Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT

INSTALAŢII HVAC
Modernizarea, reabilitarea ,extinderea si dotarea spitalului orasenesc Balcesti,
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.2, Balcesti, jud. Valcea
Nr. cad. 35323

Faza de proiectare DTAC


Beneficiar UAT BALCESTI
Proiectant general -
Proiectant de specialitate S.C. HIC DESIGN INSTAL S.R.L.
Proiect nr. J01 / 2022
Nr.
Specialitatea HVAC J01
Proiect:
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea si
Proiect dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC.
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.2, Balcesti, jud.
Adresa Data: 03.2022
Valcea, nr. cad. 35323

COLECTIV DE ELABORARE:

Şef de proiect Ing. Valerică SCUTARU

Proiectant Ing. Cornel TITIRIȘCĂ

Verificat Ing. Valerică SCUTARU


Nr.
Specialitatea HVAC J01
Proiect:
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea si
Proiect dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC.
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.2, Balcesti, jud.
Adresa Data: 03.2022
Valcea, nr. cad. 35323

BORDEROU:

PIESE SCRISE:

No. Denumire Data

1 FOAIE DE GARDA 03.2022


2 LISTA DE SEMNATURI 03.2022
3 BORDEROU 03.2022
4 MEMORIU TEHNIC INSTALATII HVAC 03.2022

PIESE DESENATE:

No. Denumire plan Data

IT200 Schema functionala Centrala Termica 03.2022


Nr.
Specialitatea HVAC J01
Proiect:
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea si
Proiect dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC.
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.2, Balcesti, jud.
Adresa Data: 03.2022
Valcea, nr. cad. 35323

MEMORIU TEHNIC INSTALATII HVAC


1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

‚‚ Modernizarea, reabilitarea ,extinderea si dotarea spitalului orasenesc


Balcesti,jud. Valcea

1.2. Amplasamentul ( adresa )

Ţara : România
Localitate : Balcesti
Judeţul : Valcea
Adresa : Aleea Petrache Poenaru, nr.2, nr. cad. 35323

1.3. Beneficiarul investiţiei

UAT BALCESTI

1.4. Proiectant general

1.5. Proiectant de specialitate

S.C. HIC DESIGN INSTAL S.R.L.


Strada Nicolae Iorga nr 3A, Voluntari, ILFOV
Nr.
Specialitatea HVAC J01
Proiect:
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea si
Proiect dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC.
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.2, Balcesti, jud.
Adresa Data: 03.2022
Valcea, nr. cad. 35323

DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR – MEMORIU INSTALAŢII HVAC

2.1 OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentaţie tratează la faza DTAC. instalaţiile de climatizare , aferente


obiectivului " Modernizarea, reabilitarea ,extinderea si dotarea spitalului orasenesc
Balcesti,jud. Valcea, adresa Aleea Petrache Poenaru, nr.2, nr. cad. 35323.

2.2 PREMIZE DE PROIECTARE SI REGLEMENTĂRI

Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:


Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;
Releveul instalatiilor;
Tema de proiectare elaborata de beneficiar;
Teme de specialitate: instalaţii termice.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în


vigoare, si anume :
 I13-15-Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
încălzire centrală
 STAS 7132-86-Măsuri de siguranţă la instalaţiile de încălzire cen-
trală cu apă având temperatura maximă de 115ºC
 SR 1907-1-14-Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură. Pre-
scripţii de calcul
 SR 1907-2-14-Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură. Temper-
aturi interioare convenţionale de calcul
 GP-041/98-Proiectarea, alegerea si intretinerea sistemelor si
echipamentelor de siguranta din dotarea instalatiilor de incalzire, cu apa pana la
115°C;
 GP-051/00-Proiectarea, executia si exploatarea centralelor termice
mici
 GP-063-01-Proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
evacuarea fumului si gazelor fierbinti.
 C 56/2002-Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor
de construcţii şi instalaţii aferente.
 C107/1-C107/5-97-Normative privind calculul termotehnic al ele-
mentelor de costructie
Nr.
Specialitatea HVAC J01
Proiect:
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea si
Proiect dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC.
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.2, Balcesti, jud.
Adresa Data: 03.2022
Valcea, nr. cad. 35323

 P.T-A1-2010- Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, li-


chid sau gazos cu puteri nominale <= 400 kW; -ISCIR
 P.T C2-2010-Arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi; -ISCIR
 P.T C11-2010-Sisteme de automatizare aferente centralelor termice
si instalatii de ardere aferente cazanelor; -ISCIR
 P 118-99-Normativ de siguranta la foc a constructiilor.
 Norme generale de protecţia muncii/1998.
Toate standardele şi normativele la care fac referire reglementările de mai sus.
2.3 EXIGENTE DE CALITATE

Proiectul asigură realizarea unor instalaţii de calitate corespunzătoare, urmărind


satisfacerea exigenţelor esenţiale de calitate, precum şi a reglementarilor tehnice în
vigoare privind calitatea în construcţii in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.
Echipamentele utilizate vor fi alese din gama de produse agrementate tehnic in
conformitate cu Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in
constructii.
Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si
trebuie sa corespunda celor sase exigente esentiale de performanta conf. Legea
10/1995+Legea 123/mai2007, astfel :
-rezistenta si stabilitatea;
-siguranta in exploatare;
-securitatea la incendiu;
-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
-izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;
-protectia impotriva zgomotului.

2.4 PARAMETRII CLIMATICI SI SARCINILE TERMICE

2.4.1 PARAMETRII CLIMATICI INTERIORI

VARA – temperatura interioara +26ºC2,0ºC


umiditatea relativa a aerului 40% ÷ 60%
IARNA – temperatura interioara +22ºC2,0ºC
umiditatea relativa a aerului 40% ÷ 60%
2.4.2 PARAMETRII CLIMATICI EXTERIORI

VARA – temperatura exterioara +35 ºC


umiditatea relativa a aerului 40%, conf. STAS 6648/2.
IARNA - temperatura exterioara : -15ºC
umiditatea relativa a aerului 80%, conf. STAS 1907/2.

2.5 DESCRIEREA SOLUTIILOR ADOPTATE


Nr.
Specialitatea HVAC J01
Proiect:
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea si
Proiect dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC.
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.2, Balcesti, jud.
Adresa Data: 03.2022
Valcea, nr. cad. 35323

Incalzirea imobilului se realizeaza cu cazane pe gaz cu functionare in


condensatie
Racirea spatiilor va fi asigurata de sisteme VRF compuse din unitati exterioare si
unitati interioare de tip split.

2.5.1 INSTALATIA DE INCALZIRE / RACIRE

Sursa de agent termic este formata din doua centrale termice cu functionare pe
gaz natural, in condensatie, de 120kW fiecare ce vor furmiza agent termic 70/50grade
catre corpurile de incalzire statice. Centralele se vor monta la parter, intr-o camera
tehnica. Acestea vor alimenta un distribuitor/colector din care pleaca un circuit pentru
alimentarea boilerului pentru apa calda si un circuit de radiatoare. Circuitele vor fi
prevazute cu pompe de circulatie.
Incalzirea se realizeaza prin corpuri statice. In incaperile tehnice se vor prevedea
radiatoare de otel, iar in restul incaperilor se vor monta radiatoare de tip Hygienic pentru
evitarea acumularii de praf in interiorul lor.
Corpurile statice de incalzire sunt alimentate din distribuitoare/colectoare de
nivel. Distributia tevilor din distribuitoare/colectoare catre corpurile statice se realizeaza
prin sapa, din teava de PEX. Nu se admit imbinari de teava prin sapa.
Corpurile statice se vor prevedea cu capete termostatate pe tur si robinet de
reglaj debit pe retur.
Racirea cladirii se realizeaza prin intermediul sistemelor VRF.
Pentru fiecare nivel a fost proiectat cate un sistem VRFindependent, compus din
unitate exterioara si unitati interioare, de tip split, parter, etaj 1 si etaj 2, montate aparent
pe perete.
Apa calda menajera se asigura prin 2 boilere bivalente de acumulare apa calda
de 2000l cu serpentina dubla, alimentat din distribuitorul/colector amplasat la demisol in
camera centralei. In perioada verii, apa calda de consum se va prepara cu 16 panouri
solare cu tuburi vidate. Panourile solare sunt separate hidrauluic prin intermediul unui
schimbator de caldura de 40kW. Pe circuitul primar, agentul termic va avea un continut
de glicol de 35%.
Proiectul se va detalia in memoriul de instalatii sanitare.

2.5.2 Instalatia de ventilare

In baile care nu au fereastra, s-a prevazut un sistem de ventilare mecanica cu


ventilator axial, montat pe tubulatura. Ventilatorul va functiona in tamdem cu iluminatul
si va avea timer. Pentru compensarea aerului, se vor prevedea grile de transfer in usi.
Coloanele de aer viciat se vor monta in ghene rezistente la foc. La iesirea tubulaturilor
Nr.
Specialitatea HVAC J01
Proiect:
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea si
Proiect dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC.
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.2, Balcesti, jud.
Adresa Data: 03.2022
Valcea, nr. cad. 35323

din ghene se vor prevedea clapete rezistente la foc, cu o rezistenta cel putin egala cu
cea a peretelui.

2.6 CERTIFICARE

Prin prezenta, in limita cunostintelor si informatillor detinute, certificam ca


prezentul proiect corespunde reglementarilor in vigoare si cerintelor de calitate impuse.
De asemenea, certificam ca performantele instalatiei proiectate sunt limitate de
corectitudinea datelor extrase din documentatia furnizorilor de echipamente,
documentatia pusa la dispozitie de catre beneficiar,documentatia pusa la dispozitie de
continutul proiectului de arhitectura si structura , de ipotezele considerate si conditiile
limitative prezentate in proiect.
Proiectul a fost elaborat conform cerintelor din standardele, recomandarile si
metodologia de Iucru recomandate. Proiectantul a respectat codul deontologic al
meseriei sale.

2.7 MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

La executia lucrarilor se vor respecta toate legile si normativele de protectia


muncii in vigoare:
—Legea nr. 10/1995 revizuita privind calitatea în construcţii;
—Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin HG. nr.
272/ 1994;
—Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,
aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;
—Legea 319/2006 - Norme generale de protecţia muncii si metodologii de aplicare a
legii ;
—NGAI – ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;
—P 118 – 1999. Normativ de siguranţa la foc a constructiilor;
—Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
—Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată şi completată cu Hotărârea
de Guvern nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a
produselor pentru construcţii;
—Normativul I 13-2002 privind proiectarea si executia instalatiilor de incalzire.
Nr.
Specialitatea HVAC J01
Proiect:
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea si
Proiect dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC.
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.2, Balcesti, jud.
Adresa Data: 03.2022
Valcea, nr. cad. 35323

Intreprinderea de construcii - montaj va urmari respectarea normelor


generale si proprii de protectie si igiena a muncii si va elebora instructiuni pe
specific de lucrari si locuri de munca in scopul obiectivului in special in ceea ce
priveste:

- Executarea lucrarilor de instalatii electrice de forta, iluminat si prize.


- Executarea lucrarilor de instalatii de automatizare.
- Executarea lucrarilor la inaltime.
- Executarea lucrarilor de sudura.
- Executarea lucrarilor de protectii anticorozive si izolatii.
- Semnalizarea locurilor periculoase.
Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si
beneficiarul avand obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a
preveni si inlatura orice fel de accidente.
Execuţia va fi facută de personal calificat având instructajul de protecţia muncii,
efectuat conform metodologiei în vigoare, sub conducerea şi supravegherea de
personal care posedă pregătirea tehnică corespunzătoare, stabilite de conducătorul
unităţii constructoare.
Constructorul (în execuţie) şi beneficiarul (în exploatare) vor lua orice masură, care
să prevină producerea unor accidente de muncă, fiind direct răspunzători de acest lucru.

2.8 DISPOZITII FINALE

Inainte de inceperea executiei, se vor identifica pe teren eventualele instalatii


existente pentru deviere.

Antreprenorul va avea obligatia ca:

- la terminarea lucrarilor, sa prezinte documentele privind efectuarea probelor


realizate asupra instalatiilor, precum si incadrarea in prevederile documentatiei in vederea
intocmirii cartii tehnice a constructiei.

- sa inscriptioneze toate conductele potrivit fluidului transportat

- sa eticheteze vizibil toate armaturile de inchidere si separare cu precizarea zonei


sau consumatorilor deserviti

- in timpul lucrarilor va lua masuri ca accesul pe santier sa fie permis numai


persoanelor instruite si autorizate.

Întocmit, Verificat,
Ing.Cornel Titirisca Ing. Valerică Scutaru
Nr.
Specialitatea HVAC J01
Proiect:
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea si
Proiect dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC.
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.2, Balcesti, jud.
Adresa Data: 03.2022
Valcea, nr. cad. 35323

S-ar putea să vă placă și