Sunteți pe pagina 1din 4

Care sunt principalele caracteristici ale unui proiect?

- Un proiect este un efort temporar întreprins cu scopul creării unui produs, serviciu sau rezultat
unic.

- Temporaritatea proiectului este definită de un început și un sfârșit. Sfarșitul este atins atunci
când obiectivele au fost atinse, sau, când proiectul este terminat din cauza că obiectivele nu vor
fi sau nu pot fi atinse, sau atunci când nu mai este nevoie de acel proiect. De asemenea,
proiectul poate fi terminat atunci când clientul (sponsorul) dorește terminarea proiectului.

o Temporar nu înseamnă durată scurtă; se referă la angajamentul și longevitatea acestuia.


o Temporar nu se aplică produsului, serviciului sau rezultatului proiectului; cele mai multe
proiecte sunt întreprinse pentru a crea efecte pe termen lung.

Care sunt cele cinci grupuri de procese corespunzătoare unui proiect?

 Identificarea cerințelor

 Adresarea diferitor nevoi, necesități și așteptări ale stakeholderilor în planificarea și executarea


proiectului

 Stabilirea, menținerea și efectuarea comunicațiilor între stakeholder-și (care trebuie să fie


activă, eficientă și colaborativă)

 Managerierea stakeholder-șilor pentru a îndeplini cerințele proictului și crearea livrabilelor

 Gestionarea constângerilor proiectului care include

Dați exemple de câteva constrîngeri ce pot afecta implementarea unui proiect.

 Obiectul (Scope)

 Calitatea (Quality)

 Planificarea (Schedule)

 Bugetul (Budget)

 Resursele (Resources)

 Riscurile (Risks)

Care sunt principalele competențe ale unui manager de proiect?

• Cunoștințe – ceea ce știe despre managementul Proiectelor

• Abilități – ceea ce este capabil să facă prin aplicarea Cunoștințelor


• Personale – cum se comportă atunci când aduce la îndeplinire activitățile proiectului

Managerul de proiect necesită skillsuri interpersonale. Adevarat sau fals. Daca da, care ar fi acestea.

Da,necesita

Conducere / Leadership

Lucru în echipă

Motivare

Comunicare

Influență

Luare a deciziilor

Cunoașterea cadrului politic și cultural

Negociere

Cultivarea încrederii

Aplanarea conflictelor

Coaching

Dați exemple de câteva activități ce intră în atribuțiile managerului de proeict în cadrul implementării
unui proiect.

Conducere / Leadership

Lucru în echipă

Motivare

Comunicare

Influență

Luare a deciziilor

Ce presupune procesul de inițirere în cadrul unui proiect?

• Inițierea – asigură premisele derulării tuturor activităţilor de viitor. Ieşirile acestor procese
constituie intrări pentru procesele de planificare.
Ce presupune procesul de planificare în cadrul unui proiect?

• Planificarea – în cadrul acestui proces au loc mai multe subprocese:

• definirea activităţilor, definirea secvenţei de activităţi, planificarea resurselor, estimarea


duratei activităţilor, a costurilor, si resurselor.

Ce presupune procesul de execuție în cadrul unui proiect?

• reprezintă realizarea obiectivelor din punct de vedere functional. Pentru aceasta se derulează
mai multe subprocese ajutătoare:

• distribuţia informaţiei, dezvoltarea echipei de proiect, stabilirea necesităţilor, selecţia


resurselor, administrarea contractului, asigurarea calităţii, acoperirea integrală a
obiectivelor.

Ce presupune procesul de monitorizare & control în cadrul unui proiect?

• Monitorizare și Control – se derulează în paralel cu procesele de planificare, execuţie şi


încheiere. Intrările acestora sunt reprezentate de documente şi informaţii livrate de procesele
de execuţie.

Ce presupune procesul de închidere a unui proiect?

• Închiderea – vizează atât predarea rezultatelor beneficiarului cât şi încheierea administrativă a


proiectului.

Care sunt aspectele ce trebuie identificate în etapa de concepție a unui proiect?

Clarificarea ideii care va sta la baza propunerii de proiect. Aici trebuie definite următoarele aspecte

 Ce vrem să facem?

 Cu cine vrem să lucrăm?

 Cum vrem să facem?

 De ce resurse avem nevoie?

Explicați evoluția raportului timp / costuri, de-a lungul ciclului de viață al unui proiect.

Cea mai importantă activitate ce revine managerului de proiect este legată de realizarea raportului final
financiar şi a celui narativ, două documente care sunt solicitate de fiecare finanţator în parte.

Explicați înțelesul literei S din cadrul acronimului SMART, utlizat pentru formularea obiectivelor unui
proiect?

S – specific
Explicați înțelesul literei M din cadrul acronimului SMART, utlizat pentru formularea obiectivelor unui
proiect?

M – masurabil

Explicați înțelesul literei A din cadrul acronimului SMART, utlizat pentru formularea obiectivelor unui
proiect?

A – (de) atins/abordabil

Explicați înțelesul literei R din cadrul acronimului SMART, utlizat pentru formularea obiectivelor unui
proiect?

R – relevant

Explicați înțelesul literei T din cadrul acronimului SMART, utlizat pentru formularea obiectivelor unui
proiect?

T – incadrat in timp

Gândiți-vă la un proiect. Stabiliti numele si un acronym pentru proiect (XYZ). Formulați obiectivul general
și obiectivele specifice ale proiectului.

S-ar putea să vă placă și