Sunteți pe pagina 1din 4

POSTMODERNISMUL

Postmodernismul este o mi care artistic , o filozofie sau o condi ie existen ial , ap rut dup modernism sau ca reac ie fa de acesta. Postmodernismul e un termen deosebit de generos si de tolerant cu o multime de fenomene, de multe ori contradictorii, ale lumii culturale de azi. Limitele notiunii de modernism snt mult mai stricte, istoric usor de determinat. Astfel, putem spune ca dupa 1950, odata cu a doua jumatate a secolului trecut, modernismul e n principiu o manifestare literara si artistica ncheiata. De aceea modernismul e un termen tare, cu o acceptie destul de bine consolidata, pe cnd postmodernismul e un termen slab, elastic, relativizant, nca utilizabil la modul prezenteist. Lexical vorbind, postmodernismul e un concept prefixat, un derivat al modernismului. El pare a avea o valoare temporala, indicnd un fenomen aflat n succesiunea modernismului, lipsit nsa de o identitate autonoma, de sine statatoare. Oricum am privi lucrurile, sensul postmodernismului se face cunoscut prin raportare, n relatie cu o manifestare culturala antecedenta. Dac modernismul este considerat o apoteoz a c ut rii unei estetici, postmodernismul prive te modul n care autoritatea unor entit i ideale, numite metanara iuni, este sl bit ulterior prin procese de fragmentare, consumerism i deconstruc ie. Dintr-o perspectiv mai pu in totalitar , modernismul i postmodernismul sunt etape i curente distincte, motivate de un anumit model ontologic, de o anumit situare n lume; n acela i timp, ele pot fi i lumi paralele, func ionnd una la suprafa i cealalt subteran. Postmodernismul pare s sanc ioneze cteva din utopiile modernit ii care a e uat: mitul progresului, al transcenden ei, al ra iunii. Nu ntmpl tor s-a afirmat c doi dintre precursorii n plan filosofic ai curentului sunt Nietzsche i Heidegger.

Spre deosebire de modernism, postmodernismul si construieste forta de penetratie pe criteriul gustului, n functie de placerea imediata, libera si spontana a consumatorului. n cazul lui, autenticitatea mesajului e mai importanta dect realizarea structurala si stilistica a textului. Sinceritatea are cstig de cauza n fata abilitatii artistice. Postmodernismul arunca n aer durabilitatea, echilibrul, densitatea, metacontingenta simbolica a creatiilor moderniste. n Romnia toate aceste lucruri arat pu in altfel. Primii no tri postmoderni (Mircea Ivanescu, Leonid Dimov, prozatorii Scolii de la Trgoviste) snt de fapt ni te moderni ntrzia i, adic , cu o fericit vorb a lui Mircea C rt rescu ni te tardomoderni ti. Toti snt niste mae tri ai compozi iei i ai stilului, toti pun mare pret pe tehnica, expresia, luciditatea construc iei. Postmodernismul lor e unul tematic si el face cas bun cu gustul pentru pasti , parodie, funambulesc, ironie. Desi programele de grup nu-i lipsesc si nici liderii, postmodernismul este individualist, relativist, democratic. Exist , totu i, un model la care se raporteaz ca la un centru canonizator manifestarile din alte centre cel american. A a cum n modernism trebuia sa fii confirmat la Paris, acum legitimarea se face la New York. Postmodernismul romnesc s-a afirmat n anii 80 ai secolului trecut, n conditii specifice, ca reactie la neomodernismul conformist al literaturii din anii comunismului si ncercare de sincronizare la curentul mondial de idei novatoare. El are ns marca sa balcanic prin care continu , de fapt, o tradi ie. Tocmai pentru c a aparut n condi ii diferite de modelul american, n subversiune ideologic i estetic , postmodernismul romnesc are unele caracteristici care l individualizeaz : atitudinea anti-sistem manifestat recuperarea realului prin biografism, explorarea banalit tii cotidiene ca evadare din utopie, zeflemeaua balcanica n raport cu traditia si canonul oficial, constiinta lucida a comediei literaturii prin care sunt relativizate miturile si deconspirate ironic cli eele noastre culturale, pitorescul balcanic al jocurilor de cuvinte. Alexandru Mu ina crede c postmodernismul ne proiecteaz n paradisul din tomberon, are loc coborrea poeziei n strad , iar cei sceptici sau furio i,

ntr-o b t lie pro i contra au vorbit despre faptul c postmodernismul, nelegitimat de nimic, este un ambalaj la mod (Monica Spiridon). Postmodernismul, refuznd orice utilitarism nalt filosofic, st semnul reumaniz rii fiin ei concrete: o identitate social , psihologic relev complementaritate, dincolo de orice miz , fixarea detaliului sub i estetic

resorturile recuperatoare ale unui tip de autenticism, care pune n i nregistrarea

derizoriului, a anodinului, a marginalului cu deschidere c tre totalitate. Eul, cum sus ine Cristian Popescu, e n acela i timp auctorial, biografic, moral, ontologic, chiar lectorial. Considerat un fenomen al reumaniz rii i al autenticismului, postmodernismului romnesc i s-a repro at tocmai experimentalismul formal i steril, n cele din urm , paradoxal, tocmai ndep rtarea de uman. O con tiin textualist , jocul intertextual, parodia i ironia, denudarea procedeelor, toate aceste procedee au creat senza ia unei situ ri n interiorul formalismului i a structuralismului, fenomene care puncteaz pentru unii e ecul modernismului, o ndep rtare de real i o nstr inare de sine a autorului. Pentru Mircea C rt rescu, postmodernismul ofer premisele unei noi istorii literare, expresia altei axiologii dect cea oficializat prin tradi ie i consecin a unui alt mod de a n elege literatura ns i. Nu este vorba doar despre recuperarea retrospectiv a postmoderni tilor altor vremuri, ci de existen a simultan a unei istorii centrale, puternice, oficializate, tari i a uneia marginale, subterane, slabe, ignorate, care- i descoper abia odat cu apari ia con tiin ei de sine a postmodernismului, identitatea. Postmodernismul nu si-a epuizat nca toate resursele creatoare, dar se afla n pierdere de teren. El a lasat nsa urme evidente n mentalitatea literara, fara de care n-ar exista progres: constiinta lucida si ludica a actului de creatie, reciclarea parodica a traditiei, relativizarea miturilor si deconspirarea ironica/ cinica a cliseelor, explorarea cotidianului ca noutate, discursul prozaic/ colocvial, atitudinea contestatara a spiritului critic, relatia amicala cu cititorul etc. El a lasat,

la noi sau n alte literaturi, opere asupra carora urmeaza sa se pronunte de acum ncolo nu numai critica, ntotdeauna subiectiva, ci si istoria literara, poate obiectiva si dreapta.

Ritmul schimb rilor trepidante guverneaz

i spa iul rela iilor interumane,

instituind o etic a maximei toleran e, potrivit c reia totul e permis, nimic nu se mai fixeaz , totul se consum . Acest experimentalism nelimitat n rela ie cu cel lalt nu mai las loc pentru tr irea dramatic a crizei comunic rii i face din omul postmodern un practician neagoasat al pluralit ii limbajelor, pe care le posed , le deconstruie te, la nevoie le inventeaz . Pentru c nu mai are nostalgia dureroas a unui limbaj unic, postmodernul face din Turnul Babel blazonul unei plurivocit i ludice. ( Sanda Cordo )