalente. Proteinele conjugate, la rndul lor, se submpart n func ie de natura componentei prostetice n: cromoproteide, glicoproteide sau mucoproteide, fosfoproteide, lipoproteide, metalproteide, nucleoproteide. y Cromoproteide (chroma = culoare). Sunt compu i constitui i dintr-o protein simpl i un pigment ce poate apar ine unor clase diferite de substan e organice. Particularitatea deosebit de important a cromoproteidelor o reprezint activitatea lor biologic foarte mare. Ele joac un rol esen ial n procesele vitale, deoarece n general sunt biocatalizatori care intensific n organism unele procese biochimice importante, cum sunt fotosinteza i reac iile de oxido-reducere. n calitate de grupare prostetic , n moleculele cromoproteidelor pot fi deriva i ai porfirinei, izoaloxazinei i carotenului.
3

-V

---

Porfirina
CH3

H3C

CH3

CH3 CH3

CH3

Fcaroten
Izoaloxazina reprezint compusul de baz pentru sinteza grup rilor flavinice care formeaz mpreun cu proteinele specifice o serie de flavinproteide, enzime ce particip la reac iile de oxido-reducere din organism. Deriva ii carotenului dau cromoproteidele purpurei vizuale (rodopsina din retin ). Deriva ii porfirinei cu magneziul formeaz clorofila, al c rui complex cu proteinele cloroplastina - asigur activitatea fotosintetic a plantelor. n organele verzi ale plantelor, clorofila este localizat sub form de cloroplastin n forma iunile din citosol numite cloroplaste. Clorofila din plantele superioare i din algele verzi reprezint un amestec format din dou clorofile, a i b al c ror raport, n majoritatea plantelor, este 3:1. Clorofila a este un complex cu Mg al unei porfirine. n ciclul IV al acesteia exist substituit un rest de acid propionic esterificat cu un alcool superior nesaturat numit fitol. Fitolul este un derivat al izoprenului, iar prezen a sa n structura clorofilei i confer acesteia propriet i lipofile manifestate prin solubilitatea ei n gr simi i solven i ai acestora.

PH

UH

RS R

SR

IH
8 7 6 5

VH

TH QH H

--

H N
9 10

N
1 4 2

3N H

Izoaloxazin

H3C

CH3

CH3

H3C

C C

C C C

C C

Clorofila a

Clorofila b are o structur foarte asem n toare cu cea a clorofilei a, deosebindu-se de aceasta numai prin prezen a unei grupe formil O=C-H n ciclul pirolic II, n locul grupei metil. O enzim care se g se te n frunzele verzi al turi de clorofil , clorofilaza, descompune leg tura esteric dintre grupa carboxilic a moleculei de clorofil i restul de fitol, pe care-l nlocuie te cu un rest de alcool etilic. Compusul rezultat se nume te etilclorofilid . Prin nc lzire, clorofila pierde magneziul din molecula sa trecnd n feofitin , un compus de culoare cenu ie, caracteristic pentru esuturile verzi (legume, fructe) tratate termic. Derivatul porfirinei cu fierul reprezint pigmentul hem care este compusul de baz n complexul cu proteinele pentru formarea hemoglobinei, mioglobinei i a o serie de enzime din clasa oxido-reductazelor (citocromi, catalaze, peroxidaze). Fiecare hem con ine patru cicluri pirolice legate ntre ele prin pun i metinice. Prezen a a patru grupe metil i a dou grupe vinil, precum i a dou resturi de acid propionic, transform porfirina n protoporfirin . Introducerea unui atom de fier bivalent confer compusului aspectul final al hemului. Cel mai studiat reprezentant al cromoproteidelor este hemoglobina din sngele animalelor vertebrate i al omului i care este concentrat n eritrocite. Este alc tuit dintr-o component proteic denumit globin i una prostetic , colorat , care este hemul.
CH2 CH

CH3

H3C

N Fe

CH CH2

H3C

CH3

CH2 CH2 COOH

CH2 CH2 COOH

Structura hemului

Globinele hemoglobinelor din sngele diferitelor animale se deosebesc sub aspectul compozi iei i distribu iei aminoacizilor. Prin con inutul lor n aminoacizi diamino-monocarboxilici apar in histonelor. Sunt alc tuite din patru lan uri polipeptidice (dou i dou ). n lan ul se g sesc 141 de aminoacizi, n 146 de aminoacizi.

XW

d d

XW ` ` ` W YW YW

d W

XW

YW

XW
N

W YW

CH3 CH3 CH3 CH (CH2) CH CH2 CH2 3 HO H2C CH C (CH2)3 CH CH2 CH3 CH3

W ` bX aY

XW

XW

Fitolul
O C H

II

CH2 CH3

Ciclul pirolic II al clorofilei b

Structura hemoglobinei

Molecula de hemoglobin con ine patru molecule de hem care la rndul lor au cte un atom de Fe bivalent. Unirea hemului cu globina se realizeaz hemului i histidina globinei. prin leg tur coordinativ ntre fierul

Cea mai interesant particularitate biologic a hemului const n capacitatea de a se combina cu gazele (oxigen, oxid de carbon, oxizi ai azotului etc). Prin legarea oxigenului de hemoglobin (Hb) se formeaz oxihemoglobina (HbO2). Legarea O2 se face printr-o leg tur coordinativ , f r modificarea st rii de valen a Fe, care r mne bivalent. n felul acesta, hemoglobina transport oxigenul molecular de la pl mni la esuturi. Oxihemoglobina este att de nestabil nct prin mic orarea presiunii par iale a O2 - la nivelul vaselor capilare din esuturi - se disociaz elibernd O2 necesar oxigen rii esuturilor i deci reac iilor biochimice ce se petrec cu participarea oxigenului.
N globina N
2+

N Fe N

N globina N
2+

N Fe O2 N

N globina N Fe
2+

N CO N

Hemoglobina (Hb)

Oxihemoglobina (HbO2)

Carboxihemoglobina (HbCO)

La fierul hemoglobinei se leag u or oxidul de carbon cu formarea carboxihemoglobinei (HbCO). Prin inspirarea unui aer ce con ine CO, acesta formeaz cu hemoglobina un compus mult mai stabil dect oxihemoglobina i ca urmare scoate O2 din HbO2, determinnd o dereglare a aportului de oxigen de la pl mni la esuturi. n felul acesta, HbCO este un compus toxic, care blocheaz func ia respiratorie a Hb, producnd intoxica ii i asfixie. Prin fixarea CO 2 la grupa aminic liber a globinei se formeaz carbhemoglobina, un produs disociabil ce rezult n esuturi unde presiunea par ial a CO2 este mare i de unde este transportat CO2 la pl mni pentru a fi expirat. R-NH2 + CO2 (hemoglobina) R-NH-COO
-

+ H

(carbhemoglobina)

Un derivat important al hemoglobinei este methemoglobina (MetHb), n molecula c reia atomul de fier este trivalent. Methemoglobina se formeaz din HbO sub 2 ac iunea unor oxidan i (oxizi ai azotului, albastru de metilen etc.); fierul trece n stare trivalent prin legarea unei grupe OH i pierde astfel capacitatea de a mai lega O2.
N globina N
3+

N Fe OH N

Methemoglobina (MetHb)

n cantit i mari, MetHb poate ap rea n snge datorit unor cauze diverse: inhalarea prelungit a unor oxizi ai azotului, intoxica ii cu pesticide, cu compu i chimici oxidan i etc.. Formarea methemoglobinei, inerte din punct de vedere biologic, mic oreaz cantitatea de HbO2, deregleaz aportul O2 la esuturi i conduce la instalarea unei grave st ri patologice.

Mioglobina (Mb) este o cromoproteid din mu chi, asem n toare cu hemoglobina sub aspectul compozi iei elementare; formeaz aceia i deriva i ca i hemoglobina (oximioglobina, carboximioglobina, metmioglobina). Deosebirea este la componenta proteic , constituit numai dintr-o singur caten polipeptidic i prin urmare con ine numai o singur molecul de hem. Mioglobina reprezint un pigment respirator care asigur , n mu chi, o rezerv de oxigen pentru un scurt timp. Afinitatea pentru oxigen a mioglobinei este mult mai mare dect a hemoglobinei. Este denumit i pigmentul respirator al mu chilor. Coloreaz n ro u mu chii stria i. Cromoproteide cu hem sunt i citocromii care sunt sisteme enzimatice ce particip la reac iile biologice de oxidoreducere prin transfer de electroni datorit Fe din hem care are capacitatea de a se oxida i reduce reversibil.

n esuturile animale i la unele bacterii se g se te enzima catalaza (M = 22.500) care are n compozi ia sa patru molecule de hem. n organismele vegetale este foarte larg r spndit o alt enzim ce con ine o molecul de hem: peroxidaza (M = 44.000). Aceast enzim se ntlne te i n esuturile animale. y Glicoproteide - sunt proteine conjugate a c ror grup prostetic o constituie zaharurile i deriva ii lor, ce se leag covalent cu resturile de asparagin , treonin , serin sau oxiprolin ale moleculei de protein . Glicoproteidele se g sesc n organismele animale, n plante i microorganisme. n majoritatea cazurilor, gruparea prostetic este reprezentat de una sau mai multe catene glucidice care prin hidroliz dau manoz , galactoz , hexozamine (glucozamin i galactozamin ), acizi glucuronic, acetic i sulfuric. Cei mai r spndi i compu i macromoleculari care intr n structura glicoproteidelor sunt acidul hialuronic, acidul condroitinic, polizaharidele bacteriene i heparina. n stare liber , aceste substan e poart denumirea de mucopolizaharide sau glicozaminoglicani i de aceea glicoproteidele au c p tat denumirea de mucoproteide. Glicoproteidele au o larg r spndire n organismul animal, fiind distribuite n diverse esuturi, n plasm , n secre ia mucoaselor, n saliv . Se g sesc, de asemenea, asociate cu unele enzime i hormoni. O glicoproteid important a plasmei este fibrinogenul, alc tuit din ase lan uri peptidice, grupate cte dou i ale c rui componente glucidice sunt reprezentate de galactoz , manoz , aminozaharuri i acid sialic. Fibrinogenul se mai nume te factorul I de coagulare, fiind implicat n sistarea fenomenului de sngerare ca urmare a transform rii sale ntr-o protein insolubil numit fibrin . Mucinele protejeaz mucoasele tractului gastro-intestinal de ac iunea nociv a unor compu i chimici sau agen i mecanici; mucoidele intr n constitu ia cartilagiilor, oaselor (osteomucoidele), a tendoanelor i ligamentelor. n albu ul oului se g sesc ovomucoidul i avidina. Avidina din albu ul crud are o deosebit reactivitate i leag u or o vitamin , numit biotina, sub forma unui complex inactiv din care organismul nu poate utiliza vitamina. Glicoproteide se g sesc i n plante. Astfel, n fasolea uscat se g se te o protein de rezerv vicilina, care con ine manoz i N-acetilglucozamin legate printr-o leg tur glicozidic cu un rest de asparagin . n semin e i alte organe vegetale se g sesc proteide care produc aglutinarea eritrocitelor. Aceste proteine se numesc fitohemaglutinine sau lectine i reprezint ni te glicoproteide cu mas molecular de aproximativ 120.000. Cantit i mari de lectine se g sesc n leguminoase (soia, fasole, maz re) i n semin ele de ricin. Sunt toxice cnd sunt injectate animalelor i devin inhibitori ai cre terii cnd sunt introduse n hran . y Fosfoproteide - sunt proteine conjugate care la hidroliz , pe lng aminoacizi, formeaz i acid fosforic. n molecula de fosfoproteid , resturile de acid fosforic se leag prin leg turi esterice cu grupele hidroxilice ale oxiaminoacizilor care intr n structura lan ului polipeptidic al proteinei:

CH2 P

CH P

CH3 H

Rest de fosforilserin (acid serinfosforic)

Rest de fosforiltreonin (acid treoninfosforic)

Mai frecvent, resturile de acid fosforic sunt legate n fosfoproteide cu resturi de serin . De aceea, dup hidroliza fosfoproteidelor se formeaz , de regul , o cantitate considerabil mai mare de acid serinfosforic dect de acid treoninfosforic. Din punct de vedere biologic, fosfoproteidele reprezint un material nutritiv deosebit de valoros pentru organismul n cre tere. Pe lng aminoacizii necesari dezvolt rii organismelor tinere, fosfoproteidele furnizeaz de asemenea, i acid fosforic necesar pentru dezvoltarea scheletului.

ee

e e ee

e e ee

H NH CH C

NH CH C

NH CH C

NH CH C

NH CH C

Cazeina este reprezentantul tipic al acestor proteine conjugate. Este componenta major (80% din totalul proteinelor) a proteinelor laptelui, are o mas molecular n limitele 75.000100.000 i exist sub cteva forme care se deosebesc ntre ele prin con inutul n fosfor i compozi ia n aminoacizi. Frac iunile cazeinei se numesc generic , , k i cazeine. Cazeinele nu coaguleaz prin fierberea laptelui i exercit totodat un rol de coloid protector asupra albuminelor din lapte pe care le men in n solu ie. Cazeinele sunt ns coagulate i par ial hidrolizate de unele enzime proteolitice precum chimozina existent n stomacul animalelor tinere i 2+ pepsina. n procesul de coagulare care necesit i prezen a ionilor Ca se formeaz paracazeinatul de calciu ce rezult prin clivarea enzimatic a cazeinei. Paracazeinatul de calciu este insolubil,ramne un timp n stomac i este digerat ulterior sub ac iunea enzimelor proteolitice pn la stadiul de aminoacizi. Coagularea laptelui n stomac este un proces biochimic de mare importan ntruct permite utilizarea eficient de c tre organism a proteinelor con inute n lapte. n absen a coagul rii, tranzitul laptelui sub form lichid ar fi prea rapid i proteinele nu ar putea fi utilizate prin descompunerea lor la aminoacizii necesari organismului. Paracazeinatul de calciu este i componenta principal a brnzeturilor. Cazeinele sunt insolubile n mediu acid, fapt care explic precipitarea lor i separarea zerului din laptele fermentat lactic sau acidulat. Ovoviteline - sunt fosfoproteide din g lbenu ul de ou i sunt, de regul , asociate cu lecitinele Rolul fiziologic al ovovitelinelor este de a furniza fosforul i aminoacizii necesari dezvolt rii embrionului i animalelor tinere. Fosfoviteline - se g sesc tot n g lbenu ul de ou, se caracterizeaz printr -un con inut mai ridicat de fosfor dect ovovitelinele i printr-o propor ie mai mare a serinei. Pepsina enzima proteolitic existent n sucul gastric ce con ine un rest de acid fosforic la o molecul de protein . i n acest caz, grupa fosfat este legat de radicalul de serin ce se g se te n lan ul peptidic lng acidul glutamic. Fosfoproteide mai sunt, de asemenea, enzimele fosfoglucomutaza i fosforilaza. y Lipoproteide - sunt proteine conjugate n care componenta prostetic este de natur lipidic i anume: colesterol, fosfolipide, acilgliceroli. Spre deosebire de lipide, lipoproteidele sunt solubile n ap i insolubile n solven i organici. Stabilitatea leg turii dintre proteine i lipide n lipoproteide este diferit . n func ie de existen a n molecula lipidei a unor grupe ionizabile (ca n lipidele polare fosfatide) sau nu (ca n triacilgliceroli), ntre componenta proteic i lipidic iau na tere diferite tipuri de leg turi. n primul caz, ntre cele dou componente se formeaz leg turi necovalente labile. n al doilea caz, proteina nvele te prin interac iuni hidrofobe partea lipidic ce devine astfel centrul unui miceliu. Lipoproteidele au o larg distribu ie, fiind componente structurale ale celulelor, biomembranelor, mitocondriilor, reticulului endoplasmatic, nucleului, tecilor de mielin ale neuronilor etc.. Se g sesc n esutul nervos, plasma sngelui, lapte, g lbenu de ou. Cele mai studiate sunt lipoproteidele circulante prezente n plasma sanguin i limf . Aceste proteine conjugate con in, de regul , att lipide polare ct i neutre, precum i colesterol sau esterii acestuia. Ele intervin n transportul lipidelor din intestinul sub ire, prin snge n ficat i mai departe n esutul adipos. Lipoproteidele plasmei se clasific n patru grupe, n func ie de densitatea lor: - chilomicroni, forma i n propor ie de 99% din lipide i 1% proteine; - lipoproteide cu densitate foarte mic (very low density lipoproteins VLDL) care reprezint compu i stabili ce con in o cantitate mare (80%) de triacilgliceroli, fosfolipide (7%), colesterol (8%) i proteine pu ine (2%); - lipoproteide cu densitatea mic (LDL) sau lipoproteide care con in drept component proncipal colesterol (43%) al turi de fosfolipide (22%) i triacilgliceroli (10%); - lipoproteide cu densitatea mare (HDL) sau lipoproteide, ce con in aproximativ 45-50% proteine, iar componentul lipidic este reprezentat de o cantitate mare de fosfolipide (30%) i mai mic de colesterol (18%).

Datorit con inutului ridicat n colesterol, lipoproteidele (LDL) sunt compu i implica i n patogeneza aterosclerozei. Efecte negative au i VLDL datorit propor iei lor mari de trigliceride. Dimpotriv , lipoproteidele (HDL), bogate n fosfolipide, au un rol de protec ie prevenind dezvoltarea acestei maladii. Aceste implica ii ale lipoproteidelor cu diferite densit i n apari ia i dezvoltarea afec iunilor cardiovasculare sunt legate de rolul deosebit al acestor compu i n structura membranelor celulare. y Metaloproteidele sunt proteine conjugate care au drept grup prostetic un metal (Fe, Cu, Mg, Zn, Mn, Co etc.) fixat prin leg turi complexe direct de componenta proteic , f r existen a unor anumite grupe speciale de atomi. Metalul se leag coordinativ de grupele polare libere existente n catenele laterale R ale aminoacizilor din lan ul polipeptidic. (Figura 4.10.) proteina Aceste grupe care fixeaz metalul poart denumirea de liganzi (A i B); n aceast interac iune, grupa cedeaz electroni metalului i se stabilesc astfel leg turi covalente coordinative iar metalul devine coordinat. Metalul astfel fixat prin componenta proteic (n metalenzime, de exemplu) are rolul de a stabili leg turile proteinei i cu al i liganzi reprezentnd molecule mai mici, cu formarea unui complex intern numit chelat.

proteina

Fig.4.10.Legarea metalului n metalproteid

Asemenea structuri cu caracter de chelat sunt posibile n metalenzime i explic mecanismul func ional al unor enzime n reac iile biochimice pe care le catalizeaz . Astfel, polifenoloxidaza i citocromoxidaza con in Cu2+, carbonicanhidraza, 2+ alcooldehidrogenaza, carboxipeptidaza - Zn . Unele metalproteide ndeplinesc n organism func ia de proteine transportoare de metal, cum este transferina plasmatic sau lactotransferina din lapte care transport fier i ceruloplasmina din plasm care transport cupru. Altele reprezint rezerve de fier pentru organism, cum este cazul feritinei sau hemosiderinei. La proteinele transportoare con inutul de metal reprezint 1%, la cele de depozit acest procent este mult mai mare (n feritin ajunge la 20%). y Nucleoproteide - reprezint o grup de proteine conjugate deosebit de important . Ele intr n compozi ia fiec rei celule deoarece constituie componentul indispensabil al nucleului i citoplasmei. Unele nucleoproteide exist n natur sub form de particule deosebite care posed activitate patogen i poart denumirea de virusuri. Nucleoproteidele joac un mare rol biologic. Ele constituie nu numai elemente structurale ale celulei, nucleului i citoplasmei sale, dar ndeplinesc i cele mai importante func ii specifice n organismul viu. Diviziunea celulelor, biosinteza proteinelor, transmiterea caracterelor ereditare i diversele func ii coenzimatice sunt strns legate de nucleoproteide i elementele lor constituente acizii nucleici i nucleotidele. Nucleoproteidele au o mas molecular mare, de la cteva mii pn la zeci i sute de milioane. Solu iile lor posed o viscozitate ridicat ; forma moleculelor lor variaz foarte mult, de la globulare la fibrilare. Prin hidroliza incomplet a unei nucleoproteide, de exemplu sub ac iunea unei enzime sau prin dializ i agitare cu cloroform, nucleoproteida se descompune ntro protein i acid nucleic. Proteina se poate ndep rta prin precipitare cu s ruri sau prin denaturare termic . Raportul dintre protein i acid nucleic este diferit (frecvent de la 30% pn la 60% pentru ambii componen i). Leg tura dintre protein i acidul nucleic este de tip ionic, deoarece proteinele nucleoproteidelor con in multe grupe cationice iar acizii nucleici posed un num r mare de grupe anionice. La majoritatea organismelor proteina din constitu ia nucleoproteidelor este o histon sau protamin . ns , nucleoproteidele din esuturile vegetale, din bacterii, virusuri precum i din unele esuturi animale con in i alte proteine simple (albumin sau globulin ).

hg f
e

n func ie de acizii nucleici pe care-l con in, nucleoproteidele pot fi cu dezoxiribonucleotide i ribonucleotide. Acestea reprezint ni te agregate complexe constituite din una sau dou molecule de acizi nucleici i un num r mare de subunit i proteice fixate de ele. Exemplul clasic de ribonucleoproteid l constituie virusul mozaicului tutunului care con ine o molecul de acid ribonucleic (ARN) cu masa molecular de dou milioane i aproximativ 2.000 de subunit i proteice. Din ribonucleoproteide sunt alc tui i ribozomii organitele celulare unde are loc sinteza proteinelor. n cazul dezoxiribonucleoproteidelor, un rol deosebit n interac iunea dintre acidul dezoxiribonucleic (ADN) i protamin sau histon i se atribuie restului de acid fosforic al ADN i radicalului restului de arginin din lan ul polipeptidic al moleculei proteice. n acest caz, se formeaz un num r mare de leg turi electrovalente ntre grupele fosfatice i guanidinice ionizate, dup urm torul tip:

AD

Acidul nucleic i proteina din nucleoproteide se stabilizeaz reciproc. Este important de men ionat c cea mai mare parte a acizilor nucleici exist n celul sub form de nucleoproteide. Legarea unei molecule de acid nucleic cu un num r mare de subunit i proteice conduce la apari ia unor propriet i func ionale unice ale acestui tip de compu i. n particular, ribonucleoproteidele joac un rol determinant n biosinteza proteinelor, iar dezoxiribonucleoproteidele n formarea i n func ionarea aparatului cromozomial al celulei. Importan deosebit n aceste procese o au acizii nucleici.

yx u xwvu

2N

N 2

qs r rs t rs r s r
N ( 2)

q q

y xwvu